Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Blir uføretrygden endret om man får ektefelle?

Jeg er en kvinne på 62 år, innvilget uføretrygd ifjor, beregnet etter egen inntekt, da vil denne ikke endre seg om jeg gifter meg ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når uføretrygden er beregnet etter egen inntekt, blir det ingen endringer i beregningen selv om sivilstatus endrer seg. Dette gjelder for de som har fått uførepensjon etter de nye reglene som kom i 2015.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Feriepenger ved arbeidsavklaring

Får vi som har arbeidsavklaring feriepenger?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det utbetales ikke feriepenger av AAP. Men etter avtale med Nav kan du ta ferie uten at AAP stanses.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fritt behandlingsvalg

Har pasienten rett til å be om å være fyttet til et annet sykehus?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fritt behandlingsvalg omfatter også retten til å bytte behandlingssted mens du er under behandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Støtte til studier

Hei, Jeg er en mann på 19 år som skal studere i handelshøyskolen BI til høsten. Jeg har lest litt om ulike rettigheter som man kan benytte seg av i nettsiden deres, og dermed har noen spørsmål.

Selv har jeg en alvorlig medfødt hjertefeil som påvirker min hverdag. Et av de flere konsekvensene til hjertefeilen min er at jeg blir veldig fort sliten, ca. 50-60% fortere sliten enn en vanlig mann på min alder. Jeg har til sammen blitt operert 4 ganger i livet (Sist gang i fjor November). Før operasjonen jobbet jeg deltid på bensinstasjon samtidig som jeg gikk på videregående skole. Dette fungerte bra helt til jeg gjennomførte den nylige operasjonen. Etter operasjonen blir jeg som sagt veldig fort sliten, og dermed mye lettere svimmel og svak. Jeg har alltid hatt en tendens til å bli lett svimmel, helt siden jeg var liten.

I tillegg plager operasjonssåret meg hver dag. Det svir fortsatt og noe av det har fortsatt ikke grodd helt. Ved mye aktivitet gjør det fortere vondt. Derfor valgte jeg å slutte deltidsjobben da overlegen min anbefalte meg dette. Dermed fokuserte jeg på mine videregående studier som jeg ble ferdig med i år.

Nå har jeg søkt om stipend og lån, og tenker også å søke ekstra stipend. Nå tenker jeg å flytte ut og bo i bolig, ikke så langt unna BI. Jeg lurer dermed på om det er fornuftig at jeg søker om støtte økonomisk? Som student med alvorlig hjertefeil, hvilken støtte kan jeg få økonomisk? Jeg ønsker også støtte til bil og ha et sted å bo. Det blir vanskelig å pendle hver dag for meg. Enda vanskeligere å ha en deltidsjobb og studere samtidig.

Kondisjonen min er veldig dårlig, og dermed blir jeg ordentlig sliten. Jeg trenger derfor pauser, sånn at jeg ikke blir svimmel. Derfor er jeg redd for at offentlig transport ikke er en utvei, med tanke på hvor lang man skal gå til en bussholdeplass. Dette kan også påvirke studiene. Jeg har snakket litt med min saksbehandler på NAV der jeg understreker at jeg ikke ønsker å studere på deltid. De har spurt etter noen dokumenter fra legen, noe jeg har ordnet uten problemer. Vet dere om noen andre rettigheter jeg bør benytte meg av med tanke på min livssituasjon. I bunn og grunn lurer jeg også på om jeg bør søke om støtte (til de jeg har nevnt) som en student?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er flere ordninger som kan være aktuelle for deg. Økonomisk er det mest gunstig om Nav godkjenner hele eller deler av utdanningen som et arbeidsrettet tiltak. Men Nav gir ikke støtte til ordinær utdanning før du fyller 22 år. Dermed er dette ikke aktuelt for deg nå.

Lånekassen kan gi ekstra stipend og studiestøtte i inntil to år utover normert studietid. Se: lånekassen

Er Nav enig i at du trenger egen bil for å gjennomføre utdanningen, kan du få tilskudd til kjøp av bil. Se: bil

Et alternativ til bil er en ordning som heter arbeids- og utdanningsreiser.                  Se: dekning av reiseutgifter

Når det gjelder bolig er studentbolig en mulighet. Studenter med særskilt behov kan prioriteres. Det er også mulig å få startlån gjennom Husbanken til å kjøpe bolig. Men da må du ha en stabil inntekt som gjør det mulig for deg å betjene boliglånet. Se: startlån     

Med vennlig hilsen Atle Larsen           

Rettigheter

Omsorgslønn

Hvordan beregnes omsorgslønn for ufaglærte? Pasienten trenger tilsyn døgnet rundt. På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kommunen er ikke pålagt å betale en bestemt timelønn. Men i rundskrivet om omsorgslønn anbefales de å bruke en timesats lik den for ufaglærte i helse- og omsorgssektoren. Har omsorgsyteren særlig kompetanse, f eks utdannet sykepleier, og dette har betydning for omsorgsmottakeren, anbefales de å gi en høyere avlønning.

Når det gjelder antall timer som innvilges i uken, er dette en skjønnsmessig vurdering som blant annet ses i sammenheng med eventuelle andre tjenester brukeren mottar. Men det samlede tjenestetilbudet fra kommen må været forsvarlig ut fra en rettslig minstestandard. Hva som er forsvarlig må vurderes i hver enkelt sak.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Uføretrygd og KLP

Jeg var tidligere medlem av KLP, i 12 år, fra 1998 til 2010. Jeg har i flere år fått AAP, men nå ser det ut til at jeg blir 60 % uføretrygdet. Kan jeg i den forbindelse søke om å få utbetalt noe fra KLP ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Da du har vært medlem i KLP i minst tre år, vil du kunne ha rett til uføretrygd fra KLP. Du kan gå inn på "Din side" hos KLP. Der finner du medlemstid og pensjonskalkulator som gir en god indikasjon på hva du eventuelt vil få fra KLP. Med 12 års medlemsskap vil du i utgangspunktet få 12/40 av full uførepensjon, som igjen justeres for uføregrad.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykemelding og AFP

Kan en være sykemeldt ved uttaksdato uten å miste retten til afp om en ellers oppfyller kravene?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Reglene er forskjellig for AFP i offentlig sektor og privat sektor.

I offentlig sektor må du stå i arbeid ved pensjonsuttak og siste år hatt en inntekt på minst 1 G (93 634). Det er ikke krav om at du må ha stått i arbeid et visst antall uker først.

I privat sektor er reglen at du ikke kan være 100 % sykemeldt i mer enn 52 uker de tre siste årene før du tar ut AFP. Du må i så fall fortsette å jobbe minst 20 % til du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 % sykemelding siste tre år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP og sykepenger

Kan jeg ta ut AFP, og samtidig få sykepenger? Jobber i offentlig sektor.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Tar du ut gradert AFP i offentlig sektor, har du rett til sykepenger på den delen du fortsatt jobber. Tar du ut 100 %  offentlig AFP, har du ikke rett til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Beregning av uføretrygd

Familien min sier at jeg kommer til å bli fattig etter uførepensjonen, kan det stemme? Jeg er blitt engstelig og usikker på fremtiden min!! Dette er skummelt og forutsigbart Jeg er ferdig avklarert og nav sendte søknaden min videre til uføre (100%) Jeg har AP på ca. 290 000 årlig og tjener litt ved siden av dette beløpet, at alt sammen blir ca. 350 000 (i de siste 3 årene) Hvor mye blir uføretrygden min? Får jeg en engangssum hvis jeg blir uføretrygdet? Jeg vet om folk som har fått mellom 35 000-70 000 etter at de har blitt innvilget uføretrygd (Hvorfor får noen så mye ekstra?) Hvordan blir situasjonen min, jeg er 47 år gammel, ny gift og har 2 barn som bor ikke hos meg

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når uføretrygden din skal fastsettes ser Nav på inntekten du hadde de fem siste årene før ditt uføretidspunkt. Normalt tidspunktet du ble sykemeldt. Uføretrygden beregnes så med 66 % av gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene. Maksimal uføretrygd fra folketrygden (Nav) er 66 % av 6 G. Dvs, 370.792 kroner. Så vil noen også ha andre uføreordninger gjennom arbeidsgiver eller private forsikringer som gir en tilleggsutbetaling. Utbetalingen kan være månedlig som for en uføretrygd gjennom tjenestepensjon, eller som et engangsbeløp gjennom en uføreforsikring. Har ikke du noen slike ordninger, vil du kun få ytelser fra folketrygden.

Er barna dine under 18 år kan du ha rett til barnetillegg. Det er ikke krav om at de bor hos deg, men du må da på annen måte bidra til forsørgelse av barna. Maksimalt barnebidrag er 0,4 G (37 454) for hvert barn. Barnetillegget reduseres når inntekten overstiger et fribeløp.

Innvilges du full uføretrygd, kan du ha en pensjonsgivende inntekt ved siden av på 0,4 G uten at uføretrygden blir redusert.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Samboere med uførepensjon

Jeg er 50% ufør og 50% i arbeid. Jeg har en venn som mest sannsynlig blir 100% ufør etter hvert. Hva skjer med min og hans uførepensjon hvis vi blir samboere etter at han har vært sykemeldt i snart et år? Blir det reduksjon i min uførepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. juni 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I 2015 kom det nye regler. Er uføretrygden beregnet etter egen inntekt og ikke gitt som garantert minsteytelse, har sivilstatus ingen betydning for beregningen. Det betyr at har dere begge høyere uføretrygd enn det garanterte minstenivået, vil trygden ikke bli redusert selv om dere blir samboere.

Med vennelig hilsen Atle Larsen