Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Vinkel på hjertet til foster

Hei! Jeg syns jeg får så dårlig svar fra legene, men min lille skatt i magen har et hjerte med gradevinkel på 70 grader, ikke 45 som er normalt. Hva kan dette bety? Forløpig er blodgjennomstrømning grei, men får oppfølging for dette. Vinkelen eller aksen på hjertet kan visst påvirke noe! Men hva? Jeg maser og maser, men ingen vil gi meg et ordentlig svar. Jeg blir enda mer bekymret når de ikke vil jo noe svar på noe av mine spørsmål. Håper du kan være ærlig, for jeg vil heller vite enn å gå uviten hva dette kan bety... altså hva slags organer osv det kan påvirke. Mvh ei som er frustrert over ingen ærlig svar fra noen ende.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg kan dessverre heller ikke svare deg, fordi jeg forstår ikke spørsmålet. "Hjerte med gradevinkel" er ikke uttrykk jeg har hørt før. Er du sikker på at det er nøyaktig det som står i journalen?

Dessuten faller ikke diagnostikk av fostre inn under arbeidsområdet til hjertespesialister. Slikt håndteres gjennom et samarbeid mellom gynekologer og barneleger.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertesvikt av cellegift

Hei, jeg er nylig satt på EC- kur - med bla annet Epirubicin cellegift for 12 uker (4x3 uker). Denne kan forårsake hjertesvikt på sikt. Jeg skal om 12 uker over på en ukentlig dose med annen cg, og Herceptin. Etter dette blir det hormoner i 5 - 10 år. Umiddelbart i uke 3 er jeg tung pustet i trapp og plusen raser avgårde på trening og hjertet hopper tidvis over slag kjennes det som. Har hatt tendenser til urytmisk hjerte når vært lengre perioder i ro og plutselig trener litt. Er med på et forskningsprosjekt hvor pasientene har 2 x60 min i uka med kondisjonstrening intervall x4 + 3 på helst høy intensitet. Jeg liker ikke helt at hjertet ikke følger meg i aktiviteten. Kan jeg skade hjertet ved å utsette det for høy intensitet? Onkologene har sikret prosjektet og sier dette ikke er skadelig og foreløpig viser forskningsprosjektet kun til positive resultater. Har slitt med tørrhoste i perioder uten at årsaken er klarlagt. Kjenner at jeg er tungpustet og at cellegifta virker inn. Dette er helt vanlig sier fysioterapeuten. Men hva tenker en hjertespesialist? Hva er best for å forebygge hjertesvikt?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 29. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det stemmer at enkelte typer cellegift ved kreftbehandling kan svekke hjertet. Hvilke pasienter som rammes er ikke lett å forutsi på forhånd. Vi vet også for lite om hvordan trening kan spille inn på hjertet hvis man allerede er i ferd med å utvikle hjertesvikten. For et hjerte som ikke er rammet av hjertesvikt er det neppe farlig å drive med trening under pågående kreftbehandling.

Jeg synes noen skal undersøke hjertet ditt med ekkokardiografi (ultralyd) for å se hvordan det pumper. Be legene som følger deg opp om en henvisning til kardiolog på sykehuset.

MVh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lekkasjer i ulike klaffer

Hei. Hvilken betydning har lekkasje i trikuspiallklaff- liten/moderat lekkasje i mittralklaff og lekkasje i pulmonalklaff. Videre står det- reversert flow i sidegrenene i diastole. Dette gjelder barn. Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 28. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Man kan aldri uttale seg nøyaktig om kun lekkasjer og må alltid se dem i sammenheng med den kliniske situasjonen. Svarer helt generelt her.

Trikuspidalklaffen sitter mellom høyre forkammer og høyre hovedkammer. Veldig mange har en liten lekkasje i denne klaffen og det regnes som normalt. Er lekkasjen her større, må man vurdere hvorfor den er der og også vurdere trykkene i lungekretsløpet.

Mitralklaffen sitter mellom venstre forkammer og venstre hovedkammer. Lekkasjer i denne klaffen er mindre vanlige. Likevel er det endel som går rundt med små til middels lekkasjer, uten at det er noe galt. Hvis hjertet ellers er fint og pasienten ikke har plager relatert til lekkasjen vil man bare se an og kontrollere lekkasjen, feks med et par års mellomrom. Blir lekkasjen stor, eller gir symptomer, kan det være aktuelt med operasjon.

Pulmonalklaffen sitter mellom høyre hovedkammer og lungepulsåren. En liten lekkasje her er veldig vanlig og regnes også som et normalfunn. Her gjelder det samme som ved lekkasje i trikuspidalklaffen: Ved større lekkasjer må man vurdere lungekretsløpet, og ellers gjør man ikke noe med lekkasjen med mindre den gir symptomer.

Jeg er litt usikker på hva man kan ha ment med "reversert flow i sidegrenene". Jeg vet ikke hva man mener med sidegrenene. Reversering av flow i lungevenene i systolen er et tegn på at lekkasjen i mitralklaffen er stor, men det er jo ikke det samme som "reversering av flow i sidegrenene i diastolen", så her må jeg rett og slett melde pass.

Uansett vil jeg understreke at det er svært viktig at dere tar opp disse spørsmålene med legen som utførte undersøkelsen, som jo kjenner detaljene i saken best.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

kolesterol

Hei jeg er 56 år, har hatt pacemaker i snart 2år. Fikk nettopp vite at jeg har LITT høyt kolesterol. Øker dette risikoen for propp, slag og lignende? Vil helst slippe medisinering, vil heller tenke kosthold - selv om mitt kosthold er meget godt kosthold. Min fastlege har antydet at årsaken KAN jo være genetisk ...men da spiller det vel ingen rolle hva jeg spiser, tenker jeg. Får ikke gjort noe med mine gener..

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 27. september 2017
Helge Istad, Overlege

Jeg vet ikke årsaken til at du har fått pacemaker. Det er mange mulige årsaker til at man får behov for pacemaker. Hvis den ble satt inn som følge av skade på ledningssystemet i hjertet etter et hjerteinfarkt vil du etter all sannsynlighet trenge kolesterolsenkende medisin.

Høye nivåer av "det farlige" LDL-kolesterolet øker risikoen for å få et hjerteinfarkt. Det øker og risikoen for å få hjerneslag og trange pulsårer ellers i kroppen(for eksempel i bena), men kolesterol har noe mindre betydning i disse pulsårene enn i kransårene rundt hjertet. Hva som er "litt høyt" kolesterol vurderes ofte forskjellig. Generelt gjelder at dersom du har koronar hjertesykdom(angina eller gjennomgått hjerteinfarkt) så er terskelen lavere for å starte med kolesterolsenkende medisiner.

Hjerte/kar

Nikotin og hjertesykdom

Hvordan påvirker Nikotin kroppen ift diabetes og hjertelidelse?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 27. september 2017
Helge Istad, Overlege

Jeg kjenner ikke til at der er noen direkte sammenheng mellom diabetes og nikotin. Diabetikere er imidlertid mer utsatt enn de som ikke har diabetes i forhold til å få hjertesykdom, særlig det vi kaller koronar hjertesykdom som omfatter hjertekrampe(angina pectoris) og hjerteinfarkt.

Nikotin gjør at blodplatene(trombocyttene) lettere kleber seg til hverandre, og slik er med å lage blodpropper i et på forhånd forsnevret blodkar. Når blodproppen tetter igjen et trangt kar utløses et akutt hjerteinfarkt. Nikotin gjør og at blodkarene trekker seg sammen, slik at der blir trangere åpning for blodet å strømme igjennom karet. Dette kan utløse anginaanfall.

Hjerte/kar

Redusert hjertekapasitet etter hjerteinfarkt

Hei! Etter gjennomgått infarkt for et år siden, har jeg nå en hjertekapasitet (EF) på 50 %. (lett hjertesvikt?) Ved utskivelse fra sykehuset, for et år siden var EF på 60%. Kardiologen sa da at hjertet hadde tatt minimal skade etter infarktet, men jeg er bekymret for at EF er sunket med 10 % på et år. Vet at hjertesvikt har en proggresiv utvikling. Så da er mitt spørsmål: Hvor mange år går det før jeg uvikler alvorlig hjertesvikt (-35% ? EF) Bruker de vanlige medisinene, etter gjennomgått infarkt. På forhånd, takk for svar. Hilsen mann 62.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 27. september 2017
Helge Istad, Overlege

EF som du nevner er en forkortelse for ejeksjonsfraksjonen. EF-målet uttrykker hvor stor prosentandel av blodet i venstre hjertekammer som pumpes ut i hvert enkelt slag, og ved en EF-fraksjon på 50 % pumpes altså 50% av blodet ut. Det er vanlig å si at man har normal EF-fraksjon hvis den er over 50%. Jeg tror derfor ikke du skal legge mye vekt på at tallet sist var 60% og nå er 50%. Det er nemlig også slik at denne målingen rent teknisk er forbundet med en del usikkerhet(det er ofte vanskelig presis å markere inn- og utsiden av hjerteveggen når man ser på med ultralydapparatet). 10% forskjell kan derfor iallefall delvis skyldes unøyaktighet i målingene.

Det er naturlig at EF-verdien din kontrolleres om ett år, men det er ikke på noen måte gitt at dette EF-målet blir gradvis lavere med årene. Det er et godt tegn at legen rett etter infarktet sa at der ikke var vesentlig tegn til varig skade på hjerteveggen.

