Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Oppfølging etter hjerteinfarkt

Hei. Skal man ha noe som helst oppfølging etter hjerteinfarkt? Hadde hjerteinfarkt rett før ferien i fjor, ikke tette årer så har ikke blokka. Fått medisiner, men ikke sjekket noe som helst etter jeg ble skrevet ut av sykehuset. Er det normalt? Hilsen dame på 47.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det skal absolutt være oppfølging etter et hjerteinfarkt. Men hvordan denne oppfølgingen skal være avhenger av tilstanden din, hvor stort infarktet var, og hvor godt hjertet fungerte etter infarktet.

Du skriver at det ikke var tette årer og at det ikke var behov for blokking. Da hadde du antageligvis et lite infarkt og jeg vil tro hjertefunksjonen din er velbevart. I en slik situasjon er det ikke nødvendig med oppfølging fra spesialist, og det blir fastlegens jobb å følge deg opp.

Etter et infarkt er det viktig å ta de foreskrevne medisinene, da de minker faren for nye infarkter. Det er også viktig å ha god kontroll på blodtrykk, kolesterol, blodsukker og kroppsvekt. Dette er ting fastlegen skal hjelpe deg med å passe på. Du bør dra til fastlegen 2-3 ganger i året.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bivirkninger av Hypocol?

Gir Hypocol noen form for bivirkninger? Jeg har høyt kolesterol og lavt stoffskifte. Lipitor gir meg leddplager og de to andre typene av medisiner forstyrrer virkningen av medisineringen mot lavt stoffskifte.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hypocol er også et statin (og har tilsvarende innhold som medisinen Lovastatin). Men det er antageligvis et svakere medikament, og gir kanskje færre bivirkninger. Men det kan også bety at effekten av medikamentet er svakere.

For mer informasjon vil jeg anbefale denne norske artikkelen:

https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/rodgjaret-ris-for-kolesterolet/

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Venstre hjertekammer har vokst?

Jeg fikk for noen måneder siden foretatt en kontroll av hjertet med belastnings-EKG. Fikk beskjed om at den venstre hjerteklaffen hadde vokst. Hva kan dette indikere? Noe man bør være bekymret for og undersøke nærmere? Jeg trener både kondisjon og styrke flere ganger i uka og kan noen ganger være plaget med svimmelhet.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg tror ikke legen kan ha ment "venstre hjerteklaffen", men heller "venster hjertekammer".

Det finne ulike årsaker til at venstre hjertekammer vokser. Det kan være sykdom, men det er også helt normalt hos individer som trener mye. EKG kan uansett kun gi en mistanke om at det er forstyrret. Ønsker man fasiten, må man gjøre en ultralyd av hjertet. Dette gjøres av en hjertespesialist.

Hvis årsaken til et voksende hjertekammer er sykdom, må det selvsagt følges opp og evt. behandles. Hvis årsaken kun er mye trening, er det som sagt normalt og som regel ufarlig.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Forstørret venstre atrium

Forstørret venstre atrium Jeg tok ultralyd av hjertet igår pga påvist anfallsvis atrieflimmer. Legen snakket dårlig norsk, så var vanskelig å skjønne alt han sa. Han sa at venstre atrium var forstørret, han viste meg det på skjermet. Det var tydelig forskjell på forkamrene. Han pekte på noen tall, og sa at verdien ikke skulle være høyere en 60, mens jeg hadde 88. Mitt spørsmål er derfor om du vet hva disse verdiene er et mål på, og om det er en mild, moderat eller svært forstørret atrium?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det virker som om han snakket om volumet, som er en måte å angi omfang og størrelse på. Volumet angis i milliliter (mL).

I følge definisjonene er det normalt å ha opptil 58 mL i volum på venstre atrium.

59-68 er lett forstørret.
69-78 er moderat forstørret.
Over 79 er betydelig forstørret.

Mvh
Wasim Zahid

Hjerte/kar

Trykk og hjertekateterisering

Hei jeg er en kvinne på 62 år med alvorlig sarkoidose og som nå har fått utført hjertekateterisering. Hjertelegen sa at trykket nå lå helt på grensen (29) Jeg har utført hjertekateterisering for noen år siden og da var trykket litt over normalt ble det sagt (27). Lungelegen sier at et normalt trykk går opp til 25 og at trykket nå var litt høyt men ikke foruroligende høyt enda. Legen sier at trykket kan gå helt opp til 40/50. Jeg skjønner ikke helt hva hjertelegen mente med "på grensen" og hvor går denne grensen? Ville satt pris på litt mer kunnskap på dette området.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg antar du mener høyresidig hjertekateterisering. Dette er en avansert undersøkelse som brukes for blant annet å måle trykk på ulike steder i det høyresidige hjertesystemet (også kalt "det lille kretsløpet" og "lungekretsløpet"): Høyre forkammer, høyre hovedkammer og i pulsåren som pumper blod videre til lungene.

Ulike sykdommer kan gi for høyt trykk i dette systemet. Dette kalles for "pulmonal hypertensjon" og gir symptomer i form av tungpust og tretthet. Den formelle definisjonen på pulmonal hypertensjon er at trykket i pulsåren til lungene (arteria pulmonalis) er høyere enn 25 mmHg (uttales millimeter kvikksølv).

Kroppen er ikke en maskin, men en biologisk masse. Det betyr at det ikke alltid er presise skillelinjer mellom "syk" og "frisk". Hvis en pasient har trykk på 27 eller 29, så har hun formelt sett diagnosen "pulmonal hypertensjon", men det er ikke sikkert at det er et problem for henne. Alle er ulike. Noen tåler litt høyere trykk uten problemer, mens andre kan få plager også med lavere trykkverdier.

Derfor er det forståelig at legene sier feks 29 er grensetrykk.

Når de sier at trykket kan gå helt opp til 40-50, tenker de kanskje på når det er grunn til å behandle med medisiner. Men når behandling skal settes inn må uansett avgjøres etter en individuell vurdering. Man ser da ikke bare på trykket, men også på pasientens plager og symptomer.

Håper dette var litt mer oppklarende.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Årsaker til atrieflimmer

Spørsmål om atrieflimmer Jeg har nettopp fått diagnosen atrieflimmer. Jeg har ingen av risikofaktorene som er listet opp som er typiske. 1.Er det aktuelt med en utredning for å finne evt årsak? Jeg er 44 år, kvinne, så det jo relativt sjelden i denne alderen 2. Jeg hadde kortvarig, men alvorlig ( dødelig) anorexia for 10 år siden. Mener det var i dette tidsrommet jeg begynte å få hjertebank, da mer kortvarige anfall i starten. Kan anorexia være en årsak til atrieflimmer?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Når en pasient får konstantert atrieflimmer skal det gjøres en utredning for å finne mulige bakenforliggende årsaker. Utredningen består av både blodprøver og hjerteultralyd. Iblant er det dog ikke mulig å finne noen bakenforliggende eller utløsende årsak.

Kraftig avmagring og dehydrering kan nok utløse flimmer mens det står på, men går gjerne over igjen når ernæring og væske normaliseres igjen. Det er vanskelig å tenke seg at din anoreksi tilbake i tid skulle ha gjort en varig endring i hjertet, som har gjort at du gradvis har fått atrieflimmer. Jeg kan nok ikke utelukke det, men det virker lite sannsynlig at anoreksien har noe med flimmeren å gjøre nå.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lavt overtrykk?

hei har overtrykk på 115 har vært litt svimmel når jeg står brått opp kan overtrykket være for lavt

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Blodtrykket (og følgelig også overtrykket) varierer. Både fra time til time og med alderen. Kjønn og kroppsstørrelse spiller også viktige roller.

Et overtrykk på 115 er normalt og skal vanligvis ikke gi svimmelhet. Et unntak kan være dersom du tidligere har hatt for høyt blodtrykk, men nå har fått det ned til 115. Da kan kroppen oppfatte det som "for lavt" i forhold til hva du har vært vant med. Det kan ta litt tid før kroppen vender seg til den nye situasjonen.

Det kan også hende at svimmelheten din har andre årsaker. Hør med legen din.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Oppfølgingssvar om atrieflimmer

Hei, og takk for ditt svar. 5 stjerner var meningen. Har noen oppfølgingsspørsmål: 1. Jeg fikk tatt ekko av hjertet i 2006 da ekstraslag ble konklusjonen. Da var hjertet helt normalt og så helt fint ut. Hvis det nå viser seg at det er blitt utvidet, vil ikke det da bety at flimret har forårsaket det og ikke omvendt? 2. Jeg har hatt anfall med hjertebank over flere år. Det startet med en varighet på 15-30 min, og den har bare økt fram til idag hvor anfallene har vært oppi 12-18 timer. Stemmer det at atrieflimmer har en progresiv utvikling? Og kan ekstraslag ha en slik utvikling? 3. Kan ekstraslag være veldig uregelmessig. Jeg får voldsom uregelmessig hjerterytme, det kan slå raskt, så kan det ha en lang pause, hvor det deretter "jager", noen pulser rolig før det igjen raser. Ikke noe system i det hele tatt. Tenkte ekstraslag var pulset mellom to normale slag i sinusrytme. Burde det da ikke være greit å skille? 4. Jeg får nå brystsmerter under anfallene, er det normalt? Håper på like godt svar som sist!

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for at du likte svarene. Her kommer flere:

1. Hvis det nå er utvidet kan det bety at det er flimmeret som har gjordt det. Det kan også hende at du har hatt en klaffelekkasje de siste årene som har forårsaket utvidelsen (og flimmeret).

2. Ja, atrieflimmer har en progressiv utvikling presist som du beskriver. Ekstraslag kan også ha en progressiv utvikling.

3. Ja, ekstraslag kan gi følelse av uregelmessig puls. Og selv om de kommer mellom sinusslagene, kan de også forstyrre regelmessigheten til sinus (forskyve eller fremskynde neste slag). Men det du beskriver under punkt 3, kan også minne om atrieflimmer.

4. Brystsmerter under anfall er ikke vanlig og kan indikere trange kransårer i tillegg. Dette må du ta opp med en hjertelege, slik at det kan avklares.

Lykke til videre!

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Voksende hjerte

Hei! Jeg spør for svigemor, som er svært bekymret! Hun har fått påvist, noe som gjør at hjertet vokser, og fikk en pille av legen sin, som hun skal ta hver dag .... Er dette alt?! Burde man ikke bli innkalt til noe kontroll hver år/annenhvert år? Nå skal det sies at hun har flyttet fra Norge til Tyrkia, men vi trenger forsatt svar, på hva vi kan gjøre? -Trine-

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Begrepet "voksende hjerte" kan bety litt ulike ting. Det kan bety at hjertemuskelen blir tykkere og det kan bety at kamrene utvider seg. Begge kan være resultater av andre hjertesykdommer, eller genetiske feil. Begge kan føre til hjertesvikt. Behandling og oppfølging avhenger av type, grad og årsak. Kun en pille virker uansett litt tynt og hun bør henvises til hjertespesialist for å klarlegge både diagnosen og planlegge oppfølgingen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Tolkning av hjerteultralyd.

Er følgende parametre på mitt hjerte normale ? Aorta ascendes: 3,2 cm Venstre atrium: 3,8 cm i tverrdiameter. Venstre ventrikkel: Endediastole: 5,9 cm og endesystole: 3,3cm. EF: 60 % ad modum simpson. E A ratio: 0,8 og EDT 169 millisekund. E/e: 6,2. Høyre ventrikkel: TAPSE 31 mm. Systolisk trykk i artaria pulmonalis målt med ekko/ultralyd: 30mmHg. Aorta abdominalis: 1,7 cm og antydet aterosklerotiske forandringer. Jeg er en 70 år gammel mann. Har jeg pulmonal hypertensjon siden trykk i arteria pulmonalis er over 25 mmHg? Og er de andre paramtre innenfor det normale? Og er aterosklerotiske forandringer i aortaabdominalis farlige/noe å bekymre seg for? Håper på svar, og takker for det.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 14. november 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Forstår godt at det ikke er så enkelt å forstå "stammespråket" ved en beskrivelse av ultralyd av hjertet.

Det eneste som ikke er helt normalt for en 70 år gammel mann er lett forhøyet pulmonaltrykk (som du er inne på) og aterosklerose i hovedpulsåren i magen. Aterosklerose i hovedpulsåren er vanlig, men kan styrke grunnlaget for å gi deg en kolesterolsenker (statin) for å hindre at prosesse utvikler seg videre og for å gi øket beskyttelse mot hjerneslag og hjerteinfarkt.

Pulmonaltrykket er ikke mye forhøyet og er ikke farlig i seg selv. Jeg ville bedt om en kontroll ultralyd for å få dette vurdert på nytt om et års tid dersom du ikke har symptomer med tungpust el. Jeg synes ikke at du skal bekymre deg noe særlig for dette.