Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Svangerskapsforgiftning og hjertesykdom

Hei. Jeg er en dame på 45 år. Har hatt høyt blodtrykk siden jeg fikk min datter (med preklampsi) for 14 år siden. Fikk diagnosen Diabetes 2, året etter. Bruker medisiner for begge deler, men sliter med å holde bs nede. Bt er ok, sier legen min, men jeg ser at den er høyere enn anbefalt for noen med diabetes. Jeg har kjent at hjertet har ‘’vibrert’’ ved enkelte tilfeller i flere år, men ikke så lenge om gangen. Gikk med blodtrykksmåler i to døgn for ca tre år siden, men fikk beskjed om at det ikke var særlig utslag på den, og at bivirkning på medisiner ville ha liten hensikt å ta med tanke på bivirkninger, siden det gjorde lite utslag. Jeg hadde ingen tilfeller av flimmer som jeg selv kjente da jeg gikk med måleren, da disse kom sjelden (par ganger i mnd kanskje). Jeg har nå pulsmåler på klokken, og den blir dermed målt hvert femte minutt så lenge jeg har den på. I dag skulle jeg flytte en tung ting, og kjente jeg fikk full action i hjertet. På natten varierer trykket mellom 80 og 100. Men i dag har den variert mellom 50 og 155, og etter dette ‘’anfallet’’ har jeg lagt på rundt 110-120. Det jeg lurer på er om jeg burde vært utredet mere nå? Siden jeg har hatt både diab/høyt bt i såpass mange år, har d vel det slitt på hjertet? Jeg føler meg engstelig, og ikke tatt på alvor siden jeg er dame og forholdsvis ung. Jeg er langtidssykemlt pga at jeg møtte veggen for to år siden, og sliter derfor med fatigue, og føler selv at det delvis kan skyldes utmattelsen som kom snikende, men også at det kan være delvis tette årer. Hva tenker du jeg bør gjøre nå? (Ps, jeg vet at pulsen kan øke pga angst, men den varierer mellom 70 og 120/130 på daglig basis, når jeg sjekker klokken, og bortsettfra når jeg kjenner et anfall, er ikke dette noe jeg tenker på..er d normalt at det svinger slik iløpet av et døgn?) Mvh, Kvinne i Nord

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 25. oktober 2017
Helge Istad, Overlege

Vi vet i dag at kvinner som opplever svangerskapsforgiftning(preeklampsi) har økt risiko senere i livet for å utvikle hjertesykdom. Du utviklet etter svangerskapet både behandlingstrengende høyt blodtrykk og diabetes, og det er særlig kvinner som får disse tilstandene etter svangerskap som har økt risiko for senere hjertesykdom. Du har nå hatt dette i flere år, og jeg er helt enig med deg i at dette bør utredes grundigere selv om du bare er 45 år gammel. Blodtrykket bør være godt regulert hos alle pasienter med diabetes. I ditt tilfelle synes jeg man skal starte med en ultralydundersøkelse av hjertet(ekkokardiografi) hos hjertespesialist, og denne kan samtidig vurdere om det og skal gjøres registreringer av hjerterytmen din over ett eller flere døgn. Samtidig bør det gjøres en sykkel- eller tredemøllebelastningstest.

Pulsklokker har problemer med å registrere riktig hjertefrekvens hvis der er en del ekstraslag, og dette kan være årsaken til de raske endringene i pulsfrekvens du observerer.

Hjerte/kar

hjerteflimmer og livsstil

Jeg er ikke sikker, men antar at jeg har begynt å føle hjerteflimmer (uten at det plager meg slik som de symptomene som listes opp) og jeg føler det spesielt når jeg ligger antagelig fordi det er lettere å oppfatte. For meg er nok noe høyt alkoholforbruk over lang tid/høyt blodtrykk, stress og samtidig relativ hard trening opptil 4-5 dager i uken mye av grunnen slik jeg forstår det nå etter å ha lest om det. Jeg kunne skrevet mer, men mitt hovedspørsmål er: Dersom det er hjerteflimmer vil det bli bedre etterhvert dersom jeg trener litt lettere og slutter med alkohol (bl.a.), eller er skaden allerede skjedd slik at jeg må leve med det/ha medisinsk behandling. Jeg har forsåvidt bare merket det et par dager, spesielt utpå natten når jeg våkner og kanskje ikke får sove igjen. Jeg vet at jeg skal gå til legen etc. og vil nok det ganske snart, men det hadde vært greit å få vite din oppfatning av om det blir bedre dersom jeg legger om trening, livsstil og kosthold eller om "skaden er skjedd" og at det derfor ikke kan bli bedre. 68 år.

