Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Glutation

Hei,
Jeg er lungesyk og har en svært nedsatt lungefunksjon. Jeg har venner i USA som også har div lungesykdommer og flere av de sverger til glutathione (usikker på norsk navn) som de får som inhaleringsvæske. Finnes det et tilsvarende medikament i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 09. desember 2013
Olav Kåre Refvem, Overlege

Takk for ditt spørsmål!

Jeg kan ikke finne at glutation finnes som medikament til inhalasjon i Norge.

Glutation er avgjørende for kroppens nedbrytning av giftige stoffer og omtales som kroppens viktigste antioksydant. Stoffet acetylcystein finnes imidlertid som medikament (inhalasjon og brusetabletter). Det antas å kunne motvirke reduksjon av kroppens glutationnivå. Acetylcystein brukes blant annet i forbindelse med cystisk fibrose, kols, idiopatisk lungefibrose og ved paracetamolforgiftning.

Håper svaret kan være til nytte!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spesialist lungesykdommer/indremedsin

 

Lunge

Ventilbehandling ved emfysem

Bronkialventilbehandling. Hva er kriteriene her ? Sett både FEV<45 og noen sier først når man er så dårlig at en transplantasjon hadde vært aktuelt, men at man ikke oppfyller kriteriene til dette. Om det har så god effekt, hvorfor vente så lenge? Kunne men klart seg bedre i arbeidslivet med en slik behandling? Eller er det som noen sier en eksperimentell behandlingsform?, og derfor ikke aktuell?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 07. desember 2013
Olav Kåre Refvem, Overlege

Takk for spørsmålet!

Behandling med bronkialventil kan i dag tilbys i en del tilfeller med langtkommet emfysem. I noen år behandlet man disse med fjerning av de største blærene i lungene. Dette var en stor og ofte risikofylt operasjon som i praksis nå er forlatt i Norge. I dag kan man føre ned enveisventiler som plasseres i det lungeavsnittet som man ønsker å lukke, slik at det tømmes for luft og gir bedre utvidelse av det øvrige lungevevet. Dette gjøres i dag på Rikshospitalet som har tilegnet seg erfaring på området. Det er ikke nødvendig å være transplantasjonstrengende for å bli vurdert for en slik behandling. Riktig utvelgelse av pasienter gjør at man vil finne de pasienter som vil kunne ha nytte av tilbudet. Det er ikke alle typer emfysem som egner seg for en slik behandling. Hvor god man kan bli i pusten etterpå er ikke mulig å forutsi nøyaktig. Derfor er det også vanskelig å uttale seg om hvordan det vil påvirke deltagelsen i arbeidslivet. Det bør nok sendes en søknad fra din lege til Lungeavdelingen på Rikshospitalet for å komme i betraktning for et slikt behandlingstilbud.

Jeg håper svaret kan være til hjelp og ønsker deg lykke til videre.

Vennlig hilsen'

Olav Kåre Refvem

Spesialist lungesykdommer/indremedisin

Lunge

Hoste ved anstrengelser

Jeg hoster kraftig både mens og etter at jeg har anstrengt meg. Dette har nå vart i flere uker. Hva gjør jeg?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 04. desember 2013
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Takk for ditt spørsmål!

Hoste under og etter anstrengelser har ofte sammenheng med at slimhinnen i bronkiene er lett irriterbar, også av luften som pustes ut og inn i større mender ved anstrengelser. Det hender at dette er et forbigående problem, for eksempel etter gjennomgått forkjølelse eller influensa. Andre ganger kan det være tegn på en astmatendens. For å få dette avklart vil det være nyttig å besøke fastlegen for å få utført en lungetest, gjerne etter en anstrengelse og når symptomene er der. Innimellom er lungefunksjonen helt normal ved astma, og det er derfor av og til nødvendig å prøve det ut flere ganger. Hvis dette ikke fører til målet og problemene med hoste fortsetter, kan det være lurt å få tatt et røntgenbilde av lungene og eventuelt bestille time hos lungespesialist for å få en utvidet undersøkelse.

Jeg håper dette svaret var til hjelp for deg!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Spesialist lungesykdommer/indremedisin

Lunge, Kols

Kols og tannsykdom

Jeg har hørt at det er en sammenheng mellom kols og faren for å utvikle en tannsykdom. Stemmer det? Hilsen tannløs

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 11. november 2013
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for ditt spørsmål. Det stemmer at det er en sammenheng mellom kols og dårlig tannhelse.

I de senere år er det kommet flere studier som tyder på at det er en klar sammenheng mellom alvorlig kols og periodontitt, selv om årsakssammenhengen så langt ikke er klarlagt. En norsk undersøkelse viser at så mange som 44 % av alle kolspasienter har alvorlig periodontitt. Det er om lag fire ganger større hyppighet enn hos resten av befolkningen. God munnhygiene er derfor ekstra viktig hos kolssyke og det anbefales å gå regelmessig til tannlege.

Hilsen Inger