Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Medisiner og ereksjonssvikt etter bypass-operasjon.

Jeg går på Atorvastatin 40, Candesartan 16/12.5 og Albyl 75 etter en by-pass- operasjon for ti år siden. Merker tendenser til ereksjonssvikt og lurer på om dette kun er relatert til alderen (65) eller om det kan skyldes medisiner. Kan jeg (i samråd med fastlegen) trappe ned noe på medisinene? Takker for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 27. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Av de medisinene du nevner er særlig atorvastatin en mulig kandidat for denne bivirkningen. Du bør helt klart bruke en medisin av den gruppen som atorvastatin representerer (statiner), men styrke og type kan du trygt teste ut i samråd med fastlegen.

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk og høy hvilepuls.

Har kols og har nå et blodtrykk på 158/115 og puls på 103 når jeg hviler meg. Bør jeg kontakte lege eller er det ok?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 27. januar 2016
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Når blodtrykket er såpass høyt og hvilepulsen over 100 bør du kontakte legen din. Det er ikke lurt å gå for lenge med et såpass høyt blodtrykk. Legen din kan sjekke trykket for å se om det fortsatt er så høyt, dessuten igangsette behandling med medisiner samt gi gode råd om kost og livsstil. Lykke til!

 

Hjerte/kar

Er 170/85 høyt ved blodtrykksmedisinering?

Er blodtrykket veldig høyt når jeg har 170/85 mens jeg går på medisinen allerede

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 26. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Selv om du står på medisiner for blodtrykket så vil målingene gjennom døgnet svinge betydelig. Dersom du er aktiv/stresset/redd/sint etc. så kan du få blodtrykkstopper som kan komme over verdien du nevner (170/85). Det viktigste for hjertet og blodårene dine er gjennomsnittsverdiene over flere målinger. Dersom du har gjentatte målinger hos legen som viser høye tall eller flere tilsvarende målinger ved hjemmemåling så er nok blodtrykket reellt for høyt og du trenger justering av medisiner. Døgnregistrering av blodtrykk kan være aktuelt hvis man ønsker gode gjennomsnittsverdier av trykket.

Hjerte/kar

Bivirkninger av metoprolol, 24-t Blodtrykk.

Bivirkninger av metoprolol 50 mg, oppstart for ca. 2 uker siden. Kvalme, slapphet, muskelsmerter bryst / rygg., generelt uvel. Etter 2 dagers behandling ble BT og puls redusert fra 180/85 og 98 til 125/70 og 52. Sluttet å røyke, lagt om kostholdet , mosjonerer 1 time daglig, redusert vekten med 1 kg. ( 166 cm, 70 kg ) Tatt blodpr. Forhøyet TRAS og gamma gt. Burde jeg tilbys 24 t BT måling? Ultralyd av hjertet ? Har i 20 år brukt statiner ( lav dose ) Normalt kolesterol ( lave triglyserider )

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 26. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Bivirkninger ved oppstart metoprolol er ganske vanlig, og vil oftest avta etter ca 3 uker. I ditt tilfelle høres det ut som om du har såpass mye plager at du bør trappe ned til 1/2 tablett (25mg), og deretter vurdere å avslutte behandlingen.

Supert at du har tatt tak i livsstilen, jeg har sett mange eksempler på at dette i seg selv kan gi effekt på blodtrykket slik at pasienter slipper så mye medisiner (men dette kan ikke garanteres). Hvis du har hatt høyt blodtrykk over tid, og særlig dersom du også har forandringer på EKG hos fastlege og/eller andre risikofaktorer for hjerte-kar sykdom så kan vurdering med ultralyd av hjertet være aktuelt. 24-t blodtrykksmåling er ofte en meget nyttig undersøkelse som gir info om døgnvariasjon og fanger opp tilfeller med villedende "kontortrykk". Du hadde jo et uvanlig raskt blodtrykksfall (etter to dager), så jeg mener at en døgnregistrering kunne vært aktuelt for deg. Lykke til!

Hjerte/kar

Hjerneslag, tåler ikke statiner

Kvinne 59 år, ikke røyker, hjerneinfarkt i 2014. Ikke arvelig belastet m.h.t hjerte/karsykdom. Bruker Albyl-E. Tåler ikke statiner - har forsøkt utallige.Forslag til alternativ?

Kolesterolverdier: LDL 2,5-HDL 2,7, totalkolesterol 5,5.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 26. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Kolesterolvediene dine er jo relativt fine med god verdi av HDL ("det gode kolesterolet"), men hyppig brukte retningslinjer vil fortsatt anbefale at LDL ("det slemme kolesterolet") er < 1,8 dersom man tror at årsaken til slaget ditt hadde med avleiringer i blodårer å gjøre. Bevissthet rundt livsstil kan i tillegg gi god effekt på risikoen for nytt hjerneinfarkt. Vet ikke om du har forsøkt ezetrol? Dette medikamentet er ikke et statin og har en viss kolesterolsenkende effekt.

Hjerte/kar, Allergi

Dekning av utgifter til hjerteoperasjon i utlandet

Kan man operere hjertet i utlandet hvis lang ventetid i Norge?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette er mulighetene for å få dekket utgifter til operasjon i utlandet:

Sykehuset som har gitt deg en frist for behandlig, klarer ikke å behandle deg innenfor fristen. Om du ønsker det, skal de be HELFO om å finne et behandslingstilbud til deg i Norge eller utlandet.

Du kan på visse vilkår få dekket utgifter til hjerteoperasjon i et annet EU/EØS - land. Utgiftene dekkes med om lag samme summen som tilsvarende behandling i Norge.

Her finner du informasjon om denne ordningen:

Dekning av utgifter til behandling i EØS

Til slutt gjør jeg oppmerksom på at du gjennom fritt behandlingsvalg kan få rask behandling i Norge for de fleste typer hjertesykdom. Et unntak er Hjerteflimmerbehandling (ablasjon) hvor behandlingstiden er fra om lag 6 mnd og oppover. For denne behandlingen kan det være et godt alternativ å bruke muligheten til å få dekket utgifter til behandling i en annet EU/EØS-land.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Spasmeangina, lavt blodtrykk og lavt stoffskifte

Hei! Jeg har fått diagnosen spasmeangina i tillegg har jeg lavt stoffskifte og lavt blodtrykk. Jeg er 41 år. Er det da greit å ta Lipitor og Cardizem?

Jeg har et sterkt ønske om å kunne jobbe, men sliter veldig med masse anfall. Fikk klar beskjed om at jeg aldri kan komme tilbake igjen i full jobb. Dette er en sorgprosess. Hvor mye kan jeg håpe på å kunne klare å komme tilbake til på jobb? Er nå i 30 prosent stilling og sliter med å klare dette. Syns det er veldig bra med denne siden, hvor vi kan se svarene!

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 24. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for spørsmål. Cardizem kan være effektivt mot spasmeangina hos endel pasienter, men dersom du ikke opplever effekt, kan det være aktuelt å diskutere med legen din å forsøke et annet preparat, f.eks. verapamil. Antar at du har forsøkt nitro-preparater. Ulempen med slike preparater er dessverre at de senker blodtrykket (nitro kun kortvrig), og det kan jo være uheldig for deg. Viktig å drikke godt og du trenger ikke å være redd for å spise salt.

Lavt stoffskifte kan i seg selv øke kolesterolet og bidra til at det startes kolesterolbehanlding. Lipitor kan antagelig "motvirke" stoffskiftebehandlingen til en viss grad, - her må nytte og ulemper veies mot hverandre. Hvis kolesterolet er høyt og særlig dersom du også har andre risikofaktorer for hjerte-kar sykdom så bør du antagelig ta lipitor eller et lignende preparat.

Når det gjelder jobbsituasjonen, så synes jeg at du skal ta vare på håpet om å komme tilbake igjen i en eller annen form for arbeide! Du er fortsatt ung, og har livet fremfor deg. Hvis det er lenge siden du har vært hos en hjertelege så kan det være en tanke å få en ny vurdering i forhold til totalsituasjonen og medisinene dine.