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 25. oktober 2017
Helge Istad, Overlege

Det er riktig som du skriver at livsstil kan ha betydning for utvikling av hejrteflimmer. Trening på moderat til middels nivå øker ikke faren for å utvikle flimmer, og det er bare kondisjonstrening  i meget store mengder over lang tid som er dokumentert å øke risikoen for flimmer. Stort alkoholkonsum over lang tid øker også risikoen for å utvikle flimmer.

Ditt spørsmål er om flimmer, hvis det har tilkommet, blir borte av seg selv hvis du legger om til sunnere livsstil. Flimmer kommer som en følge av at vevstrukturen i hjerteveggen endres (fibroseutvikling) som følge av lang tids eksponering for faktorer som høyt blodtrykk, mye alkohol etc. Endringen i vevsstrukturen forsvinner ikke raskt selv om du legger om livsstilen.Du bør derfor raskt undersøke deg for å avklare om dette er flimmer eller ikke. Du er over 65 år, og da er det er sannsynlig at du bør settes på medisiner som hindrer blodproppdannelser i hjertet(antikoagulerende medisiner) dersom du har flimmer. Risikoen for slike blodpropper er betydelig den første tiden man kjenner flimmer, og derfor skal man raskt undersøkes.

Hjerte/kar

Angst og hjerterytme

Hei. Har angst, og har slitt med ekstraslag, meir og meir i det siste. Av og til med varierande mellomrom (timer/dager/veker) kan det verke som at det kjem 2-4 etterkvarandre. Då kan eg og føle ein ørhet, nesten så eg trur eg skal svime av, men eg kjem til hektene att etter få sekunder, tilsynelatande normal puls etterpå. Kan vere litt småsvimmel.  

Litt om meg: 30 år, overvektig, inaktiv i periodar med sterk angst, ellers mykje til skogs. Ikkje røyk. Litt hjartesjukdom på morssida (blodtrykk, eit lite infarkt hjå mor, atrieflimmer ved høg alder hjå min morfar, 70-80 år), fint på fars. Røyking har gått igjen både på mors og fars side, men mine foreldre slutta for 25 år sidan.  Er førehaldsvis greitt utreda;
-Blodprøver fine
-Ein mengde EKG, fine
-A-ekg, fekk framprovosert 3 ufarlege ekstrasystoler, ellers alt fint.
Opp til 190 i puls, fekk beskjed om at eg kunne stoppe, alt fint.
-Ultralyd av hjartet, fint
-24t Holter. 100-150 sves, 1 ves, ingen pauser eller maligne arytmier. Puls 47-150 med eit snitt på 90-talet. Ingen trening det døgnet, men normalt stressa arbeidsdag med eit par panikkanfall.
-24t blodtrykk. Ei aning høgt, 4mg candesartan/Atacand. OK trykk på neste døgnmåling

Skal ha ny Holter neste veke for å sjå om me kan fange opp slike som eg blir litt svimmel av. Spørsmål: dersom det var noko farleg gale med hjartet mitt, burde me ikkje ha fanga det opp til no? Held på å gå på veggane, og dette gjer angsten frykteleg sterk.. Fastlege foreslår Selo-Zok for ekstraslaga, nokon grunn til å vere betenkt med det? Bør hjartespesialist ta den avgjerda? Sist 24t bt synte snitt 135/85 og døgnsnitt 80 i puls. Gjekk tom for batteri førehaldsvis tidleg på natta, 2-3-tida, så mangla nokre målingar i absolutt kvile. Eg veit eg kan be om Zenicor-registrering, men å gå og fylgje med på hjarterytma er noko eg gjer alt for mykje av frå før, og vil helst ikkje om eg ikkje er heilt nødt...

Les svaret

Vår ekspert, Helge Istad, Overlege svarer

Besvart 25. oktober 2017
Helge Istad, Overlege

Du har vært igjennom grundige hjerteundersøkelser for dine ekstraslag. Det er hos deg oppdaget moderat forhøyet blodtrykk, og etter at behandling er iverksatt ser dette fint ut.

