Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Alvorlig lungebetennelse som barn.

Hei:) Jeg hadde en kraftig lungebetennelse som barn, hvor jeg husker legen betegnet det som en kritisk periode på 8 dager. Hva kan det ha vært? Etter dette har jeg hatt lett for å få lungebetennelser etter hosteperioder, Oftest uten feber. Er det lettere å få lungebet. etter å først ha hatt det en gang? Jeg er i 40 årene og har god helse ellers. Kan jeg forebygge, jeg har iallefall hatt 6-7 lungebet. Etter den første, og kjenner at jeg er iferd med å få symtomene nå etter en virusbet i halsen. Hvordan blir jeg fortest frisk, og er der noe jeg kan gjøre i et forkjølelsesforløp for å unngå at viruset fortsetter i lungene? Jeg er ofte forkjølet, og den varer som regel i mange uker. PS: Behøver jeg å gå til legen igjen når han har undersøkt hals og konstatert virus allerede? Mvh Anne

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Hvis det var en lungebetennelse i tidlig barnealder kan det ha vært en virustype (respiratorisk syncytialt virus-RSV) som kan ramme ganske hardt i denne aldersgruppen. Det kan også ha vært en bakterie som har vært vanskelig å behandle. Man er usikker på om det er slik at denne infeksjonen senere kan gi disposisjon for lungeplager, eller om den særlig rammer barn som er disponert av en eller annen grunn. Noen ganger kan en kraftig lungebetennelse sette spor etter seg som for eksempel arraktige forandringer, eller det kan oppstå forandringer i bronkiene i små områder (bronkiektasier) som medfører at slimet ikke så lett kommer opp, men blir liggende slik at det stadig kan oppstå infeksjoner. Det kan være lurt å sjekke lungene med blant annet vanlig spirometri, eventuelt med utvidede tester som gjøre så sykehuspoliklinikken eller lungespesialist. Når det er stadige lungebetennelser er det noen ganger også indisert å gjøre CT-undersøkelse, eventuelt bronkoskopi hvor man lyser ned i luftveiene for å inspisere nærmere. Men dette gjøres nok bare etter en grundigere gjennomgang og vurdering av tilstanden. Men siden du har slitt med dette mange ganger kan det være lurt å sjekke nærmere om det kan være noe man kan påvirke positivt med kanskje enkle midler.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Spraygass og irritasjon i luftveiene

For en liten uke siden pustet jeg inn spraytåke av lakkboks. Tenkte ikke på å bruke munnbind, selv om jeg har følt ubehag tidligere ved diverse sprayer. Som f.eks diverse baderom og kjøkken sprayer. Dagen etter begynte et ubehag i øvre del av brystkassen. Ingen hoste de første dagene. I går gikk ubehaget over til konstante diffuse smerter, fremdeles øverst i brystkassen og i øvre luftveier. Det er en del ubehag ved både inn og utpust. Ikke feber. Jeg hadde tilsvarende smerter for 8 måneder siden, da hadde jeg i tilleg en kraftig tørr hoste. Dette ble gradvis bedre, men hele greia tok 5 måneder. Så har altså vært uten ubehag/smerter i 3 måneder. Legen tok masse prøver uten å finne noe galt, prøvde antibiotika - ery Max og en til uten virkning. Forrige gang ble boligen vi bodde i, stadig sprayet med innsektsgift. Bekjempelse av skjeggkre. Så mulig det var det jeg reagerte så sterkt på? Men tilbake til nå, kan det være en form av lungebetennelse utløst av spraytåken fra lackboksen? Hva kan jeg i tilfelle gjøre med det. Har ventoline fra forrige runde, virket ikke da og virker ikke nå. Men måtte liksom prøve... Trenger gode råd, fastlegen min står fast. Hilsen dame 42 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er kjent at flere sprayer inneholder stoffer som kan virke uheldig på lungene. Blant annet kan det hos disponerte personer utløses astma eller kols ved langvarig eksponering, slik man har observert i i visse yrker. Jeg antar at slimhinnene i bronkiene dine er ganske sensible slik at du reagerer sterkere på det enn de fleste andre. Det dreier seg trolig om en irritasjonstilstand. Det gir ofte hoste, av og til noe økt slim, og kan hos noen gi ubehag/smerter ved pusting i for eksempel kald og rå luft, samt ved anstrengelser. Det kan kanskje være lurt å kontakte lungespesialist for å sjekke deg nærmere med noe flere undersøkelser enn man har mulighet for å gjøre hos fastlegen. Ventoline virker neppe på dette. Eventuelt kunne det kanskje være effekt av kortisoninhalasjon, men dette bør eventuelt igangsettes etter nærmere undersøkelser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Halsbrann og tungpust

Hei. Jeg har i ca to uker hatt halsbrann jevnlig. Dette har gått over etter at jeg begynte med Reduflux og etterhvert Somac. Jeg har vært til legen med problemene, der jeg tok blodprøve. Fikk beskjed om å fortsette med disse reseptfrie legemidlene, og ta kontakt igjen dersom det ikke gikk over i løpet av de neste 3-4 ukene. Nå er halsbrannen borte, men får ofte en mild følelse av en "klump" i halsen. Denne forsvinner når jeg spiser, men kommer tilbake senere. Har i tillegg episoder med tung pust og hjertebank, noe jeg lurer på hva kan være? Føler meg ellers i fin form. Jeg er forøvrig en 27 år gammel mann, som trener regelmessig og bruker verken røyk eller snus.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Du har såkalt reflux eller oppstøt av saltsyre fra magesekken. Det virker som medisinen har hjulpet bra, men det kan ta opptil 8 uker i noen tilfeller før det går over med behandlingen du bruker. Hvis du får opp syre om natten som går ned i luftrøret kan det gi hoste og noen ganger pustebesvær. Jeg kjenner ikke til at medisinen skal gi forstyrrelser av hjerterytmen, men hvis det vedvarer bør du nok sjekke nærmere hos legen igjen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Lungebetennelse

Faren min har fått lungebetennelse, gått på Apocillin i 8 dager. Han er fortsatt tung i pusten, resp frekvens 32, hoster veldig mye med grønn ekspektorat . Hatt dårlig AT de siste dagene, men er litt bedre idag. Men sover veldig mye. Skal vi ta han til lv, er litt redd for at jeg undervurderer han.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ja, jeg ville nok ha gjort det hvis han fortsatt er besværet etter 8 dagers behandling. Det er mulig at han ikke har full effekt av medisinene og må skifte til noe annet. Kanskje ta et rtg.bilde også. Det virker som han er besværet og noe medtatt fortsatt, og da er det nok lurt å få ham sjekket nærmere.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Atrovent og blodtrykksmedisin

Hei, jeg bruker Emconcor fordi jeg får ofte høy puls særlig av stressrelaterte påkjenninger, ofte får akutt bronkitt. Fikk Atrovent nå fra legen, er det bra medisin for meg? Hva er egentlig bra å bruke Emconcor for og er de ikke to motsatte medikamenter ? Atrovent og Emconcor.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 24. september 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Emconcor er en betablokker som demper pulsen og stresser ned hjertet. Atrovent virker på lungene, og den har du vel fått fordi du har tegn på noe nedsatt luftstrømhastighet i lungene, kanskje pga tegn på kronisk bronkitt, som kan forklare problemene med tendens til å få bronkitter. Atrovent ob Emconcor går som regel greit sammen. Emconcor er en betablokker som er litt "snillere" med lungene enn andre medisiner av samme typen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Avslag på søknad om rehabilitering

Hei Har rettighetene for rehab. blitt forandret idet siste? ReHR Henvisnimgsmottak Midt-Norge har avslått mine søknader om rehab. i 2018,både til Røros og Gardemoen. Dette gikk så langt att anke gikk til Fylkesmannen i Trøndelag. I svaret fra fylkesmannen er det en del som jeg lurer på. Vedr.§ 2.1b andre ledd a: pasienten med det unntaket som er nevnt i §-3 andre ledd,kan ha forventet nytte av helsehjelpen. b: de forventede kostnader står i et rimelig forhold til tiltakes effekt. Etter Fylkesmannen sin vurdering har jeg en kronisk tilstand og de med kroniske smertetilstander/tilstander i utgangspunktet ikke gir rett til rehablitering i spesialhelsetjenesten Dette jamfør prioriteringsveilederen for fysikalsk medisin oh rehablitering. Fylkesmannen anbefaler att jeg tar kontakt med rehabliteringskordinaten i min komune for videre oppfølging,noe som ikke finnes. Jeg må kjøre 4mil en vei til godkjent trening,noe jeg har gjort 1 til 2 gange r i uken ,de siste 2 til 3 år. Fylkesmannen ser at jeg har hatt god nytte av rehabliteringen tidligere,men at det ikke gir automatisk godkjenning for videre rehablitering. Konklusjon :Du har ikke rett til nødvendig helsehjelp i form av spesialisert rehablitering med tverrfaglig oppfølging,§§ jf,pasient og brukerrettighetsloven §§ 2-1 b og prioriteringsforskriftene § 2. Er dettte riktig? Dette er jo en ganske klar beskjed om att rehab i vår gruppe er vekkastede penger. Samtidig får jeg beskjed fra lokalsykehuset, att vi som har kols 3-4 kun får kontroll en gang i året.(halvår tidligere) Forbedrinspotensialet var visst for lite. De sa de hadde fått beskjed fra Helsedirektoratet. Jeg har selv en kols 3+ og bruker CPAP nødvendig bruk av denne ble oppdaget på Glittre.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen endringer i regelverket. Prioriteringskriteriene det vises til er de samme vi har hatt i mange år. I ditt tilfelle er konklusjonen at du ikke oppfyller disse kriteriene for å få helshjelp gjennom spesialisthelsetjenesten. Når du heller ikke fikk medhold hos Fylkesmannen, er dessverre avslaget endelig for denne gang. Skulle helsetilstanden din endre seg, kan det være grunnlag for søke på nytt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Allergi

Astma og reaksjon på melk og egg

Jeg er en atopiker med kraftig bjørkepollen-allergi, som sliter med en del matvareintoleranser. Har fått påvist Ig-E (?) utslag på egg og melk. Jeg bruker Aerius, Avamys og Flutiform daglig, samt Ventolin som akuttmedisin. Det jeg da lurer på er, kan egg og melk forverre astmaen min ved å gjøre meg mer kortpustet, til tross for at jeg bruker Aerius og Flutiform daglig, og bare har lette Ig-E utslag, og ikke er allergisk mot disse matvarene?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 24. september 2018
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for spørsmålet.

Du skriver at du har matintolleranse og utslag på allergitesten IgE (usikker på om det er IgE eller Ig -noe annet) . Om det er tilfelle er det en allergi mot egg og melk du har. Vanligvis må man da holde seg helt unna det man er allergisk mot. Ved intoleranse tåler men som regel en viss mengde. IgE mediert allergi mot egg og melk er vanligst hos små barn men forekommer i skjedne tilfeller hos voksne. Det eksisterer en del ikke-standadiserte allergitester med andre Ig-varianter. Disse er ikke gode nok til å stille en diagnose Jeg foreslår derfor at du får en ny utredning via fastlege, ev henvisning til spesialist.

Men har du allergi overfor noe kan dette påvirke din astma. Aerius demper allergisypmtomene slik at påvirkningen blir mindre. Oftest er det allergener man puster inn som forverrer astma, eksempelvis husstøvmidd, pelsdyrsallergener, damp fra egg osv.

Lykke til, hilsen Helle

 

Lunge

Kan man være blodgiver med astma?

Hei.
Jeg har astma og går på medisiner for dette daglig. Kan jeg da bli blodgiver?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. september 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Da må du ta kontakt med din lokale blodbank fordi de ønsker å vite hvilke medisiner man går på.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe 

Lunge

Hjelp ved astmaanfall

Hvordan klarer jeg å få vennen min ut av et astmaanfall?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. september 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Akutte alvorlige astmaanfall behandles vanligvis mest effektivt med inhalasjon av hurtigvirkende medisin som åpner luftveiene. Hvis man starter raskt med dette kan man noen ganger unngå at det videreutvikles og blir alvorlig. Men noen ganger kommer forverringen så raskt at man ikke får gjort noe før det er i full gang.

Spray (aerosol) med hurtigvirkende betaagonist, for eksempel Ventoline, inhalert via et inhalasjonskammer er vanligvis å foretrekke i en akutt situasjon. Pulver eller spray direkte inhalert kan virke irriterende på bronkiene og kan noen ganger forverre tilstanden og er vanskelig å koordinere i en akutt situasjon. Hvis man har slike anfall relativt ofte, tross godt behandlingsopplegg med medisiner, kan det være nyttig å ha en portabel elektrisk, batteridrevet forstøver tilgjengelig. Men det enkleste er nok å bruke for eksempel Ventoline spray via inhalasjonskammer. 
Slik hurtigvirkende inhalasjon virker etter noen minutter og kan gjentas om anfallet ikke gir seg. Samtidig er det viktig å opptre rolig rundt han. Be han puste rolig og med magen, sørge for frisk luft og at han sitter på en stol eller står i en avslappet stilling.
Om anfallet ikke gir seg, ringer du 113.

Om din venn har hyppige astmaanfall, kan det være at den daglige astmamedisinen ikke er god nok og at han må få en ny gjennomgang av astmabehandlingen hos legen sin. Hvis han er veldig usikker selv på hvordan han håndterer astmaen sin, vil han kunne ha stor nytte av et rehabiliteringsopphold.

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

 

 

Lunge

Utvikling av kols og astma etter røyking og eksponering for muggsopp

Jeg sluttet å røyke for ca 5 år siden å merket stor bedring i pust og kondisjon....ca 1 år etter røyke slutt begynnte jeg å jobbe i en stall hvor taket var dekket av svart muggsopp der jobbet jeg daglig i halvannet år. En dag vi skulle opp til gaustad toppen kjente jeg at jeg slet med pusten det var i grunn første gang jeg kjente at ting ikke var som det skulle være...en uke eller et par uker etter turen fikk jeg store problemer med å puste ...jeg kunne ikke reise meg fra senga om morgenen uten at jeg bare måtte sette meg ned igjen det kjenntes ut som om jeg hadde sprunget 1 mil i oppover bakke . Jeg var helt gåen....siden har jeg vært hos lege og fått medisiner og er mye bedre nå ..det ble påvist kols og astma....jeg har røykt mesteparten av livet og kan forstå at det er en av årsakene til min nåværende tilstand men spørsmålet mitt er om den tiden jeg jobbet i stallen kan ha vært utslagsgivende for at jeg så plutselig ble dårlig og fikk påvist kols og astma.....er svartsoppen medskyldig ? Mvh kjetil

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 21. september 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Så flott at du har stumpet røyken!
Det er vanskelig å si hva som er utslagsgivende for din tilstand. Røyking er den vanligste årsaken til kols og kan forklare to av tre tilfeller. Risikoen øker med økende tobakksforbruk, både når vi måler forbruket i antall sigaretter per dag og røykebelastning over tid (røykeår). Røykere har litt over fire ganger høyere odds enn ikke-røykere for å utvikle kols.
Samtidig viser en rekke undersøkelser en sammenheng mellom fuktproblemer(oppvekst av muggsopp) i bygg og økt forekomst av luftveissymptomer, hovedsakelig hoste, piping i brystet og i noe mindre grad, astma. Undersøkelser har imidlertid ikke kunnet klarlegge sammenhenger mellom omfang av fuktskader og helseplager. Om du tenker at dette kan være en yrkesbetinget lungeskade, vil din fastlege eller bedriftslege kunne ivareta en utredning og henvise til spesialisthelsetjenseten innen lungemedisin, eventuelt også abeidsmedisin ved behov.

Vennlig hilsen
Grethe