Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Pasientskadeerstatning

Min samboer fikk hjerneblødning april 2018,har nedsatt gåfunksjon og affisert arm,korttidsminne,tror han har hjerneskade,ikke fått tilstrekkelig rehabilitering og oppfølging av nevrologer,ikke blitt innkalt til kontroller og samtaler,han er 53 år,fikk live sitt snudd på hode på 1/2/3,har han krav på noen form for erstatning ?mistet førerkortet pga epilepsi i juli.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å få pasientskadeerstatning er at det har vært en svikt ved helsehjelpen. Jeg forstår det slik at dere mener svikten knytter seg til oppfølgingen etter hjerneslaget. Skal svikten gi rett til erstatning må han ha kommet dårligere ut helsemessig som følge av svikten. Det betyr at svikt i seg selv ikke gir rett til erstatning. Svikten må ha ført til et økonomisk tap på minst 10 000 kroner og/eller en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Her finner dere informasjon om pasientskadeordningen: Npe

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Godkjent yrkesskade skal Nav melde til Helfo

Hei!
Jeg har ringt mange ganger til Nav og yrkesskade kontoret. Siste gang snakket jeg med en mann om vedtaket om min yrkesskade, godkjent fra NAV, hva jeg har rett på ved betaling hos min fast lege, på sykehus og når jeg kjøper medisin. Min fast lege og Helfo vil ha vedtak av yrkesskade. Mannen fra Nav sa at han skulle sende dette papiret, hvor det står at jeg har fått yrkesskade godkjent fra NAV. Kan dere hjelpe meg?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 06. februar 2019
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Legebesøk, behandling og medisiner som har årsakssammenheng med godkjent yrkessykdom, er fritatt fra egenandel. Det skal registreres hos Helfo at det foreligger godkjent yrkesskade. Det er Nav som skal informere Helfo, defor må du bare purre dem på nytt!

Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

 

Rettigheter

Fraskrivelse av samtykkekompetanse

Samtykkekompetent. Jeg har siden da jeg fikk påvist parox atrieflimmer blitt så påvirket psykisk av detre og gjort dumme valg med å overmedisinere for så gå til sengs. Lege spurte om jeg var kompetent jeg svarte ja men ikke ang medisiner. Kan jeg gi fra meg min egenrett til lege frem til lege får meg på rett kjøl? Er det dumt gjort av meg? Jeg nekter å ta statiner da jeg har prøvd de det er dumt mener hun. Hva anbefaler Dere meg å gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

 

Du kan ikke med endelig rettslig virkning fraskrive deg din helserettslige samtykkekompetanse. En frivillig fraskrivelse vil du når som helst kunne trekke tilbake. Men du kan avtale et opplegg med legen som best mulig ivaretar ditt behov.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Behandling i Norge når man bor i utlandet

Kan person som får dialyse og som er i respirator fraktes med fly til Norge for behandling i Norge istedenfor i Spania? Har også fått et mindre infarkt men i følge legene er dette ikke alvorlig.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg har for lite informasjon til å gi et konkret svar. Er han bosatt i Spania og har fulle rettigheter i det spanske helsevesenet, følger det av EU`s pasientdirektiv at han kan velge å få tilsvarende behandling i et annet EU/EØS-land. Men Spania er ikke forpliktet til å dekket utgifter utover det som behandlingen dekkes med i Spania. Reise- og oppholdsutgifter dekkes heller ikke. Skal han utover dette få planlagt behandling i Norge må han være medlem av folketrygden med rett til helsehjelp i Norge.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Alderspensjon og uføretrygd

Alderspensjon og uførepesjon etter 62 år.Kan man få uførepensjon når en tar ut alderspensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Søker du uføretrygd etter fylte 62 år, må du ha hatt en pensjonsgivende inntekt på minst 1 G året før uføretidspunktet, eller minst 3 G totalt i løpet av de siste tre årene før uføretidspunktet.

Du kan motta alderspensjon og uføretrygd samtidig, men samlet grad kan ikke overstige 100 %. Det betyr at du for eksempel kan kombinere 50 % alderspensjon med 50 % uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Beregning av uførepensjon etter tjenestepensjon

Hei. Den uføre delen som kommer på toppen av en uføretrygd. Forstår det slik at den kan være Max 70 prosent av tidligere intekt. Hvordan beregner forsikkring selskapet denne summen.? Brukes brutto fast lønn, eller total inntekt inkludert Evt overtid.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I privat sektor kan uførepensjonen dekke inntil 3 % av lønn inntil inntekt på 6 G + 25 % av G. I tillegg kan den gi inntil 66 % av lønn mellom 6 og 12 G. Uførepensjonen beregnes av normal årslønn i bedriften, beregnet på uføretidspunktet.

