Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Hva betyr det for min alderspensjon om jeg får innvilget gradert uførepensjon?

Jeg er for tiden i 100 % stilling i det off. Min lege har på grunn av min lungelidelse anbefalt meg å redusere stillingsandelen til fordel for litt mer hvile og trening. Hun sier at det ikke vil være noe problem for meg å få innvilget uføretrygd. Jeg har vegret meg for dette, fordi jeg ønsker å definere meg selv og bli sett på av andre som frisk, tror det gjør noe med oss mentalt som er sunt for kroppen. Men nå nærmer jeg meg 60 år og jeg er nå usikker på om tiden begynner å nærme seg å tenke en nedtrapping i redusert stilling. Mitt spørsmål er da, vil jeg opparbeide pensjonspoeng av uføretrygd frem til 67 år? Jeg har nemlig ikke fullt opparbeidet tjenestemannspensjon før jeg blir 69 og lurer på hvor mye jeg taper økonomisk ved å ta en redusert uføre. Har ca 470 000 i inntekt nå. Hva om jeg går ned til 60% stilling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Går du ned til 60 % stillling vil du kun få uførepensjon fra tjenestepensjonen og ikke fra folketrygden (Nav). Årsaken er at etter reglene i folketrygden må inntektsevnenvære nedsatt med minst halvparten.

Innvilges du uførepensjon av din tjenestepensjonsordning, vil du få godskrevet medlemstid i ordningen frem til aldersgrensen for stillingen. For eksempel er ordinær aldergrense i staten 70 år og Statens Pensjonskasse godskriver derfor medlemstid frem til og med 69 år. Er ordninær aldersgrense for din stilling 70 år, vil du få beregnet uføre- og alderspensjon fra tjenestepensjonen basert på 30 års medlemsskap.

Når det gjelder opptjening av pensjon i folketrygden, vil den opptjenes av inntekten du har i 60 % stilling. Du vil dermed få en lavere opptjening av folketrygdpensjon de årene du kun mottar pensjon fra tjenestepensjonen. Men det har ikke nødvendigvis noen stor økonomisk betydning for deg. Din alderspensjon i folketrygden vil beregnes etter gjennomsnittet av dine 20 beste inntektsår. I tillegg er det slik at tjenestepensjonen din skal sikre deg minst 66 % av lønn på sluttidspunkt. En lavere pensjon fra folketrygden vil da kunne bety en høyere andel pensjon fra tjenestepensjonen.

Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Nabo som røyker

Har astma (80% lungekapasitet) og allergi. Naboen min røyker mye, og det siver ut i trappeoppgang og inn i andres leiligheter. Dette plager meg veldig( har snakket "pent" med henne uten at det hjelper på røykingen inne. Har jeg noen rettigheter mot dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. februar 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes dessverre ingen lovregler du kan vise til i et tilfelle som dette. Så lenge vedkommende røyker i egen bolig er det lite å gjøre.

Atle Larsen

Lunge

Kols og nikotintyggegummi

Hei.
Hvis man har fått kols,kan man fremdeles bruke nikotintyggegummi?
Sluttet og røke for 2 år siden og tygger litt tyggegummi innimellom.
Håper på svar :)

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 27. januar 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Så flott at du har sluttet å røyke! Det er tjærestoffene i sigarettene som gjør dem spesielt farlige for lungene. Nikotin gjør at muskulaturen i åreveggen trekker seg sammen slik at blodtrykket øker og pulsen stiger, så for personer som har problemer med hjertet vil jeg ikke anbefale bruk av nikotintyggegummi.I ditt tilfelle kan jeg ikke se at det skulle være skadelig i små mengder.

Hilsen Inger

Lunge

Papirstøv og lungesykdom

Har jobbet i snart 20 år i fabrikk som produserer papir. Når solstrålene titter igjennom så er det temmelig ille å betrakte den lufta som vi puster inn år ut og år inn. Det er dessuten skiftarbeid. Støvet er for det meste fiber som løsner fra papiroverflaten, samt en del vanndamp.Noe kjemikalier vil det nok også være i det støvet, fra bl.a. blekeprosess. Finnes det noe materiale om hvorvidt innpust av så 'store' mengder papirstøv kan påvirke lungene ? Jeg kjenner ikke til noen overhyppighet av lungesykdom på bedriften hverken nå eller tidligere.

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 26. januar 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Forskere har begynt å interessere seg mer for luftkvalitet på ulike arbeidsplasser for å finne ut hvorfor kols har blitt en folkesykdom.Det forskes nå mye på yrkesrelatert lungesykdom. For noen år siden undersøkte forskere fra Rikshoptalet spyttet fra papirarbeidere for å se om kols kan fanges opp i et tidlig stadium og forebygges. De fant ut at i forbindelse med tørking av papirmasse ble det slynget fuktige aerosoler rundt maskinene. Disse aerosolene inneholder levende og død sopp, bakterier og andre stoffer. De som arbeider i dette miljøet hadde økt tendens til betennelse i luftveiene,  og det kan være forløper til kols ,mente forskerne. De fant videre ut at det var dem som var mest utsatt for aeorosoler som var mest plaget med betennelse, de som arbeidet delvis i et miljø med aoersoler og papirstøv var  mindre  utsatt og de som bare arbeidet med papirstøv ikke avvek fra kontrollpersonene. Jeg kjenner dessverre ikke til annen forskning angående papirstøv. Får man symptomer er det viktig å la seg teste slik at man kan bremse utviklingen av kols.

Hlsen Inger

Hjerte/kar, Lunge

Vann på lungene

Min bror som er 68 år.har i februar 2013 fått vann opphoping i venstre lunge. Han måtte tappe ut vannet fra venstre lunge 3 ganger ( februar og april)siste gang i november 2013 på sykehuset.
Det er ikke påvist vannopphoping i andre deler av kroppen.
Han fikk hjertemedisiner og diuretika.
Han har hatt hjerteinfarkt i 2000 og stent behandling i 2001.

For å finne ut årsaken til dette vil jeg at han skal komme til meg i Norge, han bor i utlandet, sør Europa.

Jeg vil gjerne vite hvor farlig er det for han å reise med fly med tanke på at han har vannopphoping i lenge og mulig hjertesvikt??
Han er ikke fått beskjed fra leger om hva dette skyldes, som jeg synes er skremmende.

Vil en fly reise forverre tilstanden i lungen og hjerte med tanke på lufttrykket og høyden, reise vil være ca. 3 timer?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 16. januar 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Vann rundt lungene, på fagspråket kalt pleuravæske, kan forårsakes flere ulike sykdommer. Det er alltid viktig å finne ut hvorfor pasienten har pleuravæske. Du skriver at han har hatt hjertesykdom. Ut i fra det du skriver, virker det også som om legene hans mener det er hjertesykdom som er årsaken til at han har pleuravæske nå (her må jeg imidlertid ta et forbehold, da jeg ikke sikkert vet hva legene hans mener). 

Du spør om det er trygt for ham å reise med fly til Norge, i fall han skulle ha hjertesvikt. Det er vanskelig å svare på da jeg ikke vet nøyaktig hvor syk han er. Hvis tilstanden ikke er alvorlig, dvs at han nå etter behandling er oppegående og kan bevege seg relativt fritt uten å få pustebesvær, vil sannsynligvis en flytur gå greit. Har han derimot mer alvorlig sykdom, og til og med bruker oksygen, kan han oppleve ubehag i flyet. Da er det viktig å ha en dialog med flyselskapet på forhånd, slik at de kan legge forholdene til rette. 

Jeg ville bedt om at hans leger, som kjenner ham best, uttaler seg om det er greit å fly. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Lege.

Lunge

Antitrypsinmangel

Hei jeg er 45 år har kols grad 4 og Alfa 1 Antitrypsin mangel type ZZ.Dette er den verste graden, men hva er nivåene/gradene her.Vanskelig og finne ut noe om dette som jeg klarer og forstå.Det meste jeg finner er alt for teknisk.Jeg skal inn til vurdering for transplantasjon av lunger men hva vil min zz grad bety i den sammen heng.Vil dette være et hinder for mag angående mulig transplantasjon? Det er vel derfor jeg er nysjerrig på dette tema.Det er også vanskelig og forklare ovenfor familie venner hva denne gen feilen er og betyr for meg og hvordan jeg må leve der etter.Mye tid går til detalj planlegging av mine gjøremål om dagene.Om jeg bi det hele tatt for gjort noe pga formen tillater ikke alt.Jeg må bruke Oksygen nå 24 timer i døgnet, 4 l/h i hvile/ro men i aktivitet må jeg bruke 5 l/h ,dette virker ikke som nok når jeg prøver og gjøre noe av det som er forventet av meg som blant annet 3 barns far.Ivrig i frilufts aktiviteter,Stor hobby med biler i fokus.Ikke mye jeg kan nå.Har måtte avbestille 2 undersøkelser på Rikshospitalet pga jeg ikke blir infeksjons fri.Har den siste tiden måte bruke 500 mg Azitromax 1 i uken men ved forverring/infeksjon tar jeg 3 på rad.Jeg bruker selvfølgelig prednisolon 40 mg ved forverring og doxylin eller erymax trapper ned 5 mg prenidsolon hver 3 dag skal ned til 2,5 mg men det siste året kommer jeg ikke helt ned.Jeg vet at lunge transplantasjons legene ikke liker mye prenidsolon bruk.Har visjoner om å komme igang med fysio kols/lunge trening men greier ikke det når jeg begynner å bli litt bedre form.Virker som om anstrengelser gjør at immun forsvaret mitt faller sammen og jeg får nye infeksjoner veldig hyppig.jeg lurer på om jeg vil klare en transplantasjon om jeg får mulighet til og komme på lista.Det er ikke lett og mestre hverdagen masse angst følger med kols lungesykdom.Jeg har liksom fått alt som er mulig i lungene.Alfa A 1 ,kols .kraftig emfysem,konstant infeksjon i nedre brokier det siste året,det har gått veldig fort nedover kurven for nedsatt funksjonalitet og livs kvalitet.Begynte ikke med Oksygen får April i 2013.Må si jeg håper på en mulighet for transpl. og samtidig så er jeg livredd for utfallet.Jeg vet jeg ikke må la angsten ta overhånd jeg har alltid vert uredd og tøff ikke hatt angst/uro som har påvirket psyken som det gjør nå,lBeklager dette sporet lit av.;)
Hilsen en lite heldig faen!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 15. januar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Alfa-1-antitrypsinmangel er genetisk betinget og fører til helt eller delvis mangel på et enzym som er viktig for å forebygge nedbrytning av lungevevet. I praksis utvikles det mer eller mindre utbredt grad av ødelagte små lungeblærer i lungevevet slik at det oppstår mange større blærer. Dette er emfysem, og tilstanden oppfattes gjerne som kols med overvekt av emfysem. Dette gir nedsatt pust og disponerer for infeksjoner i bronkier og lunger, og hvis tilstanden utvikler seg langt, kan det bli behov for å bruke ekstra oksygentilførsel gjennom døgnet. Det er viktig å få vurdert lungetransplantasjon, og på Rikshospitalet vil man få en god og nøye gjennomgang av hva det kan innebære. De har svært god kompetanse på dette området og har vært borte i denne problemstillingen flere ganger tidligere. Jeg er sikker på at du  vil få den beste veiledning og forklaring der. Jeg ønsker deg lykke til!

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Lunge

Hyperinflaterte lunger

Hei.Jeg har en gutt på 18 år som har fått diagnosen ME mars i fjor.Har vært to ganger til røntgen aug 13 og jan 14 begge gangene var svaret hyperinflaterte lunger.Jeg lurer på om dette er farlig.Har blitt testet for astma og det sier de at det ikke er har fin spirometri målinger og body box.Tatt svettetest to ganger og dna test for cystisk fibrose negativt svar heldigvis.Tatt blodprøver for å sjekke lunge sarkoidose og alfa 1 det har han heller ikke.Hva kan det være?Kan det være et symptom på ME?Jeg vet at symptom på ME er andpusten og lufthunger.Er lufthunger det samme som hyperflaterte lunger.Dette er vanskelig.Han skal nå prøve å gå på en antibiotika kur over 6 uker for å se om det kan hjelpe.Er det vanlig at lungene er hyperinflaterte?Tok røntgen bilde mars 11.Da var alt normalt.Han har problemer med slim og hoste daglig.Kan alt dette ha noe med ME å gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hyperinflaterte lunger betyr egentlig at lungene er store eller "oppblåste". Et røntgenbilde kan gi en indikasjon på dette, men det er andre mer inngående tester som vil kunne gi svaret på det. Måling av lungevolumene i body-box vil kunne avsløre om totalvolumet og restvolumet som er igjen etter maksimal utpust er unormale. Sammen med en normal spirometri sier dette mer enn et røntgenbilde. En CT-undersøkelse kan eventuelt gi ytterligere forklaringer på årsaken til dette. Imidlertid er det viktigste å sammenholde tidligere røntgenbilder med de siste for å sjekke om det er skjedd forandringer. Hyperinflaterte lunger, hoste og slim har ikke noe å gjøre med ME. Hoste og slim daglig kan være et viktig symptom å følge opp, gjerne av lungespesialist, som også kan sjekke om han er mer tungpustet enn vanlig ved anstrengelser. 

Jeg håper svaret gir mening for deg.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Langvarig hoste

I ca ett år har jeg hatt en plagsom hoste. En lege konstaterte bronkitt og jeg fikk antibiotika og ble bedre en periode, men hostingen har fortsatt, særig som en tørrhoste når jeg skal sove. Jeg fikk anbefalt acetylcystein og den har stanset hostingen når jeg legger meg og jeg har fått kraftige hosteanfall om morgenen. Av og til så kreaftige at jeg blir svimmel. Jeg får da opp store geleaktige slimklumper. Jeg hoster fortsatt gjennom dagen.
Jeg har vært skeptisk til å sette i gang nye antibiotika kurer. Hva kan dette være og hva bør jeg gjøre.
Kan dette problemet bli sterkere på grunn av en svekket hjertefunksjon?
Jeg hadde infarkt og ble blokket opp og stentet for fire år siden. Jeg har vært plaget med atrieflimmer og flutter siden den gang. Har vært til en ablasjon på Varedklinikken (utmerket behandling) og står nå på venteliste til ny ablasjon / pacemaker på Feiringklinikken.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 14. januar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Stadig hoste gjennom et helt år kan være tegn på lungesykdom. For å komme videre bør det først gjøres en lungetest (spirometri) og et røntgenbilde av lungene. Acetylcystein kan være bra fordi det kan gi løsere slim og mindre hoste. Imidlertid er det kanskje andre medisiner som kan hjelpe bedre på symptomene. Men da må man finne ut litt mer om årsaken. Det kan best skje ved at man får testet lungene nærmere. Symptomene trenger ikke ha noe å gjøre med hjertefunksjonen, selvom hjertevikt enkelte ganger kan gi hoste. Men seigt slim tyder mer på lungesykdom. Hvis det er farge på slimet, er det ofte grunn til å behandle med antibiotika. Ellers ikke. Kanskje en ide å få en vurdering hos lungelege?

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungefibrose og plagsom hoste

Har fått diagnosen lungefibrose,
Er sterkt plaget høst/vinter.
Går på 10 mg prednsolon hver dag,har en slitsom hoste ved anstrengelse, spesielt i vinterhalvåret.
er dette noe man bare må leve med? Finns andre medisiner, har prøvd forskjellige typer spray, de har desverre ingen virkning.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 12. januar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

De plagene du nevner er ikke uvanlig ved lungefibrose. Det at plagene utløses spesielt i den kalde årstiden er trolig fordi slimhinnene i bronkiene reagerer på nedkjøling. Dette forsterkes ved anstrengelser fordi man puster mer og dypere. Prednisolon er den vanligste behandlingen ved tilstanden, og man prøver å holde doseringen lavest mulig for å unngå utilsiktede effekter og bivirkninger. Annen behandling kan eventuelt forsøkes ved spesielle typer av lungefibrose, men da må tilstanden utredes spesielt i forkant.

Når det gjelder behandling av symptomene som du angir er det bare for å dempe plagene, gog det har ikke effekt på sykdomsforløpet for øvrig.Trolig har du allerede forsøkt inhalasjonsbehandling med Ventoline eller Bricanyl, alternativt Serevent eller Oxis med eller uten kombinasjon med steroider som f.eks. i Seretide eller Symbicort. Hvis dette er forsøkt uten effekt er det alltid lurt å ha prøvet Atrovent eller Spiriva eller tilsvarende muskarinantagonister. Hvis du har forsøkt dette, er det trolig ikke så mye annet å finne på, bortsett fra eventuell bruk av hostestillende i perioder med mye plager. Bruk av varmemaske utendørs er også lurt å ha forsøkt.

Håper svaret kan være til nytte for deg!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Kols og trening

Hei. Har fått konstatert Kols type II. Jeg har forstått at jeg ikke kan bli verre, men heller ikke bra. Hva slags grader finnes av Kols? Hva er den beste formen for trening? Ok bare å gå turer i skogen?.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 05. januar 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Kols kan graderes etter målt lungefunksjon fra grad I til grad IV, hvor grad IV er den med mest redusert lungefunksjon. Det er riktig at kols ikke blir bra igjen, men man hindrer videre utvikling ved å unngå eksponering for kraftig forurenset luft, enten fra tobakksrøyk, men også på arbeidsplassen og andre steder man oppholder seg over tid. Det er viktig å trene for å opprettholde best mulig kondisjon, og det bidrar til å redusere pusteproblemene ved anstrengelser slik at man greier mer. All bevegelse er bra, og må tilpasses den enkelte ut fra forutsetninger og interesse. Det høres veldig bra ut med turer i skogen, gjerne flere ganger i uken. Men det kan være lurt å legge inn etapper med økt intensitet slik at man blir litt andpusten. Det øker effekten av treningen. Likevel er det viktigste at man holder seg i fysisk aktivitet og tilpasser den slik at man synes det er positivt og ikke et ork.

Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem