Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Levende lys og ild ved kols

Er det skadelig for kroppen over dager å oppholde seg i omgivelser som gir redusert oksygenmetning fra normalt 92/93 til 79/84? Påvirker bruk av stearinlys og peis luftkvaliteten for en med KOLS og emfysem? Er det farlig å bruke oksygenkonsentrator i rom der det er peis og levende lys i bruk?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Når oksygenmetningen i blodet reduseres sterkt, vil blodårene i lungene trekke seg sammen slik at blodtrykket øker i det lille kretsløpet. Dette øker arbeidet for hjertet og kan gi utvikling av hjertesvikt. Det er derfor en fordel å unngå dette over tid.

Bruk av stearinlys og peis kan for noen føles ubehagelig, men er generelt ikke noe man må unngå så lenge det ikke fører til røkfylt luft innendørs. God lufting og god trekk i peisen vil kunne bidra positivt.  

Oksygenkonsentratorer danner ikke rent oksygen, bare høyere konsentrasjon enn vanlig. Noen ekslosjonsfare er det derfor ikke. Man bør imidlertid unngå å bruke apparatet for nær åpen ild. 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Kols

Kols og medisiner

Min mor har fått påvist Kols og har en del perioder med redusert pust/lungekapasiet og noe slim. Bruker derfor anfallsmedisin ved behov/anfall.

1) Burde hun ved kols, også bruke forebyggende astmamedisin med kortison, eller har det ingen betydning /effekt siden det er kols og ikke astma det er snakk om her?

Samtidig bruker hun øyedråpemedisinen Timosan for grønn stær (med Betablokker).
Vi kjenner til at disse øyedråpene pga Betablokker, kan være negativ for lungene og vi mistenker at dette har en negativ effekt på hennes lunger/pust. Vi forstår det slik at man er nødt til å bruke Timosan for grønn stær(?)

2) Vil dette være ett "enten eller" i form av hva man skal prioritere å holde seg mest frisk i, eller finnes det alternativer til Timosan? Dette er vanskelig å finne ut av og hun opplever at hun ikke får noe tydelig svar fra øyelegen om dette.

Håper på et godt råd på generelt grunnlag fra dere.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ad 1) Medisinvalg ved kols er avhengig av opplevet effekt. Man ønsker i større grad enn tidligere å unngå bruk av kortisoninhalasjon ved kols, men det forsøkes når man ikke kommer til målet med de andre medisinene. Behandlingen ved kols bør i første rekke være forebyggende mot forverringer. Ved hyppige og alvorlige forverringer vil man ofte prøve behandling med kortisoninhalasjon i tillegg til annen medisin. Men ofte er det lurt å sjekke ut om inhalasjonsteknikken er god, eller om man bør skifte til annet medikament. Vurdering av om man bør bruke pulver eller spray hører også med.

Bruk av betablokker for grønn stær kan noen ganger påvirke lungefunksjonen negativt, men ikke hos alle.

Ad 2) Jeg tør ikke gi noen råd vedrørende behandling av grønn stær, for dette må bli individuelt og bedømmes best av en øyespesialist som holder seg oppdatert på alternative behandlingsmetoder. Dårlig behandling av grønn stær kan medføre sterk reduksjon av synet og er jo ikke noe man ønsker.

Jeg tenker at man uansett må prøve seg frem til den mest optimale behandlingen for lungesykdommen. Det at kolsproblemene varierer kan jo bety at øyedråpene ikke nødvendigvis er utløsende på problemene, fordi de brukes daglig, selvom det ikke kan utelukkes.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Medfødt lungefibrose?

Kan man være født med lungefibrose.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Lungefibrose hos barn forekommer, også svært tidlig, dvs. før fylte 2 år. Hos enkelte kan det muligens være medfødt eller tilkommet svært tidlig etter fødsel. Det er som regel på et annet grunnlag enn hos voksne. Man mener at det oftere kan ha sammenheng med en utviklingsfortyrrelse/genfeil.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Astma og bruk av Naproxen

Hei!
Jeg har anstrengelses astma og lurte på om jeg kan bruke NAPROXEN MYLAN 250 mg mot menstruasjon?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 03. januar 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Det er kjent at medikamenter som Naproxen kan gi allergiske symptomer og sammensnøring av luftveiene ved astma. Denne typen medisiner kalles NSAIDS, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler og herunder kommer også Ibux.

Relis, et nettsted som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell, skriver at tilbakeholdenheten med å bruke medikamenter som f.eks Naproxen til personer med astma, skyldes risikoen for å utløse et akutt astmaanfall.

Selv om de aller fleste som har astma ikke opplever pusteproblemer ved bruk av disse medikamenten, vil det alltid være en risiko for slike reaksjoner. Derfor bør du diskutere med legen som kjenner deg og og følger opp din astma om han anbefaler det eller om han kan forslå et alternativt medikament.

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

 

 

 

 

 

Lunge

Emfysem og pusteproblemer i høyden

Hei. Jeg har fått påvist Kols (emfysen) for noen år siden. Har ikke merket noen problemer ved opphold på hytta, ca. 900 moh. før. Nå har jeg fått problemer med pusten her oppe. Hva er det mest alvorlige som kan skje?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg regner med at du mener at det er mer pustebesvær i forbindelse med selv små anstrengelser når du er på hytta. Det er ubehagelig og begrenser aktiviteten, men innebærer neppe noe alvorlig. Men det kan indikere at lungefunksjonen er såpass affisert at du bør få undersøkt lungefunksjonen på ny og målt blodgassene hos legen.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Hjerte/kar

Lav hvilepuls, asymmetrisk hjerteflimmer

Hei. Jeg har hatt noe legen kalte asymmetrisk hjerteflimmer i 4 timer og kjenner fremdeles titt og ofte dobbel slag eller noe i den duren. Varer nå bare i minutter vanligvis. Bruker ikke medisiner eller noe. Er mann 44 år og har fått en pulsklokke og ser at hvilepulsen min på dag tid kan være så lav som 48. Mener å ha hørt at hvilepuls bør ligge på rundt 60? Kan det være normal å ha så lav hvilepuls? Jeg trener absolutt ikke, har normal slank kroppsbygging og drikker veldig mye kaffe.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Legen din har nok kalt den tilstanden han/hun har funnet hos deg for såkalt "paroxystisk" hjerteflimmer" - ikke asymmetrisk. "Paroxystisk" betyr at du har hjerteflimmer(eller forkammerflimmer/atrieflimmer som vi leger benevner det) bare i avgrensede tidsrom. Du har altså ikke hjerteflimmer som er til stede hele tiden, slik mange har. Siden du bare er 44 år, og hvis du heller ikke har andre tilstander som for eksempel høyt blodtrykk, så trengs ikke dette å behandles. Dog er det vanlig praksis å henvise til en ultralydundersøkelse av hjertet(ekkokardiografi) når man oppdager hjerteflimmer hos en person. Dette for å avklare om der foreligger spesielle forhold ved hjertets struktur(veggtykkelser og annet) som kan disponere for flimmer.

Enkelte personer har lav hvilepuls(under 50 slag/minutt) uten at dette er uttrykk for noe unormalt. Det er ikke mindre gunstig enn å ha en hvilepuls på 60/minutt.

Hjerte/kar

Engstelse og høyt blodtrykk

Hei. Min mor på 73 år har høyt blodtrykk ofte. 220 og innom sykehuset hvert år nesten de tre siste årene. Hun er ekstremt engstelig som person. Kan det ha en direkte virkning for blodtrykket hennes? Har tidligere drukket til dels mye alkohol, som kos for henne. Har nok heller vært en "støtte". Har kuttet det ut og engster seg mye hver dag for små daglige ting. Er veldig redd for henne nå. Og havnet på sykehuset igjen i kveld og blir der i hvert fall til i morgen. Dette startet for ca fire år siden, ikke lenge etter hun sluttet å røyke. Mvh en bekymret datter.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Engstelse kan gi høyt blodtrykk, men verdier på 220 virker som mer enn bare engstelse. Jeg synes det er viktig at hun sjekkes grundig, slik at han man får oppklart om hun kun har forbigående høyt blodtrykk, eller om hun har det mesteparten av tiden. I fall det siste må hun behandles.

Det er nok en fordel for henne å redusere alkoholbruken. For mye alkohol vil være skadelig for helsen. Hvis hun har angstproblemer, må de løses med andre tiltak. Dette bør dere ta opp med legen  hennes.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Atrieflimmer og INR

Jeg har hatt 4 ablasjonsbehanlinger den siste i 2012 med 3 tett påfølgende elektrokonverteringer og vært flimmerfri frem til natt til lørdag, hvor jeg ble innlagt på på sykehus m atrieflimmer. INR var 1.7. Ikke elkonvertering nå pga lav inr.

Har fått corvert på rikshospitalet og de anbefalte å bruke denne hvis jeg skulle få tilbake flimmer da jeg responderte veldig bra. Må INR være over 2.2 i 3 uker hvis bruk av corvert? Har tatt 400mg ×1 multaq frem til i dag økt til 400×2 i dag, hvor lenge før bruk av corvert må multaq seponeres? Hva er best for kroppen? Hva gir minst risiko for skader og bivirkninger av corvert og elkonvertering? Fikk 5 blodklumper i hodet under ablasjon i 2012 og er litt urolig nå. Forholdsvis lite skade av de blodklumper i hodet.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

INR må være i riktig nivå uansett hvilke middel man bruker for konvertering.

Multaq er et klasse III-antiarytmikum som ikke kan kombineres med Corvert. Multaq har en halveringstid på over et døgn og henger derfor igjen i kroppen en stund. En ukes pause bør være nok.

Fordelene med corvert (og andre former for medikamentell konvertering) over elektrokonvertering er at du slipper å få narkose og et kraftig elektrisk støt gjennom hjertet.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

blodpropp i hjernen og svimmelhet

Hadde en liten blodpropp i lillehjernen for to år sidan. Etter det plages eg med svimmelheit. Har hatt fleire episoder med kraftig svimmelheit og oppkast. Kanskje er dette virus? Iallefall er slike episoder kraftigare enn før blodproppen. Er det meir kunnskap om dette? Er det fare for nye hjerneslag/blodpropper?

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 03. januar 2018
Helge Istad, Overlege

Lillehjernen er jo det stedet i hjernen hvor balanseorganet sitter, og svimmelhet etter å ha hatt en blodpropp i dette området er ganske vanlig. Sterk svimmelhet utløser ofte kvalme.

I dag skal normalt alle som får en slik blodpropp bli undersøkt grundig umiddelbart etter at dette skjer for å finne ut hva som førte til blodproppen. Dette omfatter blant annet undersøkelser med ultralyd eller annet utstyr av blodårene til hodet, undersøkelser av hovedpulsåren og av hjertet. Disse undersøkelsene skal vanligvis kunne vise om du har økt risiko for å få nye blodpropper, og dermed vise hvilke medisiner(blodfortynnende og annet) du kan bruke for å redusere faren for nye blodpropper.

Hjerte/kar

Stikkende smerter i brystet

Hei, er ei jente på 19 år. Og har i det sist opplevd smerter i venstre brystet. De kommer og går, og varer kun i noen få sekunder. Smertene oppleves som stikk og er skarpe. Og tørr ikke trekke pusten etterpå. Dette har på godt noen måneder, men har kommet ekstra mye i det siste. Hva kan dette være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. januar 2018
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er ekstremt sjeldent at stikkende og skarpe smerter hos en ung jente har noe med hjertet å gjøre. Her ville jeg ha tenkt mer i baner av muskler, skjellett, lunger og bryster. Jeg synes du skal få det undersøkt hos legen din.

Mvh

Wasim Zahid