Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Fra 60 til 100 prosent ufør

Hei. Jeg er 60 % ufør pga hjertesykdommer, men jobber i tilrettelagt 50% stilling. Jeg er nå blitt dårligere, og legen vurderer om vi skal søke om 100% . Må jeg da gå igjennom prosedyren med arbeidsavklaringspenger en gang til?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er vanskelig å gi et eksakt svart. Om du må en ny periode på AAP, beror blant annet på hvordan Nav tolker din forverrede helsetilstand opp mot arbeidevne, om du allerede har fått god tilrettelegging av arbeidsgiver og ikke minst vil alder ha en viss betydning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Etterlattepensjon fra SPK

Heisan ! Ifølge Statens Pensjonskasse har jeg rett til etterlattepensjon etter min eks kone. Alle kriterier tilsier det. Min eks kone døde for noen mnd siden. Etter uendelige samtaler og innsendte vigsel og skilsmissedokumenter som de måtte ha får jeg nå beskjed om at jeg først må søke etter gjenlevende pensjon i NAV. Jamen det er jo meningsløst, jeg vil jo aldri få det, sier jeg. Ja men de må få tilsendt avslaget, svarer de. Jeg forstår ikke dette, kan det være korrekt ? Føler at de trenerer denne saken for meg og gjør det så vanskelig som mulig å lande dette. Skal jeg bare sende denne søknaden til NAV eller hva kan jeg gjøre

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnen til at SPK krever at du må søke Nav om etterlattepensjon først, er at etterlattepensjon fra folketrygden kan ha betydning for hvor mye etterlattepensjon SPK skal betale deg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av utgifter til fysikalsk behandling

Rett til dekning av utgifter til fysikalsk behandling etter ryggoperasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er kun barn under 16 år og voksne med godkjent yrkesskade/yrkessykdom som får dekket utgifter til fysioterapi fra første time. Alle andre må betale en egenandel på inntil 1990 kroner i 2017.

Får du opphold på en opptreningsinstitusjon er også egenandelen 1990 kroner. Egenandelen er omfattet av frikort tak 2. Det betyr at har du først betalt 1900 kroner for et opphold på en opptreningsinstitusjon, vil du ikke betale egenadel på fysikalsk behandling ut året.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP etter sykmelding

Jobber i offentlig sektor og er sykmeldt. Hvor lenge må jeg stå i arbeid etter sykmelding før jeg kan ta ut afp?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I offentlig sektor gjelder dette: Du må være i lønnet arbeid dagen før du mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Tilskudd til varmepumpe?

Hei :) Kan man få noe tilskudd ved anskaffelse av varmepumpe ved astma og allergier ? Eller finnes det noen alternativ løsning ? Hilsen mor og barn med Astma/ Kols

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 08. november 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg kjenner ikke til at det foreligger muligheter for slike tilskudd ifm anskaffelse av varmepumpe. Men dette kan kanskje søkes tilskudd for ifm enøktiltak i kommunen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Alternativer til omsorgslønn

hei uføretrygdet 100%. Sykdommer: kols, epilepsi. Har fått avslag på omsorgslønn, saken sendes videre til fylkesmannen. Hvilke andre muligheter har man hvis avslaget opprettholdes?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når det gjelder saken om omorgslønn (omsorgsstønad), må du eventuelt ta saken videre til domstolen om du også får avslag hos fylkesmannen. For vokse finnes det ikke andre ordninger som kan sammenlignes med omsorglønn. Det nærmeste er hjelpestønad fra folketrygden (NAV). Her finner du mer informasjon om denne ordningen: hjelpestønad

Alternativer til omsorgslønn er ellers andre kommunale ordninger som hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP om bedriften går konkurs

Kor gammel må du bli for å ha sikra deg Afp. Eks. bedr. din går konkurs eller flagger ut.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. november 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan tidligst ta ut AFP fra fylte 62 år. Du må være ansatt i en virksomhet som har AFP på det tidpunket du tar ut AFP.

Går bedriften konkurs eller du rammes av en nedbemanning, er det gjort unntak fra kravet om at du har reelt arbeidsforhold på uttakstidspunktet. Unntaket gjelder om du har fylt 62 år eller fyller 62 år i løpet av den ordinære oppsigelsestiden. Du må da søke om AFP i løpet av den ordinære oppsigelsestiden. Uttak av AFP må være i løpet av oppsigelsestiden eller senest den første i måneden etter oppsigelsestidens utløp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Bruk av egenmelding

Hei, Etter et års sykmelding, har man da krav på å bruke egenmelding? Man kan jo bli syk.. Dette er en ia bedrift om det har betydning.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ikke bruke egenmelding når du mottar arbeidsavklaringspenger. Er du tilbake i jobb etter endt sykepengeperiode uten å motta AAP, kan du på vanlig måte bruke egenmelding.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Unnlatelse av hjerte-lungeredning

Hei! Jeg har en hjertesyk bestemor som er innlagt på sykehus. Her om dagen spurte jeg pleier om HLR-status. Jeg fikk til svar at hun er blitt satt HLR-. Verken familie eller pasient er informert om denne avgjørelsen. Pasienten selv er samtykkekompetent og oppegående. Jeg lurer på om lege og sykepleier er pålagt å informere pasient og pårørende om HLR-status?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis det er slik at det er besluttet å ikke igangsette livreddende behandling ved for eksempel hjertestans, er dette en beslutning det skal informeres om. Er det ikke truffet et slik beslutning, er nok kravet til å aktivt informere om dette ikke like sterkt. Men de plikter selvfølgelig å informere om pasient eller pårørende spør.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av utgifter for ledsager

Jeg ska være ledsager for min mor i 3 dager og 2 netter på medisinsk grunnlag. Dvs at jeg taper lønn og da vil jeg få 125 kr/t for 8 timer dagen, samt kostpenger disse 3 dagene. Må jeg søke på vanlig pasientreiseskjema eller hvordan gjør jeg dette? Jeg har bekreftelse fra lege at hun må ha ledsager og bekreftelse på tapt inntekt fra arbeidsgiver.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Her finner du informasjon og det søknadsskjema du skal bruke:

søknadsskjema

Med vennlig hilsen Atle Larsen