Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Astma og graviditet

Jeg er 42 år og gravid i 3.trimester. Jeg har kronisk obstruktiv astma, og bruker Symbicort. Forrige svangerskap mistet jeg helt min astma, mens denne gangen ble den forverret. Jeg er nå sykmeldt og skal holde meg i ro. Forrige gang ble jeg forløst ved haste-keisersnitt. Denne gangen er jeg mest nervøs for om kroppen min (astmaen også) tåler påkjenningen en vanlig fødsel innebærer. Har dere erfaringer som går på astma og vanlig fødsel? Jeg vurderer å søke planlagt keisersnitt. Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. oktober 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Det anbefales at ved astma og graviditet der astmaen forverrer seg, skal den gravide henvises til lungelege. Hvordan astmaen arter seg, vil varierer fra person til person, derfor finnes ikke et fasitsvar på ditt spørsmål. Få en henvisning til lungelege og diskuter dette med han/hun.

Lykke til videre med svangerskapet og fødselen! 

Vennlig hilsen Grethe

 

Lunge, Rettigheter

Konstatering av yrkessykdom

I forbindelse med yrkesskadeerstatning har jeg et spørsmål om hvordan jeg skal gå videre med saken når siste arbeidsgivers forsikringsselskap har satt et annet konstateringstidspunkt for yrkessykdommen enn NAV. NAV har godkjent yrkesskadeerstatning med konstateringstidspunkt oktober 2016. Forsikringsselskapet mener at det er forrige arbeidsgivers forsikringsselskap som skal behandle saken, da deres rådgivende lege mener jeg oppsøkte lege for astmasymptomer i 2011, som senere viste seg å være KOLS.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

 

Hei,

Hva som er konstateringstidspunkt fremgår av yrkesskadeforsikringsloven § 5:

Forsikringsgiveren til den arbeidsgiver som skadelidte har når skaden eller sykdommen blir konstatert, er ansvarlig for å utbetale erstatning etter loven. Dette gjelder selv om skaden må anses forårsaket mens arbeidstakeren var i tjeneste hos en annen arbeidsgiver. En skade anses konstatert på det første tidspunkt da skadelidte enten

a) døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp,
b) første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen, eller
c) første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen.

Dersom arbeidstakeren ikke lenger er i arbeid, svarer forsikringsgiveren til arbeidstakerens siste arbeidsgiver

Etter folketrygdloven kan tidspunktet være noe annerledes:

For en yrkessykdom settes skadetidspunktet til første besøk hos lege som fører til at sykdommen blir konstatert. Dersom den skadelige påvirkningen er opphørt når sykdommen blir konstatert, fastsettes skadetidspunktet til den siste dagen vedkommende var under skadelig påvirkning i arbeidet.

Spørsmålet er da hva Nav har lagt til grunn i sin vurdering når de kommer til 2016 og ikke 2011. Om tidspunktet settes til 2011 eller 2016 i forskringssaken, trenger ikke det ha noen betydning for erstatningen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Støtte til Jonas maske

Hei. Er det mulig å søke om støtte til enklere hjelpemidler (https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-22-bidrag-til-spesielle-form%C3%A5l) for å kjøpe jonasmaske når man har kols og astma?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det gis ikke bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til kjøp av Jonas maske.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Utregning av FEV1 til prosent

Hvordan regner jeg FEV1 til prosent?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 18. oktober 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
For å finne % verdien av FEV1, så er det god gammeldags prosentregning som gjelder: Din FEV1 verdi/forventet FEV1 verdi x 100 blir din FEV1 i prosent.

Vennlig hilsen Grethe
              

 

 

 

 

Lunge

Spirometri- FEV1 verdi for kvinne på 53 år

Jeg er kvinne, 53 år, veier 64 kg og er 154 cm høy. Hvilke FEV1 verdi skal jeg ha? Hvis jeg har en verdi på 2,73 er den normal? Vil det si at dess høyere denne verdien er jo bedre lunger har jeg?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 18. oktober 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Når det gjelder referanseverdier, så har man ikke de i hodet. Det er avhengig av alder, høyde, rase og kjønn, så her er det mye som spiller inn. For å finne ut dine verdier, har de som vanligvis tar spirometri på LHL sykehuset laget en test person med dine oppgitte data med utgangspunkt i referanseverdiene til noe som heter ECSC. Da blir referansen for deg 2,16 L på FEV1. Jo, høyere verdi, jo høyere lungekapasitet. Din verdi vil da være veldig bra!

Vennlig hilsen Grethe 

 

 

Lunge

Bronkitt

Hvor smittsom er en kraftig bronkitt

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 18. oktober 2018
Helge Istad, Overlege

Luftveisinfeksjoner er generelt smittsomme, slik at man bør unngå å bli hostet på eller være i tett kontakt med en person med luftveisinfeksjon. En bronkitt som har vart en stund er neppe særlig smittsom for omgivelsene, selv om den er kraftig for den som rammes.

Lunge

Mye slim og mistanke om astma

Hei!
Har i flere år slitt med mye slim fra lunger/svelg/hals. Dette særlig under og etter anstrengelse som lettere og hard fysisk aktivitet, etter å ha gått en tur, løpt, og etter for eks. å ha latterkrampe..(sistnevnte synes jeg er utrolig merkelig) Mengder med slim er av og til uendelig. Sliter med ØNH-infeksjoner månedlig. Pusteprøve hos fastlege viser ingen astma. Utredning v/ med.infeksjon. viser ingen immunsvikt. Dette går ut over livskvalitet. Røyker ikke. Hva kan dette være? Annen astma?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 18. oktober 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Siden astmasymptomene varierer i så stor grad, er det ikke alltid mulig å påvise astma eller symptomer på astma gjennom en vanlig undersøkelse.
For å stille en astmadiagnose må man først gjøre en grundig kartlegging og supplere med ulike undersøkelser- les mer om dette her.
Om du ikke har vært hos øre/nese/hals lege, bør du også få en henvisning dit.

Lykke til! 

Vennlig hilsen Grethe

Lunge

Muggsopp på jobb

Hei.
Jeg har astma og pollenallergi. Jeg jobber og bor på arbeidsplassen 3 og fire dager med 7 dager fri imellom. Det lukter mugg i bygningen og jeg blir syk/ rennende øyner/ trett/ forkjølet og tett i bringen hver gang jeg er på jobb( særlig nå i høst) spørsmålet er om det er dette er farlig? Og hvilke helseplager det få på sikt. Jeg vurderer å sykemelde meg hvis dette fortsetter. Har sagt i fra til arb. giver og verneombud. Jeg bruker inuxair og ventoline.

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 18. oktober 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Det er dokumentert at muggsopp er helseskadelig og Folkehelseinstituttet har hatt mye fokus på det de siste årene. Du har gjort riktig i å ta det opp med arbeidsgiver, gjerne gjennom verneombud eller AMU(arbeidsmiljøutvalget).
Kontakt også bedriftshelsetjenesten om virksomheten har en slik ordning. Om du ikke skulle nå fram internt, kan du kontakte Arbeidstilsynet for råd. Få en time hos fastlegen som kan dokumenter om astmen din er forverret og få en ny gjennomgang av medisinene og dosene du tar. Han kan be deg registrere PEF når du er på jobb og hjemme for å se om verdiene varierer. I tillegg bør du be om tilrettelegging på arbeidsplassen i form av at du kan sitte/bo i et annen bygg.  
Hvilke helseplager du kan få på sikt er det vanskelig å si noe om.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

 

 

 

 

Hjerte/kar, Lunge

Uavklart pustebesvær

Hei. Jeg plages med tung pust og hoste og har gjort det i mange år. Følgende har vært gjort med meg: Holterregistrering, koronarangiografi, EKG, gastroskopi, AEGK, ct, hjerte ct, ul collum, spirometri, gassdiffusjon, metacholintest, bronko provokasjon, fysioterapi, psykiater, transthoracal ekkokardiografi, arbeids ekg, hjertesjekk hvor legen gikk inn i hjertet via blodåre i arm. Jeg bruker Levaxin for stoffskiftet og den er nå normal. Jeg bruker også Flutide som et forsøk mot astma, men det fungerer ikke. Jeg jobber ikke for tiden og utsettes ikke for stress. Jeg trimmer hver dag det jeg klarer. Finnes det flere hjerte og lungetester jeg kan ta, jeg tenker da på privatsykehus, gjerne hos dere.

Les svaret

LHL svarer

Besvart 16. oktober 2018
LHL

Hei,

Du har vært gjennom mange og gode tester for både hjerte og lunger. Jeg går ut fra at problemene oppstår i forbindelse med fysiske anstrengelser. Det kan noen ganger finnes forklaringer ved gjennomføring av en anstrengelsestest hvor både hjerte og lunger sjekkes samtidig. Det gjøres også samtidige målinger av blodgasser fra arterieblod. Dette gjøres på LHL -sykehuset på Gardermoen. Men du burde eventuelt ringe til respirasjonsfysiologisk laboratorium/poliklinikken for å høre nærmere.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Lunge

Dårlig utholdenhet, kols og aortastenose

Jeg har hatt påvist KOLS i ca.15 år. Spiriometri Pre FEV: 1,57L/S FVC3.59L FEV1/Fvc 44% Diffusjon DLCO:3.5 mmokl/kPa/min. Sp02 95-97 %. Sluttet å røke på dagen og begynnte med styrke og kondisjonstrening. I 2005 var jeg på Glittre og bruker det styrkeprogrammet. Er 67 år men det går bra. Utholdingstreningen sliter jeg med. Går en time i kupert terreng. Sliter mer og mer. Har lyst å sette meg ned men jeg må jo hjem. Når jeg kommer hjem sitter jeg 2/3 timer. ubehag i brøstet og sliten. Jeg klarer jo å komme meg hjem, men er det bra for lungene? Før klarte jeg ikke å bli tungpustet på flat vei, men det er ikke problem nå. Trener 1 time styrke 3 ganger i uken. Litt over 1 time 3 ganger i uken med kondisjon og 30min de dagene jeg trener styrke.

I 2015 lett aortastenose. Årlig kontroll. Nå i 2018 var den blitt moderat. Kan det være grunnen til jeg er blitt mer tungpustet? Er ikke lett for en amatør å vite, er det KOLS eller Klaffen? Mitt største problem er nå om jeg gjør noe som ikke er bra for lungene.

Søkte på rehablitering. Avslag. Henvist til tiltak som vi ikke har her som jeg bor. På Glittre sa de be legen om å søke igjen. Avslaget henviste til tiltak jeg måtte prøve. Tiltak som vi ikke har her jeg bor.

Les svaret

LHL svarer

Besvart 16. oktober 2018
LHL

Hei,

Det virker som du godt i gang med fysisk aktivitet. Det er imponerende, men det kan tenkes at du vil få like mye ut av det ved å redusere litt på mengden. Det er kanskje ikke svært mange friske som gjør like mye som du. Du burde hatt kontakt med en dyktig fysioterapeut som kunne legge opp et nytt treningsprogram ut fra din nåværende situasjon. I dag er intervalltrening mer i skuddet ved hjerte-og lungesykdom. Mht betydningen av den påviste aortastenosen tør jeg ikke ha noen formening om den, men trolig vil den spille inn ved større anstrengelser. Generelt vil jeg tro du bør få lagt opp et program hvor du ikke sliter deg ut hele tiden. Det du gjør er neppe skadelig, men trolig mer slitsomt enn det trenger å være. Intervalltrening vil trolig være like effektivt og mindre utmattende. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem