Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Uføretrygd og feriepenger

Siste henvendelse ang dette var i 2015, så jeg lurer på om det er noen endring ift feriepenger og uføretrygd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du spør om du får feriepenger av uføretrygd er svaret nei. Men du få utbetalt uføretrygd 12 mnd i året. Utbetalingen i juni er skattefri.

Spør du om feriepenger regnes som inntekt ved siden av uføretrygd, er svaret ja om feriepengene er opptjent av inntekt du har hatt etter at du begynte å få utbetalt uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Refusjon for utgifter til pasienthotell for pårørende

Hei, bestefaren min fikk hjerneblødning forrige uke og havnet på sykehus. Bestemoren min ble selvfølgelig med, og har måttet bo på hotell. Hvilke rettigheter har hun til refusjon av utlegg? Hvor lenge har hun i tilfelle rett på refusjon av utlegg? På forhånd takk for hjelpen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Pasientreiseforskriften regulerer hva pårørende får dekket av reise- og oppholdsutgifter. Utgangspunktet er at kun utgifter knyttet til ledsagelse av pasienten til behandlingsstedet dekkes. Dvs. at utgifter til overnatting etter å ha ankommet behandlingsstedet kun dekkes om det ikke er praktisk mulig å reise tilbake samme dag. Utgifter til overnatting utover dette dekkes ikke.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til gullenkeordning

Jeg er nettopp blitt enke. Mannen min hadde tilleggspensjon fra Statens pensjonskasse. Han var medlem av pensjonsordningen før 1/10-76 og jeg er født i 1952. Har ikke jeg da rett på "gullenkeordningen"?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Var din mann medlem av en pensjonsordningen som omfatter såkalt gullenkepensjon, er dette et av grunnlagene som gir ektefellepensjon etter disse reglene:

Gjenlevende ektefelle er født før 01.01.55 og dødsfallet skjedde 01.02.10 eller senere og avdøde ektefelle ble medlem av pensjonsordningen første gang før 01.10.76 og ekteskapet ble inngått før 01.01.10.

Ut fra dine opplysninger synes du dermed å oppfylle vilkårene for å beregnet ektefellepensjon etter disse reglene.

Pensjonen vil være 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til din avdøde mann. Egen inntekt eller tjenestepenson vil ikke redusere ektefellepensjonen. Det er det som gjør at de som mottar pensjon etter disse reglene kalles gullenker.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Kjøreforbud etter hjerneslag

Hei Eg hadde hjerneblødning for ca 1 mnd sidan. Eg skal no rett etter påske starte i arbeid igjen i 60%. Eg fekk ei muntleg beskjed om at eg her køyreforbud 6 mnd. Er der ikke noko form for skjønn som seier at 2, 3 eller4 mnd hadde vore nok? Eg reknar med at eg etter dei to vekene med 60% fører meg tilbake i arbeid for fullt. Bilen brukar eg ikkje i det daglege for å utføre arbeidet mitt, men kvar 5 veke har eg vakt og må då køyre bil for å utføre vakttenesta som eg har i mitt arbeid. Kanskje du kan gje meg eit svar ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det kom nye regler om helsekrav og førerkort i oktober 2016. Lege kan nedlegge muntlig kjøreforbud i inntil 6 mnd. Helsedirektoratet har laget retningslinjer som legene skal bruke når de vurderer om helsekravene er oppfylt. For hjerneblødning kan det nedlegges fra noen uker til 12 mnd kjøreforbud.

Her et eksempel som gir 6 mnd kjøreforbud for personbil:

Hjerneslag med a) remisjonstid lengre enn en uke b) tilfredsstillende syn, førlighet og kognitiv funksjon og c) risikofaktorer kartlagt og tilfredsstillende behandlet.

Her finner du veilederen, se overskrift Nevrologiske sykdommer: veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Rett på "gullenkepensjon"?

Har jeg rett på gullenkepensjon? Min mann døde i vinter. Var medlem av pensjonsordningen før 1/10-76 Jeg er født i 1952. Ekteskap inngått før 1/1-2010 Venter spent på svar.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Var din mann medlem av en pensjonsordningen som omfatter såkalt gullenkepensjon, er dette et av grunnlagene som gir ektefellepensjon etter disse reglene:

Gjenlevende ektefelle er født før 01.01.55 og dødsfallet skjedde 01.02.10 eller senere og avdøde ektefelle ble medlem av pensjonsordningen første gang før 01.10.76 og ekteskapet ble inngått før 01.01.10.

Ut fra dine opplysninger synes du dermed å oppfylle vilkårene for å beregnet ektefellepensjon etter disse reglene.

Pensjonen vil være 39,6 % av pensjonsgrunnlaget til din avdøde mann. Egen inntekt eller tjenestepenson vil ikke redusere ektefellepensjonen. Det er det som gjør at de som mottar pensjon etter disse reglene kalles gullenker.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Hei Sykmeldt like før foreldrepermisjon er over, har fast jobb med tatt ulønnet perm for å jobbe en annen sted, hadde ikke arbeidskontrakt når jeg ble sykmeldt, men jeg skulle jobbe mindre og kun som vikar, derfor ikke trengt å søke jobb i førveien. Jeg har fått avslag fra NAV om sykepenger, de mener jeg ikke har tapt inntekt ved å være syk siden jeg hadde ulønnet perm allerede.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Da har nok NAV vurdert det slik at du ikke er reell arbeidssøker. Det må du være for å få sykepenger etter § 8-47. Du kan begrunne en klage med at permisjonen er tatt ut fordi du vil prøve deg i andre arbeidsforhold og at du er aktiv jobbesøker.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Hei, Jeg hadde foreldrepermisjon og ble sykmeldt 1 uke før permisjonen var ferdig. Hadde ulønnet perm etter foreldrepermisjon fordi jeg skulle flytte til en annen kommune og jobbe der. Hadde ingen arbeidsavtale men med den utdanningen jeg har kan jeg få jobb veldig fort. Har jeg rett på sykepenger da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Begynner du i jobb umiddelbart etter at foreldrepengene utløper og blir arbeidsufør vil du ha rett til sykepenger. Når du ikke har et arbeidsforhold vil du ikke ha rett til sykepenger etter hovedregelen om sykepenger. Men du kan ha rett til sykepenger etter folketrygdloven § 8-47. Sykepenger etter denne bestemmelsen ytes fra dag 15 etter etter sykemeldingstidspunktet og med 65 % av sykepengegrunnlaget istedenfor 100 %.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Hjelpestønad

Hei. Kan jeg/min datter på 15 år søke om hjelpestønad pga nedsatt hørsel, og bruk av høreapparatt? Min sønn på 4 år fikk nettopp innvilget, men og pga språkvansker. Lurer litt da dette er nytt for meg.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvert barn vurderes for seg. Om din datter på pga sin hørselshemming oppfyller vilkårene for å få hjelpestønad beror på om hun har et pleie og/eller tilsynsbehov som er på syv timer eller mer i uken, sammenlignet med andre på samme alder.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til sykepenger utover 52 uker?

Ved utgått sykepengeperiode er det mulig og forlenge denne, om det kan være muligheter for å komme seg tilbake i arbeid i løpet av en 2-3 mnd periode? takker for svar

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er sykepengerettighetene dine brukt opp, dvs. at du har mottatt sykepenger i 52 uker, vil du måtte være helt arbeidsfør i 26 uker før du på nytt får rett til sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden. Du vil kunne få arbeidsavklaringspenger av Nav om du fortsatt er minst 50 % sykmeldt når sykepengerettighetene utløper.

Med vennlig hilsen Atle Larsen