Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Tuberkulosebehandling

Hei,
Jeg fikk vite at jeg har tuberkulose i blodet. Hva slags medisin kan man få?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 13. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

I Norge er det laget gode systemer for behandling og oppfølging av personer som har fått smitte med tuberkulose. Hvis du har fått en positiv test på tuberkulosesmitte vil det viktigste være å finne ut hvilke medisiner som bakterien er følsomme for. Dette skjer nok automatisk hvis det først er påvist smitte. Man vil også undersøke nøye for å se hvor i kroppen infeksjonen sitter. Ellers er det vanligvis ganske faste medisinkombinasjoner for tuberkulosebehandling. En slik behandling vil bli fulgt nøye for å sikre en best mulig effekt. Det er også viktig for å unngå at bakteriene utvikler resistens slik at de ikke kan bekjempes med medisiner. I vårt land er det meget gode resultater av behandlingen hvis man følger opplegget nøye.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge, Allergi

Allergi i lungene

Hei. Jeg har en datter på 23 år som I alle år har vært sterkt allergisk mot bl.a katt, pollen, hest. Vi hadde katt da hun var lita, før vi fikk vite at hun var allergisk og hun har hatt katt de siste 3-4 årene, etter hun flytta for seg selv. Hun har de siste 10-12 årene vært sterkt plaget av gjentatte halsbetennelser og hoste og tett nese. Hun fjernet mandlene i en alder av 18 år, men det hjalp svært lite. I dag har hun vært hos lege og fått beskjed om at allergien muligens kan ha satt seg I lungene hennes. Så da lurer jeg på hva det vil si og hva det kan innebære for helsen hennes I fremtiden?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 12. mai 2015
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Din datter har reagert allergisk på katt og pollen. Symptomer på allergi kan være tett nese, rennende øyne og nese mm. Senere kan symptomene endre seg og "sette seg i lungene" noe som kan betyr at hun har utviklet astma. Noen har astma som ferverres av allergi, eks i pollensesongen, men er symptomfrie ellers i året. Det kan være andre allergener enn katt og pollen som nå er årsak til plagene, andre pelsdyr, ulike pollen, husstøvmidd ellermuggsopp. Astma kan også forverres eller utløses av luftveisinfeksjoner. Hun bør følges opp av lege som vurdere om hun vil ha behov for å begynne med astmamedisin. Lykke til

Lunge

Blodig oppspytt, er det farlig?

Er det farlig med blod i oppspyttet ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er mange årsaker til blodig oppspytt. Noen ganger er det uskyldige ting, men andre ganger kan det være uttrykk for en alvorligere tilstand. Men det er uansett viktig å finne ut av det, helst så snart som mulig. Undersøkelser for å finne ut av dette skal bli utført med kort ventetid. Hvis dette er noe som har vart over flere dager er det grunn til å kontakte legen for å få en rask vurdering av hva som bør gjøres videre.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Fysisk aktivitet

Hvordan kan man komme i form med dårlig pust?

Hei,
Jeg har kols og 35% lungekapasitet, og jeg fikk den diagnosen i 2014. Jeg har ikke så mye krefter til å gjøre noe som helst og får ikke lov til å jobbe. Hva er det beste som jeg kan gjøre får å bli bedre form? Jeg har sluttet å røyke men kommer ikke i form. Når jeg går ut med hunden svetter jeg som en gris. Er det normalt? Hilsen Inge

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Du har nok en grad av kols som kan begrense deg ganske mye fysisk. Men trening kan  alltid hjelpe noe, og trolig ville et rehabiliteringsopplegg vært det beste for deg for å lære å takle tilstanden best mulig. Jeg regner med at du har fått utredning hos lungespesialist eller lege med spesialkunnskap om kols. Hvis du må vente lenge før du kan delta på et rehabiliteringsopplegg, ville jeg anbefale deg å søke fysioterapeut med erfaring fra trening med lungsyke slik at du kan starte en tilpasset treningen så tidlig som mulig. Ellers er daglig aktivitet svært viktig, for eksempel på tur med hunden.

Det viktigste er likevel det du allerede har gjort, nemlig å stumpe røyken. Gratulerer!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

 

Lunge, Allergi

Viktigheten av å ha egenbehandlingsskjema ved astma

Hei. Jeg har pollenastma og har fått kenacort hos legen. Er også forkjøla for tiden. Går fast på symbicort. Legen gav meg i tillegg resept på pulmicort til forstøverapparat. Skal jeg virkelig ta både symbicort og pulmicort morgen og kveld, blir ikke det mye pulmicort?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 11. mai 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det er veldig viktig at du avklarer med legen som skrev ut legemidlene til deg om hva du skal bruke og i hvilke doser. Be om å få et egenbehandlingsskjema med oversikt over alle faste daglige medisiner og hva du skal ta ved forverring. Skjemaet skal være så detaljert at det ikke er tvil om hvilke doser som skal gis i tillegg til hva du skal gjøre om behandlingen ikke virker. 

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

 

 

Lunge

Forskjellen på kols og astma

Hva er forskjellig mellom kols og astma?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 04. mai 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 

Hei!

Det kan i noen tilfeller være vanskelig å skille mellom kols og astma. Derfor er det viktig å oppsøke lege for å ta en lungefunksjonstest.

Personer med astma har økt risiko for å utvikle kols, men en ren astma regnes ikke som kols. Dersom astma-medisiner ikke lenger har den effekten som er forventet, kan det skyldes at astma-sykdommen har blitt kronisk eller utviklet seg til kols.

Vennlig hilsen

Grethe Amdal

Lunge, Allergi

Astma og overgangsalder

Hei. Jeg lurer på om dere kan si litt om hvordan allergisk astma påvirkes av overgangsalderen? Blir astmaen vanligvis bedre eller verre når man kommer i overgangsalderen?

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 30. april 2015
Rose Lyngra, Helsesøster

 

Hei.

 

Noen kvinner kan oppleve at de blir verre av sin astma i overgangsalderen, andre ikke, så dette er individuelt. Det er flere ulike faktorer som spiller inn, blant annet hormonstatus og vekt. Det har vært gjort noen studier på tema, men vi trenger fler studier for å konkludere med noe sikkert.

 

Lunge, Fysisk aktivitet

Trening ved emfysem

Hei .. Når en har fått påvist lungeemfysem - hjelper det med trening ? - er det lurt å presse seg ?

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 29. april 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for spørsmål.

Du spør om trening hjelper ved lungeemfysem. Svaret er både ja og nei. Trening kan ikke gjøre noe med selve lungefunksjonen din. Men i hvilken grad du trener og er i aktivitet vil være avgjørende for din generelle funksjon, og hvordan du har det i hverdagen - ofte omtalt som livskvalitet.

Din subjektive opplevelse av lungesykdommen vil også bero på om du er i god form eller ikke. Et av de vanligste symptomene ved emfysem er tungpustenhet/ åndenød. Hvis du er i dårlig fysisk form, merker du det først og fremst ved å bli andpusten ved fysisk anstrengelse. Og jo dårligere form du er i, jo fortere blir du andpusten under aktivitet. Når vi trener og er aktive "øver" vi opp kroppen til å nyttegjøre seg det oksygenet vi faktisk får i oss bedre og mer effektivt, og vi kan gjøre mer før vi blir andpustne. Dette gjelder både ved lungesykdom og hos friske.

Lungesyke er også mer utsatt for infeksjoner i lungene, slik som bronkitt og lungebetennelse. Mange studier viser at lungesyke som er fysisk aktive har færre forverrelser av sykdommen, og færre sykehusinnleggelser.

Det er ingenting i veien for å presse seg litt og bli sliten når du trener, tvert om. Men det en skal være obs på i forbindelse emfysem er at noen har vansker med å få ut all luften fra lungene mellom hvert inn- og utpust- og at dette kan være en utfordring under trening siden pustefrekvensen da går opp. Mange lungesyke foretrekker derfor å trene etter intervallprinsippet. I intervallene trener en med relativt høy intensitet, og så bruker en pausene til å "puste seg ned". Intervalltreningnen kan enten være styrketrening eller utholdenhetstrening - eller begge deler.

Hvis du har trent lite fra før, kan det være nyttig å få litt veiledning - iallefall i starten. Ved kronisk lungesykdom slik som emfysem kan du få fri behadling hos fysioterapeut som har avtale med kommunen, dersom du skaffer deg henvisning hos fastlegen din.

Lykke til med treninga! Vennlig hilsen Margrethe

Hjerte/kar, Lunge

Cordarone og lungefibrose

Hei Jeg har nylig begynt å bruke Cordarone. Det jeg er mest redd for er at jeg skal utvikle irreversibel fibrose i lungene. Jeg er lite komfortabel med å bruke denne medisinen. Er det mange som får denne bivirkningen ? Jeg går på 200 milligram pr. dag.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Cordarone er et medikament som brukes på strenge indikasjoner. Det er meget effektivt ved enkelte hjerterytmeforstyrrelser, men kan også gi flere bivirkninger, blant annet lungefibrose, slik du nevner. Faren for å utvikle lungefibrose varierer fra 1 per 100 til 1 per 10 pasienter ved tablettbehandling. Det er på forhånd ikke mulig å forutsi hvem som får bivirkninger av denne typen. Behandlingen må styres av spesialist som har kompetanse og erfaring med slik behandling. Det vil i praksis innebære at man sjekker for blant annet den type bivirkning du nevner. Det er også viktig at pasienten som behandles gir beskjed hvis han/hun merker noe unormalt med pusten eller økt hoste. Unormal kort pust ved anstrengelser er viktig å melde fra om i tidlig fase. Det er likevel viktig å merke seg at det er et fåtall pasienter som får slik bivirkning.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Pleuroparenchymal fibroelastosis (PPFE)

Hei! Jeg har prøvd å finne informasjon om Pleuropulmonal Fibroelastose, men ikke funnet noe på nettet. Kan dere noe om dette?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, opg takk for spørsmålet!

Dette er en sjelden forekommende tilstand som man er blitt mer oppmerksom på de senere år. Årsaken er ukjent, men man angir at tilstanden i noen tilfeller har oppstått etter behandling med visse medikamenter, blant annet enkelte typer cellegift. Den betegnes som Pleuroparenchymal fibroelastosis (PPFE). Tilstanden består i hovedsak i dannelse av elastisk bindvev i øverste del av lungen. Dette fører til fortykkelse av pleura (lungehinnen) samt innvekst av elastiske fibre inn mellom strukturene i det normale lungevevet. Noen ganger kan tilstanden disponere for lungekollaps (pneumothorax)Tilstanden skiller seg fra de mer kjente former for lungefibrose, men klassifiseres under smme gruppe.