Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Tung pust og blå på leppene ved fysiske anstrengelser

Jeg har en mann som sliter veldig med og puste, han kan gå 3 trapper så er det ikke mer pust igjen. Jeg ser også at han blir grå blå på lepper og han blir hvit i ansiktet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er tydelig at han ikke får nok oksygen når han anstrenger seg. Dette skyldes vanligvis nedsatt lungekapasitet eller hjertesvikt, eventuelt begge deler. Det er nok lurt å sjekke dette nærmere for å se om det fins medisiner som kan hjelpe ham.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungefibrose ved Alfa-1-antitrypsinmangel?

Hei, jeg har Alfa1 antitrypsinmangel, kan jeg utvikle lungefibrose da? Får lett bronkitt og lungebetennelse.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Mangel på alfa-1-antitrypsin fører ikke til lungefibrose. Det er utvikling av emfysem pga nedsatt motstandskraft mot skader på lngeblærene som er problemet. Ofte vil det kunne oppstå symptomer som ved astma eller kols. Tendens til luftveisinfeksjoner kan da være et ledsagende problem.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Løsemiddelskade og pust

Hei! Jeg er løsemiddelskadet etter 2006. Er nå 64 år. Sluttet røyke 2006. De siste ca 10 årene har jeg lagt merke til at jeg har blitt mer kortpustet, hoster og harker og hoster opp slim noen ganger farget. Kan dette ha sammenheng med eksponering av løsemidler som Whitesprit, tynner, lynol osv og gjøre, pluss fått i meg støv og asbest på 70-80 tallet? Disse plagene har blitt værre siste 5 år. Leste akkurat om dette med lungefibrose, tenkte det kunne være noe slikt.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette er vanskelig å gi et godt svar på her. Det kan jo ikke utelukkes at du har fått en skade på lungene. Men for å få svar på dette må du nok gjennom en utredning av lungene for å få vite hva som foreligger. En slik undersøkelse gjøres nok best hos en lungespesialist som har mulighet for å sjekke med flere apparater samt henvise videre til tilleggsundersøkelse.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungefibrose etter strålebehandling

Hei. Jeg fikk brystkreft i 2004. Fikk cellegift, strålebehandling og så cellegift året etter igjen, men er frisk nå. Har en del senskader og lurer på følgende: mistanke om utviklet mild lungfibrose i strålebehandlet lunge. Bør det sjekkes opp og en behandles? Kan det bli verre eller utvikler det seg ikke når det er stråling som er årsaken? Mine symptomer er vanskelig for å puste dypt og verk i regionen. Trener og er i god form, men totalt utslitt etter trening.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Strålebehandling og cellegift kan gi fibrose i lungene. Men påvirkningen er knyttet til tiden som behandlingen gis og en viss tid etterpå. En slik fibrose vil normalt ikke fortsette å utvikle seg senere, men bli som et arr på lungen. En viss skrumpning kan komme over tid og gi litt mindre evne til å puste dypt inn, samt av og til noe smerter. Vanligvis er det ikke grunn til å kontrollere denne type fibrose. Lungekapasiteten kan bli nedsatt i en viss grad etter en slik behandling. Da kan man bli kortpustet og fortere sliten enn normalt.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Kols årsak til impotens?

Hyggelig å få bistand. Jeg har Kols med FEV 1 på 58%. Har tungpust og noe Taledyspne. Jeg har i 5-6 år slitt med ED og Impotens. Jeg har hatt lungeemboli og trombose. Går på blodfortynnende og blodtrykksenkende i tillegg til Symbicort. Kan du si noe om det er relevant å tro at dette kan være en årsak til min ED og Impotens? Jeg ville også vært takknemlig om du kunne vise til litteratur og faglige undersøkelser som konkluderer/sannsynliggjør forholdet Kols og ED Impotens. Fint med rask tilbakemelding.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Impotens er en kjent komplikasjon til kols, særlig når kols er uttalt plagsom. I tillegg er det kjent at flere medisiner, blant annet blodtrykkmedisiner kan gi tilsvarende problemer. Alder er også medvirkende i flere tilfeller. Noen ganger kan man også finne lave verdier for testosteron. Dessverre kan jeg ikke finne aktuell litteratur på stående fot. Men du kan sjekke medisiner på www.felleskatalogen.no. Du kan også søke på www.pubmed.com etter kjente sammenhenger.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma og klima

Kronisk asrmabronkitt, bruker Symbicort ved behov. Skal reise til Jakarta, ( Indonesia) luftfuktighet er 90/95% og varmen er rundt + 29/30. Er det grunnlag for ikke å reise til slikt område med det klima for en astmatiker.? På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det viktigste er å sikre at astmaen er godt behandlet. Da burde høy luftfuktighet og temperatur ikke ha så stor betydning. Men det kan være tyngre å bevege seg og anstrenge seg under disse forholdene. Det viktigste er trolig å ta det med ro og ikke utsette seg for sterke fysiske anstrengelser. Uvante lukter som irriterer i bronkiene kan nok være en utfordring for noen. Derfor må man huske å bruke medisiner forebyggende.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Ny sofa og avgasser

Hei, jeg må kjøpe ny sofa da den gamle er dårlig. Vi har en baby i huset på 6 mnd. Jeg er bekymret for avgassing fra sofa, både formaldehyd og avgasser fra polyuretan skumm som de aller fleste sitte og ryggputer er laget av. Er jeg hysterisk eller er dette noe å ta på alvor, jeg har mulighet til å la ny sofa i et varm uthus i noen uker før jeg tar den inn i huset.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg vil ikke tro at det skal være nødvendig å ta slike forholdsregler. Viktigere er det nok å lufte godt innimellom. Det tror jeg vil være fullt ut tilstrekkelig. Men godt tenkt!

Vennlig hilsen 

Olav Kåre Refvem

Lunge

Irriterte slimhinner i luftveiene

Jeg har overømfindtlige bronkier (røkt fra 16-48 årsalder, er 68 år nå) som reagerer med ekstrem konstriksjon hvis jeg svelger spytt som kommer litt ned i luftveiene, får en brødsmule eller enda verre et lite saltkorn ned i øvre luftveier. Helt ille er det ved forkjølelse der bronkiene er infisert og ytterligere irriterte. Fått epi-penn. Gitt diagnosen Astma bronkiale...? Ingen resp.plager. Normal lungekapasitet. Medisineres når forkjølt. Kan saltpipe tenkes å styrke,rense? Frarådes? Eli

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. november 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg har ingen erfaring med bruk av saltpipe i behandlingen. Jeg ville anta at bruk av inhalasjonssteroid ville være et sikrere alternativ å eventuelt forsøke ut. Men hyperreaktivitet kan være vanskelig å behandle effektivt i mange tilfeller. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hosting og pipelyd fra bryst

Slitt med hosting og pipe lyd fra bryst og lunger over lengre tid, mest om natten

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 09. november 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det var lite opplysninger i spørsmålet ditt. Bestill deg en time hos legen din.

Vennlig hilsen Grethe

Lunge, Rettigheter

Salg av bolig pga sykdom

Jeg/ vi hadde planer om å ta i bruk mitt barndomshjem. Huset er bygget i 1876 og er blitt sanert for ca 2 millioner NOK gjennom flere år Det viser seg at min astma klart forverres på tross av tiltak Jeg ønsket å selge med begrunnelse : brukshindring Forhåndsuttalelse fra Skatt vest var negativ Har vært astmatiker fra år 1 med flere opphold på Glittre Sykdom med allergener veldokumentert Tapt kamp?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. november 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg antar du sikter til muligheten for å selge boligen uten å måtte betale skatt på gevinsten selv om du ikke oppfyller kravet til botid.

I skatteloven § 9-3 står: Når eieren på grunn av sitt arbeid eller av helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger, regnes med som botid hvis eieren på ervervstidspunktet ikke kjente til eller burde ha kjent til brukshindringen

Når Skatt Vest gir negativ forhåndsuttalelse må de mene at vilkårene ikke er oppfylt. Da jeg ikke vet hva de begrunner sin avgjørelse på, er det vanskelig å vurdere dine muligheter til å vinne frem med en klage.

Med vennlig hilsen Atle Larsen