Hjerte/kar

Betablokkere ved Raynauds fenomen

Min lege har foreslått SeloZok som hjelp for mine ekstraslag. Jeg har Raynauds fenomen og ser at betablokkere kan være negativt for kalde føtter og hender. Kan jeg ta SeloZok?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 27. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ved Raynauds sykdom oppstår det spasmer i de små blodkarene i fingrene som gjør at blodforsyningen til fingertuppene hindres. Da blir fingrene kalde og bleke.

SeloZok (som er en selektiv betablokker) kan i teorien bidra til dette og forverre fingerplagene. Imidlertid er det også gjort studier som viser at pasientene ikke blir dårligere av SeloZok. Mange pasienter med Raynaud kan derfor bruke SeloZok uten å få problemer.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Venstre ventrikkel hypertrofi

hei har fått epikrisen , der det står att jeg store ampltuder som ved venstre ventrikkelhypertrofi blodtrykk 139 /99 bør jeg være bekymret ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 27. september 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Venstre ventrikkel hypertrofi betyr at hjertemuskulaturen er fortykket. Den kan være fortykket pga langvarig høyt blodtrykk, klaffesykdom eller genetisk hjertemuskelsykdom. EKG kan gi mistanke om fortykket hjertemuskel. Men denne undersøkelsen er ingen fasit. Skal man finne ut om pasienten virkelig har fortykket hjertemuskel må man gjøre ultralyd av hjertet. Dette gjøres av hjertespesialist. Ofte kan EKG antyde at det er fortykket hjertemuskel, uten at det egentlig er det. Spesielt ser vi dette hos slanke personer.

Hvis det er tvil om du har venstre ventrikkel hypertrofi, må du bli henvist til ultralyd av hjertet.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Blodfortynnende medisin på flytur

Har hatt blodpropp i foten og går på livslang blodfortynnende behandling. Er det trygt å reise til USA da? Går nå på forebyggende dose. Bør dosen økes den dagen jeg er i lufta?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 27. september 2017
Helge Istad, Overlege

Etter en blodpropp i foten er det vanlig å gå på blodfortynnende medisiner i 3-6 måneder etterpå. Dersom man imidlertid har arvelig økt risiko for blodpropp, eller hvis man har hatt blodpropp mer enn en gang, er det vanlig med livslang behandling. Når blodpropp oppstår leter man alltid etter en årsak til at skjedde(for eksempel om det kom en tid etter operasjon osv.). Dersom man ikke finner noen mulig årsak så velger man å behandle lenger enn dersom en sannsynlig årsak finnes. Blodprøver tas alltid når man får diagnostisert blodpropp, og i noen av disse prøvene ser man etter om der foreligger arvelig disposisjon.

Det er ingen grunn til å øke dosen av den forebyggende medisinen du står på. Det er riktig at man er mer utsatt for blodpropp ved lange flyreiser, men dosen du står på skal være fullt ut beskyttende mot blodpropp også ved en slik flyreise. Du oppnår ikke mer beskyttelse ved å øke dosen

Hjerte/kar

Diabetiker med høyt blodtrykk

Hei. Jeg var hos legen idag, og han ble veldig stresset fordi undertrykket mitt var så høyt, det viste 100. Han målte 6 ganger, fordi jeg aldri har hatt høyt trykk før. Jeg har ingen livsendringer, (har klassisk DM1. Men den diagnosen skal ikke påvirke blodtrykket etter som jeg vet). Jeg skal ikke inn og måle på nytt før 6. november. Jeg synes selvfølgelig det er veldig lenge til og vil gjerne vite hva dere mener om dette. Jeg har høyt kolesterol på 8,3 og skal inn på Lipidklinikken i februar-18. Bør jeg sjekke blodtrykket mitt før 6.november?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 27. september 2017
Helge Istad, Overlege

Siden du har diabetes type 1 er det ekstra viktig hos deg at blodtrykket er godt regulert. Godt regulert blodtrykk beskytter mot senkomplikasjoner man kan få som følge av diabetes, blant annet nyreskade. Det var jo litt ualminnelig at undertrykket skal ha vært helt fint tidligere, men at det nå var så høyt som 100 mmHg. Du bør spørre om hva verdiene tidligere har vært.

Så lenge din diabetes ikke har påvirket nyrenes funksjon så skal ikke diabetes i seg selv gi økning i blodtrykket. Jeg synes du skal gå til en tidligere kontroll av blodtrykket, og dersom det fortsatt er høyt bør det gjøres en 24-timers måling av dine blodtrykksverdier. Behandling bør iverksettes med medisiner dersom disse undersøkelsene bekrefter at du har utviklet høyt blodtrykk.

Pasienter med diabetes 1 bør heller ikke ha høye verdier for kolesterol i blodet. Siden du er henvist til Lipidklinikken så antar jeg at man ønsker å gjøre en gentest for å avklare om du har såkalt familiær hyperkolesterolemi(FH), altså arvelig betinget høyt kolesterol. Uansett tror jeg at du bør starte med kolesterolsenkende medisiner.