Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Dårlig kontrastopptak i hele septum

Påvist "dårlig kontrast opptak i hele septum" v. stress ultralydundersøkelse(medikament). Vidare til koronarangiografi, ikkje påvist tette årar. Kva kan då vera grunnen til dårlig kontrast opptak...? Finst det vidare undersøkelsar?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. august 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dårlig kontrastopptak i septum ved ultralyd kan indikere at det er dårlig blodgjennomstrømning gjennom området. Merk, det betyr ikke at det nødvendigvis er dårlig blodgjennomstrømning, men kun en mulig indikasjon. Koronarangiografi er en god undersøkelse på blodgjennomstrømning og sånn sett en bedre undersøkelse enn ultralyd. Hvis denne undersøkelsen viser at det ikke er noen problemer med årene, så er det dette som gjelder. Hva ultralydundersøkelsen viste blir mindre viktig. Det finnes selvsagt andre hjerteundersøkelser, men hvilke man skal utføre avhenger av hva man ønsker å undersøke og hva man mistenker.

Mvh

Wasim Zahid

Lunge

Luftveisobstruksjon og tidligere astma

Hei. Ofte forkjøla: Eg er ein aktiv mann som liker å trene og trener mykje, men er plaga av å ofte bli forkjøla. Eg blir sjeldan lett forkjøla, men det går som regel ned i lungene, med kløe, pipelyd i brystet når eg pustar hardt ut og slimhoste. Eg hadde EIA som barn, brukte aldri noko medisin, men var plaga med luftveiene med mykje bronkitt og piping i bryst og tungpust. Som voksen har eg tatt ny privat EIA test då eg ikkje ville bruke medisin om eg ikkje hadde bruk for dette. Eg har brukt ventoline ved trening, men aldri merka noko effekt. Resultat av EIA test var at eg ikkje hadde forverring i spirometri før og etter belastning med kulde eller provosjonsstoff, men eg fekk pipelyd i brystet ved kulde. Eg hadde heller ingen effekt av ventoline etter belastning. Legen sa eg ikkje hadde EIA, men astmasymptom ved forkjølelse ut i frå sjukehistorie, samme sjukehistorie som eg her fortell. Til info viser spirometrien min at eg er obstruktiv. Kan eg vere obstruktiv uten å ha astma? Spirometrien min viser at eg er obstruktiv både på gode dagar/periodar når eg ikkje er plaga og når eg er forkjøla. Eg har aldri problem med tung pust ved forkjølelse. Ikkje meir enn forventa (slik som eg tenker), men eg får ein veldig stygg pipelyd i brystet med ein del slim. Ved forkjølelse er det redusert allmenntilstand som er problemet. Blir alltid hard ramma. Spørsmålet mitt er: Dersom eg har astma, er dette trulig? Og i såfall kan man bli lettare forkjøla med virus, og vil det hjelpe å bruke forebyggande astmamedisin fast? Eg har no resept på salmeterol spray Eg har innrykk av at fastlegen lett gir ut astmamedisin, eg var negativ på EIA test, og har aldri følelse av å vere tungpusta.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 26. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis du har hatt astma med anstrengelsesutløste plager (EIA) er det godt mulig at du fortsatt kan ha en astmatendens. Du forteller at du er litt obstruktiv på lungefunksjonstesten, og da vil du nok lettere få pipelyder når du blir forkjølt, for da blir det enda litt trangere i luftveiene pga irritasjon og hovenhet i slimhinnen. Det er vanskelig å si om du har fått en astma med kronisk obstruksjon, for da vil ikke medisinen ha så stor effekt. Hvis det er obstruksjon tilstede, vil du trolig være mer disponert for å få infeksjoner i bronkier og lunger. Ofte prøver man seg frem med astmamedisin slik du nå har fått, eventuelt forsøker man seg med forebyggende medisin hvis dette ikke gir effekt. Hvis det viser seg å være en aktiv astma, vil det være en fordel å bruke forebyggende medisin, trolig vil det, i tillegg til å ikke røyke, virke gunstig for å forebygge utvikling av kronisk astma og kols.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar

Plakk i halspulsårene

Hei! Jeg har ikke høyt kolesterol..men ligger på rundt 800 i S Lpa. Jeg har fått påvist veldig mye plakk på begge halspulsårene. Ble sendt til sjekk for å se på årer i hjertet. De var det ikke plakk på. Jeg er 55 år nå..var under 50 da dette ble oppdaget. Hjertefeil, infarkt og angina på både mor og far-sidene. Skjønte at det ikke var noe å gjøre med. Kan en diett eller spesielle matvarer hjelpe..eller anbefales å unngå. ? Hilsen engstelig

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 26. august 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du har fått påvist plakk i halspulsårene, kan det være aktuelt med ulike behandlinger, avhenging av hvor store avleiringene og plakkene er.

Er det blitt veldig trangt i åren, kan det hende at en kirurg må operere vekk plakket. Er plakket mindre vil det først og fremst være aktuelt med medisinering og livsstilsendring for å hindre videre progresjon.

Blodfortynnende og kolesterolsenkende medisiner kan være aktuelle selv om du ikke har høyt kolesterol. Blodtrykksbehandling kan også være aktuelt.

Av livsstilsendringer vil røykeslutt, vektreduksjon, fysisk aktivtet og et sunnere kosthold være til hjelp.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Rettigheter

AAP etter hjerteinfarkt

Hei. Først takk for fin side. Etter flere hjerteinfarkt så er jeg nå på AAP. Har også diagnose på posttraumatisk stress lidelse. Så det jeg lurer på er:

Arbeidsgiver avviklet selskapet mens jeg var sykemeldt, slik at jeg da ble arbeidsledig. Gikk så fra sykemeldt til AAP. En gang fremover skal jeg gjennom en arbeidsavklaringsperiode gitt at jeg er frisk og rask nokk. Hvordan fungere det? Dersom jeg ikke makter det i følge behandlere, hva skjer da?

Det andre jeg lurer på er gitt at de finner ut en restarbeidsevne på X%, så skal inntekten kompenseres også. Dette er gitt med formelen inntekt etter/inntekt før * 100. Men når inntekt etter er ukjent i og med jeg er arbeidsledig, hva settes så den til? Er fastsettelse av uføregrad en enten eller, dvs enten restarbeidsevne eller kompensasjon av inntektsbortfall, eller både restarbeidsevne og kompensasjon av inntektsbortfall?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Arbeidsavklaring innebærer en vurdering av din arbeidsevne. Tiltakene som brukes vil variere ut fra din situasjon og hva Nav vurderer er mest hensiktsmessig. Først må det avklares om du helsemessig er i stand til å begynne å jobbe. Medfører helsetilstanden din at du har fått begrensninger i valg av yrke? I så fall er dette midlertidig eller varig? Trenger du bistand av Nav for å komme i arbeid? Aktuell bistand er arbeidspraksis, støtte til kurs eller mer ordinær utdanning. Nav kan også i en kortere eller lengere periode innvilge lønnstilskudd som betyr at arbeidsgiver får refundert en del av lønnen som utbetales til deg.

Viser det seg etterhvert at du ikke er i stand til jobbe i full stilling, skal Nav vurdere om du oppfyller vilkårene for uføretrygd. Vilkåret er at inntektsevnen din er varig redusert med minst 50 %. Oversatt betyr det at Nav skal fastsette hva inntekten din mest sannsynlig ville vært om du jobbet100 % og ikke hadde helseplager av betydning. Ville det vært 500 000 kroner, må helsetilstanden medføre at du varig ikke er i stand til å ha høyere inntekt enn 250 000 kroner. Er du ikke istand til å ha pensjonsgivende inntekt overhodet, da oppfyller du vilkårene for full uføretrygd.

Er du ikke i arbeid og Nav mener du kan ha noe inntekt, fastsettes inntekten skjønnsmessig av Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

For lavt kolesterol?

Jeg har et totalkolestrol på 3,4, HDL 1,9 og LDL 1,3. Triglyserider under 1. Hva er fare med dette ? Mvh Kirsten

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 24. august 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

De fleste retningslinjer for medisinsk behandling er klare på at kolesterolet ikke bør være for høyt, - dette er bygget på en rekke store forskningsstudier.

Noe forskning tyder imidlertid også på at svært lave kolesterolverdier kan settes i sammenheng med ulike sykdomstilstander som visse typer kreft, depresjon og angst. Det er også påvist tendens til lav fødselsvekt hos barnet hvis mor har svært lave kolesterolverdier. Ikke alle disse forskningsstudiene er like store/sikre, og man bør være oppmerksom på at en "tredje faktor" noen ganger kan forklare både det lave kolesterolet og sykdommen, f.eks har kan hende personer med "tredje faktoren" "svært lav kroppsvekt" både lavere kolesterol og høyere risiko for å få barn med lav fødselsvekt. Gode forskningsstudier kan til en viss grad ta høyde for slike "forstyrrende faktorer".

Dagens retningslinjer for kolesterolbehandling prøver å ta hensyn til mulige uheldige effekter ved for lavt kolesterol, og anbefaler ikke at kolesterolet skal senkes så lavt som mulig. I de pasientengruppene som har aller høyest risiko (f.eks gjennomgått hjerteinfarkt) anbefaler den europeiske hjerteorganisasjonen (ESC) at det dårlige kolesterolet (LDL) senkes til 1,8. Ved lite risiko kan LDL på 3,5 være en tilstrekkelig lav verdi.

Lunge

Kan det være kols?

Har tørrhoste og mye slim som jeg hoster opp .Kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 23. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Mye hoste og slim fra luftveiene forekommer ved både kols og astma. Eller ved kronisk bronkitt, eventuelt bronkiektasier og andre tilstander.

Hoste kan være et tidlig tegn ved astma, men er også et hyppig symptom ved kols. For å avklare dette må det utføres en lungefunksjonstest (spirometri) som du kan få utført hos fastlegen.

Men hoste har mange andre årsaker også!

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Kols

Saltvanns pustemaskin

Hvem selger saltvanns pustemaskin for kols?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. august 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Jeg kjenner ikke til noen slik maskin men fant ut på nettet at det finske landslaget i langrenn tok i bruk en saltvanns pustemaskin for ett og et halvt år siden. Den heter WellO2 og skal i følge omtale i media anvendes for å styrke de respiratoriske musklene for å bedre pusteknikken og utvide lungekapasiteten. Jeg fant en nettside om den som kan gi deg noe mer informasjon. Maskinene er ikke en del av en tradisjonell kolsbehandling.

Vennlig hilsen Grethe

Allergi

Alternativer til kortisonsprøyte ved allergi

Allergikere og astmatikere mister ofte lukt og smak. Har benyttet kenacort med super effekt, men det er jo ikke å anbefale grunnet bivirkninger? Hvor mange slike sprøyter kan man ta uten ubehagelige bivirkninger på sikt? Andre anbefalinger? Vaksine? Piller?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. august 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Det er spesielt ved lokal betennelse og hevelse i slimhinnen i nesen som gir redusert luktesans og smakssans. Årsaken kan blant annet være forkjølelse og allergi. Er du plaget med tett nese grunnet allergi bør du bruke nesespray.
Det finnes ulike typer nesespray som virker på kløe, nysing, renning og tetthet samt kløende og rennende øyne. Siden disse inneholder kortison, bør du starte opp minst en uke for du forventer allergiplager. Det finnes også nesespray som er en kombinasjon av kortison og antihistamine som mange har effekt av. Hvis du er veldig tett i nesen, kan du også forsøke slimhinneavsvellende nesespray som brukes ved forkjølelse før du tar nesespray for allergien. Husk at denne type nesespray ikke skal brukes med enn ti dager i strekk.
Kortisonsprøyte kan virke som en lettvint behandling, men i enkelte tilfeller fører sprøyten til komplikasjoner på selve stikkstedet, vevet dør og det oppstår et lite søkk i huden. Ved bruk over lang tid kan binyrebarken, hvor kroppens eget kortison(kortisol)produseres, bli påvirket. Derfor brukes kortisonsprøyter bare ved alvorlige plager. Tabletter er å foretrekke fordi de er lettere å styre enn sprøytene. Hvor mange sprøyter man kan ta uten få bivirkninger, vil være veldig individuelt.

Hvis du ikke har god nok effekt av den tradisjonelle allergibehandlingen(antihistaminer, øyendråper og nesespray)kan du være kandidat til allergivaksinasjon

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

 Kosthold

Høyt kolesterol og reker

Hei. Synes ikke jeg helt fikk svar på dette med reker og kolesterol. Hvilken type kolesterol(HDL eller LDL) inneholder reker, er det slik at man ikke skal spise reker om man har arvelig høyt kolesterol?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 23. august 2018
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Det finnes kun én type kolesterol i mat. Dette øker både HDL- og LDL-kolesterolet i blodet. Dersom du har arvelig høyt kolesterol kan du være mer sensitiv for kolesterol fra kostholdet slik at et høyt inntak vil gi høyere LDL-kolesterol.

Nasjonal kompetansesenter for familiær hyperkolesterolemi anbefaler at man begrenser inntaket av kolesterolrike matvarer som eggeplomme, lever, blodmat og rogn. I 100 gram reker er det omtrent like mye kolesterol som i ett egg. Men merk at det er snakk om å "begrense", ikke nødvendigvis kutte ut fullstendig. 

Hjerte/kar

Henvisning

Kan faslegen henvise til Feiringklinikken?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 22. august 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

Fastlegen kan henvise, men henvisningen må gå til det nye LHL sykehuset Gardermoen. All tidligere virksomhet som var på Glittre- og Feiringklinikken er nå samlet i ett felles sykehus på Gardermoen.