Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Sykepenger

Etter svar fra dere, så fikk jeg vite at arbeidsgiver/regnskapsfører fra dem har slettet meg som arbeidstaker . ? Jeg har ikke fått noe beskjed om dette og vet ikke helt når dem har gjort det heller. De påstår at jeg har sagt jobben selv, noe jeg ikke har gjort. Vil det ha noe betydning da ? M.v.h

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav skal legge til grunn den underliggende realiteten. Påstår arbeidsgiver at arbeidsforholdet er avsluttet og Nav legger det til grunn, er det ikke sikkert du har rett til sykepenger. Du bør derfor få avklart den rettslige status på ditt arbeidsforhold. Jeg gjør oppmerksom på at arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver følger bestemte prosedyrer om de vil avslutte et tidsubestemt arbeidsforhlold eller et tidsbestemt før arbeidsavtalen utløper.

Her finner du mer informasjon om oppsigelse av et arbeidsforhold:

oppsigelse

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Krav på sykepenger etter fødselspermisjon

Jeg er sykemeldt 100 % etter endt fødselsperm, men har hatt noen mnd. med perm uten lønn i mellom (har ikke rett på barnehage da barnet er født i desember og vi hadde ikke annen løsning enn perm uten lønn). Nav sier at jeg ikke har krav på sykepenger fordi jeg ikke har opparbeidet meg rettigheter (4 uker i jobb). Stemmer dette? Syns vi alltid faller mellom to stoler fordi barnet er født på feil årstid..

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Går du rett fra foreldrepenger og tilbake i jobb vil du ha rett til sykepenger fra dag en. Når du har hatt permisjon mer enn en måned etter at foreldrepengene opphørte, må du jobbe i fire uker før du har rett til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP etter sykemelding

Jobber i privat sektor, 2 x 50 % stilling. 1 med sittende jobb og 1 m gående/stående jobb. Om man da er 100 % sykemeldt fra den ene av disse mer enn 52 uker de 3 siste årene før man tar ut AFP, mister man da afp-en? Eller regnes det som bare 26 uker? Har da jobbet 100 % i den andre 50 % stillingen.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor gjelder dette: De siste tre årene før uttak kan du ikke ha mer enn 52 uker til sammen med 100 prosent sykepenger. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Har du det må du gjennoppta arbeidet minst 20 % og jobbe så lenge at du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse siste tre år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Refusjon av egenandeler

Hei. Fikk frikort 1 i august 2016. Hadde da overskredet egenandelstaket med kr 117,-. Da dette var under kr 200,- ble ikke overskridelsen refundert. Etter august har jeg hatt flere lege- og sykehusbesøk og hatt reiseutgifter i denne forbindelse. Med frikort betaler jeg ikke til lege og sykehus, men reiseutgifter betales og blir senere refundert av pasientreiser. Kort sagt betaler jeg kr 117,. mer enn det som er fastsatt som egenandelstak 1. Er dette riktig. Hvilken hjemmel har Helfo for at noen skal betale mer i egenandeler enn det som årlig fastsettes i statsbudsjettet? Dette berører mange flere enn meg. Det er de mest syke som når taket for egenandeler og som nå i tillegg også er fratatt reten til fri fysioteapi.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjemmel er folketrygdloven § 22-19:

"Stønader etter folketrygdloven kapittel 5 som utgjør mindre enn 200 kroner, skal ikke utbetales. Dersom medlemmet innen 6 måneder får rett til ytterligere stønadsbeløp etter kapittel 5, og summen av stønadsbeløpene utgjør minst 200 kroner, kan vedkommende kreve at beløpene slås sammen og utbetales under ett."

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Grunnstønad - diett

Hei Jeg har fått 'påvist' Irritabel tarmsyndrom (IBS). Dette setter en rekke begrensninger i matveien, noe som fører til store utgifter, dersom jeg skal følge Lav Fodmap-diett. Mitt spørsmål er om jeg har rett på noe form for støtte? Takk på forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den mest aktuelle ordningen er nok grunnstønad. Dette er en skattefri månedelig trygdeytelse som kan innvilges for å dekke ekstrautgifter du har til mat/diett. Ekstrautgiftene må være på minst 670 pr mnd. Dietten må være anbefalt av det rådende medisinske fagmiljøet i Norge.

Her er Nav`s rundskriv om grunnstønad: Grunnstønad

Rettigheter, Kols

Grunnstønad ved kols

Hei 😊 Trenger hjelp til å søke støtte til mamman min. Hun bor alene og er ufør 72 år. Hun har dessverre fått alvorlig kols😞 Hun har ingen bil og tørr ikke kjøre fordi begge beina er dårlige. Legen kan ikke gjøre noe med beina, hun går dårlig og balanseproblemer. Hun har falt og brukket kragebein og bak i rygg to ganger på et år nå. Pusten er så dårlig så hun trenger mer hjelp til å komme ut sosialt og mye legebesøk. Hun har problemer å holde på urinen så mye slitasje og vask. Hun har også mye tannutgifter . Hun har innlegg såle i det ene beinet, kortere bein. Hun er superklar i hodet og sosial men blir hemmet mye og tøft økonomisk. Håper du kan hjelpe meg å gi råd til søke grunnstønad

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få grunnstønad til å dekke ekstrautgifter til transport, må vilkårene være oppfylt før hun fylte 70 år. Når det gjelder grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til klesslitasje, er det normalt et krav fra Nav at det kan fremlegges kvitteringer for innkjøp av klær, sengetøy etc. Innkjøpene må gå over en periode på noen måneder slik at ekstrautgiftene synnliggjøres og dokumenteres. Det gis ikke grunnstønad til dekning av utgifter til tannbehandling. Men kanskje kan disse utgiftene dekkes etter de reglene som gjelder for stønad til tannbehandling. Det er tannlegen som skal vurdere type tannskade og om hun har rett til å få dekket deler av utgiftene etter reglene i folketrygdloven.

Her finner du Nav`s rundskriv om grunnstøand: Grunnstønad

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter fødselspermisjon

Hei . Har vært i mammaperm og nå gikk permisjonen min ut den 03.02.2017 . Men jeg ble sykemeldt 31.01.2017 og sendt inn del d av sykemelding. Så har jeg fått elektronisk melding på nav at jeg må sende inn sykemelding igjen så arbeidsiver ser det og jeg skulle gjøre det så står det : du kan ikke sende inn elektronisk du står ikke registrert arbeidstaker (hos arbeidsgiver). Hva gjør jeg da ? Har ikke fått beskjed om noe fra arbeidsgiver og har jeg rett på sykepenger da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. februar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hadde du foreldrepenger frem til du igjen begynte å jobbe eller skulle begynne i jobb, har du rett til sykepenger uten å først måtte jobbe i 4 uker. Du skal ha sykepenger fra den dagen du skulle begynne å jobbe. Når det gjelder det at du ikke får sendt inn elektronisk melding, er mitt råd at du tar kontakt med Nav for nærmere veiledning. Dette skal iallfall ikke ha betydning for retten til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Oppsigelse pga hjerneblødning

Hei, min mann ble rammet av en hjerneblødning juni 2015. Han har jobbet 100 % siden juni 2016. Nå har hans arbeidsgiver sagt at hvis ikke det skjer noen bedring lenger kan de ikke beholde han i jobben. Han går til logoped, men har kognitive utfordringer. Hvordan kan vi som familie forholde oss til dette utsagnet? Er det saklig oppsigelsesgrunn? Han jobber jo, men bruker noe mer tid på det han utfører av saksbehandling.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Oppsigelsevernet for arbeidstakere med helseproblemer er sterkt. Oppsigelsesvernet må ses i sammenheng med arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Er ikke den oppfylt vil normalt en oppsigelse ikke være sakelig og dermed ikke gyldig. Når det gjelder tilretteleggingsplikten, se diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26: tilrettelegging

Hvis han mener at arbeidsgiver ikke oppfyller tilretteleggingsplikten eller utsetter han for direkte eller indirekte diskriminering, kan kan få bistand av www.ldo.no

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kommunalt frikort

hei Uføretrygdet (100% )mottar både grunn og hjelpestønad første sats.spørsmål om Kommunalt frikort.kan man søke om det,slik at en slipper å betale egenandel på behandling hos lege, psykolog, poliklinikk og røntgeninstitutt. Kortet dekker også egenandel på behandlingsreiser som dekkes av helseforetak, samt medisinsk utstyr og viktige medisiner på blå resept .Med kommunalt frikort slipper en å spare opp til egenandelstak 1 på statlig frikort. med vennlig hilsen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes ingen lovfestet nasjonal ordning med kommunalt frikort. Noen kommuner har frivillig innført ordning med kommunalt frikort. Hva frikortet dekker og hvilke vilkår som må være oppfylt for å få frikortet varierer mellom kommunene som har denne ordningen. Dette gjelder i Oslo kommune: frikort

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellom kommunene som har denne ordningen. 

Hjerte/kar, Lunge, Rettigheter

Rett til assistent til turgåing?

Jeg er hjerte og lungesyk med hjertesvikt og 22 prosent lungekapasitet. Det jeg lurer på er om jeg kan få en hjelper til å være med meg på turer i det daglige? Jeg går tur morgen og kveld, dette gjør jeg for å holde meg så frisk som jeg kan. Jeg går mye alene men føler meg ikke helt trygg, noen sier at jeg har rettighet til å få en som kan være med meg.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den ordningen som er mest aktuell er støttekontakt (fritidsassistent). Det er kommunen som innvilger støttekontakt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen