Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Spiriva og nyresvikt

Har spiriva negativ virkning på nyresvikt

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 15. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det står skrevet om forsiktighetsregler at innholdet i Spiriva kun skal brukes til nyrsvikt syke hvis den forventede nytten av behandlingen oppveier den potensielle risikoen. Ta kontakt med fastlegen din, så du vet hvordan du skal forholde deg til dette.

Mvh Hilde

Kols

kols,rot,støv og sagflis

Hei. Jeg er bekymret for min far da han har KOLS som nå er blitt veldig alvorlig. I huset til far og hans kone har de hunder, katter fugler og rotter. Det er mye rot, støv og "sagflis" og egentlig alt mulig fra dyrene rundt i hele huset. Det er ikke ett godt bevart hus i disse dager. Er dette noe som kan forverre min fars KOLS tilstand? Ser jo for meg at dette ikke kan være bra for helsen i det hele tatt, spesielt for en med kols og dårlig immunforsvar. Håper å få en pekepinn på dette spørsmålet, slik at jeg kan ta det opp med min fars kone.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 15. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er slik at en person som har lungesykdom er mer sensibel enn en som er lungefrisk. Det betyr i praksis at den lungsyke har mere sensitive luftveier  for bla støv og ytre irritanter som kan medføre økt slimproduksjon og hoste. Imunforsvaret kan også være dårligere enn hos en lungefrisk som igjen kan medføre  økt fare for luftveisinfeksjoner, noe som er uheldig for en som er lungesyk. Hvis du synes dette blir vanskelig å forklare for din fars kone, så er du/dere hjertelig velkommen til å ta kontakt på kolslinjens tlfnr 800 89 333 for en mer utdypende samtale. Åpningstider: mand - fred fra kl 12 til kl 15.

Lykke til!

Mvh Hilde

Kols

Kols og viagra

Kan menn som har kols bruke viagra?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 15. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

I utgangspunktet så skal ikke det være noe problem å bruke viagra når du har kols. Vil allikevel  råde deg til å spørre fastlegen eller på apoteket om det er ok å benytte denne medisinen i forhold til  event.  andre medisiner du bruker. For å forsikre deg om at disse går greit sammen.

Mvh Hilde

Kols

Kols utredning

Hei. Jeg er en mann på 51 år. Etter mange år med jobb i melstøv, da jeg jobbet som baker. Og som betong arbeider med mye støv. fikk jeg nedsatt lungefunksjon, og fikk konstantert astma i 2009. Jeg har vært hos lege og fikk tatt spirometri, 2 ganger med en md mellom nå i juni. Og fikk lave verdier på rundt 50-53. Hvilken grad av kols har jeg? og hva bør jeg gjøre videre? Hjelper det å trene? .Jeg har begynt på ny medisin(Symbicort) discus seretide tidligere. Jeg har lyst til å ta en utredning. Hilsen litt bekymret.

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 15. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Fev1 verdier på 50 - 53 tilsvarer en moderat kols. Trening er veldig positivt og kan faktisk kompensere for noe av det lungetapet du har. Det å benytte både styrketrening og kondisjonstrening har vist seg å ha god effekt. En fysioterapeut kan være til god hjelp og legge opp et eget treningsopplegg for deg. En utredning hos lungespesialist kan du få ved å be  fastlegen om å skrive en henvisning for deg. Ta gjerne kontakt med kolslinjens tlf tjeneste på nr 800 89 333 for en mer utdypende samtale, og hvis du har behov for å vite hvilke tilbud du har der hvor du bor.

Mvh Hilde

Lunge

Spesialist vurdering

Min lone har kols 3 og sterk angst og uro. Har ikke fått medisin eller behandling som Hjelper (bruker Quapetin 100mg - 50mg og 50mg og sobril 5 mg x 3. Trenger råd og forslag til spesialist som kan vurdere henne. Vil gjerne til Glittre for vurdering. Takknemlig for svar. Arne

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 14. august 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er flere muligheter når det gjelder spesialist vurdering på Glittre. Søknad må sendes via fastlegen, hvis dere bor i helse sør/øst regionen.Tilbudet på Glittre består av tre ulike muligheter: 4 ukers rehabiliteringsopphold, 5 dagers utrednings opphold eller poliklinisk konsultasjon som event kan betales med egne midler og ikke trenger henvisning fra fastlege.

Du/dere må gjerne ringe kolslinjetlf or en mer utdypende informasjon. Åpningstidene  er fra mand - fred fra kl 12 - kl 15.

Mvh Hilde

Lunge, Allergi

Nye allergimedisiner?

Hei.
Eneste allergitabletten som hjelper meg er polaramin. Jeg er multiallergiker og astmatiker. Men polaramin begynner å bli vanskelig å få tak i. Får fra utlandet og har nødvendig vedtak. Hvilke nyere antihistamin kan jeg prøve? Trenger en som hjelper både for tett neste, kløe i halsen og kløe i huden. Har prøvd zyrtec, den virker ikke. Kestine får jeg veldig vondt i magen av.....

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 14. august 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Det finnes flere typer allergitabletter(antihistaminer)som skal dempe allergiplager fra nese og øyne og ved hudplager. Det er individuelt hvilke typer som har effekt på den enkelte. Du har allerede testet og utelukket to. Be fastlegen din om råd for hvilke andre du bør prøve ut.
Her finner du en liste over de mest vanlige allergimedisinene

Lykke til!

Vennlig hilsen

Grethe Amdal

Hjerte/kar

Kjøreforbud etter hjerneslag

Hei. Er det noen klare regler for tidsperspektiv med tanke på kjøreforbud etter hjerneslag? Jeg har hatt en blodpropp, og har litt nedsatt førlighet i venstre arm, selv etter en uke. Dette kan i flg. legen på sykehuset trenes helt opp igjen. Mest sannsynlig i løpet av noen uke/mnd.. Er det da konkrete regler vedr periode for kjøreforbud som gjelder for førerkort kl 1, 2 og 3?

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. august 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

I førerkortveilederen som kom i fjor, ble det utarbeidet retningslinjer og veiledende råd for hvordan bilkjøring etter hjerneslag skal følges opp. Det er din behandlende lege som har ansvar for å vurdere evnen til å kjøre bil etter et hjerneslag. Det er også mulighet til å henvise til førerkortvurdering i spesialisthelsetjenesten hvis legen er usikker på tilstanden.

I forhold til ditt konkrete spørsmål, så vil det si at du nok har kjøreforbud i seks måneder for klasse 1, mens klasse 2 og 3 skal vurderes av spesialist etter ett år.

Du kan lese mer om bilkjøring etter hjerneslag på våre nettsider.

Jeg legger også ved link til førerkortveilederen.

Lykke til!

mvh

Marita L. Bjerke
slagsykepleier/helsefaglig rådgiver
 

Hjerte/kar

Rett til aktivitet etter hjerneslag?

Hei. Min far er slagrammet og har hatt hjerneblødning. Han er invalid etter dette og kommer ikke hjem mer. Men han synes å bare være på oppbevaring i institusjon og at han er passiv og uten noe særlig stimuli. Hvilke rettigheter har han til aktivitet i sin hverdag? Tenker både på å komme seg ut på tur og ha noe som gir mening i hverdagen

Les svaret

Vår ekspert, Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier svarer

Besvart 14. august 2017
Marita Lysstad Bjerke, Sykepleier

Hei!

Du stiller et spørsmål som er høyst relevant på vegne av mange i samme situasjon: Hva slags stimuli og aktivisering har eldre i sykehjem krav på og ikke minst nytte av? Hverdagen kan oppleves som monoton, rutinebasert og med lite muligheter for å gjøre noe utenom de hverdaglige aktivitetene som måltider og stell. Er det slik det må være?

Kommunen er forpliktet til å legge tilrette for aktiviteter i hverdagen for deres institusjonsbeboere. I Forskrift om "kvalitet i pleie og omsorgstjenester" står det at beboere har krav på tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter både ute og inne. Den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Her er det viktig at dere som pårørende etterspør dette. Hva finnes av tilbud? Hva egner seg for din far å delta på? Har de aktiviteter hvor dere som pårørende kan være ressurser? Det kan være vanskelig å være den pårørende som etterspør og etterlyser aktiviteter, men det kan bli du som er med og påvirker og gjør endringer i hverdagen for din far. Tilby deg og være en aktiv og deltakende pårørende hvis du har muligheter. Foreslå trivselstiltak og etterspør sammarbeidstanker mellom institusjon og andre aktører. Noen steder samarbeider de med skoler og barnehager, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler, Røde Kors, skolekorps, demensteam mm.

Lykke til!

 

mvh

Marita L. Bjerke
slagsykepleier/helsefaglig rådgiver

 

 

Rettigheter

Omsorgslønn

Hvordan beregnes omsorgslønn for ufaglærte? Pasienten trenger tilsyn døgnet rundt. På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kommunen er ikke pålagt å betale en bestemt timelønn. Men i rundskrivet om omsorgslønn anbefales de å bruke en timesats lik den for ufaglærte i helse- og omsorgssektoren. Har omsorgsyteren særlig kompetanse, f eks utdannet sykepleier, og dette har betydning for omsorgsmottakeren, anbefales de å gi en høyere avlønning.

Når det gjelder antall timer som innvilges i uken, er dette en skjønnsmessig vurdering som blant annet ses i sammenheng med eventuelle andre tjenester brukeren mottar. Men det samlede tjenestetilbudet fra kommen må været forsvarlig ut fra en rettslig minstestandard. Hva som er forsvarlig må vurderes i hver enkelt sak.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Uføretrygd og KLP

Jeg var tidligere medlem av KLP, i 12 år, fra 1998 til 2010. Jeg har i flere år fått AAP, men nå ser det ut til at jeg blir 60 % uføretrygdet. Kan jeg i den forbindelse søke om å få utbetalt noe fra KLP ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Da du har vært medlem i KLP i minst tre år, vil du kunne ha rett til uføretrygd fra KLP. Du kan gå inn på "Din side" hos KLP. Der finner du medlemstid og pensjonskalkulator som gir en god indikasjon på hva du eventuelt vil få fra KLP. Med 12 års medlemsskap vil du i utgangspunktet få 12/40 av full uførepensjon, som igjen justeres for uføregrad.

Med vennlig hilsen Atle Larsen