Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Botox og hjerterytme

Ang Botox og bivirkninger,sto det at det kunne gi hjertebank og i verste fall hjerte infarkt. .Har tatt det pga leamus i øyne og spenninger..Er utredet for hjerte uten annet funn en frekvens avhengig grenblokk og litt ekstra slag og høy puls i blant..Fikk utreder dette pga trykk i brystet og andpusten /uvel..Ble nesten bekymret nå når jeg leste på bivirkninger av botox. .Om dette kanoe utløse mer Rytmeforstyrrelser? Om det er farlig .pga har nettopp gjort det..Og spurte lege om selo zok og botox..Han nevnte intet....Ble litt hovent denne gangen av botox..Så lurte på om det var et tegn på at eg ikje tålte det

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 28. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg kan ikke tenke meg at små doser med botox skal kunne påvirke hjertet, hjerterytmen eller føre til hjerteinfarkt.

Med alle medikamenter er det slik at behandlere er forpliktet til å rapportere mulige bivirkninger. Merk mulige. Dvs, når en behandler melder inn en bivirkning, trenger det egentlig ikke å ha noe med medikamentet å gjøre, men så lenge bivirkningen kom etter bruken må man rapportere det som en mulig bivirkning. Det samme har nok skjedd med botox. Noen pasienter fikk kanskje problemer med hjertet etter bruk av botox, men det kan ha vært tilfeldig og ikke hatt noen relasjon til botox. Kanskje hadde disse pasientene hjerteproblemer allerede før? Men så lenge plagene oppstod etter botox-injeksjonen har det blitt rapportert som mulige bivirkninger.

Du har blitt utredet for hjerteplager og alt var fint? Da er det egentlig ikke grunn til bekymring. Men blir du usikker, snakk med legen din igjen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Symptom på hjerneslag?

Hei. Har trøbbel med at arm og ben sover på høyre side. Hovner opp og gjør vondt ved bevegelse. Er dette et tegn på slag?

Les svaret

Vår ekspert, Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier svarer

Besvart 27. mars 2017
Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier

Hei, det er litt vankselig å gi et kort og presist svar på spørsmålet ditt. Dersom du helt plutselig mister følelsessansen i en side av kroppen kan dette være et symptom på hjerneslag. Men at du får smerter ved bevegelse og at du får hevelse er ikke noe spesifikt symptom på hjerneslag.

Opplever du plutselig endringer i funksjonsnivå som lammelser,ansiktsskjevhet eller vanskelig for å prate så ta kontakt med 113. Det kan være hjerneslag.

Om du har symptomer som du beskriver hvor arm og ben sovner er det litt mer usikkert. Særlig om det kommer og går. Ta dette opp med legen din for å få en vurdering av hva det kan være.

Hjerte/kar

Interaksjoner mellom omega-3 og andre medisiner.

Har underskudd av D-vitamin og lurer på om jeg kan ta omega-3-fettsyrer når jeg går på Tambocor 100 MG 2ggr daglig, Renitec 10 MG, Albyl e 75 MG og Lipitor 20 MG?, en gang daglig?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Du kan kombinere omega-3 med de preparatene du nevner.

Hjerte/kar

Omega-3 og andre medisiner

Jeg har underskudd av d-vitamin og lurer på om jeg kan ta omega-3-fettsyrer når jeg tar Tambocor, Albyl E og Renticar?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det har vært noe diskusjon rundt mulig påvirkning av omega-3 på albyl-E, men man har ikke klart å finne noen betydningsfull sammenheng. Dette betyr at gitt dagens kunnskap kan du trygt kan kombinere omega-3 med albyl-E og tambocor. Jeg antar at det er en skrivefeil i det siste preparatnavnet?

Hjerte/kar

Blodtrykksmedisiner.

Har gått 7 år på selo zok /burinex er det vanlig når jeg går på anen blodtrykkmedisin altacan? prøver og få slutte men det er en krig!

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Hvor mye blodtrykksmedisin man trenger for å få trykket i orden varierer mye fra person til person, - enkelte trenger tre ulike medikamenter for å komme til målet. Mange pasienter setter pris på nyere typer medisiner som er enkle å bruke, med opptil tre ulike virkestoffer i en eneste pille. Dette er noe du kan forsøke å diskutere med legen din. Burinex og selo-zok brukes endel, men er ikke første valg ved høyt blodtrykk med mindre du har spesielle andre tilstander. Atancand er et moderne preparat som mange har god effekt av og tåler godt, men atacand aleine er ofte ikke effektivt nok.

Hjerte/kar

Stress og flimmeranfall

JAtrieflimmer Hei Hvorfor er det slik at jeg i perioder har hyppige anfall, for deretter å ha en periode med mindre eller ingen anfall. Hvilke faktorer kan det være snakk om? Kan indre stress være en faktor? Mitt case: Jeg fikk diagnosen i november, og ble henvist til ablasjon. Cardiologen sa det var veldig viktig at jeg måtte prøve å unngå anfall før ablasjon pga forkammeret var litt utvidet. Etter en sjokkfase da jeg nærmest bare satt stille, prøvde jeg å komme tilbake til hverdagen Dette var rundt nyttår. Da ble anfallene hyppigere og hyppigere, og hjertet veldig sensitivt. Og jeg ble mer og mer stresset, var nærmest i konstant alarmberedskap. Jeg skulle jo unngå anfall, og jeg hadde ikke fått time før i juni for ablasjon. Pga hyppige anfall på tross av medisinering med både tambocor og metoprolol, ble ablasjonen fremskyndet til nå i mars. Da jeg fikk beskjed om dette i slutten av februar, føltes det som en stor lettelse og spenningen i kroppen forsvant. Anfallene avtok og de siste 14 dagene har jeg ikke hatt anfall. Blodtrykket ble også høyt over nyttår. Det var fortsatt like høyt 4 dager før jeg fikk brevet, 2 uker etter var det helt fint igjen. Mitt spørsmål er om anfallene kunne skyldes stress? Nå føler jeg det er ubehagelig og flaut å fortelle at jeg har vært helt fri for flimmer i det siste når jeg kommer på sykehuset, da de tok meg inn tidligere pga de hyppige anfallene. Har jeg grunn til dette?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei, det er flott at du får ablasjonsbehandlingen unnagjort snart! Det er endel forskjeller fra person til person på hva som utløser flimmeranfall. Det er nok ingen tvil om at stress og ledsagende høyt blodtrykk kan ha en negativ påvirkning, og at dette kan være med og forklare at du fikk så mange anfall i venteperioden. Jeg synes absolutt ikke at du skal være flau for å fortelle dette på sykehuset,- det vil være nyttig for legene der å høre historien din. Lykke til med behandlingen! 

Hjerte/kar

Fjelltur og støttestrømper.

Når man har hatt blodpropp i leggen. Bør man bruke støttestrømper når jeg er på fjelltur på Dovrefjell f.eks

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Du har ikke noen øket sjanse for å få ny blodpropp i forbindelse med fjelltur, snarere tvert i mot. God bevegelse i leggene er bra. Mange har imidlertid øket tendens til hevelse i foten etter at de har hatt en blodpropp fordi "klaffer" i blodårene kan være skadet. Etter en fjelltur samler det seg mye blod i muskulaturen i leggene og dette kan gir øket hevelse når turen er over. Det kan derfor være lurt å ha på støttestrømpene når vandringen er over. God tur!

Hjerte/kar

Frekvensavhengig grenblokk og intimitet.

Jeg bekymrer meg når det gjelder å være intim etter jeg fikk påvist frekvensavhenig venstre grenblokk.slo ut på slutten av en lang sykkeltest .. jeg har ikke tette årer pga tok ct cor med kontrast..og hatt hjerte reg på hjemme..sykkeltest viste heller ikke angina i fjor..Men kommer spasme angina på samme måte på en slik test .Har og endel ekstraslag/urytmen/høy puls..og uvel. . eller om det er grenblokket som slår inn osv. Men kommer den og ved liten anstrengelse slik som når man er intim ? Beklager mitt rotete spørsmål..Men er frustrerende å føle seg dårlig eller bli redd for å være intim.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Du behøver ikke å engste deg for vanlig fysisk aktivitet av noen sort. Grenblokket kom først på slutten av en tøff belastningstest, og som du vet er ikke dette farlig selv om det mot formodning skulle slå inn ved lettere antrengelser. De fleste merker ingen eller lite forskjell ved grenblokk, mens enkelte merker dette tydeligere.  

Hjerte/kar

Sammenheng mellom hyperkalsemi og DVT?

Fikk påvist kalkstoffskifte, Hyperkalsemi, for noen år tilbake. Verdiene ligger litt over normalverdien. Er bare til årlige kontroller for å sjekke at verdiene er stabile. Fikk DVT i foten og jeg lurer på om forhøyet kalkstoffskifte kan være årsaken til dette

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 25. mars 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Dette spørsmålet er litt på siden av mitt spesialfelt. Såvidt jeg kjenner til er det ingen åpenbar sammenheng mellom disse tilstandene, men hos kreftpasienter øker risikoen for både hyperkalsemi og DVT. Jeg har sett et par små forskningsartikler hvor man har teorier om at det kan være en mulig sammenheng.

Hjerte/kar

Spasmeangina?

Jeg har en del ekstraslag på hjertet, og er godt utredet for dette (EKG, ultralyd, arbeidsEKG og CT-spect) med helt normale funn. I tillegg til dette får jeg noen ganger (både under aktivitet og i hvile) krampelignende/innsnevrende smerte midt i brystet. Dette har aldri blitt fanget opp på EKG, da det kan gå flere mnd mellom hver gang, og det varer aldri mer enn noen få sekunder. Fastlegen min sier det kan være spasmeangina og anbefalte meg å gjøre en angiografi. Men etter å ha lest om dette, virker det lite fristende rett og slett. Jeg skjønner at det er en ubehagelig undersøkelse som i verste fall kan utløse et infarkt! Jeg er 44 år, sunn og frisk, så hvor stor er sannsynligheten for at jeg har spasmeangina? Ville jeg ikke hatt oftere og mer langvarige symptomer da? Og hvor farlig er det evt. å gå udiagnostisert/ubehandlet om det skulle være spasmeangina jeg har?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ja det kan godt hende at du har spasmeangina, men det vet man ikke sikkert før man har undersøkt deg med angiografi som inkluderer spasmetest. Ved en slik test sprøyter man inn acetylkolin inn i kransårene og ser om de spasmer samtidig som pasienten får smerter.

Jeg kan skjønne at du kvier deg for å gjennomføre en angiografi. Selv om undersøkelsen er relativt trygg vil det kunne forekomme komplikasjoner i rundt 1-2 av 1000 undersøkelser. Det betyr at man skal ha god grunn til å gjøre en slik undersøkelse. Det kan godt hende at det er en god grunn hos deg.

Det finnes ikke gode estimater for hvor vanlig spasmeangina er i befolkningen. Antageligvis er det ikke veldig vanlig, men samtidig hyppigere enn vi tror.

Ubehandlet spasmeangina vil i de fleste tilfeller ikke være farlig, kun plagsomt. Og med god behandling og en sunn livsstil er prognosen også god.

Siden du ikke er lysten på en angiografi, går det an å ta en liten snarvei. Spasmeangina behandles med en kombinasjon av calciumkanalblokkere (feks Cardizem) og langtidsvirkende nitrat (feks Imdur). Som et forsøk kunne du forsøkt å gå på disse medisinene i en periode. Hvis de gjøre at plagene dine blir betraktelig mindre, kan det være et indirekte bevis på at du hadde spasmeangina. Snakk med legen/kardiologen din om dette kan være et alternativ.

Mvh

Wasim Zahid