Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Passiv røyking og snusing rundt spedbarn

Jeg ønsker ikke at familiemedlemmer som røyker og snuser skal holde mitt nyfødte barn rett etter at de har røykt og/eller snust. Hvor lenge må det gå fra de har røykt/snust før utpusten og røykpartikler på hender og klær er borte og de kan holde barnet? Hvilke andre tiltak kan jeg innføre? Antibac?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 06. april 2018
LHL

Hei!
Det er veldig bra at du vil beskytte ditt nyfødte barn mot passiv røyking, da det er spesielt skadelig for små barn. Tobakksrøyk gjør at lungene fungerer dårligere, slimhinnene i luftveiene blir mer mottagelig for infeksjoner og barnet har større risiko for å utvikle en lungesykdom. En studie viser at foreldre kan redusere barnas passive røyking ved alltid å røyke utendørs, men barn av utendørsrøykere var langt mer utsatt enn dem med foreldre som aldri røyker. Det viste mengden av nikotin i urinen til disse barna. Trolig følger partiklene med inn i hår og klær. Barna puster dem derette direkte inn eller får dem øverført fra hånd til munn. Det er vanskelig å si hvor lenge det må gå før røykepartiklene ikke henger i, men for å være på den sikre siden, bør de ikke røyke før besøk eller under besøk. De bør også vaske seg på hender og i ansiktet og ha på seg klær som det ikke er røykt i og vaske/skylle håret(gjerne dusje). Prøv å få til en dialog med de familiemedlemmene dette gjelder, uttrykk din bekymring og vis til studien. Forhåpentligvis vil de forstå og følge "instruksen"
Når det gjelder snusing, frarådes det først og fremst for den gravide eller ammende mor. Men det kan være greit å ha en føre-var holdning til snusing også og ikke tillate at de som er i nærheten av ditt nyfødte barn har snus i munnen.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Rettigheter

Grunnstønad til transport

Søkte grunnstønad på grunn av at jeg er hjertetransplantert og har jeg fått nakkeprolaps, skulderskade og refluksproblemer. Disse plagene har ført til at jeg bruker bil til å komme med til steder. Jeg fikk avslaget på grunn av at ekstra utgiftene mine ikke kom frem til laveste sats på 670 kr. Det nevnes også at siden der er allerede bil i familien, men det er kun jeg som bruker bilen. Jeg har drivstoff utgifter på ca. 1800 kr i måneden og det er jeg som er ansvarlig for denne kostnaden (men, hadde ikke lagt ved dette på søknaden ). Jeg er også uføretrygdet. Stiller jeg svakt an til å få en slik søknad godkjent, evt. hva regnes som relevant dokumentasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det gis kun grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til transport. Dvs. utgifter du ikke ville hatt om helseproblemene tenkes bort. Hadde du bil før du av helsemessige grunner ikke lenger kunne benytte offentlige transportmidler, legges det til grunn at husstander med en person har en månedlig bilutgift på 2440 kroner og 3340 kroner om det er mer enn en i husstanden. Bilutgiften må dermed minst være på 2440 + 678=3118 pr mnd.

Anskaffet du deg først bil på det tidspunktet du ikke lenger klarte reise med kollektive transportmidler, vil utgifter til transport som overstiger 708 kroner pr mnd kunne godkjennes som ekstrautgift.

Du må dokumentere hvor mye du kjører. Du skal ikke ta med utgifter til transport som dekkes av andre ordninger. For eksempel av Pasientreiser.

I rundskrivet til Nav finner du nærmere beskrevet hva som kreves av dokumentasjon.

rundskriv

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger når arbeidsforholdet opphører

Hei Jeg har sagt opp avtalen min selv. Har jeg fortsette rett for å få sykepenger? Avtalen sluttet 30 mars og jeg skal til legen 6 april. Jeg var ikke modi for å gå på sykemelding derfor sluttet jeg jobben selv. Min helsen ble faktisk veldig dårlig og jeg kan ikke starte en ny jobb. Takkk for hjelpen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Avslutter du selv arbeidsforholdet mens du mottar sykepenger, vil du to uker etter at arbeidsforholdet opphører få 65 % av beregningsgrunnlaget isteden for 100 %. Nav må da legge til grunn at om du ikke hadde blitt sykmeldt ville du fortsatt stått i jobb.

