Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Pacemaker ved dødsfall

hei jeg har ett litt spesielt spørsmål: jeg har pacemaker og nå lurer jeg på hva som skjer med pacemakeren min etter at jeg er død, tar de den ut før jeg blir gravlagt, Må de pårørende betale ekstra for å fjerne pacemakeren?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis liket skal gravlegges etter døden er det ikke noe problem med pacemaker. Men hvis liket skal kremeres er det fare for at pacemakeren kan eksplodere og skade ovnen. Derfor skal pacemakeren fjernes føre kremasjon. Begravelsesbyrået kontakter sykehus for å få ordnet dette.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Måling av kolesterol

Hei..dame på 57 år . Sluttet på Simvastastin for ca 8 mnd siden. Grunnet høy CK. Fikk da Crestor 5 mg . Kolesterol på 3,8 totalt etter 2 mnd slutt med Simvastastin. Aldri hatt så lavt kolesterol og Crestor har aldri vært tatt regelmessig grunnet redsel for bivirkning . Har kjøpt havrehjerter som jeg tar hver dag og tar mye tran. Trener og ikke er overvektig. Jeg har nå spurt legen om å få ta en ny kolesterolprøve, men hun nekter og sier at det er ingen vits. Har jeg sluttet med tablettene, så er det forhøyet. Men hva vet hun om det? Man prøver jo å gjøre andre tiltak og hvor kan jeg få målt mitt kolesterol da hun nekter?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg er enig med deg i at det grunn til å sjekke kolesterolet. Du har sluttet med medisinene, men innført andre livsstilstiltak som kan redusere kolesterolet. Da er det interessant for både legen og pasienten å sjekke hvordan det går med kolesterolverdiene. Jeg synes du skal be fastlegen din igjen om å ta kolesterolprøver. Da bør man ta både total-kolesterol, LDL, HDL og triglycerider. Jeg synes det er rart om legen din skulle nekte det helt. Om så skjer kan du gå til en annen fastlege for en second opinion, alternativt til et privat legesenter.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Økt blodtrykk av ris og salt?

Hei Wasim. Kanskje et litt dumt spørsmål, men kommer fra en asiatisk familie der vi konstant hører at vi skal holde oss unna ris og salt da dette øker blodtrykket. Det jeg lurer på er hva det er med ris og salt som gjør at blodtrykket øker?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette var ikke et dårlig spørsmål.

Ris har nok ikke noen særlig påvirkning på blodtrykket, men vi vet at høyt saltinntak øker blodtrykket. Her i Norge spiser vi for mye salt, i gjennomsnitt 10 gram daglig. Men egentlig trenger vi langt mindre, kanskje bare halvparten så mye. Hvis man reduserer saltinntaket forebygger man høyt blodtrykk.

Måten salt gir høyt blodtrykk på er litt uklart. Men noe av effekten skyldes det holder igjen mer vann i kroppen og at dette øker blodtrykket. Det kan også hende at saltet påvirker nyrene på andre måter som gir høyt blodtrykk. Uansett er det lurt å redusere saltinntaket sitt.

Mvh

Wasim Zahid

Allergi

Laktoseinnholdige medisiner

Min sønn på 26 år: Født med VSD, operert for dette 5 mnd. Laktoseintoleranse fra han ble født, gått på streng diet fra 8 års alderen, da vi var hos spesialist. Pga en skade i fot som , operert 2 ganger, mislykket, har ført til kroniske nerveskade som medisineres med nerveblokade medisiner, Lyrica, Tramadol, Paracet, Qutensa plaster 1 g pr mnd ( da også Paralginforte i 4-5 dager på kvelden. Tar også sovemedisin Zolpidem. Alle disse tablettene har laktose. Dette har pågått siden 2013. De 3 siste årene har han slitt med innvendige og utvendige hemoroider, har strikket innvendig og skåret opp utvendige. 3 ganger i året. Så jeg vil si det er mislykket. Sept 2017, slimhinnefremfall/tarmprolaps + lukking av en arterie 2 steder. Kirurgis inngrep. Blødd siden. Infeksjon i slimhinner pr i dag.

Spørsmål: Kan tablettene med laktose ha innvirke til disse tarmplagene hans da han har laktoseintoleranse? Hva skal en mor gjøre for sin sønn som sliter slik? Kan smerteplaster være bedre en alle tablettene?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 12. april 2018
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Vanligvis tåler de med laktoseintoleranse den lille laktosemengden som er i legemidler. Din sønn tar mange legemidler med laktose så det er mulig det totalt blir nok til å gi intoleranseplager.

Snakk med legen hans og be om at det byttes til laktosefire alternativer der det er mulig. Legene har verktøy med oversikt over hjelpestoffer i alle legemidler, så det burde la seg gjøre. Plaster, mikstur og stikkpiller kan være alternativer for enkelte legemidler. I hans tilfelle er neppe stikkpiller et godt valg.

Håper virkelig dere får hjelp, lykke til

Hilsen Helle

Rettigheter

Leie av omsorgsbolig

Mine foreldre bor på en øy der de er avhengig av båt for å komme seg til lege. Min far som har lungefibrose er blitt veldig syk. Han er avhengig av oksygen og sitter i rullestol. Det er min mor (som er pensjonist) som tar vare på min far per i dag, men grunnet sykdomstilstanden hans begynner dette å bli tungt for min mor, hun har behov for avlastning. I tillegg er det slik at han har behov for å bo på et sted der han kan få akutt legehjelp.

I den forbindelse har kommunen tilbudt dem en omsorgsbolig. De har en bolig som de eier og har høye utgifter på. Hvilke krav har de på økonomisk hjelp i forbindelse med at de må leie omsorgsbolig av kommunen og samtidig beholde boligen de har?

Er det andre økonomiske stønader de kan motta i en slik situasjon?

Takknemlig for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

De har i utgangspunktet ikke rett til økonomisk stønad for å kunne beholde to boliger. Jeg kan heller ikke se at det er andre relevante økonomiske stønader som kan innvilges i denne situasjonen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Grunnstønad

Min sønn 26 år, har streng diet pga laktoseintoleranse. Arvelig. Far fra Trinidad. Det er forferdelig stor forskjell på priser på laktosefrie produkter mot vanlig mat. Det blir et fordyret kosthold kontra en frisk person. Hvorfor får ikke mennesker med laktoseintoleranse da grunnstønad? Min sønn har fått en varig kronisk nerveskade i venstre fot og ankel pga en skade som er operert 2 ganger, men mislykket. Går på nerveblokade medisiner og må ha fotskinne 1 pr år til 870 kr, Dekker grunnstønaden dette? Har brukt det siden 2013. Det er fastlegen som har anbefalt denne. Må han til spesialist for dette for å kunne søke grunnstønad?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i Nav`s rundskriv om laktoseintoleranse:

Melkefri kosthold anses kun å medføre et næringsmessig behov for økt tilførsel av kalsium i form av kalsiumtabletter eller gjennom noe økt inntak av kalsiumholdig kost. Nødvendige ekstrautgifter som følge av laktoseintoleranse vil derfor være utgifter til produkter som går til erstatning for manglende kalsium som melkefritt kosthold medfører. Disse utgiftene anses å være lave.

Det er lang praksis i tilsvarende saker på at krav om grunnstønad til diett uten melk og egg avslås, da slik diett ikke medfører ekstrautgifter av en størrelse som gir rett til grunnstønad. Denne praksis er også stadfestet av trygderetten i en rekke kjennelser.

Som du ser legges det til grunn at ekstrautgiftene ved laktoseintoleranse ikke er høye nok til å utløse rett til grunnstønad. En ekstern arbeidsgruppe har på oppdrag av Nav gjennomgått grunnstønadsordningen. Deres rapport er akkurat levert til Nav. De anbefaler en grundig gjennomgang av grunnstønad til diett. De viser til at i dag får noen diagnosegrupper grunnstønad uten individuell vurdering mens andre må lever inn omfattende dokumentasjon. De er også usikre på om f eks Cøliaki i dag faktisk medfører ekstrautgifter tilsvarende sats 4.

Ekstrautgifter til kompresjonsstrømper kan gi grunnstønad. Jeg er ikke kjent med at det gis grunnstønad til dekning av støtteskinne. Dette må dere avklare med NAV.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding og AFP

Jeg arbeider i staten og er sykemeldt. Tenker å ta ut AFP. Hvordan påvirker aktuell sykemelding mine rettigheter til å søke om AFP?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I staten er kravet at du står i jobb (ikke er sykmeldt) siste dag før du tar ut AFP.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

statiner

Hei...dame på 57 år. Begynte på Simvastastin i 2011 . Hadde da et totalkolestrol på ca 5.7 og for av det vonde. Grunnen var at jeg har Leidenmutasjon faktor V. Sluttet i september pga høy CK på over 650. Tilfeldig at det ble målt pga muskelsmerter og fibromyalgi. CK ok etter 1 mnd. Denne måneden brukte jeg ikke noen form for statiner og ny måling var på totalkolestrol på 3,8. Jeg trener og spiser sundt. Legen min mente jeg skulle starte på Crestor som jeg ikke har tatt mange av. Blitt skeptisk. Så mitt spørsmål er hvor lang tid skal det gå før man måler kolestrol og man ser virkning av tabletter eller ikke?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 11. april 2018
Helge Istad, Overlege

Etter 2-3 uker på statiner ser man effekten på nivået av kolesterol i blodet. 3-4 uker etter at man har sluttet med statiner ser man hva man ligger på i kolesterol uten medisiner.

Hjerte/kar

marevan og hjerteflimmer

Min mor har hatt 3 anfall av hjerteflimmer for mange år siden og medisineres med Marevan. Dette har ført til at hun nå er ekstremt benskjør. Hun har tatt nødvendige vitemintilskudd og har ikke lenger flimmer. Hun tar ingen andre medisiner.. Hvor lenge bør hun fortsette med marevan etter siste flimmer-anfall?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 11. april 2018
Helge Istad, Overlege

Enkelte medisiner kan gi benskjørhet, men jeg kjenner ikke til at dette er tilfelle for Marevan.

Det er kommet alternative medisiner til marevan for pasienter med atrieflimmer som trenger blodfortynnende medisiner. Kanskje din mor skal spørre fastlegen om ikke hun kan skifte til en av disse.

Dersom din mor har gjort nyere registreringer som ikke viser at hun lenger har flimmeranfall så kan hun trolig slutte med blodfortynennde medisiner. Dersom hun har hatt hjerneslag som man tror skyldes hjerteflimmer bør man imidlertid være forsiktig med på slutte. Mange har nemlig hjerteflimmeranfall uten at de selv merker det.