Ellers er det ikke funnet noe alvorlig galt. Ekstraslagene du forteller om(SVES og VES) høres ikke på noen måte farlige ut, og er heller ikke påfallende mange/døgn. Det høres ikke ut som du har hatt alvorlige besvimelser som er det man legger mest vekt på når man avgjør hvor omfattende man skal utrede ekstraslag. Du forteller at du noen ganger kjenner moderat svimmelhet i relasjon til ekstraslagene. Hos de fleste skyldes dette den engstelsen ekstraslag ofte utløser. Du skriver selv at du er plaget med angst.

Jeg synes ikke det er indikasjon for ytterligere utredninger. Skulle du derimot oppleve besvimelser hvor du ikke rekker å ta deg for når det skjer så bør registreringer av hjerterytmen gjentas

Jeg synes ikke det er indikasjon for å starte med betablokker, og dersom dette vurderes så synes jeg dette bør gjøres av hjertespesialist.

Hjerte/kar

Diabetes, uregelmessig puls.

Uregelmessig puls, diabetes 2, lavt stoffskifte ( ikke ferdig utredet, ikke startet tablettbehandling) Jeg sliter med manglende energi. Har selv oppdaget uregelmessig puls for x flere mnd tilbake, fastlegen bekreftet det sist uke. Ble jeg ikke utredes mer ift den ustabile pulsen? Spesielt ettersom jeg er helt tom for energi og med tanke på diabetes 2 og det lave stoffskiftett. Slit også men spinal stenose med krnisk ischias og sterke smerter. Kan smerter påvirke blodsukkeret? Fastelegen er ikke tilbake før om en uke. Jeg har lavt bt, 120/70 og EKG tatt forrige uke var helt fin. Bør jeg uroe meg ift den uregelmessige pulsen? Kan jeg få hjerteflimmer..?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Uregelmessig puls skal utredes videre. Et vanlig EKG er ofte ikke nok da uregelmessigheten kan komme og gå. Du bør henvises til langtids-EKG på lokalsykehuset eller hos en spesialist. Det er viktig å få fanget opp plagene på et EKG slik at man kan si hva det egentlig er snakk om.

Smerter og stress kan drive blodsukkeret oppover.

Selv om du bør utredes videre høres det ikke ut som at situasjonen er akutt, og du kan nok fint vente til fastlegen er tilbake. Blir du verre i mellomtiden kan du kontakte fastlegen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Pacemaker og svimmelhet.

Jeg har pacemaker pga Avblokk3 og har siden jeg fikk den Jan 2016 hatt nautisk vertigo. Er det en sammenheng eller skyldes svimmelheten noe annet?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg tror nok vertigoen må skyldes noe annet. AV-blokk grad 3 kan i seg selv gi svimmelhet, men med pacemaker er dette problemet borte. Svimmelhet kan ha mange ulike årsaker og du bør kontakte fastlegen for skikkelig utredning.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk på legekontoret

Jeg er ei jente på 27 år, og er litt bekymret for blodtrykket mitt. Da jeg var 17 år, måtte jeg slutte på Jasmin p-piller, for legen mente blodtrykket var for høyt. Jeg har målt det ca annethvert år etter dette, og da er det veldig opp og ned om legene greier å få det ned til normalt eller ikke. For et år siden, da jeg skulle ha ny resept på microgynon p-piller,ville ikke blodtrykket mitt ned, og jeg fikk 24-timers måler. Hvis jeg husker riktig sa legen at det lå i gjennomsnitt på 121/73 etter målingen, og at det var veldig bra om natten. Da jeg skulle måle blodtrykket mitt på legekontoret 6 mnd senere, var det veldig høyt igjen, og legen fikk det ikke ned. Jeg vet det finnes såkalt "lege-blodtrykk", og det er ingen i familien som har høyt blodtrykk, så jeg burde vel egentlig ikke stresse? Men jeg er en mester i å kjenne alle symptomene til alle sykdommer i verden, og har såpass selvinnsikt at jeg har diagnosert med selv som hypokonder. Jeg snuser, har pco (er normalvektig) og har lest at dette kan gi høyere BT? problemet er vel egentlig at jeg ikke klarer helt å stole på hjemmemålingen. Føler noen ganger jeg har litt "pusteproblemer" (ikke ofte ) og at jeg har en del vondt i hodet, som jeg leste kan være symptomer på høy BT. Hilsen en som bekymrer seg mye!

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Når det kommer til blodtrykksmåling er 24-timersregistrering det man kan stole mest på. Den undersøkelsen gir det mest presise bildet av hvordan blodtrykket ligger vanligvis. Metoden er spesielt velegnet for personer med tendens til å få høyt blodtrykk inne på legekontoret (white coat hypertension). Ut i fra det du skriver her, tyder alt på at du har et normalt blodtrykk.

Høyt blodtrykk har som regel heller ikke noen symptomer. Folk kan gå med høye verdier i flere tiår uten å merke noen symptomer. Ikke før de har begynt å få skader av det høye trykket. Så det at du har hodepine skyldes nok sannsynligvis helt andre ting enn høyt blodtrykk.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Utposning på aorta

Hei. Jeg har en utposning på hovedpulsåren i buken som fastlegen fann før 2 års sen, da var den 28 mm. Har vart på ny ultralyd hos fastlegen den er nå oval 28 x 40 mm så den har vokst 12 mm på 2 år, skal på Ct undersøkelse. Har også utposning på aorta ascendes 40 mm. Jeg tykker att det er mye med 12 mm på 2 år , så jeg undrer vad som bør gjøres?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis en utposning vokser raskt er det riktig å henvise til CT slik fastlegen har gjort. Forøvrig synes jeg det er best at oppfølging av slike utposninger gjøres av spesialist på sykehuset. Spesialistene følger bestemte protokoller for både hvordan man skal måle størrelsene og når man skal operere.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Ekstraslag, men normale tester

Om man nylig har gjennomgått hvile-EKG, A-EKG, ultralyd og Holter, som har vært innenfor normalen mtp ekstrasystoler, utseende og rytmer, er man da i utgangspunktet trygg for sykdommer som ARVC? Ingen hjertestans i nær familie, men plaget med ekstraslag og svimmelhet, samt "besvimelsesfølelse" (ingen faktisk besvimelse). Kan få korte episodar med kraftig trykk/sug i brystet.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

I medisin er det aldri noen garantier. Vi snakker alltid om grader av sannsynlighet. Hvis testene du nevner er normale er sannsynligheten for ARVC selvfølgelig mye lavere. Tar du i tillegg en ultralyd som er normal, blir sannsynligheten svært liten. Et normalt MR-bilde vil også gjøre det enda mindre sannsynlig. Men en 100% vanntett garanti får ingen av oss mot noe.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertebank, uregelmessig puls, svingende blodtrykk

Jeg har vært plaget med hjertebank og uregelmessig puls siste uken. Jeg har diabetes 2 og er overvektig. Var til fastlegen igår. Det ble tatt EKG som var fin. Blodsukkeret har vært ute av rytme siste uken det også. Jeg har ingen krefter. Føler meg totalt utmattet. Bør jeg vurderes ift en ev hjerteflimmer? Jeg er kvinne, 51 år.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Symptomene du bekskriver er ganske generelle og kan være forårsaket mange ulike ting. Hjerteflimmer som opptrer innimellom er en mulighet. For at man skal kunne si nøyaktig hva du har, er det viktig at du får tatt et EKG akkurat i det plagene står på. Men det er jo ikke alltid så lett. Ofte har plagene gått over innen du kommer til lege og da viser ikke EKG noe spesielt. En løsning kan derfor være å ta et langtids-EKG. Da går du med EKG i ett eller flere døgn og sjansen for å fange opp feilen blir større. Be fastlegen din om henvisning til slik undersøkelse.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hva er hjertesykdom?

Hei! Regnes hjerteflimmer som en hjerte,- og karsykdom?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. oktober 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette er egentlig et godt spørsmål. På norsk og på folkemunne er vi nok litt for upresise med de faglige uttrykkene. La meg prøve å rydde litt.

Hovedkategorien kalles "hjertesykdommer". Dette innebefatter alle de ulike type sykdommene som kan ramme hjertet. Det er:

- kransåresykdom (trange eller tette årer på hjertet)
- hjerterytmeforstyrrelser (feks atrieflimmer)
- klaffesykdommer (trange eller lekkende klaffer i hjertet)
- hjertemuskelsykdommer (blant annet fortykket eller utvidet hjerte)
- genetiske hjertesykdommer
- medfødte hjertefeil
- og andre tilstander

Men når folk sier hjertesykdom eller hjerte- og karsykdom, så tenker nok de fleste egentlig på kransåresykdom. Dvs trange og tette årer som fører til angina eller hjerteinfarkt.

Hjerteflimmer, eller atrieflimmer som er det presise uttrykket, er en hjertesykdom og klassifiseres i undergruppen "hjerterytmeforstyrrelser" eller "arytmier".

Mvh

Wasim Zahid