Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Reduseres uføretrygden om jeg får samboer eller gifter meg?

Uføretrygd.. Hvordan blir det med trygden min hvis jeg flytter sammen med en i full jobb? Og hva med hvis vi gifter oss...jeg er 100 % ufør

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Om uføretrygden er beregnet etter egen inntekt og ikke gis som den  garanterte minsteytelsen, vil den ikke bli redusert om din sivilstatus endres.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fritt valg av rehabiliteringssted

Jeg undres på om det har kommet noen nye retningslinjer når det gjelder rett til fritt valg av rehabiliteringsopphold. I Helse Midt har det vært svært vanskelig å få rehabiliteringsopphold utenfor egen region (som for eksempel ved Glittre). Er derfor interessert i å høre om eventuelle endringer hvor vi pasienter kan få større innflytelse på valg av rehabiliterings sted.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Private opptreningsinstitusjoner som har avtale med regional helseregion, ble omfattet av fritt behandlingsvalg 1. juli i år. Men fritt behandlingsvalg kan først benyttes når kompetent organ har tildelt rett til helsehjelp i form av opptrening på opptreningsinstitusjon. Glittre er et spesialsykehus for lungesyke. De er landsdekkende og slik sett ikke helt sammenlingbare med de ordinære opptreningsinstitusjonene.

Når det gjelder opphold på Glittre for de som tilhører Helse Midt-Norge, gjelder dette:

Søknad sendes til Regional Koordinerende Enhet (RKE). Her vurderes søknaden og dersom pasienten rettighetsvurderes for lungerehabilitering vil han / hun få et opphold på en av de ulike private rehabiliteringsinstitusjonene i regionen med et lungerehabiliteringstilbud, eller få et tilbud på LHL-klinikkene Glittre.

Konkludere RKE med at pasienten ikke skal henvises til Glittre, men tilbys opphold på en privat opptreningsinstitusjon, kan pasienten velge en som ligger utenfor egen helseregion. Men altså ikke Glittre.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Stønad til strømutgifter

Hvordan kan sønnen min søke om NAV skjema om ekstra strømutgifter ? Vi finner ikke det på NAV nettsiden. Han har to elektriske rullestoler og batteri i bil som gir strøm til ekstra utstyr i bilen. Han har ekstra strømmåling.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler dere skal søke om. Men det er vanskelig å få. I Nav`s rundkriv står:

Ekstrautgifter til drift av tekniske hjelpemidler vil normalt ikke kunne nå opp i grunnstønad sats 1 alene, men kan sammen med andre ekstrautgifter gi grunnlag for grunnstønad.

Sats 1 betyr at han må ha minst 670 kroner pr mnd i ekstrautgifter til strøm.

Her finner dee søknadsskjema: søknadsskjema

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenandel ved skader

Må en betale flere egenandeler når en har fått en skade på røntgen og konsultasjon av lege etter å ha vært til røntgen på sykehus?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ja, om du ikke var innlagt på sykhuset, må du må betale egenandel for røntgen og egenandel for konsultasjon hos lege etterpå.

Hvis det var slik at du ble skadet i forbindelse med røntgenundersøkelse og måtte oppsøke lege av den grunn, må du fortsatt betale egenanden. Men du kan sette frem krav om å få den dekket av sykehuset.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fritt behandlingsvalg

Retten til fritt behandlingsvalg, er den begrenset til egen helseregion eller gjelder den for hele landet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fritt behandlingsvalg er ikke begrenset til egen helseregion. Men velger du et behandlingssted i en annen helseregion får du en egenandel på reiseutgifter på inntil 800 kroner t/r. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og ektefelletillegg

Hei. Jeg er 100% uføretrygdet og har flyttet til Tyskland (har søkt om og fått lov til og "ta med uføretrygen til Tyskland") Hvis jeg gifter meg med min tyske kjæreste. Vil jeg da kunne få ektefelletillegg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ektefelletillegg til uføretrygd bortfalt i 2015. De som allerede hadde ektefelletillegg fikk beholde det i en overgangsperiode på inntil 10 år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding, uføretrygd og AFP

Hei Dette gjelder min far. Han er 62 år gammel har jobbet 100% hele livet, men jobber nå redusert 80% siden februar i år. Han tar også ut sin AFP. Han har nå blitt 100% sykemeldt og går mot å bli uføretrygdet. Hvordan påvirker det hans AFP om han blir uføretrygdet og hva er mest lønnsomt for han å gjøre? Han jobber i privat sektor.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke mulig å kombinere AFP med uføretrygd fra folketrygden. Han må derfor si fra seg AFP for å få uføretrygd. Men det er ikke sikkert det er økonomisk gunstig. Før han starter en prosess med sikte på å få uføretrygd, bør han sjekke grundig de økonomiske konsekvensene for han. Han må også ta hensyn til at det er lavere skatt på AFP enn uføretrygd.

Rettigheter

For ung til å bli uføretrygdet?

Jeg har en datter på 28 år, hun har vært psykisk syk siden grunnskolen. Hun er i NAV systemet på arbeidsavklaringstiltak. Nå har hun fått beskjed om at det går ut, hun kan ikke bli uføretrygdet pga sin unge alder, og går da over på sosialen. Hun tvinger seg i jobb...men blir syk, og er nå snart der hvor det blir innleggelse igjen. jeg synes det er veldig rart system?? er dette riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Aldersgrensen for å få uføretrygd er 18 år. Hun skal derfor ikke få avlsag på uføretrygd ene og alene på grunn av alder. Kravet for å få uføretrygd er at inntektsevnen er varig nedsatt med minst halvparten. Har hun hatt liten eller ingen pensjonsgivende inntekt tidligere, fastsettes inntektsnivå før uførhet til 3,5 G eller 4,5 G (ung ufør). Skal Nav avslå krav om uføretrygd må de mene at hun fremover vil kunne ha en inntekt som er høyere enn 163 859 eller 210 676.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Pasientskadeerstatning

Hei! Jeg har ett spørsmål angående pasientrettigheter. Dette omhandler ikke meg, men en nære person av meg. Hun har nettopp blitt diagnotisert med en hjertesykdom, høyt kolesterol og noen andre ting. Hun har vært plaget med hjerte i mange år og gjentatte ganger gått hos fastlegen for konsultasjon. Fastlegen har sendt henne bort og påstått at dette kun var psykisk og gitt henne henvisning til psykolog og ikke tatt henne seriøst. Hun har da tatt initiativet å dratt til privat klinikk og betalt en betydelig stor sum for noe hun egentlig har krav på offentlig og fått funnet ut at hun har utviklet en sykdom hun kunne forebygd om fastlegen hadde hørt på henne tidligere. Hun har heldigvis fått henvisning til spesialister nå, men jeg lurer på om dette er brudd på rettighetene hennes og om det er krav på noe form for erstatning? Burde vi ta dette videre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å få pasientskadeerstatning er at det foreligger en svikt ved helsehjelpen. I tillegg må pasienten være påført en økonomisk tap som følge av svikten på minst        10 000 kroner. En varig medisinsk invaliditet på minst 15 % som følge av svikten, vil oppfylle kravet til økonomisk tap.

Mener dere at hennes hjertesykdom kan være varig forverret på grunn av fastlegens håndtering, er dette relevant å få vurdert av Norsk Pasientskadeerstatning.

Her finner informasjon om skademelding: NPE

Med vennlig hilsen Atle Larsen