Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Pårørendestøtte

Pårørendestøtte, kven kan søke om det?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen tilby nødvendig pårørendestøtte.Dette gjelder særllig opplæring og veiledning, avlastning og omsorgsstønad. Det skal ikke søkes som pårørendestøtte som sådan, men om en eller flere av de ordningene som er nevnt. For eksempel avlastning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Fysisk aktivitet

Grunnstønad til dekning av akupunktur

Hei. Går på Lipitor fast grunnet familieetaten forhøyet kolesterol. Etter jeg begynte på disse har jeg blitt sterkt plaget med muskel smerter og låsninger i nakken og går dermed til akupunktur for dette. Er dette noe jeg kan få dekket med grunnstønad?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det innvilges ikke grunnstønad til dekning av akupunktur.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykmelding og AFP

Er sykmeldt på 1 behandlingsdag i uken. Må jeg være friskmeldt før jeg søker om AFP? Jobber i offentlig sektor.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du må stå i jobb dagen før du går over på AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Førerkort klasse C1 etter hjerneblødning

Hei Jeg er en mann som hadde en ulykke i slalåmbakken. Mistet kontroll, var nok litt oppe i luften ( husker ikke helt hva som skjedde ) og landet hardt. Kompresjonsbrudd i korsryggen, brudd i nakke og et lite brudd i skallen. Hjelmen sprakk opp litt, og reddet nok livet mitt.... Men jeg dro på meg en liten hjerneblødning, mellom store og lillehjernen. Fastlegen har sagt at det er der det er minst skadelig å ha blødning, da det ikke var i selve hjernevevet. Ble overrasket da jeg fikk beskjed om kjøreforbud i 6 mnd for klasse B og 12 mnd for klasse C1 på førerkortet. Men slik er jo reglene, har jeg lært.

Nå i dag fikk jeg vite at uansett må jeg nå vente helt til 13 januar 2019 for å få tilbake kjøreretten på klasse C1. Og det passer jo dårlig da 50 % av jobben min består av å kjøre liten lastebil. Er det ufravikelig at jeg må vente helt til 13/1-19 for å få tilbake kjøreretten på C1, eller er det mulig å ta en test, eller en sjekk, for å få tilbake C1? Vet jeg har vært heldig og ikke har blitt litt mere skadet av ulykken, og ønsker å komme tilbake til hverdagen fortest mulig... så hvis det er noen som kan bidra til å få tilbake kjøreretten på C1, ville jeg blitt fornøyd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I veilederen om førerkort og helsekrav står at ved traumatisk hjerneskade med intrakranielt hematom, skade av dura eller kontunsjon av hjernevev er helsekravene for gruppe 1 oppfylt etter seks måneder dersom relevant spesialist vurderer at det er tilfredsstillende syn, førlighet og kognitiv funksjon. For gruppe 2 og 3 er kravene tidligst oppfylt etter tolv måneder.

Du kan søke fylkesmannen om dispensasjon fra helsekravene. Det legges da vekt på at etter en samlet vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad. Det skal i vurderingen IKKE legges vekt på behovet for førerrett.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

vurdering av helsetilstand og trafikksikkerhet vil være åpenbart urimelig å avslå en søknad om

 

 

 

tilfredsstillende syn, førlighet og kognitiv funksjon.

 

 

 

 

 

 

Rettigheter

Etterbetaling av uføretrygd

Hei Jeg fikk innvilget 50% ufør september 2017, men jeg klarer ikke å jobbe i det hele tatt. Jeg har klaget og venter på svar. Har vært i tiltak nå og fått bekreftet dette. Om jeg får gjennom klagen, vil jeg få etterbetalt de siste 50% tilbake til 1.september da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du får medhold i klagen og ikke har mottatt AAP i samme periode, vil du få etterbetalt uføretrygd.

Hjerte/kar

Pacemaker og pulsbelte

Hei, jeg har fått pacemaker og lurer på om jeg kan trene med pulsbelte?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 16. april 2018
Helge Istad, Overlege

Det er ingen ting i veien for at du kan trene med pulsbelte eller pulsklokke. Det du imidlertid skal være klar over er at mange av disse pulsbelte/klokkene har problemer med å gjøre riktige registreringer av hvor rask rytme du har når du har pacemaker.

Hjerte/kar

Ablasjon mot atrieflimmer

Hei! Min mor skal legges inn for ablasjon pga artrieflimmer. Hun har HCM (genetisk hjertefeil, hypertrofisk cardiomyopati). Hun har den siste tid slitt mye med artrieflimmer. Er det vanlig å utføre ablasjon? Bør pacemaker vurderes som et alternativ til ablasjon? Hvor vanlig er det med ablasjon i slike tilfeller og hva er suksessraten contra risikoen for komplikasjoner?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 16. april 2018
Helge Istad, Overlege

Det er en spesiell situasjon at din mor både har HCM og nå er tilrådd ablasjon. Det er høyt spesialiserte hjertespesialister som kan bedømme om ablasjon er nyttig og hvor suksessfullt det har vært hos denne speielle pasientgruppen. Dere må derfor snakke med hjertespesialisten som har tilrådd din mor å gjennomgå ablasjon for å få svar på de spørsmålene du stiller.

Hjerte/kar

hjerneinfarkt og førerkort

Jeg har hatt ett lett hjerneinfark for 6 måneder siden førerkortet ble inndratt. Kan fastlegen gi en tilbakemelding på min helsetilstand nå fastlegen har også tatt en test som ble godkjent men fylkeslegen forlanger en godkjent førerkortet i tillegg?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 16. april 2018
Helge Istad, Overlege

Fastlegen har fått noe utvidet anledning til å vurdere egnethet for å få tilbake førerkort etter tilfelle med hjerteinfarkt eller annen karsykdom hos en pasient. I noen tilfelle krever imidlertid fylkeslegen spesialisterklæring. Jeg kjenner ikke detaljene i din sak, ,men det høres ut som om Fylkeslegen mener du må vurderes av spesialist.

Hjerte/kar

Ablasjon for VES

Hei Jeg er blitt henvist til ablasjon for VES. Når jeg leter etter informasjon om inngrepet på nett finner jeg bare om ablasjon ved atrieflimmer. Gjelder denne informasjonen også når inngrepet gjøres pga høyt antall VES?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 16. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei, informasjonen for ablasjon av atrieflimmer gjelder ikke helt for VES. Det finnes noen likheter, men også noen ulikheter.

For deg som pasient vil prosedyrene for de to fortone seg nokså likt.

VES kan kommer fra ulike steder i hjertet. På forhånd har legen studert EKG-et ditt nøye for å gjøre seg opp en mening om hvor i hjertet VES-ene din kommer fra. Da kan de gå målrettet mot dette området under ablasjonen.

Under prosedyren kommer du til å være våken. Du får litt lokalbedøvelse i lysken, og det innføres hylse i en blodåre. Gjennom denne innføres elektroder og katetere opp til ulike deler av hjertet. Når legen er sikker på at hun eller han har funnet riktig område, begynner de "å brenne" der.

Hvor langvarig og hvor komplisert prosedyren blir, avhenger av hvor i hjertet de må brenne. Enkelte steder kan det være veldig vanskelig å komme til, og inngrepet kan ta lang tid. Faren for komplikasjoner avhenger også av hvor i hjertet man brenner. Brenner man på venstre side, er det større fare for blodpropp og hjerneslag. Derfors gis det godt med blodfortynnende medisiner under inngrepet.

Vanlige komplikasjoner blødning i lysken. Noen få pasienter kan få blødning rundt hjertet, mens noen ytterst få får hjerneslag. Resultatene ved ablasjon av VES kan være varierende. Det er ikke alltid man lykkes med behandlingen, og noen pasienter må fortsette med medisiner eller prøve nye forsøk med ablasjon senere.

Her er det en engelsk artikkel som går deltajert inn på ablasjon av VES. Den er ganske komplisert, men kanskje finner du noe nyttig der likevel:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4547666/

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Operasjon ved utposning på hovedpulsåren

Hva er grensemål for opprasjon ved utposing av hovedpulsåren

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 16. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det avhenger av hvor i hovedpulsåren befinner seg. Hvis det er snakk om den oppadstigende delen av pulsåren, den om går rett ut og opp fra hjertet, er grensen satt til 55 mm.

Hvis det gjelder den nedadgående delen av pulsåren (som er i brystkassa) er grensen på 65 mm.

Når det gjelder den delen av pulsåren som ligger i buken er det andre regler. Der avhenger grensen for operasjon av både alder og andre risikofaktorer. Unge og ellers friske blir operert allerede ved 40-50 mm, mens eldre med andre sykdommer kan vente til 60-70 mm.

Men det er viktig å si at alle disse tallene ikke er absolutte, men veilendende. Den endelige avgjørelsen om operasjon tas basert på en helhetlig vurdering av hver enkel pasient.

Mvh

Wasim Zahid