Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Problemer med gange etter hjerneslag

Moren min fikk hjerneslag for 1 1/2 år siden og har affisert venstre side. Hun fikk trent seg opp til å gå igjen (gangen er ikke som før, men hun går) og venstre arm er lam. Nylig falt hun og slo seg hardt i ansiktet. Hun ble innlagt og testene viser at hun ikke har blødninger. Hun ble veldig redd og nå kan hun ikke gå lenger. Hva kan være grunnen til at hun ikke "har styrke i bena" som hun selv sier? Er det psykisk fordi hun er veldig redd for å falle igjen eller kan hun ha skadet noen nerver i fallet? Burde nevnes at hun falt for 7 mnd siden og da kunne hun heller ikke gå i en periode, men fikk det tilslutt til, men hadde ikke så bra gange som før hun falt. Hva kan vi gjøre for å hjelpe henne?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 26. januar 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Fall etter et hjerneslag er ikke uvanlig, og skyldes først og fremst at det ene beinet er svakere eller man har dårligere sensibilitet (førlighet) sammenlignet med tidligere. I tillegg kan man ha andre utfordringer som uoppmerksomhet, problemer med synet eller konsentrasjonsvansker som kan påvirke gangfunksjonen. Når hun i tillegg bare har funksjon i en arm, vil hun ikke kunne ta seg for på samme måte  når hun kommer i ubalanse og er i ferd med å falle.

Det er godt mulig at din mor et blitt så skremt av fallet at hun ikke klarer å gå. I så fall bør hun få hjelp til gjenopptrening ved å få et rehabiliteringsopphold og få trent på trygg gangfunksjon. Kanskje kan det være aktuelt med rullator når hun går? Eller en stav/krykke? I tillegg bør man tenke på omgivelsene i boligen: er det gulvtepper hun kan snuble i? Er det nødvendige håndtak hun kan holde seg i på badet, soverom og ellers? Gelender i trapp? Plassering av de mest brukte tingene på kjøkken og bad, de må være lett tilgjengelig. Det viktigste er at hun får tilbake tidligere funksjon, og at hun opplever trygghet rundt seg.

Ta kontakt med kommunens tildelingskontor/rehabiliteringsteam eller rehabiliteringskontakt og fortell om utfordringene din mor har fått. Det er absolutt mulig å hjelpe henne til en bedre hverdag.

mvh
Marita L. Bjerke

Hjerte/kar, Rettigheter

Etterbetaling av uføretrygd

Hei😊 Har medfødt flere hjertefeil som er korrigert, eneste klaffen som leker litt, ble "friskemeldt" i 2010 av hjertelegene og alt var på topp. I 2013 fikk jeg atrieflimmer og flutter, va litt over halvveis i lærlingjobben som kokk da det smalt. Har vært grusomt plaget å måtte inn flere ganger på støting i narkose samt 4-5 ablasjoner på riksen. Har nå fått endelig klarsignal fra nav etter mye krig om at eg kan søke uføretrygd. Leste på denne sia at man kan ha rett til og få uførepensjon fra og med det tidpunktet din inntektsevne eller arbeidsevne blir nedsatt med minst halvparten.. Eg blei syk igjen 16 desember 2013 og sykemeldt til langt ut i juni/juli 2014 før eg gikk tilbake til 50% til januar 2015. Har eg da rett på tilbakebetalt fra den dagen eg blei syk igjen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Uføretrygd kan etterbetales for inntil tre måneder før kravstidspunkt. Ligger uføretidspunktet lenger tilbake i tid, gir ikke det rett til etterbetaling for en lengre periode. I noen tilfeller kan det etterbetales for en periode på inntil tre år før kravstidspunkt. Det er tilfeller der krav ikke er satt frem tidligere på grunn av misvisende  opplysninger fra Nav. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Blodfortynnende medisin etter hjerneslag

Jeg hadde hjerneslag i 2015. Gikk i begynnelsen på Asasantin, men på grunn av mye hodepine, går jeg nå på Plavix. Etter å ha gått på det en kort stund, merket jeg at det skjedde noe med kroppen min. Har tatt dette opp med fastlegen og sykehuset, men sykehuset sier det er bare de to typene å velge mellom. Det skjønner ikke fastlegen. Det er da flere typer blodfortynnende medisiner? Jeg føler at sykehuset ikke tar meg på alvor. Blir veldig sliten av å bruke så mye energi på dette. Fysioterapeuten merker også dette. Hva gjør jeg?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Det er to typer av det vi kaller "blodfortynnende medisiner". Den ene typen er de som gjør at blodplatene kleber seg mindre sammen, og både Asasantin og Plavix hører til denne gruppen. Den andre gruppen er de som hemmer selve blodlevringen. Mest kjent er Marevan, men her er det de siste årene kommet fire nye medisiner med lignende effekter, såkalte NOACs.

Grunnen til at man bruker Asasantin og Plavix etter hjerneslag er at det er disse blodplatehemmerne som i store undersøkelser har vist seg beskytte best mot nye hjerneslag. Marevan og NOACs har enda ikke slik dokumentasjon for å være nyttige etter hjerneslag.

Hjerte/kar

Marevan og Albyl E

Hei, jeg har mekanisk klaff, kvinne 48 år, ellers bra helsemessig. Sykehusets hjerteavdeling anbefaler Albyl E nå plutselig, og inr 1,9-2,2. Jeg bruker marevan med anbefalt inr 2,5-3,5. Hva synes dere?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Ved mekanisk hjerteklaff er Marevan standardbehandling. Det er og vanlig at man skal ligge på INR mellom 2.5 og 3.5 når man har mekanisk klaff.

Hvorfor du skal ha Albyl E i tillegg skriver du ikke noe om. Har du fått kransåresykdom(angina pectoris eller hjerteinfarkt) i tillegg?  Hvsi du har fått slik sykdom i tillegg er det sterk grunn til også å bruke Albyl E. For å unngå svært høy blødningsfare er det da vanlig å ekseptere et noe lavere nivå av INR, og det kan være forklaringen på at de nå sier 1.9 - 2.2 i INR.

Hjerte/kar

Hjertepasient med høyt blodtrykk

Hei. Mann på 69 år, tidl bypass og blokket ut tette årer. Veldig høyt blodtrykk over lang tid, 164-200/84 ca, også med medisin kaldt Spion.... burde ikke legen legge ham inn på sykehus?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Hjertepasienter bør ikke ha høyt blodtrykk. God kontroll på blodtrykket er veldig viktig for alle hjertepasienter. Ofte er det nødvendig å bruke flere typer av blodtrykkssenkende medisiner i kombinasjon hvis blodtrykket er vanskelig å få under kontroll. Hos din mann synes det først og fremst å være overtrykket som er altfor høyt.

Det er ikke vanlig å legge inn pasienter med høyt blodtrykk på sykehus. Blodtrykket skal kunne kontrolleres slik at det er akseptabelt i en vanlig hjemmesituasjon. Unntaket for dette er ved såkalte "hypertensive kriser" hvor ovetrykkt ligger vedvarende over 200, og man ikke får kontroll på det. Har din mann gjort 24-timers registrering av blodtrykket? Det gir ofte verdifull tilleggsinformasjon om hvordan blodtrykket endrer seg gjennom døgnet. Det kan og avsløre om blodtrykket først og fremst er høyt hos legen, men mer normalt hjemme(såkalt "kontorblodtrykk").

Hjerte/kar

høy lp(a)

Hva med Lp a på 1999? Forøvrig ldl på 2,7 og S-Kolesterol på 6,2. Alle andre blodprøver er helt fine, blodtrykket helt Ok. Går allerede på 10 mg Lipitor. Sunn livsstil, fysisk aktiv og sunt kosthold har jeg hatt hele livet. Er 63 år. Min far døde 87 år gammel, hadde litt høyt kolesterol han også,hjerteflimmer og fikk en blodpropp i øyet da han var 86. Min søster også høyt ldl.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Lp(a) er et i likhet med LDL et såkalt lipoprotein med mye av de samme ugunstige effektene som høyt LDL. Du bruker Lipitor for å senke LDL-kolesterol, og hvis du er hjertefrisk er 2.7 en bra verdi. Lp(a) senkes ikke av Lipitor eller andre statiner, og det hjelper derfor ikke på Lp(a) -nivået å øke dosen av Lipitor. Der er de siste årene kommet på markedet dyre medisiner(PCSK9-hemmere) som senker Lp(a)-nivået, men disse får man bare på blå resept hvis man har familiær hyperkolesterolemi som ikke responderer godt nok på maksimal dose av statin.

Hjerte/kar

Lavt kolesterol?

Jeg er en mann på 72 år. For drøye 22 år siden hadde jeg et lett hjerteinfarkt. Det resulterte i at jeg måtte få blokket ut to trange årer, samt at jeg ble satt på en kur bestående av Lipitor, Selo-zok og Albyl E. Denne kuren har jeg gått på i 20 år, samtidig med at jeg har holdt meg i god fysisk form. Så, for drøye to år siden, følte jeg ubehag med trykk i brystet ved forsering av lange og bratte bakker. Ubehaget ga seg imidlertid der terrenget flatet ut, men kom tilbake ved senere tilsvarende stigninger. Etter å ha opplevd dette noen ganger søkte jeg og fikk legehjelp. Hos en spesialist i hjertemedisin fikk jeg, etter diverse tester, vite at jeg og hjertet mitt var i god stand, men at blodprøver som ble tatt avdekket at LDL-kolestrolet hadde for høye verdier. Som svar på testene valgte legen å seponere Selo-zok, beholde Albyl-E og erstatte Lipitor med Atozet ( 10 mg/40mg). Dette skjedde for omlag et år siden. Ved en rutinekontroll hos min fastlege nylig fikk jeg vite at min totale kolestrolverdi nå er 3,4 og LDL-kolesterolet 1,9, som begge ligger lavere enn de aktuelle referanseområdene. På spørsmål fra meg fikk jeg vite at dette var resultatet av en intendert inngripen, samtidig som jeg fikk forståelsen av at totalkolestrolet nå var i laveste laget. Så da lurer jeg på hvordan dette skal tolkes ? Bør jeg fortsette som før, eller er jeg på ville veier ? Jeg er takknemlig for et minst mulig tvetydig svar !

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

En totalkolestertolverdi på 3.4 og LDL på 1.9 er meget gunstige verdier for en pasient som har hatt hjerteinfarkt. Verdier på 3.4 kan høres lavt ut for oss i vestlige land, men dette er et het vanlig nivå av kolesterol i mange land hvor man har et magert kosthold og er mer fysisk aktive. Nyfødte i Norge ligger mellom 2 og 3 i kolesterol. Det er ingen ugunstige effekter av å ha et så vidt lavt kolesterol som 3.4.

Hjerte/kar

Hjerte som slår borti leveren

Tok mr av hjertet. Der vises det at for hvert hjerteslag slår hjertet borti leveren. Er det normalt?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Hjertet ligger rett over mellomgulvet(diafragma), og rett på undersiden ligger leveren. Dette mellomgulvet er en relativt tynn menbran.

Hva som menes med at hjertet "slår borti leveren" er jeg usikker på. Det er ikke en vanlig medisinsk formulering. Jeg tror du skal snakke med den legen som har rekvirert MR-undersøkelsen og spørre om dette er noe som vurderes å være unormalt.

Hjerte/kar

Ekstraslag og hjertebank

For en stund siden har jeg begynt å føle at hjertet mitt slår litt annerledes: ekstraslag og jeg bare føler hvordan mitt hjerte jobber (vanligvis jeg føler jeg det ikke) Dette begynner å bli som regel hvis jeg er trøtt eller ved fysisk aktivitet. Av og til kommer smerte i brystområdet som følger med svimmelhet. Hva kan forårsake dette hvis hjertet mitt er friskt (har vært hos kardiolog)?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 24. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Du skriver at du har vært hos kardiolog. Det pleier å innebære at du er grundig undersøkt både i forhold til hjerterytmen din, og om de andre symptomene du kjenner(smerte i brystområdet, svimmelhet osv.) kan være uttrykk for alvorlig hjertesykdom. Jeg oppfatter deg slik at kardiologen ikke fant sikre tegn på hjertesykdom.

Undersøkelsene man gjør hos spesialisten(kardiologen) har en stor grad av treffsikkerhet i forhold til å avdekke alvorlig sykdom. Allikevel er det ikke alltid undersøkelsene fanger dette opp. Det høres for meg ut som om du fortsatt har plager og er bekymret for hva dette kan være. I første omgang foreslår jeg at du går tilbake til fastlegen din, og at dere gjennomgår rapporten han eller hun fikk fra kardiologen. Kanskje bør man gjenta noen av undersøkelsene, eller gå videre med mer avanserte undersøkelser på sykehus.

Hjerte/kar

Mistenker kronisk perikarditt

Hei. Jeg mistenker sterkt at jeg har kronisk pericarditt. Har vært syk i et års tid. Kraftig nattesvette,vondt i brystet veldig ofte,vondt i brystet når jeg hoster eller nyser, hjerterytmeforstyrrelser med tung pust og veldig uvel( litt nå og da) koker i brystet, trykk og press i brystet med tung pust, hevelser i abdomen,litt vann i føttene(hevelse) trykk i halsen og hevelser på halsen, holder meg stort sett i senga og på sofaen,orker ingenting, veldig mye tung pustet (aldri røkt)

På mr viste det at hjertet tar borti leveren på hvert hjerteslag, når jeg ligger på ryggen og puster dypt inn får jeg vondt i brystet, aldri slått ut på ekg eller crp, skal det gjøre det?? Hadde luft i hjerteposen sommeren 1994.

Jeg er meget svak og er desperat etter å få hjelp og bli tatt seriøst. Ingen leger har mistenkt pericarditt pga normal ekg og normal crp. blir jeg stående oppreist blir jeg svimmel og kan få brystsmerter. Hva bør jeg gjøre videre?? Har vært til ganske mange leger og tatt mr av hjertet (stod det var normalt, var en del fett rundt pericard). Vært tidligere veldig godt trent. Ikke spesielt overvektig heller. Angiografi viste fine årer. Mistenker dette er 3 pericarditten jeg har. Første hadde jeg i 2012 og etter den begynte det å bli trykk i brystet. Hilsen mann 43 år

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg skjønner at du er i en fortvilet situasjon og det er dessverre ikke sikkert jeg kan skrive så mange gode råd.

At du har vært gjennom omfattende utredning som ikke viser noe galt, er jo egentlig en veldig positiv ting. Det betyr at det i hvert fall ikke er noen farlig tilstand. Men likevel har du plager som forringer livskvaliteten din og som gir deg mye plager. Det er frustrerende å ikke vite hva som er årsaken.

Du mistenker selv kronisk perikarditt. Dette er en diagnose som vanligvis stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie, symptomer og funn. Årsaken er oftest virus, nyresvikt eller en autoimmune eller reumatisk lidelse. Derfor tar vi gjerne prøver for å sjekke for disse tingene. Videre kan perikarditt iblant sees på EKG (ST-elevasjoner) og på ekkokardiografi i form av økt væske rundt hjertet. 

Hvis den akutte betennelsen har "brent ut" og man gjenstår med irritasjon og smerter i hjerteposen kan det være vanskelig å stille diagnosen sikkert. Da har man ikke lenger noen objektive funn å lene seg på. Et alternativ da kan være å gjøre et behandlingsforsøk som ved perikarditt og se om plagene blir borte. Blir de det, kan det tyde på at det virkelig var pericarditt som var årsaken. Snakk med legen din om denne muligheten.

Mvh

Wasim Zahid