Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Tester eller prøver for å avdekke nye infarkt?

Jeg er nå 58 år og er behandlet med NSTEMI regime og coronar angiografi, 24/12-2014. Det ble funnet stenose på distal CX, PCI behandlet med 2 overlappende DES stenter. Også funnet stenose på distale høyre arterie som ble behandlet med DES stent. Godt resultat. (2 år siden) Spørsmål: er det noen prøver eller tester som kan avdekke om det er andre årer som er i ferd med å tette seg? Jeg går på de vanlige hjertemedisinene i lav dose. Dvs. kolestrol senkende (Atorvastatin), betablokk; Metoprolol Sandoz (25mg) ,og blodplatehemmende Actavis (75mg). Bør jeg fortsette medisineringen i all fremtid? Er generelt i god form uten særlig plager eller bivirkninger. Trener jevnlig og spiser sunt. Min far og far-far hadde begge infarkt i tidlig alder.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 09. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for godt svar. Jeg går direkte til svarene:

Nei, det finnes ikke noen direkte prøver som kan avdekke at andre årer er i ferd med å tette seg. En viktig "test" er selvfølgelig symptomer og plager. Hvis på nytt begynner å få press og smerter i brystet, tungpust eller andre plager i forbindelse med fysisk aktivitet, kan det være et tegn på at noe er på gang. Da må du kontakte lege.

Arbeids-EKG kan også brukes for å avdekke syke årer. Dette gjøres hos hjertespesialist.

Hvis du først har hatt et infarkt, tilsier retningslinjene at du skal ha medisinsk behandling på ubestemt tid. Hjertemedisinene du bruker har god forebyggende effekt og gir lite bivirkninger. Du bør absolutt fortsette med disse. Dessuten er du arvelig belastet og det gir enda en grunn til å fortsette behandling.

Flott at du har en sunn livsstil! Fortsett med det.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjerneslag og førerkort

Hei. Jeg hadde hjerneslag (blodpropp) i august- det skjedde i utlandet, der legen sagt at jeg burde ikke kjør bil for 8 uker og etterpå prøve litt og litt. Jeg har ikke mye skader og har ikke lammelse. Når jeg har kommet til Norge da måtte jeg ta ny runde med alle prøver osv (det var i slutten av oktober). Jeg hadde også tester/prøver vedr. bilkjøring på norsk sykehus og fikk beskjed at jeg kan kjøre bil. Etterpå legen sagt at pga nye regler jeg kan ikke kjøre bil i ett år men han er litt usikker og til slutt fikk jeg beskjed at jeg skal ikke kjøre bil 3mnd etter hjerneslag-til februar 2017. Men hvorfor regnes de 3 mnd fra innleggelse på norsk sykehus og ikke fra august når jeg hadde hjerneslag?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Førerkortveilederen må nok forstås slik at det løper tre måneder fra det tidspunktet du startet opp med primærprofylakse. Dette må gjelde uavhengig om du startet opp i Norge eller utlandet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

HypoCol etter blodpropp i hjernen (hjerneinfarkt)

Hei! Jeg har hatt en liten blodpropp og går på blodfortynnende medisin. Har litt for høyt kolesterol så jeg vurderer å starte med Hypocol, men da dette skal tas i sammen med Q10, K2 el.har jeg betenkeligheter. Har lest i K2's innhold at dette produkt ikke kan brukes sammen med blodfortynnende medisin. Takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier svarer

Besvart 07. november 2016
Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier

Hei. Dersom du har hatt en blodpropp i hjernen (hjerneinfarkt) er det som du skriver viktig å ha god kontroll på kolesterolet. Særlig er det her LDL kolesterolet som man følger med på og hos de fleste uten andre særlige risikoktorer er målet for behandlingen å komme under 2,0 i LDL kolesterol. Dette er lavere enn de fleste har og det kan være behov for behandling. Det finnes en rekke medisiner som kan redusere kolesterolet og gjør dette effektivt, heriblant statiner. I nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering av hjerneslag er oppstart av statiner førstevalget for slik behandling. Min umiddelbare anbefaling er å snakke med din lege om behov for oppstart med disse.

Hypokol som du spør om er et naturlegemiddel og har vist en effekt i å redusere LDL kolesterolet. HypoCol har ikke markedsføringstillatelse i Norge på grunn av dens medisinske effekter. Les mer om det her Rødgjæret ris for kolesterolet

Vi kjenner ikke til at Hypocol må tas sammen med Q10 og K2 og kan derfor ikke svare på rådet om å ta disse kosttilskuddene sammen. Når det gjelder K2 motvirker denne virkningen av Marevan som er er et blodfortynnende legemiddel. Den virker ikke inn på f. eks blodplatehemmere som Albyl E, men spør alltid på apoteket om du starter opp med kosttilskudd når du bruker medisiner.

