Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

K2 og albyl-E

Hei! Har brukt K2 over tid, men har nylig fått resept på AlbylE 75 mg. Er dette en dårlig kombinasjon og har man egentlig noe behov for K2 når jeg har er bra inntak av grønnsaker. Prøver å ha OK spisevaner med lite fett.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 13. desember 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! K2 og albyl-E kan kombineres, men vi har ikke forskningsmessig grunnlag for å anbefale K2. En sunt kosthold og livsstil er derimot helt sikkert viktig for hjertet!

Hjerte/kar

Eliquis ibux

Kan jeg bruke Eliquis og Ibux 400 mg sammen?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. desember 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! Kombinasjonen øker blødningsrisikoen noe og bør unngås hvis mulig. Paracet er et trygt alternativ ved f.eks smertetilstander eller feber.

Hjerte/kar

Flere rytmeforstyrrelser samtidig.

Hei! Jeg har et intrykk av at når man først har en type rytmeforstyrrelse, har man større sjangs for å utvikle flere typer rytmeforstyrrelser. Gjelder dette AVNRT? Jeg har både AVNRT, IST og kanskje atrieflutter eller atrietakykardi, men hjertet mitt er strukturelt friskt i følge ultralyd. Hva kan være årsaken til at man får flere rytmeforstyrrelser når man først har fått en?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 08. desember 2015
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog
Hei! Det er nok en viss assosiasjon og dels overlapp mellom ulike typer hjertetilstander, inklusive rytmeforstyrrelser. AVNRT (AV-nodal reentry takykardi) skyldes i utgangspunktet en medfødt "ekstra ledningsbane" i hjertet. Ledningsbanen kan dels aktiveres av ulike ytre faktorer (trening, hopping, stress, hormonelle endringer med mer). Når det gjelder IST (inappropriate sinus tachykardia) forskes det i årsaksforhold, men at enkelte ytre faktorer også kan påvirke her er sannsynlig. AVNRT kan i mange tilfeller opereres med god effekt. For IST er det foreløpig ikke utviklet standard behandling. Medikamenter kan forsøkes. Atrieflutter og atrietachykardi kan også behandles ved operasjon eller medikamenter. Flott at hjertet ditt er normalt på ultralyd. Det høres ut som om det er det "elektriske" systemet i hjertet ditt som skaper utfordringer. Tilstandene du beskriver er heldigvis ikke farlige for et ellers friskt hjerte, men behandling bør vurderes ved mye plager.

Hjerte/kar

Kan det være symptomer på hjertesykdom?

Jeg har mye vond mellom skulderbladene og oppover mot nakken og nedover mot korsryggen og prikninger langs halsen venstre side. Har hørt at kvinner har andre symptomer enn menn, og lurer på om dette kan være symptomer på begynnende hjerteproblemer. Har vart i over en uke, og demper smertene med Ibux 600 og Paracet 500. Gjør vondt på samme stedene når jeg puster.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 08. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Her må jeg nesten svare, ja, dette kan være tegn på hjertesykdom. Det er ikke sikkert at det er hjertet, men det kan godt være det. Dette må avklares. Jeg synes du skal oppsøke lege og få deg undersøkt. Hvis smertene oppstår selv når du sitter i ro, eller ved liten anstrengelse, må du oppsøke legevakten. Hvis smertene er vedvarende og du samtidig er i dårlig almentilstand (slapp, kald og klam i huden, kvalm, tungpusten) må du ringe 113 for hjelp. Lykke til, Mvh Wasim Zahid

Hjerte/kar

Myokarditt

Mann 33 år. Jeg har vært innlagt 6 dager på sykehus med akutt myokarditt i forbindelse med akutt sinusitt. Jeg hadde samme diagnose for 15 år siden. Det var kun forhøyet verdi av Trioponiner og MR med kontrastvæske som bekreftet diagnosen. Ekko av hjertet viste ingen feil. Legen på sykehuset hadde ingen god forklaring på hvorfor jeg kunne få det flere ganger. Bør jeg gå til fastlegen for faste kontroller? Isåfall hvilke prøver bør tas?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 08. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Jeg antar at du også fikk symptomer på myokarditt (smerter i brystet)? Hvis prøvene er helt normalisert og ultralyd ikke viser noen forstyrrelse av hjertefunksjonen, er du helt restituert. Du trenger i utgangspunktet ikke noen fast oppfølging hos legen, men det kan være greit å oppsøke ham/henne om 4-6 uker for sjekk av puls, blodtrykk og blodprøver (CRP, Leukocyttter, Troponin, proBNP). Hvis alt fortsatt er normalt på en slik kontroll, trenger du ikke flere kontroller. Du bør derimot være obs på hjertesymptomer og kontakte lege hvis du kjenner dem. Dette kan være brystsmerter, hjertebank, pustevansker, svimmelhet eller besvimelse. Hvis det er slik at du har en tendens til å utvikle myokarditt i forbindelse med andre infeksjoner, bør du være spesielt obs på hjertesymptomer når du er forkjølet, har feber, eller influensaliknende symptomer. Mvh Wasim Zahid

Hjerte/kar

Bytte fra metoprolol til isoptin

Hvor lang tid må det gå fra jeg avslutter inntak av Metoprolol til jeg kan bruke Isoptin som akutt middel?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Metoprolol som tablett har en halveringstid i blodet på 3,5 timer. Det betyr at etter en dag så er stoffet ute av kroppen, og du kan legen kan bruke isoptin som akuttmiddel dersom det er behov. Mvh Wasim Zahid

Hjerte/kar

Nitroglycerin ved svak angina

SKAL NITRGLYSERIN OGSÅ BRUKES VED SVAKE ANGINASMERTER Hei, jeg er en dame på 56 år som har variantangina (spasmeangina) og får flere ganger i uken svakt trykk midt brystet og verk i kjeven. Tre-fire ganger i måneden får jeg et mye sterkere press midt i brystet (symptomer som hjerteinfarkt) og jeg må legge nitroglyserintablett under tungen til anfallet gir seg. Det er kraftige anfall som varer gjerne et kvarter. Forrige gang måtte jeg ta 2 tabletter før anfallet gav seg. Ellers går jeg fast på kalsumblokkere og langtidsvirkende nitro hver dag. Mitt spørsmål er om jeg også skal ta hurigvirkede nitro når jeg har svakere smerter, til nå har jeg kun tatt det ved sterke smerter, for de små anfallene har gått over av seg selv etter ca. 10 -15 min. Jeg er litt redd for å ta for mye nitro og eg blir jo litt svimmel av de. Mine anfall kommer ikke regelmessig, men helt plutselig og tilfeldig om kvelden eller om morningen. Håper på svar.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Spasmeangina er en tilstand hvor pasienten opplever brystsmerter akkurat som om hun skulle hatt trange årer på hjertet (kransåresykdom). Hos en pasient med angina (uansett type) bør situasjonen avklares med en undersøkelse av kransårene (angiografi). Jeg antar at dette er gjort hos deg, og at syke årer er utelukket. Behandling av spasmeangina er kalsiumblokkere, langtidnitrat og nitroglycerin spray eller tablett. Du får disse. Det er stort sett ikke farlig å ta litt for mye nitro. Du kan bli svimmel og få hodepine. Men problemet med å bruke for mye nitro er at medisinen mister effekt. Sånn sett kan det være uheldig å behandle også de svakeste plagene med nitro. Men jeg vet jo ikke hvilke doser du tar. Kan hende du tar ganske lave doser, og sånn sett har mer å gå på. Samtidig har du jo plager, og det er ikke behagelig å gå rundt med dem. En ide kan være å øke "grunnsmøringen". Dvs øke dosene på kalsiumblokkere og langtidsnitrat. Men dette er noe du kun må gjøre i samråd med legen din. Ta kontakt med fastlegen for å diskutere alternativene. Mvh Wasim Zahid

Hjerte/kar

Blodtrykk, puls og hjertebank.

Hvis en har et blodtrykk på 100/70 og en hvilepuls på 90 samtidig med at en har mye hjertebank, hva kan da årsaken være?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Det er vanskelig å svare noe konkret på dette da du oppgir lite informasjon. Blodtrykket ditt ligger i nedre normalområde, mens hvilepulsen ligger noe høyt. Men om dette er tegn til sykdom, eller kun en normalvariant kan jeg ikke svare på. Hjertebank kan være alt fra uskyldige ekstraslag, til rytmeforstyrrelser som krever behandling. Jeg anbefaler deg å oppsøke legen din for en samtale og hjertesjekk. Mvh Wasim Zahid

Hjerte/kar

Målt høyt blodtrykk. Behandle?

Hei jeg er en dame på 56 år. Målte blodtrykket idag rett etter jeg sto opp. Den målte 148/96. Er i fin form, trene regelmessig , prøver å spise sunt. Bør jeg gjør noe med blodtrykket?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Grenseverdien for normalt blodtrykk er satt til 140/90. Men det er likevel vanskelig å sette en generell behandlingsgrense. Grunnen til at man behandler høyt blodtrykk, er å forebygge komplikasjoner som hjerneslag, hjerteinfarkt og død. Om pasienten skal behandles eller ikke, bestemmes etter en helhetlig vurdering. Legen vurderer om du har, eller har fare for å utvikle åreforkalkning. Om du har diabetes, fortykkning av hjertemusklene, og om det lekker proteiner i urinen din (som tegn på nyreskade). Vurdering av alder, røyking og kolesterol hører også med. Forekomst av slag og hjertesykdom i familien tas også med i regnestykket. Det er utarbeidet en risikokalkulator som kan si noe om din 10-årsrisiko for å dø av hjerte- og karsykdom. Du kan prøve den her: http://nhi.no/forside/skjema-og-kalkulatorer/kalkulatorer/norrisk-10-arsrisiko-for-kardiovaskuler-dod-30384.html Nå har ikke jeg full oversikt over helsen din, og jeg anbefaler at du kontakter legen din for å vurdere hva du bør gjøre. Det er også lurt å kontrollere blodtrykket ved flere anledning, og kanskje også gjøre en 24-timers blodtrykksmåling, for å vurdere om det virkelig holder seg høyt. Først etter en slik helhetlig vurdering kan man sin noe om du bør behandles eller ikke. Mvh Wasim Zahid

Hjerte/kar

Stoppe plavix etter 12 mnd

Hvorfor slutte med Plavex etter 12 måneder etter ustabil angina som ble behandlet med utblokking med stent? Personen det gjelder har tidligere gjennomgått minst to hjerteinfarkt, er bypassoperert og har gjennomgått flere utblokkinger med stent. Hvorfor er det slik at plavex ikke gis livslangt? Øker risikoen for nye episoder når plavex behandling stoppes ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. desember 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist
Hei Stenter er laget av metall, og kroppen oppfatter dem som et "irriterende" fremmedlegeme. Det betyr at det kan danne seg og feste seg en blodpropp i et område med stent og forårsake alvorlig hjerteinfarkt. Derfor gis det to typer med blodfortynnende medisine etter stenting: Albyl-E og en annen type, feks Plavix. Etter hvert som stenten blir dekket av kroppens egne blodåreceller, blir den "gjemt" og kroppen oppfatter den ikke lengre som fremmed. Da er det ikke lenger høy fare for at det skal sette seg en blodpropp, og man kan stoppe med den ene typen blodfortynnende. Den andre (albyl-E) må fortsettes livslangt. Hvor lang tid det tar før stenten er dekket, varierer fra person til person. Men etter 12 mnd er man rimelig sikker på at de aller fleste er dekket. Mvh Wasim Zahid