Øknomisk sett er det altså ikke gunstig å selv si opp arbeidsforholdet. Så lenge du mottar sykepenger kan du heller ikke sier opp av arbeidsgiver.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Hjertemedisin og bivirkninger

Hjertemedisin og bivirkninger Kan angst, være bivirkning av noen typer hjertemedisin ?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 04. april 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hjertemedisin kan være så mangt. Hvis du tenker på blodtrykksmedisin, så kan mange ha bivirkninger, man angst er ikke nevnt som vanlig bivirkning. For noen typer blodtrykksmedisin er det nevnt at nervøsitet og engstelse kan være en sjelden bivirkning.

Er du usikker på om dine medisiner gir deg bivirkninger, bør du diskutere det med legen din.

mvh
Marita L. Bjerke

Hjerte/kar

Bobling i halsen

Hei. Jeg er 27 år og i februar begynte jeg å kjenne en bobling i halsen, ikke i selve svelget, men utenpå der hvor pulsårene går. Derfor lurer på om dette kan ha noe med hjertet å gjøre? Den samme boblingen kommer også av og til øverst i brystet, som om det foregår en romstering under huden. Dette forekommer uregelmessig og varierer både i varighet og styrke og skjer når jeg sitter i ro, har tilgode å oppleve det samme når jeg er fysisk aktiv som ved f.eks skigåing eller rask gange. Har forøvrig ingen symptomer som streke smerter i arm og bryst. Har vært hos fastlegen med dette, han kunne ikke svare på hva det kunne være og henviste meg til hjerteavdelingen på sykehuset som skal foreta en 24 timers ekg. Dette er to uker til, men jeg klarer likevel ikke å slå meg til ro. Hva om det skjer noe før den tid? Jeg vil vite hva det er og om det har noe med hjertet og gjøre, det kjennes slik ut for meg. Er det i så fall livstruende? Hva er det som skjer? Kan det være ekstrasystoler jeg kjenner?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er dessverre ikke mulig for meg å svare konkret på hva dette kan være. Du nevner hjertet og ekstrasystoler. Det er selvfølgelig en mulighet. Men for å slå det fast skikkelig må man ta et EKG akkurat i det du har plagene. Sånn sett er 24 timers ekg veldig fornuftig. Hvis det er noe med hjerterytmen din som er årsaken, vil det bli fanget opp. Ekstrasystoler er i som regel ufarlige. De kan dog oppleves som ubehagelige. En sjelden gang kan årsaken til ekstrasystoler være underliggende hjertesykdom. Hos de som har hyppige ekstrasystoler gjør man derfor en mer utvidet utredning med arbeids-ekg og ultralyd av hjertet. Men før du kommer så langt må man altså slå fast om du faktisk har ekstrasystoler eller ikke. Dessuten er det også sjeldent at unge mennesker har hjertesykdom. Hvis du har kunnet være normal aktiv opp gjennom oppveksten og nå i voksen alder, kunnet tatt en løpetur eller trent på andre måter, er det usannsylig at det er noe galt med hjertet ditt. Jeg tror derfor ikke det kommer til å skje noe alvorlig får du er undersøkt på sykehuset. Men hvis du likevel blir engstelige, får du heller ta turen til legevakten når plagene kommer.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Nye blodpropper i fremtiden

Etter en blodpropp i leggen og går på forebyggende behandling, er man sikker på at man ikke får flere blodpropper i venene i framtiden da ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

I medisinens verden kan man selvsagt aldri være helt sikker og det er alltid snakk om ulike grader av sannsynlighet. Så lenge man går på blodfortynnende behandling er det svært usannsynlig at man får nye blodpropper. Men du lurer kanskje på hva som skjer når kuren er ferdig? Vil du kunne på nye propper? Dette er det vanskelig å svare på. Legen må vurdere hva som var årsaken til at du fikk det første gang. Hvis det var noe spesielt med livsstilen din eller noen andre sykdommer som forårsaket det, må man prøve å ordne opp i dette for å minke faren for nye propper. Hvis legen vurderer det dithen at du har stor fare for å ny blodpropp, kan det hende at du blir anbefalt livslang blodfortynnende behandling.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Brystsmerter etter stenting

hei ,jeg har hatt utblokking av en tett åre i jan og alt gikk fint ,og ble satt på blodfortynnende medisiner og hjertemedisiner ,Har hatt akutte bryssmerter ved 3 anledninger og måtte ringe 113 og ble undersøkt ekg og hjerteprøver med negatvive svar ble prøvd med betablokker og nitroglycerin langtidsvirkende for å se om smertene avtok ,men tålte ikke medisinene så måtte slutte i samråd med fastlegen min etter 1 uke .er det normalt at jeg kan kjenne brystsmerter stentsmerter en tid etter utblokkingen uten at dette er farlig ,hjertelegene sier at alt er fint etter utblokkiningen og jeg kan leve et normalt liv Håper på et svar fra hjertelege.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du fortsetter å ha brystsmerter etter stenting også må man som hjertelege spørre seg et par ting:

1) Ble alle de trange partiene behandlet, eller finnes det fortsatt trange årer? I fall det siste, bør det gjøres ny stenting?

2) Kan det ha skjedd noe med de stentene du fikk? Kan de ha gått tett.

3) Kan smertene skyldes noe helt annet enn hjertet og stenter?

Punkt to er lett å svare på med blodprøver og EKG og i ditt tilfelle er vel dette sjekket ut. For å vurdere punkt en må man se nøye gjennom angiografifilmen. Du skriver at legene sier at alt er fint etter utblokkingen, så da kan man anta de har sjekket punkt 1. Så står man igjen med punkt 3. Mange ting kan gi brystsmerter og ofte er det uskyldige årsaker som muskel eller skjellettsmerter. Noen pasienter opplever det å ha stenter i hjertet i seg selv som plagsomt, men det går gjerne over etterhvert.

I ditt tilfelle virker det som om hjertelegene dine er ganske sikre på at smertene ikke skyldes noe alvorlig nå. Men likevel vil jeg råde deg til å være i kontakt med fastlegen eller legevakt om smertene skulle fortsette.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Nummen i kroppen, tap av bevissthet

Hei, jeg går jevnlig til fysikalsk behandling for kramper i skuldre og nakke. Har måttet bytte behandler en del for å finne hva som hjelper og er bra for meg. Får stadig kramper i nakke og hals,.. alltid på samme side,..som hovner opp og klemmer på sirkulasjon opp til hodet. Uten behandling brer krampen seg til skuldre, blir nummen og kraftløs ut i armene. Krampen brer seg så nedover ryggen. Jeg blir nummen, og mister løftekraft i benene. Musklene hovner på en måte opp og strammer seg og tar plass for sirkulasjon til hodet. Dette er svært ubehagelig og oppleves for meg som svært truende for mitt liv.. Jeg har flere ganger mistet førligheten i hele kroppen. Kroppen slår seg på en måte av. Det er kun åndedrettet som følger så vidt med. Jeg har mistet bevisstheten flere ganger pga dette med følge tap av hukommelse og språk, og det har tatt helsen min helt ned. Hva kan det være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er vanskelig å sikkert hva dette skyldes eller om det har noe med hjertet å gjøre i det hele tatt. At du mister førligheten og bevisstheten, med samtidig tap av hukommelse og språk er i utgangspunktet alvorlig. Men med så lite informasjon som jeg har om deg, blir det feil å spekulere i årsaker og sykdommer. Jeg synes du skal ta opp dette med fastlegen din og komme i gang med en bred utredning. Blodprøver, ulike røntgenundersøkelser og tester hos ulike spesialister kan bli aktuelle.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Ømme klumper på bena

Såre og vonde klumper i lang rekke på bena. Har plager med såre klumper i lang rekke på fremsiden på begge ben fra kneene og ned til anklene. Kommer ofte bort idem og det er svært sårt og ondt, og det blir blått i flere uker. Smerter ofte ved gange, er ubehagelig. Hva er det ? Kan det fjernes ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er ikke godt å si hva dette kan være, men jeg vil absolutt anbefale deg å oppsøke lege neste gang de dukker opp. For å kunne si noe om hva behandlingen skal være, er det viktig å stille korrekt diagnose først. Det kan kun gjøres hvis legen får sett på plagene og undersøkt med de nødvendige testene. Snakk med fastlegen din.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lengde på stent

Hvor lang kan en stent være,har hørt om stenter på 10,5 cm.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 04. april 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det finnes ulike stenter til ulike årer og organger. Noen er store andre er små. Jeg antar du spør om stenter i hjertets kransårer. De lengste er nok bare 4 cm. Men det hender at legene legger flere etter hverandre og samlet lengde kan jo bli på flere centimeter.

Mvh

Wasim Zahid