Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjelp i hjemmet

Hei Jeg lurer på om man har mulighet for å få hjemmehjelp en periode i hjemmet hvis mor i huset må gjennomgå en hjerteoperasjon og blir borte 1-2 uker, og far er i 100% stilling. Uten familie å støtte seg og med 2 barn i småskole-alder lurer vi på hvordan vi skal få det til, da operasjonen vil foregå en annen kant av landet og dermed blir mor borte fra hjemmet en periode.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mange kommuner vil nok ikke innvilge hjelp i hjemmet i et tilfelle som dette. Et avslag vil nok være i samsvar med regelverket. De fleste kommuner vil argumentere med familien selv må finne løsninger. Som at far tar fri eller jobber redusert denne perioden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Etterlattepensjon og AFP

Vil etterlattpensjon fra klp og afp fra kommunal tjenestepensjon samordnes f.eks fra 62 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

AFP kan medføre reduksjon i ektefellepensjon.

Om det foretas en samordning og eventuelt hvor mye ektefellepensjonen reduseres med, beror på en rekke ulike faktorer. For eksempel om du omfattes av reglene om netto eller brutto ektefellepensjon og når du ble medlem i tjenestepensjonen.

Her finner du informasjon om de ulike reglene: ektefellepensjon

Med vennlig hilsen Atle Larsen

,

 

 

 

Rettigheter

Sjømannspensjon

Opparbeider du sjømannspensjon når du er sykemeldt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I sjømannspensjonsloven står: Arbeidstakeren omfattes av pensjonstrygden så lenge ansettelsesforholdet består, samt i perioder før eller etter dette mens vedkommende mottar a) sykepenger etter folketrygdloven kapittel 8 for sykdom inntruffet i tid der arbeidstakeren er omfattet av trygden etter bestemmelsene i denne paragrafen.

Er du ansatt i et arbeidsforhold hvor du tjener opp rett til sjømannspensjon, vil ikke opptjeningen stoppe om du blir sykemeldt med sykepenger fra NAV.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 
   
   

 

Lunge, Rettigheter

Bytte av bolig på grunn av inneklima

Hei. Jeg bistår en bruker med flere helseplager som bor i en bolig hvor det er påvist betydelige utslipp av metangass. Hun er anbefalt av helsepersonell å flytte fra boligen. Hun vil kreve dekning av utgifter til erstatningsbolig av kommunen. Hun trenger trolig en spesialisterklæring som sier noe om sannsynligheten for sammenheng mellom hennes helseplager og metangass som dokumentasjon i saken. Jeg tenker at det kanskje kan være hensiktsmessig å gå til en spesialist med kompetanse innen gasspåvirkning - en yrkesmedisiner. Hva tror du? og vet du hvor en slik finnes?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis hun bor en kommunal bolig og målinger viser at det kan gi helseskader å bo der, må kommunen finne en annen bolig til henne. Det samme må gjelde om målingene viser at metangassen er innenfor akseptable grenser, men at hun på grunn av sin helsesituasjon allikevel blir syk av den. Er boligen ikke kommunal, har de i utgangspunktet ikke noe større ansvar for å skaffe henne bolig enn andre som er vanskeligstilte i boligmarkedet.

Er det målt for høyt innhold av metangass i boligen, mener jeg det ikke skal være nødvendig med legeuttalelse om at det er uforsvarlig å bli boende.

Yrkesmedisinere finnes i hovedsak på sykehusenes yrkesmedisinske avdelinger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter, Allergi

Astma, kosthold og trening

Når jeg leser om astma og allergi ser jeg at det er viktigere å spise næringsrikt og rett, da immunforsvaret er svekket på grunn av denne sykdommen. Så mitt spørsmål til dere er: Finnes det noen plass man kan få en ernæringsfysiolog til å sette opp kosthold og opptreningsprogram for meg som har denne sykdommen? Finnes det noen hjelp å få på dette området?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 04. desember 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Immunforsvaret trenger ikke være svekket ved astma eller allergi. Hvis man har en astma som ikke er godt nok behandlet eller kutter ut mange essensielle matvarer fra kostholdet, er det større risiko for sykdom. Har du en godt kontrollert astma, er det like viktig for deg som en helst annen frisk person å ha et sunt kosthold. På våre nettsider finner du mye god informasjon om temaet.
Det kan være flere muligheter for å få en gjennomgang av blant annet mat og trening, som et rehabiliteringsopphold. Du kan eventuelt få en henvisning til ernæringsfysiolog fra fastlege eller du kan selv bestille time hos en privat ernæringsfysiolog. Fra 1.1.2018 vil det ikke lengre være krav om henvisning fra fastlege for behandling hos fysioterapeut. Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere pasientens behandlingsbehov og skal ved behov samarbeide med pasientens fastlege. Les mer om saken her. Om du ikke innfrir kravene for dette, kan du kontakte et treningssenter for å få hjelp til å sette opp et individuelt treningsprogram.
Om du søker opp astma og trening i databasen til Spør Eksperten, vil du finne mange relevante spørsmål og svar om temaet.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

Hjerte/kar, Rettigheter

Brukerstyrt personlig assistanse etter hjerneslag

Hva menes med dette? Personer under 67 år som har behov for minst 32 timer BPA i uken i minst to år fremover, har rett til å få dette. Hvis behovet er minst 25 timer kan kommunen kun nekte om dette vil medføre en vesentlig økt kostnad for dem. Kan kommunen nekte?

Har en onkel som har fått et stort hjerneslag, venstresidig lammelse. Forholdsvis klar i hodet og har språk. Han er 64 år. Kommunen har gjort minimalt for å finne en god løsning videre. Fikk hjerneslaget i feb 17. Kan de nekte ham BPA?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. desember 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis det legges til grunn at BPA, sammenlignet med andre helse- og omsorgstjenester fra kommunen, ikke vil medføre en vesentlig økt kostnad, kan de i utgangspunktet ikke nekte å innvilge BPA om behovet er på minst 25 timer i uka. Er behovet på minst 32 timer har heller ikke kostnaden ved BPA noen betydning. Så kan det tenkes tilfeller hvor det ikke er mulig å gi et forsvarlig tilbud gjennom BPA. Men det er det i så fall kommunen som må sannsynliggjøre.

Her finner du rundskrivet til BPA: BPA

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenbetaling på sykehjem

Min kone fikk hjerneblødning i juni 2016, 75 år gammel, og har nå en langtidsplass på et kommunalt sykehjem. Det koster nesten hele hennes samlede pensjon. Hun var ansatt i en privat industribedrift med en liten tilleggspensjon derfra. Hvilke ytterligere utbetalinger kan hun gjøre gjeldende for å få litt mer lommepenger? Takknemlig for gode råd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er regulert forskrift hvordan egenbetaling på sykehjem skal beregnes.

All inntekt tas med i beregningsgrunnlaget. Det betyr alle pensjoner, avkastning av formue og andre kapitalinntekter.

Beregning: 93634 (1 G) - 8000 x 75= 64225 + 85 % av all inntekt over 1 G.

Har beboeren hjemmeboende ektefelle skal det gjøres fradrag i beregningsgrunnlaget. Fradraget skal minst tilsvare de brutto pensjonsytelser ektefelle ville fått fra folketrygden dersom institusjonsbeboeren var død.

Dersom ektefelle mottar egen arbeidsinntekt eller pensjon fra folketrygden, skal de beregnede brutto pensjonsytelser reduseres krone for krone mot ektefelle/barns arbeidsinntekter og pensjon fra folketrygden.

I tillegg gjøres det fradrag med et beløp som tilsvarer 50 prosent av beboerens brutto offentlige pensjoner etter samordning og 50 prosent av beboerens brutto private pensjonsytelser.

Fradrag kan også fastsettes på grunnlag av hva som er rimelig ut fra vedkommendes inntekt og forholdene for øvrig.

Beboeren skal alltid sitte igjen med minst 25 % av G.

Er beboeren mot sitt ønske plassert på dobbeltrom, skal det dev beregningen av egenbetalingen gis et fribeløp av 38 300 kroner.

Fradraget beregnes etter at skatt og gjeldsrenter er trukket fra.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Blitt ufør og har ferie til gode

Er blitt ufør, men har noen feriedager tilgode. Kan jeg få disse utbetalt i lønn da jeg ikke har mulighet til å ta disse ut i ferie?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er arbeidsforholdet opphørt, skal feriedager som ikke er avviklet utbetales som lønn.

Er oppsigelsestiden på tre måneder eller lenger, kan arbeidsgive kreve at ferie avvikles i oppsigelsestiden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Transplantasjon i utlandet

Min svigerinne fikk nettopp nyresvikt, nyrekapasiteten er på 9%. Hun trenger nyretransplantasjon i en alder av 40 år. Hun er opprinnelig fra Romania,der har hun en tvilingsøster som sansyligvis er 100% match. Men legene nekter dei opprasjonen da søsteren er utlending. Kan hun reise til Romania og ta den og samtidig ikke miste sine rettigheter her? Kan den norske folketrygden dekke utgifter?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Romania er et EU- land. Da kan hun sjekke med Helfo om hun kan få dekket utgifter til nyretransplantasjon etter dette regelverket: behandling

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Feil av fastlege

Min situation är sådan att jag fick infarkt 17 maj 2016. Jag togs in på Drammen sykehus. Där fick jag bli kvar i två dygn innan jag fick stent. Jag fick en medicin som skapade svåra pustevansker och hjärtpåverkan som min fastlege inte lyssnade till i minst två besök. Efter sista besöket gick jag direkt till akutintaget på Drammen sykehus där man först ville ha en henvisning trots att jag inte orkade hålla mig stående. Till slut tog de in mig och då snabb transport till Rikshospitalet och fick ny stent samt utbyte av medicin, varpå pustevanskerna försvann.

Jag bytte fastlege som skrev ut också Omeprasol, som det visade sig när jag kom akut till ett fransk sykehus och ny angiografi, är en antagonist till Plavix, jag skulle haft Somac.

Alla problem med min infarkt - fick ligga och vänta i flera dygn i väntan på stent, fastlege som inte lyssnar på sin patient och bevisligen inte har kunskap, sedan ny fastlege som skriver ut felaktig medicin, och svåra besvär som har skadat mitt hjärta - har inneburit att jag inte kunnat arbeta mot det företag jag hade ett konsultavtal med som skulle gett mig i stort fulltid jobb.

Detta en kort beskrivning av vad som hänt men inte ger förståelse för svåra smärtor under dagar, veckor och månader på grund av okunskap hos lege. Är detta något du känner att du kan arbeta vidare med?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ut fra det du skriver, kan det være grunnlag for å søke om pasientskadeerstatning.

Se: pasientskadeerstatning

Du kan ogå klage over behandlingen til fylkesmannen.

Se: fylkesmannen

Med vennlig hilsen Atle Larsen