Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Kols og uføretrygd

Hei! Jeg er snart 60, kvinne. Jobber i barnehage. Vært sykemeldt i 10 mnd. Har kols grad 3. Kan ikke gå tilbake til nåværende jobb, på grunn av smitte og sterkt nedsatt fysisk kapasitet. Alt er prøvd ut med tilrettelegging fysisk på jobb. Har selv sagt opp 20 % av stillingen min for noen år tilbake.

Spørsmålet mitt er: kan jeg søke uføretrygd direkte eller AAP først? Si opp stillingen min og friskmelde meg til Nav? Har to spesialistuttalelser som understøtter uføretrygd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

 

Hei,

Du bør ikke søke uføretrygd direkte. I folketrygdloven § 12-5 står:

Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan uføretrygd bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret.

Avtalt et møte med Nav hvor det kan planlegges en avklaringsprosess fremover.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Sammenheng mellom lungebetennelse og immobilitet?

Kan du forklare hva er sammenhengen mellom lungebetennelse og immobilitet?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 02. oktober 2018
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Vi har lenge visst at om man for eksempel blir liggende stille i senga etter en operasjon, så øker risikoen for at det utvikles komplikasjoner, og lungebetennelse er en av dem. Er man sengeliggende vil man få redusert evne til å hoste opp slim, med det resultat at slimet siger ned i lungene og skaper vekstforhold for bakterier og dermed lungebetennelse. Man er derfor opptatt av at tidlig mobilisering/opp og ut av senga er viktig for forebygging av slike komplikasjoner.

Har man en lungesykdom i utgangspunktet, vil risikoen også være tilstede for at dette kan skje ved annen imobillisering også. Å være i bevegelse bedrer hostekraften og slim hostes lettere opp, dermed minskes risikoen for at det utvikles lungebetennelse.

mvh
Marita, LHL

Lunge

Mugglukt i kurslokale

Langvarig hoste etter kursopphold i lokal som det luktet mugg.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er nok ikke det beste kurslokalet du har besøkt! Mugglukt er ofte tegn på fuktskade. Det er kjent at det hos disponerte personer kan utløse plager med hoste og eventuelt astmaplager. Det kan være grunn til å gi tilbakemelding om dette, for å eventuelt utføre målinger og utbedre skader. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Grillhytte i barnehage

Hei. Jeg har et barn som går i utebarnehage, og har et spørsmål om inneklima i en grillhytte. Det er en grillhytte som brukes hver dag, kanskje et par timer hver dag om vinteren. Og det kan til tider være bållukt i klær, og jeg tenker da at det kan være usunt å være i et rom med partikler fra vedfyring hver dag for små barn på 4-5år. Har jeg grunn til å bekymre meg for om dette kan være helseskadelig for barna? Jeg ville ikke tenkt at dette var noe skadelig i ny og ne, men er bekymret da barna eksponeres for dette 4 dager i uken. Grillhytten rommer ca 15 personer, og har åpen flamme med store pipehette over bålet. Takk for eventuelle svar. Hilsen far

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er vanskelig å uttale seg skråsikkert i en sak som denne. Men hvis noen av barna blir irritert i luftveiene og får hoste eller astmabesvær er det ikke så lurt å oppholde seg lenge i et slikt rom. Hvis rommet er godt ventilert slik at det ikke er røyk i rommet, er det neppe så betenkelig. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Langvarig hoste etter lungebetennelse.

Hei! Jeg har siden 1.august vært plaget av en pneumoni. Det startet med plagsom hoste, deretter steg feberen, og etter 4 dager med temp like under 40, så gikk jeg til lege. Hadde da CRP på 155. Startet med Apocillin i 10 dager. Følte meg kjempesyk første 1-2 ukene, masse hoste, grønt ekspektorat, vondt i hodet og i ryggen, feber... etter at AB-behandlingen var over var CRP ca 20, og jeg forventet at bedringen ville komme raskt. Nå er det 6 uker siden behandlingsslutt, og jeg hoster fremdeles. Ikke på natta eller i hvile, men så snart jeg begynner å bevege meg. Hoster opp slim, som spesielt om morgenen er farget gult og litt grønt. CRP er nå under 5. Jeg har vært på to røntgenkontroller. Første for ca 4 uker siden, denne viste litt fortetninger på høyre lunge. Andre kontroll er ca 1 uke siden, og den viste at fortetningene hadde minket, men fortsatt synlige. Fastlegen henviste meg derfor til CT thorax, som jeg skal ta om et par uker. Jeg føler meg frisk i kroppen nå, har mye energi, er i full jobb, men blir bekymret fordi hosten vedvarer, og blir redd for om fortetningene kan ha en alvorligere årsak.. eller kan pneumoni gi så langvarige plager? Det føles som hele luftveissystemet er irritert, eller blitt ekstra sensitivt nå, det kribler liksom når jeg puster, og halsen er tidvis litt sår. Jeg er frisk ellers. Bruker ingen faste medisiner, utenom allergimedisin i pollensesongen.
Kvinne, 35 år, ikke-røyker. Takknemlig for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette virker som en bakteriell infeksjon i lungene. En lungefortetning er også et viktig tegn på det. At CRP er normalisert betyr at selve infeksjonen er slått ned, og nå er det ettervirkningene. Flere har plagsom hoste i lengre tid etterpå, og det er fordi bronkiene fortsatt er irriterte og derfor er spesielt sensitive. Denne irritasjonen kan holde seg lengre hos noen enn det som er vanlig. Noen ganger gir man forsøksvis en periode med astmamedisin for å dempe symptomene. Og det kan være lurt å sjekke lungefunksjonen med spirometri for å sjekke ut om du skulle fått utløst en lettere luftveisobstruksjon. Symptomene du har er likevel ikke så unormale etter en kraftig infeksjon, og det er neppe noe som skulle tale for at det ligger noe alvorligere bak. Men det er en god forsikring å sjekke med CT slik du skal om kort tid.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Tungpust og hoste – angst?

Jeg har i mange år vært tungpustet og har tørrhoste. Jeg er utredet for alt men legene finner ingen ting. Noen mener dette er angst/depresjon. Men har man ved angst/depresjon tung pust og hoste hele tiden? Det er verst rett etter dusj og dager med regn og fuktig vær. Jeg blir mest andpusten av trappegåing eller gåing i oppoverbakker. Dagen starter alltid med hoste og tung pust og forverres altså etter morgendusjen.

Dersom jeg sitter i ro blir jeg gradvis bedre utover dagen, men det er jo ikke ønskelig for meg å leve livet mitt i lenestolen. Jeg har blitt utredet med alle metoder for hjertet, og når det gjelder lunger så er jeg utredet for blodpropp og astma, men det har jeg ikke, sa legen.

Hva skal jeg gjøre, skal jeg bare akseptere at slik er det og leve med det? Jeg er langtidssykemeldt, klarer ikke å arbeide mer.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

 

Hei,

 

Du beskriver symptomer som mest sannsynlig kommer fra bronkier/lunger. Det hadde vært en fordel om det hadde vært utført metakolintest og eventuelt belastningstest med målinger av lunge/hjertefunksjon for å se hva som skjer. Dette er undersøkelser som gjøres på lungepoliklinikker og eventuelt på private spesialistsentre. Regner med at det er utført  spirometri og vanlig røntgenundersøkelse av lungene, eventuelt CT-undersøkelse. Håper du finner ut av det!

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

 

Lunge

Luft og lungesykdom

Hei. Jeg bor i innlandet og har lungesykdommen Bronkopulmonal Dysplasi. Merker at det er sånn kveleluft i innlandet når det blir mer enn 10 minusgrader og går med kuldemaske og holder meg som regel innendørs når det blir kaldere enn det om vinteren. Hvis det er litt mildere og mer vind så er det lettere for meg og puste, lurer på hvor det egner for meg å bo ettersom jeg nesten har bodd Norge rundt, fordi jeg er urolig i forhold til klimaet.

Fuktig og havluft føler jeg at er bedre for meg og lurer på hva som er best ? Spørsmålet er om havluft eller innlandsluft er bedre ? Ettersom jeg reagerer på to forskjellige ting.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette er vanskelig å gi noe godt svar på. Det er usikkert om det er forskjell på innlandsluft og havluft i lengden, for begge deler kan gi problemer på forskjellige tidspunkter av året. For mange år siden mente mange at det var bedre å bo i innlandet omkring Lillehammer for mennesker med lungesykdom, og særlig astmatikere. Dette var en myte som man i dag ikke finner dekning for. Når det gjelder din tilstand vil det nok være individuelt hva som passer best. Noen greier seg bedre mot kulde ved å bruke kuldemaske utendørs når det er kaldt. Andrehar fortalt meg at de tok med seg barna til sydlige strøk om vinteren og dermed unngikk mange luftveisinfeksjoner. Men forløpene er forskjellige, og jeg har dessverre ikke noe entydig råd å gi.

Vennlig hilen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Gradering av kols

Hei. Jeg har kols og Astma, og har en lungekapasitet på 60 %. I hvilken grad av kolsen har jeg da?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Vanligvis vil lungekapasiteten angis ved å bruke FEV1, dvs. den mengden luft man maksimalt kan puste ut i løpet av det første sekundet etter å ha fylt lungene helt med luft på forhånd. FEV1 på 60% tilsvarer kols grad 2 etter vanlige kriterier. Det er en vanlig grad som gir noen, men ikke alltid så sterke pusteplager. Håper det var et greit svar på ditt spørsmål.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Mulig smitte av tuberkulose?

Hei Jeg er en dame på 45 år. For ca 1 mnd siden fikk min sønn beskjed om at han var positiv på tuberkulose, smittet av en klassekamerat. Sønnen min er frisk, og han har tatt rtg av lungene for over 14 dager siden, uten noe tilbakemelding fra lege og da tenker jeg han er fri, han skal følges opp av spesialhelsetjenesten er sagt. Jeg ble forkjøla samme dag jeg fikk vite at han var smittet... har nå hostet siden 14 september, har mye slim og en slags svie i lungene. Kjenner på angst om jeg kunne fått dette. I natt har jeg sovet 13 timer, mye trøtt... ikke feber , men fortsatt snørrete og tett i nese. Jeg tenker å ta kontakt med fastlegen over helgen,men kan du roe meg ned før så takker jeg for det.. Er vist sagt at over halvparten av klassen til sønnen min er positiv, så dette er stort og mye utbredt allerede.. Håper på svar

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 01. oktober 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis det er tatt røntgenbilde av lungene til din sønn som ikke viser noe spesielt, er det ikke sannsynlig at du kan være smittet. De symptomer du angir virker mest som en vanlig luftveisinfeksjon med blant annet forkjølelsessymptomer. Tegn på smitte går jo på testing av en reaksjon fra immunsystemet, og vil i de fleste tilfeller ikke bety at man har aktiv sykeom som er smitteførende.Så jeg tror du kan ta det med ro, men det er uansett ikke morsomt å ha langvarige hosteplager. God bedring!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Stønader ved kols

Hei, det er blitt konstatert kols hos meg I fjor. jeg er 44 år gammel, har jeg rett for stønad fra nav og hvilken og evt. framgangs møte å søke om dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis ikke din lungesykdom er godkjent som yrkessykdom, er det kun de vanlige reglene som gjelder for dekning av utgifter til medisiner etc. Jeg antar for eksempel at medisinene du får er på blå resept.

Med vennlig hilsen Atle Larsen