Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Manglende avklaring av årsak til lungeplager.

Hei! Hvor kan vi søke om en bedre utredning i forhold til lungeplager? Det offentlige systemet har brukt et par år og ikke funnet diagnosen/ eller en god forklaring på stadig forverring av lungeplagene. Det trengs kanskje en mer helhetlig utredning enn å bare se på hjerte og lunger. Glitreklinikken? Andre private institusjoner med kort ventetid?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Svaret på ditt spørsmål må bli ganske generelt, da det ikke fremkommer noe om symptomer om forløp av din tilstand. Vanligvis vil man bli henvist til spesialist hvis fastlegen ikke finner ut av det. Hvis spesialisten er i tvil eller pasienten ikke er fornøyd, kan man be om å få en ny vurdering hos annen spesialist. Som regel vil lungeavdelinger ved sykehus ha den nødvendige kompetanse til å finne ut av det, eventuelt ha en plan for videre utredning ved annen avdeling eller sykehus, for eksempel et større sykehus/universitetssykehus. Noen ganger kan det likevel være vanskelig å finne ut av symptomer som kan variere mye. Observasjon over flere dager kan da være en løsning, og det kan man søke om ved Glittreklinikken hvor man kan legges inn til et utredningsopphold med en bred utredning, også tverrfaglig. Det er fastlegen eller annen spesialist som må henvise til et slikt opphold.

Det er vanskelig å gi et konkret råd, men jeg har skissert en mulig vei å gå.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Pollenplager

Jeg har både allergi og astma, men heldigvis en "snillere" variant enn mange andre. For 2-4 år siden gikk jeg til en spesialist og "pushet pollen", dvs. økte toleransen mot bjørk, gress og midd. Bjørka regerte jeg minimalt på i fjor, men i år KAN det se ut til at sesongen blir tøffere. Bør jeg asap starte med medisiner, har aerius, eller bare se det an? PS! Liker ikke unødvendig bruk av medisiner, ei heller "sponsing" av legemiddelfirmaene!

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Forstår ikke hva du mener med "pushet pollen" Hvis du har gjennomgått allergivaksinasjon, er det ikke alltid at man blir helt symptomfri etter endt behandling og at det fortsatt er behov for å ta allergimedisin. Dette må du kjenne på selv fordi det er individuelt. Det kommer også an på hvor i landet du bor med hensyn til bjørkepollenspredning og det er veldig væravhengig i forhold til hvor kraftig sesongen blir i de ulike delene av landet vårt. Er du usikker bør du kontakte din fastlege som kjenner til allergiene dine.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal   

Lunge, Rettigheter

Rett til psykologhjelp når jeg har KOLS?

Er det noe system på hjelp fra psykolog for oss med KOLS?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. april 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Personer med kols har ikke egne regler for henvisning til psykolog. Din lege må vurdere om du har behov for helsehjelp fra en psykolog eller psykiatiker og så skrive en henvisning.

Lunge, Fysisk aktivitet, Allergi

Begrensninger ved fysisk aktivitet med lungeplager og pollenallergi

Jeg har astma/kols og i tillegg allergi mot alt mulig i luften av pollen. I de siste 2-3 mnd har jeg kjent stramming rundt brystkassen når jeg går tur. Dette begrenser mine turer. Spesielt i lette motbakker. Bruker Ventoline og Seretide som faste medisiner pluss Seebri. Tar også cetirizin allergitabletter .

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det kan være at du trenger en ny gjennomgang av din behandling for astma/kols og pollenallergi. Mitt beste råd til deg er å få undersøkt dette hos din fastlege, også for å utelukke at det kan skyldes andre ting.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal 

 

 

 

Lunge

Kan Nicorette forverre kols og astma?

Hei. Sluttet og røyke for 3 år siden. Jeg bruker Nicorette av og til. Kan man forverre symptomer for kols og astma med den tyggegummien?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Nikotin tyggegummi inneholder nikotin og vil kunne gi lette effekter på hjerte og kar, men atskillig mindre enn ved røyking. Det er ikke angitt som en bivirkning at det kan forverre astma eller kols.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Allergi

Astma, allergi og dyrehold

Spørsmål om astma /allergi og dyrehold : Jeg er 46 år og har nylig fått diagnosen astma og allergi mot hund. Jeg har tatt ventolin i ca to mnd og flutide to x daglig i to uker. Jeg er bedre men er fortsatt plaget med hoste, slim og tungpust hver dag. Jeg har hatt høysnue /allergi mot pollen og katt siden barndommen og tar allergimedisiner om sommeren. Det er astma på både mor - og farsiden (morfar og far). Både far og morfar har /hadde hjertesykdom. Jeg lurer på om jeg må kvitte meg med mine to hunder, eller om jeg kan bli symptomfri ved å øke/endre medisiner. Hundene betyr svært mye for meg, og turene og treningene med dem er en viktig del av livet mitt. Hva risikerer jeg ved å beholde hundene? Kan astmaen forverres? Kan jeg utvikle kols? Er det noen sammenheng mellom stadig irritasjon av lungene og utvikling av hjertesykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke lett å unngå allergireaksjon når det er hund i huset. Hund og katt legger jo fra seg hår og flass over det meste av huset, så man blir eksponert for det så lenge man er hjemme, samt ved kontakt med hunden direkte. Hvis du opplever at du er bedre i pusten når du er borte fra hunden og fra huset du bor i, er nok allergien av betydning for din astma. Det er vanskelig å behandle en astma hvis allergenene ikke er mulig å fjerne. Det anbefales ikke å ha hunden i samme hus, og klær som du bruker når du er sammen med hundene bør henges annet sted. Det tar som regel også lang tid, gjerne måneder før hundeallergenene er borte fra huset, selv etter energisk rengjøring.

Astmaen vil kunne forverres hvis du fortsatt beholder hundene hjemme. Faren for kolsutvikling er usikker, men kan jo ikke utelukkes hvis allergien gir en kronisk irritasjon over mange år. Jeg kjenner ikke til at dette har betydning for utvikling av hjertesykdom.

Hvis du kan få til en ordning hvor du bare er sammen med hundene utenfor huset og skifter tøy når du kommer hjem, er dette en mulig mellomløsning. Men det må nok prøves ut for å se om det fungerer i praksis.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge, Allergi

Allergisk astma

Hei.
Jeg er ei dame på 45 år. Trener mye, men må trene inne i pollensesongen. Jeg lurer på noen ting:

1) kan spredning av kugjødsel forverre astma?

2) Jeg prøvde allergivaksinasjon med Grazax tabletter for noen år siden. Men måtte stoppe etter 4 tabl. på grunn av alvorlig anafylaktisk reaksjon, med påfølgende sykhusinnleggelse. De siste årene har jeg måtte bruke kenacort-t, inntil 3 sprøyter pr. sommer. Reagerer på både bjørk og gress, med allergisk astma. Er kortisonsprøyter den beste og eneste behandling jeg kan få? Bruker fast symbicort og polaramin. Eller finnes det annen hjelp? Astmaen og allergien begrenser meg mye på våren og sommeren og det synes jeg er vanskelig. Hvor kan jeg henvises i Norge for å få en skikkelig allergiutredning? Det har ikke lyktes meg hittil. Bor i nord Norge.

3) Skal til Oslo om to uker. Kan jeg ta prednisolon tabletter de 4 dagene jeg skal være der, slik at jeg ikke må ta kenacortsprøyte for tidlig i forhold til pollensesongen her nord?

På forhånd takk for hjelpen.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 16. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 

Hei!

Det er en kjent sak at irritanter som sterke lukter kan virke inn på astma så det kan være mulig at du reagerer på kugjødsel.
Når det gjelder allergiutredning så bør du be fastlegen din om henvisning til en lungespesialist. Sjekk hvor du finner dette i din landsdel eller ta kontakt med fritt sykehusvalg, enten på 
http://www.frittsykehusvalg.no eller ring 800 41 004. Lungespesialisten kan vurdere din allergi og astma. Sjekk med spesialisten om du kan være kandidat for allergivaksinasjon med sprøyter selv om du har reagert på tablettvaksinasjon. Disse fås for både bjørk og gress.  Det finnes også en medisin ved navn Xolair som er en såkalt anti IgE- behandling og som benyttes som tilleggsbehandling ved alvorlig og vedvarende allergisk astma der det ikke oppnås god sykdomskontroll med de tradisjonelle astmamedisinene. Denne kan kun skrives ut av spesialist.

Generelt anbefales ikke behandling med tabletter eller sprøyter med kortison, men hvis man ikke kommer i mål med den tradisjonelle allergibehandlingen eller ikke tåler allergivaksinasjon, kan det brukes. Det er bedre å ta tabletter for de få dagene enn kortisonsprøyte som har en virketid på 2-4 uker eller lengre.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Lunge, Allergi

Astma og forurensning fra landbruk

Hei, jeg har i ca. 10 år vært allergisk mot bl.a. støv, midd, pollen og en del mat. Mye av reaskjonene går ut over lungene. For 3 år siden fikk jeg mitt første astmaanfall. Jeg hoster nesten hele tiden, spesielt når utsatt for noen allergener.

Vi driver en økologisk gård, og jeg er mye av tiden ute i grønnsakshagen, noe som gjør at min helse ikke ble verre de siste 3 år (bortsett fra pollensesong). Men nå har vår direkte nabo kommet med en plan å bygge et industrielt hønsehus (7000 høns) 20 meter fra eiendomsgrensen. Ved vinden fra vest/sørvest kommer luften fra ventilasjonen direkte i de områder på gården hvor jeg daglig oppholder meg. Jeg er redd at helsetinstanden min blir mye verre gjennom dette.

Er det grunn til bekymring? I så fall hvilke rettigheter har jeg? Kommunen er lite behjelpelig, selv om de ble informert om mulige helsekonsekvenser til meg. Hvilken høyere instans kan jeg henvende meg til?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 14. april 2015
Grethe Amdal, Sykepleier

 Hei!

Du kan kontakte kommuneoverlegen som har ansvar for "Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m." (helse- og omsorgsloven) der det blant annet står: Lovens formål er særlig å:

1. forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne.

 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30#KAPITTEL_3  

Neste instans er fylkeslegen. I tillegg erdet noe som heter Lov om rettshøve mellom grannar:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15  

Er området allerede regulert til landbruksformål vil det sannsynligvis være vanskelig å vinne frem med en klage.
Du skriver at du hoster mye og det kan være et tegn på at astmaen din ikke er godt nok behandlet og at du trenger en ny vurdering hos legen din.

 Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe Amdal

 

Lunge, Rettigheter

Reduksjon av uføretrygd på grunn av samboer

Hei Atle Har vært 100% uføretrygdet siden 2008 pga Kols,Emfysem og fibromyalgi så jeg klarer ikke å jobbe,så ble jeg samboer i 2013 og får 15% avkorting i min uførepensjon på grunn av samboerforhold,men lurer da på hva skjer når jeg blir singel igjen, får jeg da igjen de 15% ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. april 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I den nye uføretrygden som kom i år, er reglene endret slik at trekket på 15 % ikke bortfaller om sivilstatusen endres fra gift/samboer til enslig. Dette er en negativ endring sammenlignet med de reglene som gjaldt tidligere. På den annen side vil gifte/samboere som får innvilget uføretrygd etter nye regler og som får en uføretrygd høyere enn minsteytelsen, ikke få noe trekk i uføretrygden. Men dette vil altså ikke gjelder deg som har uføretrygd etter gamle regler.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge

Kan det skyldes bivirkning av medisinene?

Hei! Jeg har kols, astma, pollenallergi og epilepsi og bruker medisiner daglig . Jeg har vært anfallsfri i snart ett år, men mavekramper og hodepine har tatt over. Lurer på om dette har noe med medisiner man bruker? Hva bør man gjøre for å holde balansen mellom epilepsi og kols? Med vennlig hilsen

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 06. april 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er vanskelig å si hva som er årsaken til dine plager. Når man bruker flere typer medisiner kan det være lurt å undersøke om noen medisiner eventuelt reagerer med andre medisiner du bruker. Det kan legen lett finne ut ved å sjekke legemiddelinteraksjoner. Men ofte skyldes plagene medisiner som man ikke tolererer så godt. Noen ganger kan det hjelpe å endre medisindosen, andre ganger å forandre på medisinen.

Men det er også mange andre mulige årsaker til hodepine og magesmerter som det ikke er mulig å komme nærmere inn på her. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem