Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Ustabil astma.

Hei. Jeg har fått diagnosen Brittle astma type 2. Før ble betegnelsen vanskelig, alvorlig, ustabil astma brukt. Er det samme diagnose?
Opplever svingning i oksygenmetning, skyldes det astma eller søvnapne? Jeg bruker BiPap for søvnapne.
Hva er lav metning, har vanligvis 96-97, når bør jeg søke hjelp ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. juni 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Brittle asthma type 2 er en astmatype som kjennetegnes av akutte kraftige astmaanfall. Det er nok det samme som "vanskelig, alvorlig og ustabil astma". Men man skiller mellom to typer, hvorav type 1 er en mer vedvarende form med store svingninger i sykdomsaktivteten over lengre tid.

Lav metning av surstoff i blodet kan forekomme ved alvorlig astma, men er knyttet til de dårlige periodene. Ved lettere anfall og i rolige faser er denne sjelden påvirket, og vil da normalt ligge på 96-98%. Ved søvnapne kan metningen ofte gå ganske lavt i perioder man holder pusten lenge.

Det er vanskelig å gi noe eksakt råd om når du bør søke hjelp av lege. En astmakyndig lege som kjenner deg godt vil være den beste rådgiver her. Det er imidlertid ikke uvanlig at astmatikere som er vant til å ha dårlig pust, venter for lenge. En lav oksygenmetning er et alvorlig tegn ved astmaanfall og er ihvertfall en indikasjon for å ta kontakt med lege. I noen tilfeller vil personer med alvorlige astmaanfall være godt kjent med sykehuset, og har eventuelt avtale om å komme direkte til akuttmottaket ved anfall.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kols og astma

Hei er en kvinne snart 46 ,er det normalt med forverring av kols ved varme? Tenker på våren nå som hos meg er ille.Har ikke påvist allergi. Fått diagnose kols av fastlege.Er medisinert mot det. Ved større aktivitet på jeg tung/treg i kroppen. Det snører seg sammen i brystet, det surkler, og jeg hoster opp klart og skum aktig slim.
Har Spiriva, Onbrez og Ventoline fast. Blir også verre i liggende stilling, særlig om natten. Har astma og kols samme behandling? Jeg går turer 2-3 ganger pr uke, ca 20-30 min , samt sykler på trimsykkel min 5 min pr dag. Jobber 100 % stilling som renholder og er mye sykemeldt. Hilsen Urolig .

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. juni 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols og astma likner på hverandre, men til forskjell fra astma blir pusten aldri helt bra ved kols. Noen har nok en kombinasjon av begge deler. Kols kjennetegnes ved tung pust ved anstrengelser, ofte hoste, og mest problemer om morgenen og første del av dagen. Da kan man nok føle seg generelt ute av form, og det er vanskelig å komme i gang. Tilstanden kan svinge, ofte avhengig av temperatur og fuktighetsgrad i luften. Som ved astma kan man få tetthet i brystet med mer piping og hoste ved anstrengelse, forkjølelse og eksponering for luftforurensing og sterke lukter. Når man ligger ned vil magen trykke opp mot lungene. Hos noen personer kan det føles ubehagelig fordi lungene da må puste med mindre luft. Samtidig kan luftveiene ved kols bli noe trangere i deler av lungen.

Behandlingen du bruker høres fornuftig ut, men må oftest tilpasses den enkelte over tid for å sikre best mulig effekt. Den kan likne på astmabehandling, men i de senere år er det kommet mer kols-spesifikke medisiner, slik at behandlingsoppleggene blir mer forskjellige.

Fysisk aktivitet er alltid viktig for å sikre at kroppen fungerer best mulig og nyttiggjør seg surstoffet fra lungene mest mulig effektivt.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Lunge, Rettigheter

Erstatning for sykdom pga. alfa-1-antitrypsinmangel?

Hei,

Jeg har Alfa A1 og kraftig Kols. Jeg er 46 år, har jobbet i tungindustri i 26 år og er eks-røyker. Nå uføretrygdet siden 2009.

Jeg har ett spørmål her. Er det noen med Alfa A1 som har søkt Staten for erstatning fordi prøver som påviser Alfa A1 ikke blir tatt ved fødselen eller tidlig barnealder Prøver på Alfa A1 blir ikke i Norge tatt før du allerede er alvorlig lungesyk.

Jeg fikk påvist Kols i 2004, og på et opphold på Glittre i 2006 ble det tatt en blodprøve som påviste Alfa A1 - Antitrypsinmangel hos meg. Jeg vet at i andre land er dette innført med prøver av nyfødte barn. Og i Norge har ikke helsepolitikerne forstått fordelene med tester av Alfa A1 i tidlig alder, som et stort forebyggende og kostnadsbesparende tiltak.

Håper dere kan svare meg på dette. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Alfa-1-antitrypsinmangel er medfødt og arvelig. Det er i Norge ikke bestemmelser som sier at dette bør tas rutinemessig, og det tas derfor bare i bestemte situasjoner på klinisk grunnlag. Bakgrunnen er nok blant annet at det i dag ikke er anerkjent effektiv behandling for dette. Men tilstanden disponerer for utvikling av emfysem og kols. Faren for dette øker ytterligere ved røyking og eksponering for skadelige stoffer og støv som også disponerer for kols til vanlig.

Jeg kjenner ikke til at noen har prøvet en slik sak mot Staten. Om det vil føre frem er et juridisk spørsmål. På den annen side blir det en avveining fra Staten om den ønsker å innføre en slik rutine. En slik sak ville nok etterhvert ende opp i Prioriteringsutvalget for vurdering.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Passiv inhalasjon av acetylcystein.

Representerer det helserisiko for helsepersonell i sykehusavdeling/ institusjon/ hjemme å bli eksponert for gjentatte, passive acetylcystein (Mucomyst) inhlalasjoner?
Kan det frembringe bronkiell hyperreaktivitet hos den eksponerte på sikt?
Finner ingen dokumentasjon vedrørende dette. Vi er blitt anbefalt å utstyre pasient med Sidestream Plus med filterhus i forbindelse med Mucomyst- inhalasjon, og dermed kom spørsmålet opp.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg er ikke kjent med at acetylcystein kan frembringe bronkial hyperreaktivitet ved passiv eksponering. Det er ikke uvanlig at noen lungepasienter får irritasjon og obstruksjon i luftveiene ved bruk av medikamentet til inhalasjon, men dette har jeg oppfattet mer som uttrykk for en økt reaktivitet hos dem. Jeg har heller ikke funnet litteratur som tilsier skadelig effekt ved passiv eksponering over tid. Trolig vil enkelte kunne reagere på det på grunn av økt reaktivitet i bronkialslimhinnen. Dette kan forekomme også uten samtidig annen lungesykdom.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Nyrekreft med spredning til lunge

Jeg har nyrekreft i den ene lungen. Hvordan går jeg fram for å få fjernet lungen? Får jeg gjort det i Norge eller må jeg f.eks. til USA? Hvor finner jeg en lege som kan bistå meg?
Har tidligere fjernet en nyre og en binyre.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg forstår det slik at det er påvist en svulst i den ene lungen som er påvist å være en spredning fra kreft i en nyre som ble fjernet sammen med binyren. Dette er en kreftmedisinsk problemstilling som nok må besvares av en lege med spesialkunnskap om denne krefttypen. Det bør derfor tas kontakt med den avdelingen som har behandlet deg tidligere for denne svulsten for å få vite nærmere om hva som kan gjøres for å gi deg best mulig behandling i denne situasjonen. Systemet er vanligvis slik at fastlegen henvender seg til sykhuset for å avklare hvordan dette bør gripes an videre. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Angina-symptomer etter hjerteinfarkt

Har ikke tillit til sykehuslege. Har vært andpusten i ca 3 år, de EKG testet meg sist juni. Alt bra, bare astma sa de. November fikk jeg to hjerteinfarkt (det ene kanskje tidligere). To stenter ble satt inn på Rikshospitalet. På utenlandsopphold i vinter ble jeg lagt inn på sykehus, ble akutt mye værre i pusten., gikk tur nesten hver dag og jeg møtte bare "motbakke". De bekreftet hjertesvikt og angina. Fått mye nye medisiner og anginaplaster 10mg. Har fått med cd`er fra sykehus og journaler, men ingen vil se de. Vil gjerne til utredning før jeg får nytt infarkt, men legen på sykehuset sier nei. Hvor henvender jeg meg? Er engstelig, symtomene er nokså like nå som før infarktene... føler de ikke tar meg seriøst. Håper på råd hva jeg bør gjøre. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 09. mai 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen din.

Dette er en sak du bør ta via fastlegen din. Det ville være lurt å få en gjennomgang av papirer fra sykehusoppholdet i utlandet og vurdering av om din nåværende behandling er tilstrekkelig. Og en vurdering av symptomene du har nå og den medikamentelle behandlingen din. Dersom det er behov for ytterligere undersøkelse eller oppfølging ved sykehus kan fastlegen henvise deg til det. For eksempel finnes det egne poliklinikker ved sykehusene for pasienter med hjertesvikt. Det kan også kanskje være aktuelt å søke om et rehabiliteringsopphold. Ta dette opp med legen din. Se på nettsiden til LHL-klinikkene for rehabiliteringstilbudene som tilbys.

Lykke til!

Lunge

Gradering av kols

Hei
Lurte på gradering av Kols,da det er blitt sagt at jeg har grad 2.

mvh Jan Roger

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 08. mai 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.

Kols blir delt inn i fire stadier :

Stadium I: Mild kols- mild begrensing i luftveiene. Vanligvis , men ikke alltid kronisk hoste og økt slimproduksjon. På dette stadiet er man oftest ikke klar over at det er noe galt med lungene.

Stadium II: Moderat kols- forverring av forsnevringen i luftveiene. Økt tungpustethet og forverring av almenntilstanden med økende hoste som påvirker livskvaliteten. Man merker nå tydelig at det er noe feil med pusten.

Stadium III: Alvorlig kols- ytterligere forsnevring av luftveiene. Økt tungpustethet, gjentatte perioder med forverrelser( eksaserbasjoner) som ytterligere påvirker livskvaliteten. Mange faller ut av yrkeslivet.

Stadium IV: Svært alvorlig kols- alvorlig luftstrømsbegrensing. Oksygenbehandling er ofte nødvendig.

Du kan lese mer om kols på våre nettsider. Selv om man aldri blir helt frisk  av sykdommen, er det mye du kan gjøre for å bremse utviklingen .

Med vennlig hilsen

Inger

 

Lunge

Gir astma økt fare for kols?

Hei!

Eg er ei jente på 19 år som har ein far med KOLS. Han har hatt det så lenge eg han hugse. Eg har sjølv astma, men det vart ikkje påvist før for eit år sidan. Astmaen min har alltid vore der, men med dei siste åra har det blitt verre, ikkje gale, men forverra slik at det er nøydsynt med medisin før trening osv. Far min påstår at han ikkje har røyka seg til KOLS, men derimot det at han alltid har hatt sjukdomen. Eg er usikker, for eg veit at han røyka litt i sin ungdom. Ikkje mykje, men litt. Det vil seie, han røyka ikkje nok til at det kunne gjort så mykje skade at han hadde fått KOLS av det. Problemet her derimot er at han i sin ungdom fekk beskjed av legen at han hadde astma. Dette gjekk han og trudde til han vart rundt 30, for då byrja lungekapasiteten å svikte meir og meir merka han. Han fekk då påvist KOLS og er dagleg ekstremt avhengig av medisinane sine. (Han er no 52). KOLSen blir berre verre og verre, og eg er ekstremt bekymra og redd for han no som åra byrjar å gå svært fort.

Så mine spørsmål er då; Går det an å bli født med KOLS? Isåfall, er det arveleg? For då er det vel store sjansar for at eg også får KOLS når eg blir godt vaksen?

Helsing bekymra jente 19

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. mai 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols hos nyfødte er nok i en helt annen kategori enn den vi snakker om blant voksne. Kols opptrer bare unntaksvis før fylte 40-45 år. De vanligste årsaker er tobakksrøyking og skadelig eksponering  i forbindelse med yrket, vanligvis i form av forskjellige typer støvpåvirkning. Mennesker har forskjellig disposisjon for å utvikle kols ut fra arvelige forhold. Astma påvises ofte i barnealder, men ikke sjelden også senere i livet. Senere års forskning har vist at astma kan gi økt sjanse til å utvikle kols senere i livet. Jeg tolker det slik at man vil være mer følsom for skadelig påvirkning enn andre, men ikke at man automatisk utvikler kols som voksen. Oftest vil dagens medisiner gi god effekt på lungefunksjonen. I noen familier kan man påvise mangel på antitrypsin, og dette disponerer for utvikling av emfysem og svekket lungefunksjon.

I praksis vil det beste være å unngå røyking og annen langvarig skadelig påvirkning som kan ramme lungefunksjonen. Valg av yrke kan da være viktig.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Pusteproblemer

Jeg er på Filippinene nå. 3 uker siden kollapset jeg på flyplassen og ble sendt til sykehuset her og rett i lungemaskinen hvor jeg var en ukes tid. Fortsatt er jeg svært tungpusten og har fått et par anfall hvor jeg har trengt Oksygen. Legen nekter meg å reise ut av Filippinene uten Oksygen, og flyselskapene tar ikke med så jeg er fast her. Det jeg lurer på er. Er denne tilstanden jeg har kommet i nå permanent, eller kan jeg bli bedre. Må si at jeg røykte svært mye, men slutta tvert da jeg ble syk. Er svært fortvila nå.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. april 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er vanskelig å si sikkert hva som er årsaken til dine pusteproblemer, men det kan være en mulighet for at du har utviklet kols med emfysem. Da er det veldig bra at du sluttet å røyke. Det bidrar positivt uansett, men kan ikke snu tilstanden alene. Det kan virke som det er kommet noe i tillegg som gjør at du ble så akutt dårlig. En infeksjon i lungene kan være en mulig årsak til en slik forverrelse, og da kan lungefunksjonen bli noe bedre i løpet av noen uker etter at den er behandlet. Noen ganger foreligger også samtidig hjertesykdom som forverrer tilstanden. Hver av disse tilstandene må behandles hver for seg, og det kan ofte ta noe tid før tilstanden stabiliserer seg. Det høres fornuftig ut å ikke fly uten oksygen og ikke i en dårlig fase.  Jeg har selvfølgelig ingen mulighet for å bedømme din situasjon spesielt godt ut fra det du skriver. Forhåpentligvis er det en mulighet for at det kan bli bedre. Men du må regne med at det kan ta tid, selv med god behandling.

Vennlig hilsen og med ønske om god bedring

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kols og opphold i Syden

Hei! Skriver på vegne av min mor som fikk påvist kols (mild grad) for et par år siden. Hun hadde 2 runder med lungebetennelse i fjor; den ene med behov for antibiotika intravenøst. Hun var frisk hele høsten og førjulsvinteren, men har hatt to lungebetennelser nå etter jul som har vært behandlet med ab tbl. Spørsmålet er om hva som er anbefalt når det gjelder egenbehandling medikamentelt sett? KanPrednisolon brukes når det begynner å tetne til?Hun har planlagt tur til Spania om en måned, og er naturligvis redd for å bli syk på nytt når hun er der. Ønsker generelle råd da kompetansen hos fastlege er litt blandet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. april 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols kan disponere for bronkitter og lungebetennelser. Vanligvis vil faren være størst i vinterhalvåret. Derfor er det anbefalt å ta influensavaksine hver høst og lungebetennelsesvaksine med 5-10 års mellomrom. Hvis man røyker er det svært god grunn til å slutte helt med det. Det er vanlig å gi en eller flere typer inhalasjonsmedisiner for å bedre situasjonen mest mulig. I samråd med legen kan man få råd om hvordan man kan tilpasse medisinen best mulig i forbindelse med forverrelser, samt om man skal starte kurer med antibiotika og/eller Prednisolon. Dette må tilpasses den enkelte person.

Vanligvis blir de fleste med kols bedre i pusten i forbindelse med opphold i sydlige strøk. Men noen garanti mot forverrelser er ikke mulig å gi. Derfor er det alltid viktig å ordne med en god reiseforsikring før man reiser utenlands. Da er man sikret tilstrekkelig medisinsk behandling hvis man blir syk.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem