Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Bivirkninger på hjertemedisin

Jeg er livredd nå. Har akkurat vært hos spesialist på ahus og tatt opp alle bivirkninger jeg får av Multaq. Ble satt på dem I februar. Etter at Tambocor gjorde vondt verre. Mine bivirkninger er depresjon med selvmordstanker, gråter mye, nummenhet I armer og ben I perioder. Våkner med panikkangst. Det eneste spesialisten presterte å si var at jeg kunne få en annen medisin med enda mere bivirkninger???? Ble så skuffa jeg for jeg har mere og Mere anfall I uka og nå sa hun også at I uke 32 får jeg dato for ablasjon. Men har jeg for mye anfall så kan de ikke ta det!!!! Er det ikke mulig å ta ablasjon nå da så jeg ikke gjør vondt verre. Skal gå tilbake til cardizem igjen men depresjonen min er så ille at jeg skal da ikke bli behandlet sånn. Skal ta ablasjon på Rikshospitalet men kan jeg ikke få det nå da og få et liv. Dette her makter jeg snart ikke mer. Depresjonen er farlig nå og er det slik livet mitt skal ende på 61 år og jeg er kvinne som egentlig elsker å leve.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 08. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Jeg forstår du er veldig deprimert og fortvilet. Jeg synes du skal snakke med fastlegen din så snart som mulig. Det virker som om du har opplevd det slik at det er hjertemedisinene som gir deg disse bivirkningene. En medisin som Multaq er det vanlig å bruke en begrenset tid hvis flimmeren er veldig rask. Etterhvert kan du slutte med denne medisinen.

Mange blir veldig reddde av flimmer. Kan det være at dette gjør deg enda mer fortvilet? Ablasjon hjelper mange til en bedre livskvalitet. Samtidig er det ikke alle som blir kvitt sin flimmer, og det kan være lurt å diskutere dette med legen på Ahus. Det man frykter mest ved flimmer er blodpropp til hjernen, men hvis du er satt på blodfortynnende medisiner så er det veldig beskyttende.

Hjerte/kar

Uspesifikke EKG-forandringer

Pga. hjertebank er jeg blitt utredet hos kardiolog med bl.a. EKG, ultralyd og sykkeltest. Alt skal være fint, og kardiologen har sagt jeg ikke trenger kontroller. Klarer ikke helt å slå meg til ro fordi EKG viser uspesifikke ST forandringer (depresjoner). Hvavil det egentlig si? At blodtilførselen til hjertet er mindre enn normal? Leser på Fürsts hjemmesider at de med uspesifikke ST forandringer er svært utsatt for å utvikle hjertesykdom på sikt. Stemmer dette? Jeg er 35 år og normalvektig, frisk uten symptomer på hjertesykdom. Har kun hjertebank innimellom, og opplever innimellom , men sjelden, galopperende hjerte i ca 20 sek. uten smerter el. Kan du si noe om disse uspesifikke ST forandringene og hva de kan ha å si for fremtiden min?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 08. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Uspesifikke STT-forandringer er et veldig vanlig funn når man gjør hjerteundersøkelser. Hvis man ser slike forandringer i EKG hos litt eldre personer(etter 60-årsalder) så vil flere av disse ha en hjertesykdom som enda ikke er oppdaget sammenliknet med de som har helt normale EKG. Hos en person på din alder(35 år) er et slikt funn vesentlig mindre sannsynlig uttrykk for at virkelig hjertesykdom foreligger. Hos deg er det i tillegg svært betryggende at undersøkelsene du gjennomgikk var normale.

Rettigheter

Sykepenger ved jobbskifte

Hei Jeg ble nylig sykmeldt, og da hadde jeg vært i min nye jobb i to uker. Gikk direkte over til min nye jobb fra en annen jobb, begge jobbene er i kommunen. Det jeg lurer på, er om jeg har rett på sykepenger da jeg ikke har arbeidet hos min nye arbeidsgiver i 4 uker enda?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Arbeidsgiver plikter kun å yte sykepenger når arbeidsforholdet har vart i minst fire uker. Men etter folketrygdloven § 8-17 skal Nav yte sykepenger når arbeidstakeren har rett til sykepenger i de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, men arbeidsgiveren ikke er forpliktet til å yte sykepenger. Rett til sykepenger de første 16 dagene har du når du har vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Dette vil gjelde om du går rett fra ett arbeidsforhold til et annet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Boliglån og uføretrygd

Hei. Jeg får uføretrygd og barnetrygd og uførpensonsforsikring hver måneder har eg 32000 kr ferdig skatt. Jeg vil låne å kjøpe en leilighet. Kan jeg få låne?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på om du får lån. Men når du har uføretrygd kan du søke kommunen om startlån. Se: startlån

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Oppreisning etter trakassering på jobb

Har i mange år blitt trakassert av en leder på jobb. Tok en stor oppvask om dette og tapte dette pga manglende bevis..og redde kollegaer. Jeg lurer på om jeg har noen rettigheter å få oppreisning på? Går på aap nå. Mye hjerterytmeforstyrrelser konstantert og nå fibromyalgiog vurderes for ME. Kan dette skyldes bråk i mange år og stress?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Et krav om oppreisning må reises ovenfor en domstol. Om dine helseplager skyldes stress kan ikke undertegnede besvare.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uførepensjon og trygd

Jeg ble innvilget 100 prosent ufør i feb 2016.. Jeg søkte, da jeg var på AAP I NAV , om støtte fra KLP ( midlertidig ufør) etter tips fra person som fikk dette selv i lignende situasjon. Jeg hadde 2 deltidsstillinger i 2 forskjellige kommuner samtidig og betalte pensjon til begge. Jeg fikk avslag pga at jeg var på AAP, og ikke hadde barn. Men ville få utbetalt alderstrygd som om jeg stod i 91 prosent stilling når jeg når pensjonsalder, fikk jeg opplyst. Jeg søker nå om uførepensjon fraPensjonskassen der jeg hadde størst stillingsprosent. Alt i alt har jeg 16 års opptjening.

Jeg har aldri blitt kontaktet av arbeidsgiver / KLP/ pensjonskasse, jeg har kontaktet dem selv ang evt rettigheter i dette. Jeg forstår det slik at en evt uførepensjon kommer i tillegg til uføretrygd fra Folketrygden ? Mens man er ufør , og ikke som ett tillegg til evt alderspensjon? Er det forskjeller i KLP og Kommunale Pensjonskassers lovverk?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon kommer som et tillegg til uføretrygd fra folketrygden (NAV). Uførepensjon beregnes likt i alle offentlige tjenestepensjonsordninger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Maks sykefravær

En del sykemeldt i perioder siste tre år. I følge personalportalen står det at jeg har max dato for sykefravær fra NAV 18.05.18 I tillegg står det at beregnet maksdato sykefravær er 23.11.2018. Hva er forskjellen på disse to to fraværsdatoene, og betydningen av disse datoene for meg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du med personalportalen mener en portal hos arbeidsgiver, kan ikke jeg besvare hva de mener med to ulike datoer for opphør av sykepenger. Det er uansett reglene i folketrygdloven som bestemmer når sluttdato for sykepenger er. Den datoen kan Nav opplyse om.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Bivirkninger etter stenting

Har vært stentet og har hatt flere hjerteflimmer- er generelt mye dårlig i magen - svimmel - føler ben og hender hovner i perioder, deprimert på grunn av dette, men trener bra nå. Er dette bivirkninger av Multaq, Elequis, Enalapril, lipitor eller Plavix? Kan man evt trappe ned? Er ett år siden stenting nå..

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 08. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Du har to typer hjertesykdom, nemlig kransåresykdom(enten angina eller gjennomgått hjerteinfarkt) og hjerteflimmer(siden du har gjennomgått ablasjonsbehandling). Jeg tror ikke de symptomene du nevner er bivirkninger av medisinene du bruker. Medisinen Multaq brukes mot hjerteflimmer, men er etter min vurdering en type medisin man ikke bør stå på i flere år. Du bør ta opp med hjertelegen om ikke du kan avslutte behandlingen med Multaq dersom det er gått en tid uten nye flimmeranfall.

Hjerte/kar

Insulin og hjerteundersøkelse

Hei! Jeg har en venn som sier at han er hjerte problem. og En av det hjerte røre hans bli tett av fett. han trenger ( injografi ) og pluss han må bruke insulin sprøyte, 15 dager før. Jeg tror at han misforstå det hele. Er det ikke insulin for sukkersyke sykdom. Jeg blir for virret kan dere hjelper meg.....

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 08. mai 2018
Helge Istad, Overlege

Det høres jo ut til at din venn har diabetes, siden han skal bruke insulin. Hjertelegen som skal gjøre undersøkelsen av kransårene hans(angiografi) vil nok at han skal være mest mulig stabil i sin sukkersyke i forbindelse med at han skal til denne undersøkelsen. Med insulin kan man kontrollere dette på best måte i forbindelse med undersøkelsen.

Allergi

Uvel etter matinntak

Jeg føler at jeg blir så dårlig etter inntak av mat...kun få ganger unngår jeg dette.. Kan det være noe jeg reagerer på...får høyere puls..uvel og kvalm...fryser..føler jeg ramler vekk...kan det være blodsukker?noen råd hva jeg kan sjekke/unngå?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 08. mai 2018
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei.

Takk for spørsmålet.

Dine symptomer er veldig diffuse og kan ha mange årsaker. For å finne ut om det er noe du reagerer allergisk på kan du føre opp alt du spiser og se om det er noe mønster i symptomene. Dvs at du blir spesielt uvel av visse matvarer.

Ettersom symptomene er så uklare bør du oppsøke lege og be om en utredning. Det kan være helt andre årsaker enn allergi. Slikt bør utelukkes før du leter etter noe du er allergisk overfor

Lykke til, hilsen Helle