Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Stønad til oksygenbehandling

Hvilke rettigheter har en pasient (80 år) med pulmonal hypertensjon, når det gjelder bærbar oksygenkonsentrator? Hvis man eventuelt må kjøpe en selv, finnes det noen tilskuddsordninger?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Oksygenbehandling er definert som medisinsk behandling. For å få oksygenapparat må det sendes inn et søknadsskjema undertegned av lege med spesialistgodkjenning som er ansatt i helseforetak/sykehus.Spesialister i private sykehus som er offentlig godkjente og som har avtale med et regionalt helseforetak om tjenester som innbefatter behov for behandlingshjelpemidler, kan også søke. Det samme kan legespesialister som har avtale om driftstilskudd med det regionale helseforetaket.

Innvilges ikke søknaden, finnes det ikke andre offentlige tilskuddsordninger som dekker utgifter til oksygenbehandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Allergi

Årsak og forebygging av allergi

Hei!
Min mann har fått påvist gressallergi , og har kraftige symptomer om våren/sommeren. Allergimedisiner ser ut til å virke fint. Hva er årsaken til allergien, og er dette arvelig ?
Vi har to små jenter på 2 og 4, og de ser ikke ut til å være allergiske foreløpig i alle fall. Når vil en eventuell allergi melde seg mest sannsynlig hos dem? Er det noe vi kan gjøre for å forebygge at allergi utvikles hos jentene?
Takk!

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 24. mai 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Så fint at din mann har god effekt av allergimedisinene!

Det er umulig å vite hvem som kommer til å bli allergiske. På den ene siden vet vi at de som har allergiske foreldre og søsken har økt risiko for å få allergi, på den andre siden tilhører de fleste allergikere ikke denne høyrisikogruppen.
Årsaker til allergi er sammensatt og kompleks, men vi vet etterhvert noe om årsakene til økningen av allergiske sykdommer. De som vokser opp på gård med husdyrhold får sjeldnere allergisk sykdom. Vi vet ikke akkurat hvorfor, men det ser ut til å handle om mikrobiologisk mangfold, som trolig har med dyrehold å gjøre. Det kan se ut som om jo mer vi fjerner oss fra et naturlig miljø, som innebærer et mangfold av bakterier, jo større er sannsynligheten for at vårt immunsystem ikke utvikler en normal toleranse til det miljøet vi skal leve i.
Når det gjelde miljøfaktorer, vet vi helt sikkert at tobakksrøyk, fuktskader og luftforurensning og sannsynligvis flere miljøgifter er risikofaktorer. Mye tyder også på at overdreven bruk av antibiotika og antiseptiske midler kan bidra til sykdom fremfor toleranse.
En annen faktor er for eksempel den økte risikoen(tredoblet risiko)for allergiske sykdommer hos barn født ved keisersnitt, der manglende eksponering til normal tarmflora fra mor under fødselen kan ha betydning.

Du kan lese mer om allergi her

Vennlig hilsen Grethe


 

 

 

Hjerte/kar

Blodtrykk hos eldre

Er blodtrykket for høyt hos damer på 70 år, når det er på 149 over 82?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 24. mai 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Heisann!

Et enkelt blodtrykk som er målt uten å ha noe å sammenligne med, er vanskelig å konkludere i. Definisjonen på høyt blodtrykk er et trykk målt over tid som er over 140/90. Så som du ser så ligger overtrykket ditt litt over, mens undertrykket er helt normalt.

Blodtrykket varierer i løpet av døgnet, og er oftest lavest på natta. Om du har gått i trapp til legen din, eller stresser litt, så påvirkes blodtrykket av det. Det blodtrykket du nevner ville jeg ikke bekymret meg over.

mvh
Marita Bjerke

Lunge

Eksponering for svevestøv

Hei.
Jeg har nettopp flyttet inn i en bolig som ligger nær ganske trafikkerte veier. Vi har ikke astma eller allergier, men fikk litt sjokk da jeg vasket vinduene første gang. Ganske mye støv fra eksos, og vi må ha vinduet oppe grunnet varme på soverommet. Vil en luftrenser og grønne planter (såklart i sammenheng med gode vasker i ny og ne) fjerne NO og pm slik at det ikke er farlig?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. mai 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Grønne planter kan i noen grad absorbere kjemiske stoffer i fri form, som gass eller i og på svevestøv, men jeg kjenner ikke til noen studier som dokumenterer brukbar effekt i innemiljøet. Det er også gjennomført få studier som sier noe om hvor effektiv en luftrenser til hjemmebruk er. Det som er viktig, er at en luftrenser har god filtrering og tilstrekkelig kapasitet i forhold til størrelsen på rommet. Den kan f.eks plasseres på soverommet på kvelden og natten og i oppholdsrom på dagtid om man er hjemme. Når dere lufter, sørg for på lufte når det er minst trafikk, om mulig.
Det kan også være verdt et forsøk å sette inn et pollenfilter i vinduer og lufteluker. I tillegg til at det stopper pollenkorn, skal det også ta de største svevestøvpartiklene. Noen opplever at de slipper igjennom lite luft, men da kan man forsøke det på to vinduer og ha gjennomtrekk. Slike filtre får kjøpt på apotek og byggevarehus. Om dere har noen form for ventilasjonsanlegg, må dere sørge for å skifte filter som anbefalt. Og så er det som du skriver, viktig med reglmessig og effektiv støvfjerning.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Allergi

Aerius mot allergisk astma

Hei.
Jeg har mye allergi og astma. Sliter mye med allergisk astma i pollensesongen. Har blitt noe bedre med pollenvaksinasjon. Fastlegen min ønsker at jeg skal bytte allergitabletter. Zyrtec virker ikke, Kestine får jeg magesmerter av. Står derfor på polaramin pr.nå. Legen vil jeg skal prøve Aerius, er dette et godt alternativ? Vil det virke mot min allergiske astma og utslett ved matallergi? Er Aerius bedre enn polaramin? Fins det andre nye alternativer?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. mai 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det finnes mange forskjellige typer allergitabletter og man opplever ulik effekt av de forskjellige typene. Mange synes at Aerius fungerer godt. Om den fungerer bedre enn Polaramin på deg er vanskelig å si noe om før du får prøvd det ut i en periode. Polaramin er av den "gamle" sorten(førstegenerasjon allergitabletter)og de er klassifisert som trafikkfarlige på grunn av trøtthet som bivirkning. Om du er plaget av det, vil det være en god ide å forsøke Aerius. Polaramin ble trukket fra markedet i 2015 etter ønske fra firmaet. Det betyr at dersom du ikke kan bruke andre typer allergitabletter må legen din søke om spesielt godkjenningsfritak og individuell refusjon.
De aller nyeste allergitablettene(tredjegenerasjon) er Aerius og Xyzal. Hvorvidt disse er bedre enn annengenerasjon( f.eks Zyrtec)er omdiskutert. Men som sagt, vi reagerer individuelt på medisin og det som fungerer for den ene behøver ikke fungerer for en annen.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Lunge

Slim i halsen

Har i lang tid vore plaga med slim i halsen og hosting. Hostar ikkje når eg ligg. Har nyleg vore gjennom prostatakreftoperasjon og har litt urinlekkasje. Har vore til syv spesialister i off helsevesen utan at dei finn ut av det. Har de noko anbefaling på kva eg kan gjere for å finne ut av dette problemet?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. mai 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Regner med at du har blitt grundig undersøkt av alle spesialistene du har vært hos, så det er ikke sikkert mine forslag vil være til mye hjelp.
Det er mange faktorer som kan påvirke sliming i halsen, blant annet om man røyker. Noen medisiner kan også gi slike bivirkninger. Du burde eventuelt også bli sjekket for bihulesykdom, reflukssykdom og svelgebrokk ved å ta svelgerøntgen og CT av bihulesystemet. Hoste og sliming forbindes også med astma.
Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Hjerte/kar

T-inversjoner og dårlig R-progresjon

Hei! Jeg lurte på hva vil det si når EKG, viser antydet T-interversjon i nedreveggsavledninger og noe dårlig R-progresjon V1-V3?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette er litt uspesifikke EKG-tegn og kan bety litt ulike ting. Alt fra ingenting, til gjennomgått hjerteinfarkt. EKG-tegn skal alltid sees og tolkes i sammenheng med det kliniske bildet. Dvs hvilke symptomer og plager pasienten har hatt. Hvis du tidligere har hatt brystsmerter eller andre hjerterelaterte plager, bør de funnene du nevner følges opp med videre undersøkelse hos hjertespesialist.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Oppfølging etter veggforadringer i LAD

Hei. For snart et år siden var jeg til ultralyd e.l. av hjertet. Det står i sykehusjournalen min at det er veggforandringer i LAD og jeg må derfor gå på Albyle. Bør ikke dette følges opp? Hvor ligger LAD og hva er sympomene dersom det tettes igjen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

LAD er navnet på en kransåre som går på fremsiden av hjertet. Det er en viktig åre som forsyner store deler av hjertetmuskelen. Veggforandringer betyr at det har kommet litt avleiringer på innsiden av åren. Du kan tenke på en åre som en tunnell som blodet flyter gjennom. Hos noen kan det legge seg lag med fett og kalk i veggene på denne tunnellen. Jo tykkere avleiringene blir, jo trangere blir det inni åren. Da går det mindre blod forbi det trange området. Hvis det setter seg fast en blodpropp i et slikt område, kan blodflyten blokkeres fullstendig og føre til et hjerteinfarkt. Derfor gir man pasienter med veggforandringer blodfortynnende medisiner. For å hindre at det danner seg blodpropper i disse områdene.

Oppfølging vi i ditt tilfelle bestå av kontroller hos fastlegen din. Du bør besøke fastlegen 3-4 ganger i året. Du bør også gå på kolesterolsenkende medisiner og LDL-kolesterolet må holdes under 1,8. Dette skal fastlegen sørge for. Det er også viktig med god kontroll av blodtrykket. Dessuten bør fastlegen følge opp at du har en sunn livsstil med mosjon og riktig kosthold. Det er i utgangspuktet ikke behov for videre spesialundersøkelser eller konsultasjon hos hjertespesialist med veggforandringer. Men hvis du merker nye plager som brystsmerter, tungpustenhet eller svimmelhet kan det bli aktuelt.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Førerkort etter hjerteinfarkt

kreves det ekg med belastning etter hjerteinfarkt for 3 år siden for tunge kjøretøyer?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. mai 2018

Hjerte/kar

Veggforandringer

Hva betyr veggforandring i LAD og at pasienten må stå på albyl-e pga dette?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 22. mai 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

LAD er navnet på en kransåre som går på fremsiden av hjertet. Det er en viktig åre som forsyner store deler av hjertetmuskelen. Veggforandringer betyr at det har kommet litt avleiringer på innsiden av åren. Du kan tenke på en åre som en tunnell som blodet flyter gjennom. Hos noen kan det legge seg lag med fett og kalk i veggene på denne tunnellen. Jo tykkere avleiringene blir, jo trangere blir det inni åren. Da går det mindre blod forbi det trange området. Hvis det setter seg fast en blodpropp i et slikt område, kan blodflyten blokkeres fullstendig og føre til et hjerteinfarkt. Derfor gir man pasienter med veggforandringer blodfortynnende medisiner. For å hindre at det danner seg blodpropper i disse områdene.

Mvh

Wasim Zahid