Hjerte/kar

Kols og ødemer

Hei, min mamma på 58 år har KOLS grad 2. Hun har nå de siste to månedene opplevd økende mengde av ødemer lokalisert på beina, hender og oppover armer og i ansiktet. Hun medisinerer seg selv med Furix når det blir for ille. Hudfargen hennes på nevnte områder har blitt lilla/rødt, ansiktet hennes har blitt ganske så rundt bare på en ukes tid selv om hun også har brukt Furix.

Vikarlegen hennes har ikke tatt noen undersøkelser utenom et blodtrykksapparat som hun har gått med et døgn. Resultatet var et normalt BT. Hun opplever dyspne oftere nå selv med bruk av typiske kolsmedisiner til inhalasjon. Ute i kulden forverres det. Da hun får lite med råd og undersøkelser fra lege så lurer jeg på om dere har forslag til hva jeg kan be legen om av forskjellige tester. Vet dere hva jeg kan spørre etter av blodprøver og hvilken type utredning som er nødvendig?

Hilsen en bekymret sykepleierstudentdatter

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 24. januar 2016
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Så flott at du tar ansvar!

Med økende ødemer så bør man sjekke hjerte og nyrer + evt. blodproteinet albumin (som binder vann i blodårene). Man kan begynne med en klinisk undersøkelse og enkle blodprøver (nyrefunksjonsprøver med elektrolytter, hjertesviktprøven pro-BNP og albumin) hos fastlegen. Ved uttalte symptomer bør pasienten etter mitt skjønn henvises til videre undersøkelser, evt. hos hjertelege litt avhengig av andre funn, EKG og blodprøver. Dersom dette øker raskt på så vil jeg anbefale å gå rett til legevakten. Lykke til!

 

Hjerte/kar

Kosttilskudd og medisiner

Hadde hjerteinfarkt for snart to år siden og ble stentet. Har etter dette brukt me disiner som er vanlig, bl.a blodfortynnede albyl e. Kan jeg da to kosttilskudd som vtaepro som det reklameres så mye for, og hva med k.2

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er viktig at du tar de vanlige medisinene dine. Det er ikke farlig for deg å ta kosttilskudd som Vitaepro og K2 i tillegg, og de forstyrrer heller ikke den øvrige behandlingen. Men vær klar over av slikt kosttilskudd ikke har noen dokumentert effekt på hjertesykdom. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Alternativ til Lipitor

Hei.Jeg er en mann på 59 år som ble bypassoperert for 9 måneder siden.Jeg har ikke hatt hjerteinfarkt.Var i god form da jeg ble syk.Kolesterolet var da på 5,2. Jeg går nå på 75mg Albyl E og 40 mg Lipitor. Gikk også på 25 mg Selo-Zok frem til årsskiftet. Sluttet med den etter avt. med lege. Totalkolesterolet mitt er nå ca 3,4 Har en del bivirkninger av Lipitor,det går på psyken,tiltaksløshet.Interessen for seksuelt samvær har forsvunnet,det er veldig trist. Har også hatt en del muskelsmerter,de har avtatt litt. Spørsmål:Ser i informasjonen fra LHL at et mulig alternativ til Lipitor kan være Hypocol naturmedisin.Er det trygt å gå på den? Det er også mye informasjon om Q10 på nettet.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. januar 2016
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du har kransåresykdom, og derfor er det svært viktig at du bruker statin (feks Lipitor). Det forebygger videre forverring/utvikling av sykdommen. Plagene du beskriver kan ha ulike forklaringer, og det er ikke sikkert at det er bivirkninger fra lipitor. 

En ide kan være å gå ned i dose til feks 20 eller 10 mg (i samråd med legen din). Hvis bivirkningene skyldes lipitor, vil dosereduksjonen minke på bivirkningene. Et annet tiltak kan være å prøve et annet statin (det finnes flere alternativer). 

Når det gjelder hypocol, så minker det på kolesterolet, men effekten er ikke like sterk som ved andre statiner. Du kan lese mer om hypocol her:

https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-2015/2015/rodgjaret-ris-for-kolesterolet/

Som lege anbefaler jeg helst at du bruker statin og ikke andre naturmidler, da sistnevnte mangler vitenskapelig dokumentasjon på effekt. 

Mvh

Wasim Zahid