Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Lunge

Medisiner, dosering og bivirkninger

Jeg ønsker å stille 2 spørsmål relatert mine diagnoser:

1. Som KOLS-skadd benytter jeg daglig Spiriva, men etter å ha lest bivirkningene, lurer jeg på om det finnes adekvat erstatningsmedisin?

2. Etter å ha fått hjerteinfarkt (2010) går jeg på div. hjertemedisin. Jeg går blant annet på 2 forskjellige blodtrykksmedisiner (Emconcor 5 mg.og Ramipril Actavis 5 mg.) og lurer på hvorfor det ikke er nok med èn av dem?
Inntil nylig gikk jeg nemlig også på 2 forskjellige blodfortynnende midler, som ga meg stadige bloduttredelser, men får så plutselig beskjed om slutte med den ene medisinen, da det ikke var nødvendig å bruke begge to - lenger.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Når det gjelder Spiriva (thiotropium) og kols opplever pasienter til vanlig ingen eller få bivirkninger av dette medikamentet. Det er å oppfatte som en trygg medisin, men ingen effektiv medisin er helt uten fare for bivirkninger. Når man leser informasjon som skal gis om medisiner er det tatt med hele rekken av bivirkninger som er blitt registrert. Det finnes tilsvarende medisiner på markedet, men bivirkningsprofilen er nok stort sett den samme. Eklira og Seebri er andre medisiner med tilsvarende effekt, men også disse har mulige bivirkninger.

Emconcor er en betablokker og Ramipril en såkalt ACE-hemmer. De er ganske forskjellige i sin virkningsmåte. Ofte velger man å kombinere flere medisiner for å oppnå en totalt bedre effekt både på blodkarene og på hjertet. Medisinene vil sammen også gi en bedre blodtrykkssenkende effekt enn ett medikament alene, og ofte færre bivirkninger enn ved å øke dosen ved bruk av bare en type medisin. Det er effekten på blodtrykket som avgjør doseringen, samt eventuelle bivirkninger som får betydning for valg av medisiner.

 Når det gjelder opplevelsen med blodfortynnende medisin beskriver du en bivirkning som gir grunn til å redusere medisineffekten. Da var det riktig å slutte med en av medisinene for å unngå større blødninger.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spes. lungesykdommer og indremedisin 

Lunge

Lungefibrose og stivhet i brystkassen

Hei,
Har diagnose lungefibrose. Sliter med stivhet i brystkassen - dette er til tider veldig plagsomt.
Er det noen medisin som kan hjelpe på denne stivheten? Det hender jeg må ta Paracet.
Tar til daglig 10 mg kortison, og trener og får massasje hos fysioterapeut.

På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 20. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Lungefibrose kan arte seg ganske forkjellig hos den enkelte som har det. Det har blant annet å gjøre med graden av arrdannelse som trekker lungen sammen. Det gir også drag på selve brystkassen, slik at den kan oppleves stiv, særlig ved innpust og når man er andpusten. Det er viktig som du gjør å følges opp hos fysioterapeut som må gjøre så mye som mulig for å myke opp muskulaturen omkring og i brystkassen, slik at muskelstramninger ikke forverrer symptomene. Det er flott at du trener, for det hjelper mye på pusten å være i best mulig fysisk form, samtidig som det reduserer muskelproblemer. Paracet er et enkelt og velprøvet smertestillende middel som gjerne kan brukes så lenge du ikke overstiger maksdosen per døgn. Prednisolondoseringen synes også fornuftig dosert for å unngå for mye bivirkninger på sikt.

Jeg kan dessverre ikke gi deg noe bedre forslag til medisin. Selve lungfibrosen er sjelden påvirkelig av medisiner, men symptomene kan reduseres noe med Prednisolon og smertestillende som du bruker. Dette er medisiner som må tilpasses individuelt av den legen som kjenner deg og din tilstand best.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Hypersensitivitetspneumoni

Hei,
Har i mange år slitt med lungefibrose. Nå er det påvist kronisk hypersensivitetspneumoni av ukjent årsak. Er dette noe som man må slite med resten av livet?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 17. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hypersensitivitetspneumoni eller allergisk alveolitt er utløst av inhalerte partikler. Noen ganger er det kjent hva som er årsaken, og man kan da enklere unngå fremtidig kontakt med dette. Imidlertid er det også tilfeller hvor dette ikke er så lett å påvise. Det utløses en betennelse som kan skade lungevevet slik at det etterhvert kan oppstå bindevevsdannelse i lungevevet. Da oppstår lungefibrose. Lungefibrosen er en arrdannelse som ikke kan repareres. Kortisonbehandling (Prednisolon) kan være en hjelp i de mest akutte faser av sykdommen, men det er ikke anbefalt å fortsette med store doser av dette over lang tid på grunn av muligheten for flere uønskede bivirkninger. Det er heller ingen helbredende effekt av Prednisolon. Aktiviteten i hypersensitivitetspneumonien kan avta med årene, men det er dessverre ikke mulig å si noe sikkert om hvor lenge aktiviteten og arrdannelsen vil fortsette.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Astma, vær og hjelpemidler

