Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Pasientskadeerstatning

Jeg har et spørsmål ang en sak som pasientskadenemnda har. Etter en lungetransplantasjon med mange forviklinger ble jeg til slutt utskrevet. Men etter ca. 5 mnd ble det ved en innleggelse oppdaget ved røntgen en sonde liggende kveilet i min mage og rundt ventrikkelen . Sonden var 1 m og 92 cm lang. Ennå har jeg ikke fått noen erstatning, men må sende inn dokumenterte utgifter. Hvordan skal jeg ordlegge dette, smerter er jo ikke utgifter?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du fått medhold i at det foreligger en svikt ved behandlingen og at den har fått negative følger for deg, kan du ha rett til erstatning. Det er et krav at det øknomiske tapet minst utgjør minst 5000 kroner. Har du fått en varig medisinsk invaliditet på minst 15 % som følge av pasienskaden, har du krav på menerstatning. Da vil alltid kravet om tap på minst 5000 kroner være oppfylt. I tillegg skal du få erstatning for økonomisk tap som utgifter, inntektstap og økonomiske utgifter til hjelp i hjemmet. Alt dette må sannsynliggjøres. Du kan ha rett til å få dekket utgifter til advokatbistand av NPE. Kontakt de for nærmere avklaring.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Uføretrygd

Hei, jeg har kols grad 3 og forstørret hjerte, om ikke dette er nok har jeg skriveutglidning i ryggen. Nav sier jeg ikke kan få uføretrygd og nekter meg å søke, jeg sliter mye med dårlig pust og jeg har nok med de dagligdagse gjøremål. Jeg går pr i dag på aap. Er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. juni 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav kan ikke nekte deg å søke. Men de kan gi råd om sjansen til å få innvilget uføretrygd.

Hvorvidt du oppfyller kravene til å få uføretrygd er det ikke mulig for undertegnede å ta stilling til. Men kravet er at inntektsevnen din er varig redusert med 50 %. Du må være medisinsk avklart. Det betyr at Nav må konkludere med at ytterligere medisinsk behandling ikke vil bedre din inntektsevne. Du må også være arbeidsavklart. Det betyr at Nav mener arbeidsrettede tiltak som skole, kurs, arbeidstrening ikke vil bedre arbeidsevnen din.

Uføretrygd og AAP beregnes ganske likt. Det er derfor ikke sikkert du taper økonomisk på å ha AAP.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Pusteproblemer ved forverrelse av astma i kombinasjon med bronchomalaci

Jeg ønsker å vite hvilken medisin en kan gi til en astma/tracheobronchomalacipasient når det er akutt. Jeg mener ikke vanlige astmamedisiner. Jeg fikk sist CPAP/BIPAP og det hjalp, men jeg var ikke kvalifisert sa en. Jeg holder ikke ut når bronkiene smeller så hardt sammen at de ikke åpnes igjen uten hjelp. Egen c-pap hjelper da ikke nok. Det er ikke angst som er årsaken, sjøl om en tror det.

Jeg har fått denne medisinene en gang i utlandet da jeg fikk pustestopp, som er svært smertefullt. Jeg fikk medisinen i maske og legen sa jeg skulle få noe sterkt, men jeg vet ikke hva det var. Denne medisinen gjorde at bronkiene poppet opp med en gang og jeg fikk puste. Når det er akutt vil jeg gjerne ha denne medisinen. Det ser ut til at vanskene har blitt verre etter hver sykehusinnleggelse.

Hva heter denne medisinen som eventuelt kan gies i maske og som virker umiddelbart? Hva kan jeg gjøre for å få denne medisinen når det er så vondt i brystet og jeg blir helt slapp av anstrengelsene.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. juni 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det virker som det er kombinasjonen av astma og bronchomalaci som gjør dette spesielt utfordrende. Bronchomalaci vil nok gi ganske jevne plager, mens en astmaforverrelse i tillegg vil gi økt irritasjon i slimhinnene, sammentrekning og gjerne ødem og økt mengde sekret i bronkiene. Det primære er å finne en best mulig forebygging av astmaforverrelser, og det kan være aktuelt å gjennomgå disse medisinene på ny hvis situasjonen stadig blir verre. Ellers er det jo slimhinneødemet (væskeansamling i slimhinnen) i bronkiene som er et problem som ikke påvirkes så raskt av vanlige astmamedisiner. Ved meget alvorlige tilfeller har man brukt inhalasjon av en fortynning av racemisk adrenalin. Dette er en medisin som kan redusere ødemet i slimhinnen ganske raskt, men effekten er ganske kortvarig. Dette er imidlertid bare sykehusbehandling, og brukes særlig hos alvorlig syke barn med astmaanfall og ved falsk krupp. Hos voksne er det lite brukt, og problemet er faren for hjerterytmeforstyrrelser. En slik behandling er derfor ikke noe man skal bruke hjemme på egen hånd. Anbefalingen blir derfor å sikre en best mulig grad av forebygging av astmaproblemer kombinert med CPAP, evt. BiPAP ved kraftige forverrelser.

 

 

Lunge

Er det lungebetennelse?

En ukes anamnese med redusert allmenntilstand, tungpust, feber på 38,1 og stemmeløshet, stemmen "forsvant" for to dager siden. CRP da 6. I dag er CRP øket til 36. Ikke mye, men...

Jobber på legekontor med 4 leger. Artig diskusjon ved lunchen i dag, om behandling eller ikke med tanke på lungebetennelse. En av legene, også min fastlege, lyttet på meg, hørte ikke spesille tegn som kunne indikere det, og mente det burde være en høyere CRP dersom det var lungebetennelse.

Den andre gikk ut fra tiden i sykdomsbildet, og mente snarere at CRP behøvde ikke i utgangspunktet å være høy, og han bemerket at denne var stigende. Han ville i så fall behandle meg med Doxylin.

Enden på visa var at jeg skulle se det an til mandag.. Hva mener lungelegen? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. juni 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved lungebetennelse forårsaket av bakterier vil man forvente en ganske høy CRP og ofte også en høyere temperatur. Heshet er også vanligere ved virusinfeksjon. Jeg vil anta at forløpet primært kan forklares med en virusinfeksjon som jo gjerne affiserer mer generelt enn en bakterieinfeksjon. En lettere økning i CRP kan eventuelt skyldes en sekundær bakerieinfeksjon, selv om CRP-verdier opp mot ca. 40 også finnes ved virusinfeksjoner. Verdier over dette vil oftest indikere en bakterieinfeksjon. Ofte vil man også undersøke om det er en økning i antall hvite blodlegemer og måle SR for å få et mer fullstendig bilde. Klinisk undersøkelse av lungene gir ikke alltid korrekt svar, så rtg.bilde av lungene gir nok enda bedre tilleggsopplysninger. Men her må det kliniske bildet og legens vurdering avgjøre hvor langt man vil gå mht undersøkelser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Prioritering ved lungetransplantasjon.

Har lungefibrose. Spørsmålet er om det noen medisinsk grunn til at man ikke får en transplantasjon pga. alder (67 år), eller er grunnen få donorer og/eller er kostnadene for store når man kommer opp i en viss alder.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 04. juni 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Den viktigste grunnen til avslag på transplantasjon er den betydelige mangel på tilgjengelige organer. Dette er et internasjonalt problem, og Norge deltar derfor i Eurotransplant som er et internasjonalt samarbeid for å sikre best mulig utnyttelse av organer over landegrensene. Konsekvensen av organunderskuddet er at man blir tvunget til å sette en aldersgrense. Den er nå på 60 år. Denne skjærer jo alle over en kam, mens det sikkert ville vært teknisk og medisinsk mulig å tilby flere over denne alder et organ. For øvrig avslås også transplantasjon i situasjoner hvor man ser at det foreligger forhold som gjør det sannsynlig at behandlingen ikke vil lykkes eller vil ha begrenset eller kortvarig effekt. Et aspekt i forbindelse med prioritering er å finne de personer som man antar vil ha best og lengst nytte av tilbudet. Den økonomiske siden har ikke vært avgjørende i denne sammenhengen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Tracheobronchomalaci

Jeg ønsker mer informasjon om tracheobronchomalaci som jeg har. Litt om medisinering ved akutte forverrelser, for eksempel noe man kan sprøyte inn i maske. Jeg bruker C- papmaske, men det hjelper ikke nok ved akutte forverrelser.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. juni 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Tracheobronchomalaci er en tilstand som består i en svakhet, manglende stivhet, i veggen i deler av bronkier og/eller trachea (hovedluftrøret). Det kan medføre helt eller delvis sammenfall av luftrørsåpningen ved utpusting og blir særlig merkbart ved anstrengelser og infeksjoner. Noen ganger er det også samtidig obstruktiv lungesykdom (kols eller astma), og man kan da bedre situasjonen ved medisin som åpner, for eksempel betaagonist som kan tas som inhalasjon fra spray, eventuelt inhalert via forstøverapparat. Ved samtidig opptreden av bronkitt gis samtidig antibiotikabehandling. Imidlertid vil maskebehandling, der man puster mot en motstand, føre til at luftveiene åpner seg. Dette er også effekten ved CPAP hvor man puster i maske mot en luftstrøm som skaper overtrykk i luftveiene. Dette er den vanligste behandlingen for lette til moderate tilfeller. Noen ganger er sammenfallet så betydelig at man legger ned et plastrør (stent) som holder det åpent. I enkelte tilfeller gjøres operasjon, men det er sjelden.

Lunge

Bronkopulmonal dysplasi.

Flytte utenlands

Hei. Jeg har to kronisk lungesyke barn i barneskolealder som begge to er svært preget av sykdommen sin. De har diagnosen svært alvorlig bronkopulmonal dysplasi. Begge bruker oksygen og cpap/vpap/bipap om natten. De har nedsatt lungefunksjon og blir betydelig verre under infeksjoner (noe de får jevnlig hele tiden hele året). De bruker mye medisiner, sondes, bruker rullestol (i utelek), vokser dårlig, får daglig lungefysioterapi etc.

Midtsommers når vi reiser utenlands har de aldri infeksjoner, trenger verken pustehjelp eller oksygen, og de spiser atskillig bedre. Jeg har så vidt begynt å tenke på å flytte utenlands med dem, for å bedre deres livskvalitet. Hvor kan jeg finne/få informasjon om dette? Håper på et langt og positivt svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. juni 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Bronkopulmonal dysplasi er en tilstand som kan være ganske kompleks og krever ofte spesialkompetanse i oppfølgingen. Din beskrivelse gir et godt bilde av utfordringene som kan følge tilstanden. Infeksjoner i nedre luftveier er en stor utfordring fordi det øker pusteproblemene. Det er ikke mulig å forebygge helt, og er kanskje særlig vanskelig i samvær med andre barn. Luftveisinfeksjoner vil vanligvis dominere i vinterhalvåret, mindre om sommeren.  I forbindelse med astma hos barn er det mange som opplever en bedre situasjon når de oppholder seg i sydlige strøk. Men det varierer fra en person til en annen, og også der forekommer luftveisinfeksjoner som kan bli alvorlige og kreve sykehusbehandling. Da kan nærhet til et kompetent miljø være ønskelig og nødvendig i noen tilfeller.

Jeg har søkt, men dessverre ikke funnet undersøkelser som sier noe om effekten av klimaforandring ved bronkopulmonal dysplasi hos barn. Det betyr nok bare at dette ikke er undersøkt i stor skala. Der bør du nok søke mer spesifikke råd hos medisinsk personell, trolig helst på en barneavdeling som har lang erfaring med oppfølging av denne tilstanden.

Lunge

Utviklingshastighet på lungefibrose

Kan lungefibrose spre seg fort eller tar det flere år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det fins mange former for lungefibrose, og det er mange forløp. Enkelte kan utvikle seg raskt, mens andre former går atskillig langsommere. Noen merker sykdommen ganske tidlig, men andre kan gå i flere år uten spesielle problemer. Enkelte ganger stopper utviklingen av sykdommen helt opp og kan stå stille over lang tid. Så variasjonen er stor, og det er vanskelig å forutsi det enkelte forløp og utviklingshastigheten.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

"Komplisert astma/kols"

Hei. Hva innebærer det å ha komplisert astmakols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Komplisert astma og/eller kols kan bety at det trengs et spesielt behandlingsopplegg som er utenom det vanlige eller at forløpet for eksempel er preget av store svingninger, hyppige luftveisinfeksjoner, eventuelt at det har oppstått andre sykdommer i tillegg til lungesykdommen. For eksempel kan det dreie seg om hjerte- eller karsykdom.

Hjerte/kar, Lunge

Kols og hjertesykdom

Hei Jeg er en kvinne på 41 år som sommeren 2014 fikk beskjed om begynnende kols. I desember 2014 ble det tatt et røntgenbilde av meg med beskjed om at det viste klart og tydlig at jeg hadde kols. Sluttet å røyke på dagen. Men har blitt mye verre det siste halvåret, venter på time hos lungelege. Burde jeg ikke fått time raskere? Hvor lenge er det akseptabelt å vente? Jeg har vært storrøyker i over 20 år og har de to siste årene vært syk med nattesvette, vekttap, utmattet mm. Føler jeg ikke blir tatt på alvor. Min mor hadde begynnede kols, hun døde av hjertestopp 54 år gammel, kan dette skje meg?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er et godt utgangspunkt at det er en begynnende kols. Da kan du oppnå mye, og røykeslutt er det aller viktigste og mest virkningsfulle tiltaket for å stoppe videre utvikling av sykdommen. Medisiner kan hjelpe til ytterligere på lungefunksjonen, men er ikke så viktige for å forebygge. Hvis du er blitt mye verre, kan du eventuelt be legen din purre på time hos spesialist. Det er erfaringsmessig lang ventetid, og prioriteringer i køen tar utgangspunkt i alvorlighetsgraden og graden av nedsatt lungefunksjon. Hjertesykdom følger ikke sjelden med kols, men hvis du ikke opplever smerter eller ubehag i brystet i forbindelse med anstrengelser og heller ikke har høyt blodtrykk, bør du ikke bekymre deg så mye for det. Røykeslutt er også her veldig positivt. Og det er veldig lurt å trimme litt regelmessig. 

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem