Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Grunnstønad til transport

Søkte grunnstønad på grunn av at jeg er hjertetransplantert og har jeg fått nakkeprolaps, skulderskade og refluksproblemer. Disse plagene har ført til at jeg bruker bil til å komme med til steder. Jeg fikk avslaget på grunn av at ekstra utgiftene mine ikke kom frem til laveste sats på 670 kr. Det nevnes også at siden der er allerede bil i familien, men det er kun jeg som bruker bilen. Jeg har drivstoff utgifter på ca. 1800 kr i måneden og det er jeg som er ansvarlig for denne kostnaden (men, hadde ikke lagt ved dette på søknaden ). Jeg er også uføretrygdet. Stiller jeg svakt an til å få en slik søknad godkjent, evt. hva regnes som relevant dokumentasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det gis kun grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til transport. Dvs. utgifter du ikke ville hatt om helseproblemene tenkes bort. Hadde du bil før du av helsemessige grunner ikke lenger kunne benytte offentlige transportmidler, legges det til grunn at husstander med en person har en månedlig bilutgift på 2440 kroner og 3340 kroner om det er mer enn en i husstanden. Bilutgiften må dermed minst være på 2440 + 678=3118 pr mnd.

Anskaffet du deg først bil på det tidspunktet du ikke lenger klarte reise med kollektive transportmidler, vil utgifter til transport som overstiger 708 kroner pr mnd kunne godkjennes som ekstrautgift.

Du må dokumentere hvor mye du kjører. Du skal ikke ta med utgifter til transport som dekkes av andre ordninger. For eksempel av Pasientreiser.

I rundskrivet til Nav finner du nærmere beskrevet hva som kreves av dokumentasjon.

rundskriv

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger når arbeidsforholdet opphører

Hei Jeg har sagt opp avtalen min selv. Har jeg fortsette rett for å få sykepenger? Avtalen sluttet 30 mars og jeg skal til legen 6 april. Jeg var ikke modi for å gå på sykemelding derfor sluttet jeg jobben selv. Min helsen ble faktisk veldig dårlig og jeg kan ikke starte en ny jobb. Takkk for hjelpen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Avslutter du selv arbeidsforholdet mens du mottar sykepenger, vil du to uker etter at arbeidsforholdet opphører få 65 % av beregningsgrunnlaget isteden for 100 %. Nav må da legge til grunn at om du ikke hadde blitt sykmeldt ville du fortsatt stått i jobb.

Øknomisk sett er det altså ikke gunstig å selv si opp arbeidsforholdet. Så lenge du mottar sykepenger kan du heller ikke sier opp av arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

KLP og AAP

Jeg har jobbet 80%. Jeg har en 80 % fast stilling. Jeg er nå sykemeldt i 5 % fra denne. Det vil si en dag i uken 7.5 timer. Jeg har søkt om Klp og håoer jeg da kan klare å jobbe 25%. Beregnes de 25% ut fra en 100% stilling?

Spørsmålet mitt er om jeg også må søke om AAP? Jeg har to barn så jeg vil få barnetillegg og Klp vil jo være gunstig i den forbindelse, økonomisk. Jeg lurer på hvordan dette regnes ut? Vil de (Klp) bruke inntekten min og beregne ut fra? Vil det da si at jeg får 55% Klp? Hva da? AAP ved siden av/samtidig?

Jeg blir litt forvirret av dette. Noen steder forstår jeg at jeg kun trenger å søke Klp (midlertidig ufør) mens jeg andre steder leser at jeg må søke på begge deler.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

AAP er først aktuelt når sykepengerettighetene er oppbrukt. Ut fra hva du opplyser er ikke vilkårene for å få AAP oppfylt. Det er krav om at din arbeidsevne er nedsatt med minst 50 % av 100 % stilling. Full stilling er i denne sammenheng beregnet til 37,5 timer i uka.

Uføregraden i KLP beregnes ut fra inntekten - ikke stillingsstørrelsen - før og etter at du ble ufør. Dvs. at du må ha en inntektstap på minst 20 % av dagens inntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort tilbake

Jeg er en mann på 61 år. I 2016 fikk jeg blødning i lillehjernen, deretter fikk jeg kjøreforbud, bl.a. grunnet dobbeltsyn, p.ga. sjeling. Dette er operert og synet er greit det, jeg føler meg frisk, og vil begynne å arbeide igjen, men er avhengig av førerkort. Dette ble levert inntil politiet i 2017, har vært på nevropsykologiske test på sykehus i januar i år de konkluderte ( under tvil, som de sa selv) at jeg ikke fikk kjørekortet tilbake. I ettertid har jeg tatt kjøretest hos en kjøreskole med kompetanse på mennesker med ulike hjerneproblemer. kjøretesten gikk utmerket den, tok dette opp med fast legen min uten at dette hjalp, nå føler jeg at helsevesenet står i « veien» for tilbakekomst til arbeidslivet, Har jeg noen rettigheter til å forlange førerkort tilbake?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan søke fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Medisinbruk og omsorg for barn

Hei. Lurte på en ting angående hvilke rettigheter man har som kronisk syk og om smertelindring. Jeg har fibromyalgi og endometriose og går på smertestillinde medisin, jeg tar Nobligan 50mg x 2 daglig. Dette har barnevernet hengt seg opp i og de tvinger meg til å stoppe å ta denne medisinen fordi de sier den er vanedannende, som er sant men er man syk så har man noen ganger faktisk behov for det! Jeg hadde også Sobril som jeg tok mot panikkangst som de tvinget meg til å slutte med da de hadde sagt til legen min uten min viten at om legen skrev ut mer angstdempende til meg så kom de til å ta datteren min på 8år fra meg, så legen torte ikke å skrive ut ny resept sa hun.. Fordi hun ikke ville at jeg skulle miste min datter. Det var over 1 år siden, og nå krever de at jeg slutter helt med smertestillende også, altså Nobligan. Dette kan da ikke være innenfor barneværnets myndighet? Jeg sier meg ikke enig i medisinslutt men de bryr seg ikke og overkjører meg og tvinger legen min.. De inneømmer at jeg aldri har virket sløv eller påvirket av hverken Sobril eller Nobligan, men de sier at man kan bli det og da får jeg ikke låv til å ta medisinen. Jeg trodde ikke at de medisinene der som jeg har tatt i flere år uten problemer og på lav dose var grunnlag til omsorgsovertagelse og tvang, da skulle jo veldig mange vært fratatt sine barn idag! Har de myndighet til å kreve og tvinge meg til dette ? Hva kan jeg gjøre? Jeg sliter med store smerter daglig og fungerer dårlig uten smertelindring, og har prøvd mange andre medisiner som ikke fungerer. Jeg foreslår å få avtale om så lite som 2-3 kapsler pr uke til krise smertelindring når det blur som værst, eller tilogmed kun en gang i uken med medisinen. Men de nekter selv om jeg ikke blir sløv av den og selv om den da ikke vil være særlig avhengighetsskapende... De påstår den medisinen ikke er forenelig med å ha omsorgen for et barn! Dette er helt sykt.. Hva er rettighetene mine? Hva kan jeg sliss tilbake mot dem med? Det vil ikke være noe mer bra for min datter med total medisin nekt for meg, da medisinen gjør meg til en bedre mor da jeg klarer hverdagslige aktiviteter osv mye bedre om jeg ikke har vondt hele tiden.. Nobligan gir ikke tilstrekkelig smertelindring for meg, men den halverer smertene og gjør at jeg kan ha en hviss livskvalitet. Ille nok å ikke få angstlindring, nå skal de også fjærne alt som holder et sykt menneske oppegående i hverdagen.. Hilsen frustrert mor.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Barnevernet har ikke myndighet eller faglige forutsetninger for å vurdere hvilken helsehjelp du trenger og hvilke medisiner du skal bruke. Men det ligger innenfor deres ansvarsområde å vurdere om du har tilstrekkelig omsorgsevne ovenfor dine barn. Ut fra hva du skriver synes de å mene at medisinsbruken svekker din omsorgsevne i en slik grad at de stiller spørsmål ved om du er egnet til å ha den daglige omsorgen for barna. I en slik situasjon vi det være korrekt av barnevernet å samarbeide med helsetjenestene og deg for å finne tiltak som ikke medfører omsorgsovertakelse.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til erstatning etter hjerneslag

Hei ! Har hatt Hjerneslag og er 100 prosent ufør ,har jeg rett på noen form for erstatning fra jobb eller forsikring ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det beror på om du har forsikringer som gir rett til utbetaling som følge av uførhet og/eller medisinsk invaliditet. Dette må du i så fall undersøke med din tidligere arbeidsgiver.

Ett hjerneslag utløst av en konkret hendelse på jobb, kan være grunnlag for yrkesskadeerstatning.

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Hei, viser til Spørsmål innsendt 6. januar 2016. Referansenummer: 9754. Gjelder dette fremdeles. Dvs har man rett til sykepenger fra dag 1 etter foreldrepermisjon.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du hatt foreldrepenger frem til permisjonen er over og du igjen begynner i arbeid, har du rett til sykepenger fra dag en.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd fra NAV og KLP

Hei. Jeg er i dag 60 % ufør og har AAP for 40%. Jeg får i dag økonomisk kompensasjon fra KLP for uføregrad. Faller denne kompensasjonen bort ved 100 % uførepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Innvilges du full uføretrygd fra NAV, vil du også få uførepensjon fra KLP. Har du full opptjening i KLP, vil den utgjøre 3 % av pensjonsgrunnlaget til opp til 6 G og 69 % av pensjonsgrunnlget mellom 6 og 12 G. I tillegg får du 25 % av 1 G.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Etterbetaling av AAP

Jeg fikk AAP i 2017 og skulle få etterbetaling fra søketidspunktet. Men så tok NAV refusjon i etterbetalingen min pga tidligere utbetalt sosialstønad og jeg fikk hele 0kr av denne etterbetalingen min.. Det var ille nok det, men så har NAV siden februar 2017 registrert etterbetalingen på min inntekt som utbetalt når den faktisk aldri ble og aldri vil bli utbetalt til meg. Jeg har betalt over 50000kr i forskuddsskatt på etterbetalingen jeg aldri fikk, og jeg har mistet bostøtten min fra husbanken gjentatte ganger i 2017 pga «for høy inntekt» .. Men inntekten min var ikke for høy! Det er ikke rett, etterbetalingen skal da ikke stå i mitt navn som utbetalt i 2017 når jeg ALDRI fikk de pengene ?? Jeg har fått for høy skatt og kreditortrekk som var urimelige iforhold til min reelle inntekt! Men NAV skjønner ikke feilen, og retter det ikke opp fordi de ikke vet hvordan.. Og de erstatter ikke det jeg har tapt pga deres feil når jeg søker om det.. Har tapt nesten halve inntekten min stort sett nesten hver mnd i 2017 pga dette.. Og hvorfor i all verden er det ikke nok at jeg dokomenterer rett inntekt til husbanken og skatteetaten? Nei det må NAV rette opp ellers så skjer det ingenting.. ?? Hva da når NAV ikke bryr seg? «Går ikke ut over deg, det kan bare stå sånn osv.. !!» Har jeg ingen rettigheter? Har jeg ikke krav på å få det jeg har skattet på da??? Som jeg aldri fikk, men må betale og lide for i dyre dommer.. Såvidt jeg klarer å betale husleien da jeg er alenemor med ukjent far til min datter... Hva kan jeg gjøre? Det er meldt inn 109 511kr mer i inntekt på meg i 2017 enn det jeg egentlig har fått.. Jeg har kun 179200kr i året, men de har meldt inn over 288000kr i inntekt på meg.. Ille nok å ikke få etterbetalingen, men å skulle gå kraftig i minus pga jeg ikke får den, det er uhørt! Ikke greit!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg antar det som har skjedd er en konsekvens av at det ikke betales skatt av økonomisk sosialhjelp.Trekket for å dekke tidligere utbetalt økonomisk sosialhjelp skal gjøres i etterbetaling etter skatt. Det kan derfor argumenteres for at sosialhjelpen har forskuttert det du ville fått i AAP etter skatt. Dvs. at hadde du fått utbetalt AAP når du skulle, ville du i 2017 uansett blitt lignet for samme inntekt.

Hvis du mener Nav har innberettet til skatteetaten større etterbetaling enn du faktisk har mottatt, må du sende en formel klage til Nav på dette. Vil ikke Nav behandle klagen eller på annen måte ikkd ta stilling til spørsmålet, kan du be Sivilombudsmannen om en vurdering av saken.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av utgifter til studier i utlandet

Jeg går på arbeidsavklaringspenger, og er under tiltaket ordinær utdanning (går på høgskole). Jeg får dekket skolepenger, hjemreise og boutgifter på utdanningsstedet. Har man ikke også krav på å få dekket utgifter til obligatorisk studiereise (nødvendig for å få avlegge eksamen)??

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i rundskriv til tilleggsstønadsforskriften:

Studiereiser

Bruker kan ikke få reisestønad etter bokstav b i forbindelse med studiereiser. Utgifter til studiereiser som er nødvendige for å kunne ta eksamen vil nå inntas som en del av tilskuddet til arrangøren av det aktuelle opplæringstiltaket, og gis som tilskudd etter kap. 7 i tiltaksforskriften. Brukere som fyller vilkårene i kap 15, 16 og 17, jf. § 15-11, har ikke rett til å få dekket eventuelle utgifter til studiereiser.

Mitt råd er at du tar kontakt med Nav for å klargjøre hvordan du får gjennomført dette i praksis.

Med vennelig hilsen Atle Larsen