Hei.
Jeg er en kvinne på 43 år. Har påvist astma med kronisk bronkitt. Men har den senere tid oppdaget mange allergier og matvareinntoleranser som kanskje påvirker astmaen.Vet også at når det er fuktig luft så får jeg veldig mye mere slimdannelser i lunger og sliter veldig med pusten. Går hver uke til fysikalsk behandling pga dette, og rett før jul var jeg også innlagt på sykehus. Merker at det å bruke badstu har en veldig god effekt. Vet at det å reise på ferie i sydligere strøk om sommeren også har en god effekt. Har tenkt jeg skal prøve sydligere strøk på vinteren, men hører at det mange steder er veldig fuktig og da vet jeg ikke om jeg tør. Vi har også kjøpt inneavfukter som brukes i hytte og hus, slik at jeg skal ha et bedre inneklima. Men så lurere jeg på om jeg har noen andre rettigheter eller om det finnes andre hjelpemidler, som kan gjøre at jeg kan puste optimalt enten det er ute eller inne?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. mars 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Ved astma er det mange ting som kan påvirke tilstanden. Vanligvis er det slik at væromslag kan ha betydning, og mange vil oppleve et opphold i Syden som positivt. Men man har ingen garanti for dette før man har prøvet det selv. Dette må man betale selv. Et viktig punkt uansett er at man må sikre seg at behandlingen for sykdommen til enhver tid er tilpasset best mulig, og at medisinene brukes riktig. Hvis ikke er man mer utsatt for variasjon i sykdommen. Det er også viktig at man ikke utsetter seg for påvirkninger av stoffer som man vet kan fremkalle forverringer i tilstanden.  Det kan fås varmemaske til utendørs bruk på kalde dager. Det er usikkert om andre behandlingshjelpemidler kan bedre tilstanden ytterligere. Anskaffelse av luftrenser hjemme kan være effektivt for noen, men erfaringene er svært forskjellige.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

 

Lunge

Oksygenbehandling ved lungesvikt

Hei! Jeg er en intensivsykepleierstudent som skal skriver en prosjektprotokoll om hvilke erfaringer intensivavdelinger har med bruk av high flow nesekateter (oksygenterapi) til voksne pasienter med respirasjonssvikt type I.

Jeg finner en del studier /artikler fra utlandet om effekten av bruk av denne metoden, SpO2, respirasjonsfrekvens, PaO2, PaCo2 samt økt komfort hos pas, men vet du om hvilke erfaringer vi har med denne behandlingsmetoden i Norge? Har ikke funnet noen artikler om temaet fra Norge/Norden - tips til hvor jeg burde lete etter dette dersom det skulle finnes?

Til slutt lurer jeg på hvor kan finne statistikk om denne pasient gruppen (respirasjonssvikt type I)- blir pasientgruppen for uspesifikk, eller er det andre måter de kan klassifiseres på?
Tar gjerne i mot tips til referanser og andre nøkkelord.

På forhånd tusen takk for hjelpen :)

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 28. februar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Jeg kjenner ikke til hva som er gjort i Norge/Norden på dette området. Har du søkt på PubMed? Alternativt ville det trolig være nyttig å forhøre seg med anestesileger der du jobber, eventuelt på en universitetsklinikk.

Dette er registreringer som foretas ved diagnosesetting når pasienten skrives ut fra sykehus. På det enkelte sykehus vil det kunne foreligge data som kan trekkes ut av pasientjournalsystemet. Men det er usikkert om alle sykehus tar utt rapporter på dette. Alternativt kunne du kanskje forhøre deg ved kontakt til Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Oljedamp på arbeidsplassen

Hei! Hvordan vil dere si at oljedamp fra type oljer som Brayco og Oceanic wh443 påvirker respirasjonsystemet vårt? Jeg jobber i et verksted hvor disse oljene brukes en god del. Det står en del oljefat(åpne) med denne type olje i som damper. Man kan kjenne hydralikkolje dampen i lokalet når man kommer om dagene. Enkelte har reagert med neseblod og utslett, men det er når det er skikkelig ille, og de er ganske så ømfintlige for sånt. Lokalet holder ca 20 grader jevnt over. Hva gjør denne dampen med helsa vår?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. februar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det skal finnes tilgjengelige dataark for alle kjemikalier som brukes på en arbeidsplass. Det er et krav fra Arbeidstilsynet og finnes sikkert der du jobber. Her står det angitt sammensetningen og mulige farer ved bruk. I det som jeg har kommet over av dataark (via Google)for de aktuelle oljer du nevner, er det nevnt at de blant annet kan virke irriterende på hud og slimhinne, og det kan jo passe med de plagene du forteller om blant arbeidskolleger. Skadeeffekter av oljedampen er for øvrig avhengig av konsentrasjon i luften og derved også av hvor god ventilasjonen er i lokalet. Bedriftshelsetjenesten skal være orientert om slike forhold. Det beste vil nok være å gå veien om verneombudet eller tillitsvalgte for å få belyst saken nærmere.

Håper svaret kan være til litt hjelp!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Undersøkelser ved kols

Hei,
Jeg sitter å skriver en innleveringsoppgave på sykepleierstudiet, men trenger litt hjelp. Jeg skal skrive om aktuelle blodprøver og undersøkelser en kan gjøre på pasienter med alvorlig KOLS, men dette er undersøkelser og blodprøver etter at pasienten er diagnostisert med KOLS. Det hadde vært veldig fint om dere kunne ramset opp en del punkter som jeg kunne sett nærmere på når det kommer til dette. Det eneste jeg har klart å finne ut av til nå er blodprøver for å finne ut av oksygeninnholdet i blodet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. februar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, takk for spørsmålet!

Jeg synes det kan være lurt å se på alfa-1-antitrypsin i blodprøve for å sjekke om det finnes arvelig enzymmangel som medvirkende årsak til utvikling av emfysem ved kols. Da vil lungefunksjonen kunne bli ganske dårlig etterhvert. Ellers vil blodprosent/hemoglobin være sentral for å se om den kan være patologisk forhøyet på grunn av for lavt surstoffnivå i blodet. Du har allerede nevnt blodgass undersøkelse i arterielt blod for å vurdere oksygeninnhold og kullsyreinnholdet samt pH. Av undersøkelser forutsetter jeg at spirometri er gjort for å stille diagnosen. Det kan også være nyttig å foreta reversibilitetstesting på spirometeret etter inhalsjon av medikament som man ønsker å vite effekten av. I tillegg kommer TLCO-undersøkelse og body-box-undersøkelse. Rtg.bilde av lungene og etterhvert også CT (HRCT) for å vurdere graden av emfysem er vanlig for å gi en best mulig vurdering. I forbindelse med forverrelser tas gjerne infeksjonsstatus (blodprøve med bl.a. CRP,SR,hvite).

Dette er nok det viktigste. Håper du kan bruke det, og lykke til med oppgaven!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Fysisk aktivitet

Bronkiektasier og trening

Hei, jeg fikk for få år siden påvist bronkiektasier. Prøver å leve aktivt og trene en del. Jeg lurer på hva som er den beste treningsintensiteten og treningen i forhold til diagnosen min. Jeg er 41 år.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 24. februar 2014
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for spørsmålet!

Så flott at du allerede lever aktivt og trener jevnlig! Det er en av de viktigste tingene du kan gjøre for din egen helse. Du forteller at du har fått påvist bronkiektasier. Men du sier ikke om du har noen annen underliggende lungesykdom, eller hvilken lungefunksjon du har. Så mitt svar vil nok derfor bli noe generelt.

Alle, men særlig de som blir begrenset av lungekapasiteten under trening, bør legge inn en lang og god oppvaming før "hovedøkten". Da vil opplevelsen av åndenød bli mindre, og en kan yte mer og dermed få bedre treningseffekt under selve treningsøkten. Oppvarmingen kan gjerne vare så lenge som 10 - 15 minutter.

Det finnes mange måter å trene på, men de generelle rådene går ut på at man bør trene allsidig, og da gjerne både utholdenhetstrening (kondisjonstrening) og styrketrening. Utholdenhetstrening kan gjøres enten som langkjøring eller etter intervallprinsippet. Mange lungesyke opplever at det ved langkjøring kan være vanskelig å opprettholde høy nok intensitet over en lengre periode. Så derfor vil mange ha bedre nytte av å trene kondisjon etter intervallprinsippet; 1 - 4 minutters arbeid med relativ høy intensitet, med innlagte pauser på 30 sekunder - 2 minutter. Intervalltrening kan gjøres gående, løpende, syklende, svømmende etc.

Styrketrening kan gjøres på mange forskjellige måter. Et grunnprinsipp ved funksjonell styrketrening er å ha såpass tung belastning at en orker 6-10 repetisjoner X 3 runder med korte pauser mellom. Når en trener styrke en gang per uke opprettholdes styrken. Skal en øke muskelstyrken bør en trene minst 2-3 ganger per uke.

Jeg vil også anbefale deg å trene bevegelighet i kombinasjon med pusteøvelser, for eksempel Yoga eller Qi-gong. God bevegelighet i brystkassen kombinert med dyp og god pust, vil hjelpe deg med å fjerne eventuelt sekret som hoper seg opp i luftveiene. Dermed vil du også kunne forebygge infeksjoner i luftveiene.

Håper fikk noen tips og kanskje litt inspirasjon i forhold til videre trening. Lykke til!

Vennlig hilsen Margrethe

Lunge

Ny behandling for kols?

Hva er nytt innen medisin for kols m/emfysem? Har spiriva og seretide, men er litt usikker hvor godt det virker.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 19. februar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det pågår stadig forskning innen medisiner for kols. De du nevner er blant de inhalerte medisiner som er mest brukt i dag. Det er dessuten kommet flere nye medisiner som er like eller som ligner mye på disse. Det som kommer nå er i alt vesentlig nye kombinasjonspreparater av allerede kjente stoffgrupper eller forbedringer av disse. Dessuten kommer det flere medikamenter som bare trengs å brukes en gang per døgn, og ikke to eller flere ganger som har vært det vanligste hittil. For alvorlig kols har det de siste årene også vært et medikament som inneholder stoffet roflumilast. Det er i tablettform, og kan ha tilleggseffekt hos en gruppe kolspasienter med hyppige forverrelser. Generelt kan man si at det vil være stor forskjell på effekten av medisiner fra et tilfelle til et annet. Det har å gjøre med hvilke forandringer som er de mest fremtredende hos den enkelte. Noe er påvirkelig, andre ting er det ikke. Andre ganger er det også viktig å sikre at man bruker medisinen riktig, for eksempel for å sikre at den kommer helt ned i lungene og ikke blir liggende i munn og svelg når man inhalerer den.

For emfysem fins det ikke noen spesielle medisiner som virker, fordi det her har oppstått varige endringer med nedbrytning av mange alveoler (lungeblærer). Hvis dette fører til store hulrom i lungene, emfysemblærer, kan det i utvalgte tilfeller ligge til rette for å legge ned små enveis-ventiler i bronkiegrener som kan bidra til å tømme disse hulrommene for luft og derved skape bedre plass for resten av lungen. Men dette er spesialbehandling som i dag bare utføres på Rikshospitalet på spesielt utvalgte pasienter .

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Kolsforverring

Hei. Jeg er pårørende til foreldre med KOLS. Min mor har lagt på sykehus siden mandag m mistanke om blodpropp i lungene. I slutten av november brakk hun lårhalsbrudd. Har tatt sprøyte i magen frem til nyttår for å motvirke blodpropp. Leggene hennes ser ikke ut. Ligger akkurat nå på ROE På Haukeland. Behandlet for lungebetennelse i 11/2 uke. Intravenøst siden torsdag. Hoster seg nesten i hel. Får oksygen 1 liter hele tiden, flytende ventilen & attrovent hver fjerde time. Så langt er jeg langt fra imponert over behandlingen på Haukeland. Kanskje dere kan gi meg tips på hvordan hjelpe mamna? I går var lungekapasiteten målt til 53%. I natt satte en slimpropp seg fast. Har vært på overvåkning siden da. På forhånd tusen takk!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. februar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols er en lungesykdom som disponerer for infeksjoner i lungene. Ved infeksjoner her blir lungefunksjonen ofte vesentlig dårligere før infeksjonen går tilbake. Du beskriver et ikke uvanlig sykdomsbilde for kolspasienter ved lungeinfeksjoner, blant annet at det må gis hyppige inhalsjoner med medisiner og dessuten tilskudd av surstoff gjennom døgnet. Haukeland sykehus er kjent for å ha dyktige lungespesialister, og jeg regner med at disse blir forespurt i mange av disse tilfellene. Ved akutte forverrelser er personalet og legene svært vant til dette ved kols. Men fremgangen er dessverre ofte langsomt, og lungene har i disse situasjoner ikke den ønskede reservekapasitet som hos lungefriske.

Jeg håper det går bedre med din mor etterhvert!

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem