Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Kan det være kols?

Har tørrhoste og mye slim som jeg hoster opp .Kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 23. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Mye hoste og slim fra luftveiene forekommer ved både kols og astma. Eller ved kronisk bronkitt, eventuelt bronkiektasier og andre tilstander.

Hoste kan være et tidlig tegn ved astma, men er også et hyppig symptom ved kols. For å avklare dette må det utføres en lungefunksjonstest (spirometri) som du kan få utført hos fastlegen.

Men hoste har mange andre årsaker også!

 

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Kols

Saltvanns pustemaskin

Hvem selger saltvanns pustemaskin for kols?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. august 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Jeg kjenner ikke til noen slik maskin men fant ut på nettet at det finske landslaget i langrenn tok i bruk en saltvanns pustemaskin for ett og et halvt år siden. Den heter WellO2 og skal i følge omtale i media anvendes for å styrke de respiratoriske musklene for å bedre pusteknikken og utvide lungekapasiteten. Jeg fant en nettside om den som kan gi deg noe mer informasjon. Maskinene er ikke en del av en tradisjonell kolsbehandling.

Vennlig hilsen Grethe

Lunge

Noen medisiner kan øke sjansen for karies i tennene.

Munntørrhet og hull i tennene. Hei, kan man få munntørrhet og hull i tennene pga bruk av Plavix og Spiriva ?? Har brukte begge sist 5år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det er kjent at Spiriva og tilsvarende medisiner (antikolinerge midler) kan gi redusert spytt og munntørrhet. Denne munntørrheten kan bidra til at det lettere utvikles karies og hull i tennene. Jeg har ikke funnet at Plavix har tilsvarende effekt.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Behandling med Xolair ved astma

Hei, har slitt med kronisk astma/kols i endel år nå og legen har tatt blodprøver og har søkt om at jeg skal få Xolair. Jeg trener regelmessig og føler meg ikke veldig dårlig, men har mye hoste og slim i luftveiene. Fikk påvist fortykkede vegger i luftveiene og "slimpropper" i lungene. Hvilken effekt kan jeg eventuelt forvente av Xolair hvis jeg får det og er det et trygt legemiddel? Det er jo inne og "forstyrrer" immunforsvaret så jeg er litt skeptisk, men samtidig ønsker jeg meg bedre luftveier. Målingene varierer litt men har Hatt Fev1 ned mot 50 på de dårligste målingene. Bruker idag Incruse, Inuxair, Bricanyl og Montelukast.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Xolair som gis på riktig indikasjon er forventet å bidra til en bedre åpning av luftveiene ved astma, slik at slimhinnen blir mindre tykk og det ikke samler seg slim som blir til propper. Det skjer en påvirkning av immunsystemet, men det tar sikte på å regulere og normalisere mest mulig. Hvis medikamentet har den ønskede effekten hos deg er det grunn til å håpe at pusten blir bedre. Lykke til!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

Spirometri og vekt

Var på min årlige spirometritest. Har hatt KOLS i 14 år. Har alltid blitt spurt om vekt og høyde. Ikke denne gangen. Det stod 57 kg og 164 cm som sist. Nå har jeg tatt av 4-5 kg. Har det noe med resultatet å si? Vet hvorfor jeg har tatt av. Moderat høyt kolestrol og vile prøve å få det ned med kostholdet.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Forventet normalverdi ved spirometri baseres på kjønn, alder og høyde. Vekten spiller ikke så mye inn, unntatt ved betydelig fedme. En vekt som ikke avviker mye fra normalvekt bør imidlertid tilstrebes, fordi det er lettere å bevege en kropp som ikke er for tung. Men utslag på pusteprøven ser man ikke nødvendigvis.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

Lunge

"Kantet" fortetning på lungen

En bekjent har fått beskjed om "en kantet fortetning"i lungen. På røntgen. Hvor stor er sannsynligheten for at det er kreft. Hva sier det om den er kantet eller ikke?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

En fortetning ved kreft er ofte mer avrundet i formen, men det kan variere. Arraktige forandringer, for eksempel etter tidligere gjennomgått infeksjon i lungen, kan noen ganger gi forandringer som kan ha et mer kantet preg. Men her er det ingen fast regel som gjelder. Det må som regel gjøres en CT-undersøkelse og eventuelt bronkoskopi med mer hvis man er i tvil. Hvis fortetningen avtar på et senere bilde er det et godt tegn. Arrforandringer er ofte uendret over lang tid. Hvis fortetningen øker i størrelse kan det være tegn på en aktiv prosess, for eksempel betennelse eller kreft.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Smerter ved bronkiektasier?

Har bronkiektasi og lurer på om smerte i lungene er vanlige ved denne tilstanden?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Bronkiektasi er en utvidelse på en luftrørsgren. Som regel er det flere av disse, oftest i nedre deler av begge lunger. Det typiske er at det samler seg slim i disse små utvidelsene, fordi flimmerhårene som vanligvis transporterer slimet videre ikke fungerer på disse stedene. Da kan det oppstå en lettgradig bakterieinfeksjon, og hvis dette skjer langt ut mot lungeoverflaten er det vanlig at det kan være smerter i perioder fordi brysthinnen kan irriteres.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem 

Lunge

Astma og festrøyking

Hei, jeg har astma og har tatt noen få festrøyk her og der. Jeg er ikke en fast røyker, og jeg er ikke avhengig. Jeg lurer bare på om det kan påvirke astmaen min med noen få røyk.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Astma gir en sterkt økt følsomhet for irriterende gasser og partikler som inhaleres. Det fører til en økt irritasjonstilstand i luftveiene. Over tid vet vi at dette bidrar til større fare for å utvikle kroniske forandringer i lungene som man ser ved kols. Både aktiv og passiv røyking kan bidra til dette, og lukten som sitter i klærne forvinner først mye senere. Så dessverre er noen få røyk i ny og ne ikke så uskyldig som det kan høres ut.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem  

Lunge

Alvorlig kolsforverring. Hvordan kan man forebygge best mulig?

Ble akutt innlagt med det de kaller kolsforverring hvor det viste seg at oksygenmetningen var på 58% og det var mer CO2 enn oksygen i blodet. Jeg ble overført fra akuttavdeling til medisinsk overvåking hvor jeg måtte bruke en fæl maske i ca 6 timer som kvittet CO2 fra blodet mitt og allerede etter 15 min begynte jeg å merke bedring. Dagen etter når jeg våknet var jeg fysisk bedre enn i hele 2018, så det er nå snakk om å få en slik hjem så formen kan være best mulig. Men allerede dag to merket jeg synkende form og er nå i snitt på en metning mellom 87 og 92. Hva skader gir det på sikt, og er det noe jeg selv kan gjøre for å bedre de tallene? Er bare 42 år og er vanskelig å finne lyst å fortsette permanent i så dårlig allmenntilstand.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. august 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved kolsforverring er det vanskeligere for lungene å ta opp nok oksygen, som regel pga en infeksjon som kan blokkere deler av lungevevet samtidig som bronkiene er tettere og vanskeligere å puste gjennom. Behandlingen du fikk var trolig fra en enkel pustehjelp- maskin. Dermed  ble pusten sterk nok til å normalisere både kullsyrenivået (CO2) og oksygenmengden i blodet. Det tar forøvrig ofte flere uker å komme seg helt etter en slik forverring. Oksygenmetningen ligger ganske lavt, men kan stige noe igjen etter noen tid. Stadig lav oksygenmetning kan gi tretthet og nedsatt oppmerksomhet. Det gir også redusert evne til å anstrenge seg, fordi lungene og hjertet da vil måtte jobbe enda hardere for å skaffe nok oksygen til musklene.  Over lengre tid kan dette hos noen bidra til at blodprosenten stiger over det normale. Hvis dette blir uttalt kan det føre til økt arbeid for hjertet for å pumpe dette "tykke" blodet gjennom lungene.

For å bedre tallene og for å forsøke å hindre forverringer er det lurt å komme i gang med helt lett og enkel trening, under veiledning av fysioterapeut som har erfaring med trening ved kols. Riktig bruk av medisiner, et fornuftig kosthold og tilstrebing av mest mulig normal vekt, samt å unngå røyk og forurenset luft. Mennesker som er forkjølt må man unngå kontakt med. Influensavaksine hver høst er også lurt.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

 

 

Lunge

Astma som barn og risiko for kols som voksen

Hei!
Er det sjelden en som har hatt barne astma utvikler kols?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 20. august 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Viser til noen studier som er gjort på området:

En studie fra New Zeeland viser at 45 % av tilfellene ved kols i aldersgruppen 46-77 år kunne tilskrives røyking (Shirtcliffe, Svanes), men hva med de resterende tilfellene? Over de siste årene er det vist en kobling mellom astma i barndommen og forekomsten av kols (ShirtcliffeSvanes, Svanes). Studier fra New Zeeland og Norge indikerer at risikoen for kols er 5.2 ganger høyere hvis man hadde astma som barn, alder hadde også betydning (jo eldre man er, dess større risiko for kols), allergi og kjønn (oftere hos pasienter med allergi og hos menn) og røykevaner. En stor europeisk lungehelseundersøkelse publisert i 2010 viser over 20 ganger økt risiko for kols for dem med astma i barneårene. Genetiske mekanismer og felles risikofaktorer med miljø og eksponering for passiv røyking kan ha betydning allerede i fosterstadiet og tidlig barndom og kan tenkes å føre til astma i barneår og kols i voksen alder (Svanes). Den største risikoen for å få kols var altså det å ha astma som barn.   
Det er derimot viktig å understreke at de fleste som har astma som barn ikke får kols senere.  

Vennlig hilsen

Grethe Amdal