Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Mulighet for sykmelding til opphold i varmere strøk?

Jeg har fått påvist kols, grad 2. Er i full jobb, men merker at kulden på vinteren reduserer funksjonsnivået mitt. Er det mulighet for å få en sykmelding et par uker på vinteren for å reise til varmere strøk? Trenger ikke rehabliteringssted, kun et varmere sted. Finnes det noen ordninger for oss som er i 100 % jobb?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav vil ikke godkjenne en sykemelding på dette grunnlaget. Det finnes heller ikke andre ordninger som gir deg rett til permisjon med lønn i tilfeller som dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Stønad for kosthold ved familiær hyperkolesterolemi

Jeg har familiær hyperkolesterolemi, men som 30-åring er det ikke slått ut enda. Kan jeg få grunnstønad for å finansiere et sunnere kosthold FØR denne sykdommen eventuelt slår ut? eller må jeg først starte medisinering?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i Nav`s rundskriv:

Personer med FH  kan  i noen tilfeller få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hvert tilfelle må vurderes individuelt med hensyn til om dietten er så vidt kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt. I denne vurderingen kommer det inn helt individuelle forhold. Ved fremsettelse av krav om grunnstønad til diett første gang må det foreligge erklæring fra relevant spesialist som bekrefter diagnosen, og opplyser om bruk og virkning av kolesterolreduserende medikamenter. Det må av erklæringen fremgå at det er viktig at en  streng diett følges på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad.   Enkelte vil også måtte spise mer for å opprettholde energinntaket for å unngå uønsket vektreduksjon.  Dette må i så fall dokumenteres.

Spesielt i følgende tilfeller må en anta at det er nødvendig med mer omfattende kostholdsomlegginger:

- Homozygot FH

- FH-personer som ikke kan bruke kolesterolreduserende medikamenter, for eksempel på grunn av bivirkninger

- FH-personer som oppnår ingen eller liten reduksjon i kolesterolnivået i blod ved hjelp av medikamenter

- FH-personer med særlig forhøyet sykdomsrisiko, ut fra familiær historie eller andre forhold

Det presiseres at ovennevnte tilfeller er ment som eksempler der det er mer sannsynlig at kostomleggelsen er særlig viktig. Hvert tilfelle, også øvrige tilfelle av FH, må imidlertid vurderes individuelt hvor det foretas en vurdering av om de nødvendige ekstrautgiftene kan anses å overstige sats 1.

Sats 1 er på 678 kroner. Det betyr at ekstrautgiftene til mat/diett pr. mnd. minst må utgjøre dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

AAP og uførepensjon

Hei! Går på AAP på 4 året og har søkt 100% uføre og får kun barnetillegg fra klp. Er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på hvorfor du ikke får midlertidig uførepensjon fra KLP. Men utgangspunktet er at du skal ha 3 % av ditt pensjonsgrunnlag for inntekt opp til 6 G ( G er 93634) og 69 % av inntekt som overstiger 6 G. Mitt råd er at du tar kontakt med KLP for en nærmere forklaring.'

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til kopi av prøvesvar?

Jeg går til kontroll hos fastlege en gang i året. Har lavt stoffskifte og høyt kolesterol. Tar da endel blodprøver. Når jeg gir beskjed til laboratoriet om at jeg vil ha kopi av prøveresultatet tilsendt, kommer en masse unnskyldninger om hvorfor jeg ikke kan få det, bl annet at det ikke er en rutine ved kontoret og at de ikke har program på pceen hvor dette kan legges inn. Har jeg ikke krav på å få disse prøveresultatene tilsendt? Hilsen fra frustrert pasient

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke lovregulert en plikt for laboratorier til å sende kopi av prøveresultat til pasienten. Prøven er rekvirert av lege. Det er derfor denne som skal tolke prøven og informere pasienten om resultatet. Når prøvesvaret er kommet til lege/sykehus, føres svaret inn i pasientjournalen. Da gjelder reglene om journalinnsyn i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Krav på erstatning for hjerteproblemer av medisiner

Hei. Har etter jeg har brukt hjertemedisiner for hodepine, fått masse bivirkninger og endt opp med pacemaker og har fortsatt endel smerter etter dette. Er dette noe jeg kan få erstatning på mtp at det har blitt som det er blitt? Isoptin retard har blitt brukt på høye doser for clusterhodepine.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Om bivirkningene er en kjent komplikasjon ved bruk av de aktuelle medisinene og indikasjonen for bruken var god, er utgangspunktet at det ikke foreligger en svikt ved helsetjenesten. Svikt er hovedkravet for å få erstatning. Unntaksvis kan det ytes erstatning når det har skjedd en pasientskade som er særlig stor eller særlig uventet, og som ikke kan anses som utslag av en risiko som du må akseptere. Dette unntaket praktiseres svært strengt.

I saker som dette er det ofte kompliserte medisinske vurderinger. Mitt råd er at du får Norsk Pasientskadeerstatning til å vudere dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Afp i offentlig sektor når jeg er sykemeldt

Eg er tilsett i videregåane skule, og er 62 år i juni-18. Eg knekte foten i sept. -17, og er framleis 20% sjukmeldt etter dette. Vil det ha noko å seie for å ta ut AFP til sommaren??

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I offentlig sektor gjelder dette: Du må være i lønnet arbeid dagen før du mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding og pensjon

Hvordan påvirker 50% sykemelding min pensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Sykepenger er pensjonsgivende inntekt. Sykmelding påvirker derfor ikke din pensjonsopptjening.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding og AFP

Min mann ble sykemeldt i privat sektor mai 2017. Han tok raskt kontakt med AFP per telefon. Fikk positiv tilbakemelding Han fyller 62 år i april og fikk beskjed at han var heldig da søknaden gikk ut i mai. Grunnen til tvil er hva privatpersoner sier..De ber oss kontakte fellesforbundet? Håper på ett raskt svar fra dere.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor kan han ta ut AFP om han siste tre år ikke har vært sykemeldt 100 % i mer enn 52 uker. Har han vært sykemeldt 100 % mer enn 52 uker, må han jobbe minst 20 % til ny beregning viser at han er innenfor 52 uker.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Krav på uføretrygd med aap?

Hvor lenge må man ha vært med i klp for å ha krav på uføretrygd når man mottar aap fra nav?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du har ikke rett til uførepensjon hvis du i løpet av de to første årene etter at du ble meldt inn i KLP blir ufør på grunn av en sykdom som du visste om da du ble meldt inn i KLP. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Hjerte/kar, Rettigheter

Etterbetaling av uføretrygd

Hei😊 Har medfødt flere hjertefeil som er korrigert, eneste klaffen som leker litt, ble "friskemeldt" i 2010 av hjertelegene og alt var på topp. I 2013 fikk jeg atrieflimmer og flutter, va litt over halvveis i lærlingjobben som kokk da det smalt. Har vært grusomt plaget å måtte inn flere ganger på støting i narkose samt 4-5 ablasjoner på riksen. Har nå fått endelig klarsignal fra nav etter mye krig om at eg kan søke uføretrygd. Leste på denne sia at man kan ha rett til og få uførepensjon fra og med det tidpunktet din inntektsevne eller arbeidsevne blir nedsatt med minst halvparten.. Eg blei syk igjen 16 desember 2013 og sykemeldt til langt ut i juni/juli 2014 før eg gikk tilbake til 50% til januar 2015. Har eg da rett på tilbakebetalt fra den dagen eg blei syk igjen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. januar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Uføretrygd kan etterbetales for inntil tre måneder før kravstidspunkt. Ligger uføretidspunktet lenger tilbake i tid, gir ikke det rett til etterbetaling for en lengre periode. I noen tilfeller kan det etterbetales for en periode på inntil tre år før kravstidspunkt. Det er tilfeller der krav ikke er satt frem tidligere på grunn av misvisende  opplysninger fra Nav. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen