Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Oppfølging etter hjertestans

Hei. Min mann (59) ble rammet av hjerneslag i 2016. I mai 2017 fikk han hjertestans med påfølgende akutt bypassoperasjon hvor tre årer til hjertet ble byttet ut. Det ble også i den forbindelse satt inn ICD, hjertestarter, da årsaken til hjertestansen var vanskelig å identifisere. Vi forholdt oss til fire sykehus og fikk god behandling. Han er blitt fulgt opp av fastlege en gang pr mnd. etter dette mtp. sykemelding og medisiner. Han er snart tilbake i full jobb.

Han har fulgt hjerteskolen ved det lokale sykehuset og vil leve et friskt liv. Innen jeg mener er mest hensiktsmessig. Enhver diagnose har kanskje sitt behandlings-løp? hjertemedisin handler det da om hjerneslag, ICD og bypassoperasjon. Jeg er redd han havner mellom flere stoler, og ikke får den helhetlige oppfølging/behandlingen som Han har sjekket ICD to ganger etter utskrivelse fra sykehus i slutten av juni, jeg føler denne blir fulgt godt opp. Skulle han vært innkalt til kontroll/undersøkelse av selve hjerteoperasjonen? I tilfelle fra hvilket sykehus? (opererende eller lokale?) Burde andre undersøkelser vært gjort? Bør det gjøres mer for å finne årsaken mtp arvelighet ? Kan noe gjøres for å finne årsaken til hjerneslaget ? Jeg har lest mye informasjon, men sitter fortsatt med mange spørsmål. Livet har endret seg med dette, men det er godt å leve. På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for godt spørsmål.

Først vil jeg si det er flott at mannen din har kommet seg så godt tross flere vanskelige og alvorlige tilstander de siste par årene.

Du etterlyser en helhetlig oppfølging, noe som er et godt poeng. Spesielt da alle tiltandene han har hatt (slag, stans, bypass) egentlig er del av det samme hjerte- og karsystemet.

Den helhetlige oppfølgingen er det fastlegen som skal ha. Oppfølging av hjerneslag og bypassoperasjon går i prinsippet ut på det samme: Sørge for at blodtrykk og kolesterol er godt medisinert og regulert og at mannen din tar de andre medisinene som han skal. Videre er det viktig med en fin livsstil med sunn mat og fysisk aktivitet slik at kroppsvekten holdes normalt. Også dette følges opp av legen.

Det som trenger spesialistoppfølging er ICD-en hans og der vil han motta halvårlige eller årlige innkallinger til hjertespesialist. Fordelen med slike kontroller - foruten å sjekke ICD-en - er at dersom det dukker opp hjerterelaterte plager eller spørsmål, kan spesialisten ta tak i dette også.

Du skriver at man ikke sikkert kunne si hva som var årsaken til hjertestansen. Selv om man ikke kan si det helt sikkert, så er det nok de trange kransårene som var den mest sannsylige årsaken. Vi vet at pasienter med trange årer er mer utsatt for hjertestans. At han nå har en ICD er en fin sikkerhet.

Når det gjelder arvelighet for hjertestans er det gjerne i forbindelse med strukturelle hjertesykdommer, feks fortykket muskulatur, utvidet hjerte, eller tegn til arrvev. Slikt vil ofte være synlig på ultralyd av hjertet (som han helt sikkert har fått gjort) og det vil også være andre tilfeller i slekten med hjertestans. Hvis disse tingene ikke foreligger, er det lite sannsylig at dette er en genetisk tilstand.

Når det gjelder hjerneslag er det i hovedsak to ting som kan gi det. Enten en blodpropp grunnet atrieflimmer, eller trange årer opp til hjernen. Behandlingen varierer avhengig av hvilke av de to som er årsaken. Siden han har trange kransårer, er det sannsynlig at han også har trange årer i hjernen. Disse kan være små og ikke nødvendigvis synlig på undersøkelser.

Alt i alt synes han er godt ivaretatt og behandlet.

Mvh

Wasim Zahid

 

Hjerte/kar

Ingefær vs. Albyl E

Kan inntak av ingefær shots daglig tas istedenfor albyl e?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 10. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei, ingefær er ingen erstatning for Albyl-E. Sistnevnte er et potent medikament som for mange pasienter kan være livsnødvendig. Hvis du ser etter alternativer til Albyl-E, må du snakke med legen din og se om det er andre medisiner du kan bruke i stedet.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Rettigheter

Egenandel for hjemmehjelp

Hva blir egenandelen for meg på rengjøringshjelp. Jeg er kvinne, snart 76 og bor alene. Årlig bruttopensjon er omkring 450 000. Etter stor hjerneblødning for 7 år siden, er det nå for tungt for meg med skikkelig rengjøring. Har tatt det lette renholdet sjøl og ellers skaffet hjelp ved behov. Nå er det problem med å holde en jevn trivelig standard. Jeg bor i Oslo.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I Oslo kommune er egenandelen for hjelp i hjemmet avhengig av inntekt. Det er skattbar nettoinntekt før særfradrag som legges til grunn. Er denne inntekten høyere enn 4 ganger folketrygdens grunnbeløp (374 536) er egenandelen 308 kroner pr. time. Men det er fastsatt et utgiftstak slik at det i løpet av ett år maksimalt skal betales 30 800 kroner.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Senskader etter hjerneslag

Jeg har hatt hjerneslag to ganger etter ev voldsepisode. Er nå nesten ett år etter forferdelig kvalm, hjelper ikke med Afipran, urolig i hele kroppen, får ikke sove da jeg ikke klarer og holde meg i ro. Blodtrykket og puls er 140/90-62. Hva kan dette være føler meg helt utslitt?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 08. januar 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Jeg tenker at det er på sin plass å drøfte tiltak med legen når du har vedvarende store plager etter en skade. Avhenglig av hvor skaden i hjernen er, så kan man få ulike symptomer - og kvalme kan være ett av de. Uro i kroppen er ikke så vanlig å få etter et hjerneslag, men man kan jo bli urolig av å gå med en konstant kvalme, og forsøker å finne lindring. Det er betydelig utmattende å gå med konstant kvalme, og jeg forstår at du føler deg helt utslitt. Men uro og søvnvansker kan gjerne ha en sammenheng med den psykiske helsen, hvordan har du det egentlig?

Det finnes andre medikamenter som kan prøves ut for kvalme, ta dette opp med legen. Jeg håper forøvrig at du klarer å ta til deg tilstrekkelig mat og drikke på tross av kvalmen. Det er også viktig at du i samarbeid med legen din, får utelukket at det ikke er andre årsaker til kvalmen.

Blodtrykket ditt er jeg ikke så bekymret for. Det ligger nok litt i øvre normalnivå, men påvirkes nok også av dine andre plager som uro, søvnløshet og konstant kvalme.

God bedring!

mvh
Marita L. Bjerke

Hjerte/kar

Flyvning etter DVT

Etter en DVT og er ferdig med behandling. Har jeg et lite spørsmål. Hvis jeg nå skal ut å fly i tillegg til støttestrømper, drikke vann å røre meg under flyturen. Har jeg forstått at det er lurt å ta blodfortynnende medisiner. Noen mener at å ta en blodfortynnende sprøyte er nok, men legen min mener jeg kan bruke forebyggende behandling to uker før avreise, under ferien og to uker etterpå. Hva mener dere er den beste løsningen ? Er det noe restriksjoner på hvor lang flyturen bør være. Tusen takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du kun har hatt én DVT og er ferdig med behandlingen (og det ikke er påvist noen genetisk disposisjon for å få flere DVT-er) skal det ikke være nødvendig med medisinsk behandling i forbindelse med flyturer. Forhåndsreglene som du nevner (støttestrømp, drikke, bevege seg) skal være nok. Også ved lengre flyturer.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bytte av hjerteklaffer

Hvor mange ganger kan man bytte hjerteklaffer? Kan man bytte alle? Hvem av klaffene er vanskeligst å behandle/skifte ut?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Som en hovedregel vil man helst ikke operere mer enn en gang i hjertet. Grunnen til det er at det etter en operasjon danner seg endel arr inni brystet og dette gjør en nye operasjon vanskeligere. Jo flere operasjoner man går gjennom, jo mer arr blir det, og jo vanskeligere blir neste operasjon. Man prøver derfor å løse alle problemene på én gang når man først opererer.

Dette betyr ikke at man absolutt ikke opererer flere ganger. Er det sterk behov, opererer man igjen. Det er flere eksempler på at pasienter har måttet bytte samme klaff 2-3 ganger. I prinsippet kan alle klaffene opereres, men i praksis opereres klaffene på høyre side (trikuspidal og pulmonal) ganske sjeldent. Det er langt vanligere å oprere på venstre side (mitral og aorta).

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertestans etter vaksine

Hei. Etter å ha tatt to vaksiner på samme dag, influensavaksine og «lungebetennelsesvaksine», fikk jeg hjertestans. Takket være at jeg har ICD, gikk dette bra. Kan disse vaksinene ha trigget denne hjertestansen? Finnes det noen viten om dette?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei!

Bra at du fikk god hjelp i forbindelse med hjertestansen. Vedrørende spørsmålet ditt:

Nei, influensavaksine øker ikke risikoen for hjertestans. Faktisk har studier vist det motsatte. De som får influensavaksine har lavere risiko for hjertestans. Og pasienter med hjertesykdom har høyere risiko for å dø av influensasykdom.

Lungebetennelsevaksine er heller ikke forbundet med økt forekomst av hjertestans.

For deg som har hjertesykdom, er det spesielt viktig å ta årlig influesavaksine.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Kutte Eliquis i forbindelse med operasjon

Hei Jeg skal abladeres, og da skal man etter ablasjon bruke blodfortynnende i 12 uker. Jeg har fått innkallelse til operasjon 14 dager etter ablasjonen, fjerne cyste, og må da seponere eliquiz i 2 dager før operasjon. Er det tilrådelig eller bør jeg vente, Evt hvor lenge.?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Som regel er det ikke noe problem å ta pause fra Eliquis i noen dager i forbindelse med en operasjon selv om det er etter en ablasjon. Men fint om du informerer sykehuset om dette når du legges inn for operasjon.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Besvimelser og hjerteproblemer

Hei, to dager etter jeg kom hjem fra føden med førstefødte for 27 år siden, begynte jeg å besvime uten grunn. Ofte under måltider og uten forvarsel. Etter hvert fikk jeg forferdelige magesmerter føre jeg besvimte. Det kunne gå lengre tid mellom besvimelsene, men når de kom kunne jeg besvime flere ganger etter hverandre over to tre dager. Etter som årene gikk varte besvimelsene lengre og lengre. Og når jeg kom til meg selv var jeg utslitt i flere timer etter på(hadde følelsen av å ha sprunget maraton).

Var på mange utredninger i de årene uten å finne ut av det. Fikk satt in en Revil for 3 år siden (2015), etter 4 uker bruk måtte jeg sette inn en pacemaker, da jeg hadde forlange mellomrom mellom slagene. Det fungerte fint et år uten problemer. Men etter et år, forsvant synet og hørsla mi plutselig og jeg husker ingen ting av det, eller hvor lenge jeg var borte. Synet og hørsla kom tilbake når jeg våknet. Jeg hadde da blodtrykk på 237/147. Tok en 48 timers måling, gjennomsnittet var da 186/132 og nesten ingen av målingene var normale.

Fikk Candesartan og økte til 16mg som jeg har nå. Har over flere år brukt Simvastatin 80 mg. Gjennom flere år har jeg følt meg sliten, vært tungpusten når jeg går i trapper eller bærer tungt. Har egentlig god kondis, da jeg går mye. Var hos en hjertespesialist som hørte bilyd på hjerte, som viste seg etter ultralyd, at hjerteklaffen var 30% forkalket og ikke lukket seg helt. I den forbindelse fikk jeg Metoprolol 50mg, for å holde pulsen nede under undersøkelsen. Da jeg begynte med Metoprolol ble blodtrykket stabilt, jeg ble kvitt den spinningen jeg hadde i brystet. Og mye av rygg/brystsmertene jeg fikk, etter en lang arbeidsdag ble borte. Og legen mente jeg skulle fortsette med Metroprolol, da jeg hadde god effekt av det. Gjennom alle årene jeg har tatt sykkeltester, har de ikke funnet noe, bortsett av at de hver gang ikke får opp pulsen min til ønsket nivå. Jeg bruker også Acetylsalisylsyre 75 mg. Og Levaxin 150 mikrogram, B12 sprøyter og har Nitroglyserin ved behov (bruker det lite).

Jeg jobber for tiden det jeg orker, det er 2-3 timer av gangen, så blir jeg så sliten og trøtt og har lyst til å sove og har problemer med å holde meg våken. Hva tror du det er som slår meg slik ut, jeg føler jeg har løpt maraton uten å ha gjort noe fysisk. Jeg er fortsatt tungpusten i bakker, trapper og når jeg bærer ikke ellers når jeg går. Har vært på Feiring, da en av årene på forsiden og en på baksiden av hjertet var noe forkalket men ikke nok til å gjøre noe nå. Vi har mye hjerte problemer i familien. (bytting av årer å stent.)Hva tenker du jeg bør gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for detaljert informasjon.

Jeg synes historien din illustrerer mange viktige ting innen hjertesykdommer og behandling. Grunnen til at du besvimte var at hjertet tok lange pauser innimellom. Synd dette ikke ble oppdaget langt tidligere, så hadde du sluppet mange kjedelige episoder med besvimelser.

Episoden du  hadde med tap av syn og hørsel kan ha skyldtes veldig høyt blodtrykk. Godt at dette nå er regulert med medisiner.

Hvorfor du blir så sliten og utslått nå er ikke lett å si. Det kan være mange ulike årsaker til dette. Du bør ta en tur til legen og få tatt noen generelle blodprøver. Dessuten kan feilen i klaffen også gi plager, men det virker som den ikke er moden for operasjon ennå.

En annen årsak kan ligge i pacemakeren. Noen pasienter har veldig lav puls og får ikke høyere puls når de anstrenger seg. Da blir man tungpusten og sliten. Nyere pacemakere har en innebygget funksjon som øker farte på hjertet når pasienten trener eller rører på seg. Om du er blant du som trenger dette vet jeg ikke, men kan være verdt å ta opp neste gang du er på pacemakerkontroll.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Økende kreatininnivåer

Jeg hadde hjerteinfarkt i 1999 og går fremdeles på følgende piller: Allopur 100mg, albyl e 75mg, sotalol 80mg, diovan 80mg, zocor 20mg samt omacor. I tillegg zomac 20mg på grunn av antydning til magesår. Jeg har kun en nyre da den andre ble svulstpåvirket (godartet) og fjernet i 1992. Siste blodprøve viser s-kreatinin på 121, over referansegrense som er 105. Bør jeg foreta meg noe? Jeg trenger råd, da verdien har vært stadig stigende de siste årene. Fastlegen sier vi skal fortsette med kontroller en gang i året.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ut i fra medisinene dine ser det ut som du behandles for høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk kan reduserer nyrefunksjonen og øke kreatinin. Er blodtrykket ditt godt regulert? Hos noen pasienter kan enkelte medisiner også gi høy kreatinin. Feks Diovan som du bruker. Samtidig kan denne medisinen være viktig for deg og du skal ikke kutte den ut uten man vet sikkert om det er den som er synderen eller ikke. Det at du kun har en nyre gjør deg også mer utsatt for stigende kreatinin. Jeg synes du godt kan henvises til en nyrelege på det lokale sykehuset for en vurdering.

Mvh

Wasim Zahid