 

Hjerte/kar, Kosthold

Kombinere kosttilskudd og hjertemedisiner

Jeg fikk i posten idag en reklame for Collagen Plus, fra BioMed Pharma as - vedrørende artrose. Jeg ble operert på Feiring i 2008, skiftet 3 årer - (hjertet var bra). Jeg går idag på kolesterolsenkende tabletter, 40mg Crestor og 75mg Albyl E. I tillegg tar jeg Medox, blåbærtabletter. Er det noen ulemper å teste ut Collagen Plus?

Min kone går på det samme som jeg samt 50mg Cozaar Comp, pga. 2 hjerneslag - hva med henne?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 07. november 2016
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Det finnes lite informasjon om hva Collagen Plus inneholder, men det er ikke kjent om virkestoffet kollagen (et protein) påvirker effekten av legemidler eller ikke.

Ifølge Regionale legemiddelinformasjonssentre (RELIS), som gir produsentuavhengig legemiddelinformasjon, skyldes dette trolig at det ikke er undersøkt. De skriver mer generelt om bruk av legemidler og naturmidler:

"Når pasienten samtidig behandles med legemidler er muligheten for uheldige effekter og interaksjoner alltid til stede. Dersom man mistenker at produktet kan ha negative effekter, enten i form av bivirkninger eller interaksjoner, er det nærliggende å anbefale at man unngår inntak av produktet. Prinsipielt anbefaler vi at man unngår bruk av naturmidler i kombinasjon med legemidler, spesielt for legemidler mot alvorlig sykdom og/eller legemidler med liten terapeutisk virkningsbredde. Dette gjelder også for kosttilskudd som ikke er medisinsk indisert på grunn av dokumentert mangel."

Med tanke på mulige bivirkninger er det viktig å informere fastlegen dersom du bruker kosttilskudd/naturmidler som Collagen Plus.

Hjerte/kar

Hjertetransplantasjon og hjerterytmeforstyrrelser

Er det forenlig med å få utført transpantasjon om en står på medisiner for hjerterytmeforstyrrelser? Eller blir en da utellukket fra slik behandling?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei du blir på ingen måte diskvalifisert fra hjertetransplantasjon. Det er snarere omvendt. Man krever at hjertet skal være så godt behandlet som mulig med medisiner før man tar skrittet videre til transplantasjon.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bilyd

Hei Hvordan behandles bilyd ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En bilyd skal ikke i seg selv behandles. En bilyd over hjertet kan skyldes at blodet beveger seg unormalt i hjertet. Enten fordi en klaff er for trank, eller fordi en klaff lekker, eller fordi det er et hull i veggen mellom hjertekamrene. Enkelte pasienter kan ha bilyd over hjertet selv om hjertet er helt normalt. Det kalles for en fysiologisk bilyd.

Når legen hører en bilyd med stetoskopet sitt, kan det hende at du blir henvist til videre hjerteundersøkelse med ultralyd for å sjekke hva bilyden skyldes. Videre behandling avhenger hva undersøkelsen viser. Hvis legen finner en trang eller en lekk klaff, kan operasjon være aktuelt, men det avhenger av hvor alvorlig feilen er. Er den ikke alvorlig, vil man kun se an og kontrollere.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bivirkninger av atorvastatin

Har atorvastatin bivirkninger som nyresvikt og muskelsmerter

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Atorvastatin (også kalt Lipitor) er et kolesterolsenkende middel som tilhører klassen statiner. Disse medisinene har generelt lite bivirkninger og tålereres godt av pasientene. Enkelte kan dog oppleve bivirkninger. De vanligste er: Forstoppelse og gass i magen, samt muskelsmerter. Nyresvikt er ikke et problem ved statiner, men noen få pasienter kan få så stor muskelskade av statiner at det skader nyrene. Men dette kan enkelt sjekkes med en blodprøve hos legen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Vasovagal synkope

Hei. Jeg sendte inn et spørsmål får en tid tilbake angående vasovagal synkope og utredning for den. Har fått svar at det ikke kunne gjøres noe . Jeg forklarte litt om hva operasjoner jeg har hatt. Kan dere hjelpe meg med å finne et sted å få utredning og hjelp med det?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Synkope betyr besvimelse/bevissthetstap. En slik hendelse må alltid tas på alvor og legen må finne årsaken til besvimelsen. Det finnes mange ulike årsaker til besvissthetsap.

En sånn årsak er vasovagal synkope. Slike besvimelser skyldes overaktivering av en spesiell del av nervesystemet som kalles for det parasympatiske systemet. Dette systemet er med på å regulere puls og blodtrykk. Når det parasympatiske nervesystemet er aktivt går pulsen ned og blodårene slapper av. Dette fører til at blodtrykket går ned. Dette er en normal funksjon i kroppen. Men noen ganger og hos noen mennesker er dette systemet spesielt mye aktivt og "skyter over mål". Da blir blodtrykket for lavt, og man kan besvime.

Det er ikke så lett å utrede vasovagale synkoper da man ikke kan ta noen blodprøver eller røntgenbilder som kan gi diagnosen. Ofte er slike synkoper utløst av spesielle emosjonelle opplevelser som heller ikke er mulig å utløse på kommando på et legekontor. Diagnosen stilles som regel ut i fra en typisk sykehistorie og at man utelukker andre mulige årsaker til besvimelsen.

Utredning av synkope kan involvere flere ulike spesialister. Avhengig av årsak og mistanke kan både hjertespesialist, nevrolog og hormonspesialist være aktuelt. Utredningen starter hos fastlegen, som så henviser videre til passende instans.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hvor raskt endres kolesterolverdiene?

Hei, Jeg har fått beskjed om at jeg har for høye kolesterolverdier (kolesterol=7,0, LDL=5,0, HDL=2,3 og triglyserider=0,5). Blodtrykket er fint. Har lavt stoffskifte og tar en Levaxin 50 mikrogram tab. pr.dag. Er fysisk aktiv og i relativt god form. Vet jeg har hatt et usunt kosthold som jeg nå endrer til å bli sunnere og bedre, for jeg vil ikke ha kolesterolmedisin. Men hvor lang tid tar det før endring i kostholdet vil gi utslag på blodprøvene/kolesterolverdiene? Min fastlege mener jeg må vente 6 måneder før vi tar neste blodprøve. Men jeg er redd jeg mister motivasjonen til kostholdsendringen hvis jeg ikke kan se endringer på kolesterolprøvene på et tidligere tidspunkt. Hva mener eksperten? Må jeg virkelig vente 6 mnd for å kunne se endringer på kolesterol og LDL-verdiene?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. november 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Flott at du er igang med lisstilendringer!

Hvor raskt du vil se endringer i kolesterolet avhenger av hvor intensivt opplegg du går inn i: Hva du spiser (og ikke spiser), hvor mye du trener, og om du får til en vektnedgang samtidig (nå vet ikke jeg om du har en målsetning om vektnedgang).  Enig med legen din i at vi bør gi hele prosessen noen måneder for å se god effekt, men dersom du klarer å få til et intensivt opplegg så bør du kunne begynne å se endringer ved blodprøver etter 2-3 måneder. Et annet lite tips som kanskje kan være av interesse for deg i forhold til motivasjon: Dersom du har tilgang til et treningssenter eller klinikk som har såkalt "body-index" måling (sier noe om fett/muskelsammensetning i kroppen, forbrenning mm), så er det en motiverende måte å følge effektene av livsstilendring på (særlig dersom du trener).

Lykke til!

Hjerte/kar

Reparasjon av mitralklaff.

Hei! Kan en mitralklaff med fortykket myxomatøs mitralseil repareres(mitralplastikk)? Ingen prolaps. Det er en liten til moderat insuffisiens med to lekkasjer langs fremre lukket linje. Ellers er det meste med hjertet stort sett normalt. Håper på svar, og takker for det.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. november 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Dette er et ganske teknisk spørsmål som jeg bare kan svare generelt på. Evt operasjon er som oftest bare aktuelt ved en større lekkasje og mulige symptomer.

Ut i fra det du forteller så ville jeg snakket med legen min for å få en vurdering med ultralyd ved et regionsykehus som gjør mitralplastikk. Dersom det foreligger mulig operasjonsindikasjon vil saken bli lagt frem for kirurgene som drøfter om plastikk er aktuelt. Hva som kan repareres med plastikk og ikke i et tilfelle som du beskriver kommer til syvende og sist an på den aktuelle kirurgens vurdering og erfaring.  Jeg ser ikke bort fra at plastikk kan være et alternativ her.

Lykke til!