Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Slim i halsen

Har i lang tid vore plaga med slim i halsen og hosting. Hostar ikkje når eg ligg. Har nyleg vore gjennom prostatakreftoperasjon og har litt urinlekkasje. Har vore til syv spesialister i off helsevesen utan at dei finn ut av det. Har de noko anbefaling på kva eg kan gjere for å finne ut av dette problemet?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 23. mai 2018
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!
Regner med at du har blitt grundig undersøkt av alle spesialistene du har vært hos, så det er ikke sikkert mine forslag vil være til mye hjelp.
Det er mange faktorer som kan påvirke sliming i halsen, blant annet om man røyker. Noen medisiner kan også gi slike bivirkninger. Du burde eventuelt også bli sjekket for bihulesykdom, reflukssykdom og svelgebrokk ved å ta svelgerøntgen og CT av bihulesystemet. Hoste og sliming forbindes også med astma.
Lykke til!

Vennlig hilsen Grethe

Lunge

Stoffskiftemedisin som årsak til hoste og brystsmerter?

Kan Levaxin gi tørrhoste og brystsmerter? Bruker 50 mikrogram pr. dag. Dette har vart i snart 4 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Levaxin inneholder thyroxin som er stoffskiftehormon. Dosen du bruker er ganske lav, men blodets innhold av stoffskiftehormon (T4) og thyreoideastimulerende hormon (TSH) skal sjekkes innimellom for å sjekke om doseringen er korrekt. Brystsmerter og tørrhoste virker ukjent som bivirkning av Levaxin. Trolig bør du få sjekket lungene med funksjonsundersøkelser og røntgen, eventuelt hjertet, som mer sannsynlig årsak til disse plagene.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Stamcelleterapi ved kols?

Kan stamcelleterapi være en mulighet for kols pasienter?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 21. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Stamcelleterapi er noe som man har forsket på i flere år. Det kan virke enkelt, men utviklingen går langsomt. Ut fra det jeg vet ser det ikke ut til at dette vil kunne bli aktuelt innen kolsområdet innen overskuelig fremtid.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge, Rettigheter

Skal minstepensjonister betale egenadel for medisiner på blå resept?

Hei. Jeg har hatt uføretrygd og har hatt Kols i 14 år .Fikk mine medisiner på blå resept og ingen egenandel. Ble pensjonist i januar. Da må jeg betale egenandel og har mindre utbetalt nå enn når jeg var uføretrygdet. Hva er reglene?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. mai 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står på helsenorge.no:Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek/hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek/bandasjist om egenandelen, tar det sju virkedager før beløpet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Blåfarge på lepper og negler

Jeg har fått en blåfarge på leppene og neglene blåner. Har jeg dårlig oksygenopptak?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det kan virke som om det lavt oksygennivå i blodet. Du bør vel sjekke dette hos legen hvor det kan måles oksygenmetning, eventuelt sjekke Hb (blodprosenten) for å se om det er høyere Hb enn vanlig. Så må man eventuelt gå videre med andre undersøkelser.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Langvarig lungebetennelse

Hei, jeg har hatt lungebetennelse siden medio februar og har prøvd forskjellige tabletter, men hoster fremdeles og får opp grønt slim. Er ikke-røyker og lever et helt normalt liv med en god del trim både sommer og vinter. Kva skal eg prøve ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det virker som det fortsatt er bakterier i det du hoster opp. Da kan det være nødvendig å undersøke om bakteriene er følsomme for de medisiner du har brukt. Da må man sende prøve av det du hoster opp til dyrkning i laboratorium. Det kan også være aktuelt å ta et røntgenbilde av lungene, eventuelt CT-undersøkelse hvis det ikke gir seg.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Forholdsregler ved lungebetennelse

Jeg er en 77 år gml kvinne som nettopp har startet behandling av en mild lungebetennelse. Det er første gang jeg har hatt sykdommen. Hvordan skal jeg leve mens behandlingen pågår? Vanligvis driver jeg en del fysiske aktiviteter, presser meg gjerne litt. Bør jeg avstå fra det nå? Event for hvor lenge? Bør jeg unngå solen? Er det å fryse farlig? Det ser ut til penicilinen hjelper fra første dag. Ser frem til svar fra eksperten. Mvh Laila

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ved lungebetennelse er det lurt å gi kroppen litt ro til det er gått over. Å presse seg fysisk bør du nok vente med til du merker at kroppen begynner å fungere normalt igjen. Men forsiktig fysisk aktivitet er bra hvis du orker det. Soling under behandling med antibiotika kan i noen tilfeller gi uventet sterk reaksjon i huden, særlig hvis du bruker doxycyklin eller tilsvarende. Det er ingen fordel å fryse, så du bør nok kle deg slik at du unngår det. Man fryser ofte lettere i slike perioder, og ofte svetter men litt og blir lettere avkjølt etterpå.

Men det går jo over, så god bedring!

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Behandlingsvalg ved lungefibrose

Hei, LHLs artikkel nevner flere alternative medisiner til kortison for behandling ved idiopatisk lungefibrose. Kun kortison er foreslått fra Ullevål sykehus. Er det gode grunner til å droppe de andre? Gjelder mann, 60 år, 50 % kapasitet (ned fra 75 på bare ett år), forøvrig i forholdsvis god form, ikke-røyker.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Man vil ofte forsøke kortison, for det kan gi bra effekt i flere tilfeller. Ellers fins det to registrerte preparater som også kan ha effekt ved idiopatisk lungefibrose (Ofev og Esbriet). Du må nok spørre legen på sykehuset om begrunnelsen for behandlingsvalget. Noen ganger kan det for eksempel være uønsket å bruke disse medisinene i kombinasjon med enkelte andre medisiner, eventuelt pga nedsatt nyrefunksjon eller leverfunksjon mm.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Allergitabletter og prikktest

Hei. Jeg var å testet meg for astma og allergier for ikke lenge siden. Jeg hadde da tatt allergitabletter over tid og også samme dag. Men reagerte fortsatt på prikketesten, vil dette ha gjort at det har slått ut mindre enn om jeg ikke hadde tatt allergitablett?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Ja, det er sannsynlig at du ville slått ut kraftigere hvis du ikke hadde tatt allergimedisinen. Noen ganger demper medisinen utslagene så mye at det er vanskelig å si noe eksakt ut fra allergitesten. Det er vanlig å måtte slutte med allergimedisin ca. en uke før test.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Alfa-1-antitrypsinmangel

Alfa1 antitrypsin mangel. Under Diagnostikk her står det nevnt mageplager. https://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/alfa1-antitrypsinmangel/.
Hvilke mage-/tarmplager kan oppstå for personer med Alfa-1-antitrypsin mangel?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 11. mai 2018
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

A1-at-mangel skyldes manglende produksjon av dette stoffet i leveren. Ved siden av nedsatt lungefunksjon kan man også få symptomer på leversykdom med utvikling av skrumplever. Man kan derfor også ha endel uspesifikt mageubehag og gulsot i enkelte tilfeller. Du kan nok finne mer utfyllende svar hvis du leter på nettet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem