Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Følsom etter ablasjon

Er det vanlig å føle seg ekstra følsom etter en ablasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 29. august 2017
Helge Istad, Overlege

Du spør om det er vanlig å føle seg "ekstra følsom" etter en ablasjon. Jeg er litt usikker på hva du legger i begrepet "ekstra følsom"? Det kan jo være at du med det mener at du generelt er mer følsom på det mentale plan, eller det kan bety at du er mer følsom for symptomer som hjertebank o.l.

Ablasjon er et inngrep som noen ganger kan ta flere timer. Det er en påkjenning å ligge våken på operasjonsbordet så lenge. At noen opplever dette som en psykisk belastning, og føler på dette i lengre tid etter inngrepet, er ikke uvanlig. Pasienter som har gjennomgått ablasjon har fortalt meg om dette, mens andre ikke opplevde inngrepet som særlig belastende.

At man eventuelt blir mer følsom for uregelmessigheter i hjerterytmen er også godt mulig. Det tror jeg henger sammen med at man tross alt har vært igjennom et betydelig kirurgisk inngrep, og derfor kjenner litt med frykt på symptomer som kan innebære at man eventuelt må inn til et nytt inngrep.

 

 

Hjerte/kar

Valg av sykehus for hjerteklaffoperasjon

Hei, Det er mulig jeg må ta en hjerteklaffoperasjon, og vil gjerne ha en tilbakemelding på om dere har noen synspunkter, evt. anbefalinger, på hvilket sykehus jeg bør opereres på; Ullevål eller Rikshospitalet. Det er en av de to som er aktuelle for mitt tilfelle (i forhold til der jeg bor). Jeg ser fra helsenorge.no at Ullevål utførte litt i overkant av 230 operasjoner i 2016, mens Rikshospitalet utførte noe over 600. Om disse operasjonstallene skyldes ulik kapasitet på disse to sykehusene kjenner jeg ikke til. Men Ullevål er jo et gammelt sykehus og virker litt nedslitt, mens Rikshospitalet er jo ganske nytt og må antas å være mer teknisk moderne og kanskje bedre utrustet sykehus? Det som er viktig er jo at sykehusenes operasjonssal og overvåkingsrommene med tilhørende utstyr etc., er utrustet med utstyr av god kvalitet. Og det jeg bla. ønsker en tilbakemelding på er om det er noen forskjeller mellom Ullevål og Rikshospitalet på dette.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 29. august 2017
Helge Istad, Overlege

Du nevner at du muligens må gjennomgå en hjerteklaffeoperasjon. Vi har fire hjerteklaffer, men de hyppigste klaffene det opereres på er aortaklaffen(klaffen mellom hjertets venstre hovedkammer og hovedpulsåren) og mitralklaffen(klaffen mellom venstre forkammer og venstre hovedkammer). Det er i tillegg forskjellige metoder man kan bruke ved operasjoner på begge disse klaffene, og det kan være forskjellig vanskelighetsgrad ved operasjonene.

Generelt vil jeg si at begge disse store sykehusene opererer så mange pasienter som trenger hjerteklaffeoperasjon at jeg ville føle meg trygg begge steder. Allikevel kan det være naturlig for deg som pasient å spørre om disse to samarbeidende sykehusene har etablert rutiner som innebærer at visse typer av operasjoner på hjerteklaffer i all hovedsak skjer på ett av sykehusene.

Jeg tror du kan føle deg helt trygg for at utstyret på begge sykehusene fullt ut er tilfredsstillende. Sykehusenes alder har ikke noe å si for kvaliteten.

Hjerte/kar

Blodfortynnende mot høyt blodtrykk og blodprosent?

Jeg er en kvinne som fikk DVT i leggen. Jeg har bestandig hatt høyt jernlager, høy blodprosent og høyt blodtrykk de siste 5 år. Har gått på medisin for blodtrykket. Gikk på Eliquis i 3,5 mnd. Jeg trodde at jeg fikk en del blåmerker spesielt da jeg skulle ta noen blodprøver da jeg gikk på blodfortynnende. Men det skjedde ikke. Det merkeligste er at blodtrykket mitt har blitt normalt. Lurer på om det er Eliquis som er årsaken til dette? Blodprosenten min har også gått litt ned. Det jeg lurer på er om Eliquis er en medisin jeg burde fortsette med. Hva mener dere?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 29. august 2017
Helge Istad, Overlege

Eliquis er en medisin som bremser blodlevringen(koagulasjonen), og som på denne måten bremser utviklingen av blodpropper. Det er enda tre typer av disse medisinene(NOACs) på det norske markedet, og de har i betydelig grad erstattet marevan som man tidligere brukte på samme indikasjon.

Disse medisinene har vært igjennom omfattende testprogrammer på mange tusen pasienter før de ble godkjent. I alle slike studier måler man også blodtrykket.Det er ikke sett av disse medisinene i seg selv senker blodtrykket.

Små blødninger i tarmen forekommer ofte hos pasienter som bruker disse medisinene. Det kan gi lavere blodprosent. Samtidig kan lavere blodprosent være med å gjøre at blodtrykket blir lavere. For å holde blodtrykket under kontroll er det allikevel mye sikrere at du bruker vanlige blodtrykkssenkende medisiner.

Hvor lenge man skal bruke koagulasjonshemmende medisiner som Eliquis etter en DVT(dyp venetrombose i leggen) er litt omdiskutert. Legen din må gjøre en vurdering av hvor høy risiko det er for at du kan få dette igjen. Er du spesielt arvelig disponert(kan måles i blodprøver) så skal du bruke Eliquis over lengre tid.

 

Hjerte/kar

Kjøre bil etter utblokking

Hei, Har hatt utblokking av hovedåre til hjertet, jobber som taxisjåfør, når kan jeg kjøre taxi etter utblokkingen i juli?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 29. august 2017
Helge Istad, Overlege

Siden du jobber som taxisjåfør så er kravene strengere for når du kan starte opp igjen og kjøre i jobbsammenheng enn for de som ikke er yrkessjåfører. Dette er fordi du frakter andre personer i bilen din, og fordi du oppholder deg lengre enn andre i trafikken.

Jeg vet ikke om du har hatt et hjerteinfarkt, eller om du ble blokket ut på grunn av angina pectoris(hjertekrampe). Du må uansett til en hjertespesialist. Han må gjøre belastningstest av deg(på sykkel eller tredemølle), du må gjøre ultralyd av hjertet(ekkokardiografi), og sannsynligvis  må du også gjøre døgnmåling av hjerterytmen din.

Hjerte/kar

Ekstra hjerteslag, hjerteflimmer?

Hei er en mann på 34 år som har en liten aorta-innsuffisiens. De siste to månedene har jeg merket ekstraslag/hjertet slår fort to til tre ganger om dagen, Er dette farlig tro? Leser om symptomer på nettet, der står det at det kan være flimmer. Håper på et raskt svar.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 29. august 2017
Helge Istad, Overlege

En liten aortainsuffisiens er noe man finner hos svært mange når man gjør ultralyd av hjertet/ekkokardiografi). Vanligvis trengs dette ikke å kontrolleres.

Ekstraslag og kortvarige peisoder hvor man føler at hjertet slår fort en også svært vanlig forekommende. Hvis du opplever dette øker på, eller særlig hvis det gir ledsagende symptomer som svimmelhet, bør du til spesialist som kan sette på deg et apparat som følger pulsen gjennom ett eller flere døgn. Da vil man som oftest avklare om dette er forkammerflimmer(atrieflimmer) eller ufarlige ekstraslag.

Hjerte/kar

Aspirin vs. dispril

Hei! Er aspirin like effektivt? Altså ikke dispril oppløst. På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 29. august 2017
Helge Istad, Overlege

Acetylsalisylsyre er det kjemiske navnet på stoffet som er i Dispril og Aspirin. Det kan enten tas som en tablett, eller det kan alternativt løses opp i vann før det svelges. Stort sett er det personer(barn og andre) som synes det er vanskelig å svelge en tablett som velger å ta det opløst i vann.

Effekten av medisinene er helt den samme, enten man tar det som tablett eller tar det oppløst i vann.

Hjerte/kar

Språkvansker etter hjerneslag

Hei! For 4 år siden fikk min far hjerneslag og hjertesvikt under en prostata-operasjon og ble høyresidig lammet. Livet etter dette har vært berg og dalbane for både han og oss. språkproblemer hadde han på begynnelsen men etter hvert ble han flinkere til å bruke andre ord for å forklare seg frem til det han mente. i det siste, kanskje siste måneden,har språkproblemene blitt verre og verre. ikke vet vi hvorfor og er veldig bekymret. Han snakker om saker som ikke gir noe mening og som ikke har noe sammenheng. Bruker stadig ordet "før i krigen" når han starter opp en setning og stiller vi han åpne spørsmål blir svaret og "før i krigen...",selvom det ikke har noe som helt sammenheng.klarer heller ikke lenger å bruke andre ord til å forklare frem det han mener lenger. hva kan dette komme av? Nå skal det nevnes at han har opplevd vietnam-krigen,men dette har ikke vært et problem før. vet at han også har sett på en del krigs-dokumentarer på nettet men det kan vel ikke være derfor? Kan det være tilbakeslag eller noe? Mvh. Linn

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 28. august 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei Linn!

Det kan være mange årsaker til forholdsvis nytilkomne språkvansker, og jeg tenker at det er på plass med en rask time hos fastlegen. Jeg har ingen god forklaring på hva dette kan være. Av og til kan man oppleve endret funksjon hvis man får en infeksjon. En ukomplisert urinvegsinfeksjon kan være nok til å påvirke funksjonen etter et hjerneslag, og fremme tidligere utfall etter hjerneslaget. Det kan påvirke både fysisk funksjon som å gå eller ordne seg selv med for eksempel påkledning, eller det kan påvirke språkfunksjon. Det kan også skyldes en nyoppstått blodpropp i hjernen som kan ha forårsaket nye hjerneinfarkter, og dette er viktig å få avklart. Har han bare hatt endringer i forhold til språkfunksjonen, eller har han  begynt å endre funksjon på andre måter også? Jeg tenker på hukommelse, evne til å ha oversikt over døgnet, planlegging og gjennomføring av et gjøremål (gjøre innkjøp eller lage mat).

Når dere får avklart hva denne endringen i språkfunksjonen skyldes, så er det absolutt på sin plass å få en henvisning til logoped, slik at denne kan gjøre en ny vurdering av språkfunksjonen og gjøre nødvendige tiltak. Det kan tenkes han kan ha nytte av et rehabiliteringsopphold for å legge til rette for en bedre hverdag.

Du kan lese litt mer om senskader etter hjerneslag her.

Lykke til!

mvh

Marita L. Bjerke

Hjerte/kar

Sår over pacemaker

hei, jeg har ett mørkt felt-sår der pacemaker ligger fordi hjørnet av pacemaker ligger såpass uti huden og begynte plutselig å blø der da jeg sto opp i dag tidlig. Går på xarelto. Ble redd. Hilsen mann 60 år

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 27. august 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du må oppsøke legevakten og vurdere innleggelse på sykehus. Hvis pacemaker begynner å gnage hull på huden, kan det bli fare for infeksjoner i området, noe som kan føre til store problemer. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Flimmer, bypass, stenting, slapp og sliten.

Mann 82 år. Hj.operert ,satt inn 3 nye årer 2010. Gikk veldig bra .Helt fin igjen. 2014 satte inn 3 stent da den ene av de nye årene var komplett tett. Har gått bra til nå siste året , har hatt flimmer juli forrige å året og nå fikk det igjen forrige tirsdag. Jeg har lav hvilepuls , ofte under 50. Har tatt EKG flere ganger ser ikke noe der. Men det er ikke en rask flimmer, men veldig ubalansert puls. Store opphold så mange slag og virker som det er litt lite trykk, da det er vanskeligere å finne pulsåren i håndleddet. Fant på nett at lav puls og hard trening kan utløse "flimmer". Bruker minste mengde Predisolon , Asetyls.syre 75mg. Metroprolol 100 mg og Pradaxa 110 mg. Kroppen virker sliten og kan ikke anstrenge meg noe særlig. Har gått 1 uke nå. TRØTT. Her tidligere i sommer tok jeg en et døgns test av pulsen og blodtrykket. OK 49 puls og trykk 135/ 70 Har trent på treningssenter 2-3 g pr. uke.kl6 om morgenene. Siste gang ble jeg ordentlig svett og etter frokost kom uregelmessigheten av pulsen og ubekvemligheten i kroppen Jeg har jo vært heldig som i min alder kan holde meg i en slik form. Men hjertet er ikke helt med på notene. Hvilke undersøkelse anbefaler du ? som jeg kan lufte med min fastlege.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 27. august 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Takk for svært detaljert spørsmål. Jeg går rett på svaret. 

Jeg synes du bør vurderes av en kardiolog som bør gå gjennom medisinene dine. Kanskje du innimellom får for lav puls og trenger pacemaker? Det bør også gjøres en ultralyd av hjertet (av kardiolog) for å måle pumpekraften. Hvis den er redusert kan man oppleve de symptomene du beskriver. Da kan det hjelpe med målrettet medisinering. Det bør også vurderes om kransårene dine fungerer godt nok. Kan det ha kommet nye tettheter? Kanskje er det befov for ny stenting? Alt dette må vurderes av en kardiolog og du bør be fastlegen henvise deg. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk og stress

Hei Wasim! Jeg er 45 år gammel, normalvektig og i grei fysisk form. Har høyt blodtrykk og hjertesykdom i familien. Hadde i 2011 en ablasjonsbehandling. Har hatt høyt BT og brukt Cozar tidligere, bruker ikke medisin nå da jeg fikk litt for lavt BT en periode. Jeg jobber mye og har endel stress i jobbsammenheng. Får hodepine, blir trøtt og får sprengte blodkar i øynene av og til. BT nå er rundt 140/90. Er usikker på om jeg bør ta dette opp med legen igjen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 27. august 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for spørsmål.

140/90 er i grenseland, men hvorvidt det skal behandles med medisiner vurderes i hvert enkelt tilfelle. Legen gjør en helhetlig vurdering av helsen din og gjør opp en mening om din fremtidige risiko for å utvilke hjerte- og karsykdom. Dette baserer seg på flere faktorer som alder, røykestatus, arv, kolesterol, vekt etc. Dersom risikoen samlet sett er forhøyet kan det være aktuelt med medisinering. Så jeg synes du skal ta opp dette med legen din og spørre om det er nødvendig med medisinering for deg eller ikke. 

Mvh

Wasim Zahid