I offentlig sektor utgjør uførepensjonen 3 % av beregningsgrunnlag opp til 6 G + 25 % av G. I tillegg 69 % av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G. Pensjonsgrunnlaget er lønnen på sykemeldingstidspunktet. Den består av fast årslønn eller lønnstrinn + pensjonsgivende tillegg.

Manglende medlemstid i pensjonsordningen og gjennomsnittsberegning av stillingsbrøk kan redusere utbetalingen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til uføretrygd?

Hei jeg lurer på om du har rett på uføretrygd når du har godkjent Yrkeskade somatiske plager angst hukkomlseptoblematikk konsentrasjonvansker nervesykdommer nedsatt funksjonsevne resept seroquel paralgin venlafaxin p forte og ingen medisin hjelper blir bare dårligere hele tiden fikk skade på jobb alminiumslemma på stillaset traff meg rett i timingen har ikke blitt noe bedre siden ulykken har vert på Aap i 4år. Har jeg krav på uføret da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er inntektsevnen din varig nedsatt med 40 % eller mer, har det ingen betydning at du har godkjent yrkesskade når Nav vurderer om vilkårene for uføretrygd er oppfylt. Nav skal foreta en grundig vurdering av din arbeidsevne/inntektsevne. Dette innebærer utredning av helsemessige forhold av betydning for inntektsevne. I tillegg en arbeidsevnevurdering og muligens arbeidsutprøving. Er Nav av den oppfatning at medsinske tiltak eller arbeidsrettede tiltak ikke vil bedre inntektsevnen din, kan de innvilge uføretrygd uten at du må igjennom en lengre vurderingsperiode.

Når du har vært 4 år på AAP er det betimelig at Nav raskt avklarer om vilkårene for uføretrygd er oppfylt. Skal du gå lengre på AAP må Nav mene at det fortsatt er utsikt til at du kan komme tilbake i arbeid helt eller delvis.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Kan man selv velge rehabiliteringssted?

Hei. Min samboer som jeg er hovedpårørende til fikk hjerneslag i oktober-18. Han bodde da og bor fortsatt i Nord-Norge der han skulle ivareta våre barn mens jeg arbeidet på Østlandet. Jeg arbeider og bor fortsatt på Østlandet i nærheten av Sunnaas sykehus. Kan han ha noen rett til å komme å få behandling på Sunnaas?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Sunnaas er omfattet av fritt behandlingsvalg. Det betyr at er han tildelt rett til den type rehabilitering som de tilbyr, kan han søke seg ditt.

Her finner du mer informsjon om fritt behandlingsvalg: behandling

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Behov for redusert arbeidstid som følge av omsorg for samboer

Hei ! Min samboer er svært syk etter ferdig kreftbehandling. Hun har store utfordringer i hverdagen og behøver mye hjelp av meg. Finnes det noen ordninger hvor jeg kan søke om redusert arbeidstid ( uten å måtte gå ned i stilling) slik at jeg kan bistå henne mer i hverdagen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Se arbeidsmiljøloven § 10-2 nr. 4:

"Arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for det, har rett til å få redusert sin arbeidstid dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.Når avtalt periode med redusert arbeidstid er over, har arbeidstaker rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid. Under ellers like forhold har arbeidstaker med redusert arbeidstid fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid når stilling blir ledig i virksomheten, forutsatt at stillingen helt eller i det vesentlige er tillagt de samme arbeidsoppgavene"

Det er denne bestemmelsen som kan gi rett til redusert arbeidstid en periode i den situasjonen du er i nå. Du har ikke krav på å beholde full lønn.

Her finner du mer utførlig informasjon om ordningen: permisjon

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Lunge, Rettigheter

Dekning av reiseutgifter i forbindelse med behandling

Hei 100%uføretrygdet med kols,astma og epilepsi.Har ofte legeavtaler og regelmessige kontroller på forskjellige sykehus .Bruker for tiden kollektiv trafikk som forverrer helse tilstanden.Er det mulig å søke om dekning av reiseutgifter? i tilfelle ,hvor og hvordan søke om dette? på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. januar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kan du reise kollektivt og det er mindre enn 10 km til behandlingsstedet eller du kan reise på enhetstakst, dekkes ikke reiseutgifter. Utover dette dekkes reiseutgifter med en km sats på 2,50 uavhengig av reisemåte. Skal du bruke drosje må behovet for dette bekreftes av behandlingssted/behandler.

Her finner mer informasjon: pasienreiser

Med vennlig hilsen Atle Larsen