Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Kan pipende pust ved forkjølelse være astma?

Datter på 9 år. Lett forkjølet med hoste og litt slim nå. God allmenntilstand. Hørte piping i pusten etter fysisk aktivitet idag, og lurer på om det er normalt ved forkjølelse? Bør hun sjekkes ut i forhold til om det kan være astma? Hun er til vanlig en aktiv jente, og hun sier selv at pipende pust kun har skjedd noen få ganger tidligere. Hun husker ikke om hun har vært forkjølet ved disse episodene. Ingen tegn til anstrengt pust utover at hun var "naturlig" andpusten etter aktivitet, og hun føler også at hun får "nok luft". Har ingen kjente allergier, og har som liten blitt undersøkt hos spesialist pga langvarig hoste; det ble den gang avkreftet mistanke om astma/allergi, og legen konkluderte med at hosten kun skyldtes irriterte luftveier som følge av trange anatomiske forhold (blodprøver (igf?) var også helt fine, og viste visstnok at hun ikke var disponert...?). Jeg lurer altså på om det er normalt å oppleve enkeltepisoder med pipende pust når man er litt forkjølet?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 19. mai 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

I utgangspunktet kan det virke som om det er forkjølelsen som gir episoder med pipende pust. Forkjølelser, som oftest er virusinfeksjoner, kan gi slimdannelse i de små luftveiene, noe som igjen fører til hoste, pustebesvær og piping. Disse symptomene kan ligne veldig på astma. Mitt råd er å se det an og heller kontakte lege for utredning om den pipende pusten vedvarer etter at forkjølelsen er over.

Vennlig hilsen
Grethe Amdal

 

Rettigheter

Uføretrygd og feriepenger

Siste henvendelse ang dette var i 2015, så jeg lurer på om det er noen endring ift feriepenger og uføretrygd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. mai 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du spør om du får feriepenger av uføretrygd er svaret nei. Men du få utbetalt uføretrygd 12 mnd i året. Utbetalingen i juni er skattefri.

Spør du om feriepenger regnes som inntekt ved siden av uføretrygd, er svaret ja om feriepengene er opptjent av inntekt du har hatt etter at du begynte å få utbetalt uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Uvel etter CT av lungene

Hei. For noen dager siden tok jeg ct av lungene med kontrast. Undersøkelsen gikk fint, kjente prikking i tunge og bryst og fikk den vanlige varmefølelsen som man kan få, og var i grei form da jeg forlot sykehuset 45 min etter undersøkelsen. Da jeg kom hjem, fikk jeg uryddig hjerterytme, dette ga seg, men dagen etter (tok undersøkelsen på kvelden) var jeg i veldig dårlig form. Tung i pusten, trang over brystet, kvalm og ør. Det har blitt bedre for hver dag, men føler meg fortsatt ikke i toppslag. Og har endel ubehag over brystet. Er dette noe som bør følges opp, eller en "normal" reaksjon?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. mai 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det er bra at du tar denne reaksjonen opp med lege. Det er ikke helt uvanlig med allergiske reaksjoner på kontrastvæske, og det du forteller gir mistanke om en lettgradig reaksjon. Jeg vil anbefale at du tar kontakt med legen din snarlig. Det er meget viktig at du forteller om denne episoden dersom du skal ha kontrast ved en seinere anledning, fordi en seinere reaksjon kan tenkes å bli kraftigere.

Hjerte/kar

Naturmidler og blodfortynnende medisin

Ser i dagbladet av 6/7 at legemiddelverket sier at personer som går på blodfortynnende bør være kritiske til urteekstrakter. Er naturproduktet PROSTAMED forenelig med bruk av Albyl-e og Simvastatin, som jeg bruker etter utblokking og innsetting av 2 stenter i 2013 ?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. mai 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Forsiktigheten gjelder særlig ved bruk av det antikoagulerende preparatet marevan, men også de nyere blodfortynnende preparatene (NOAC's) som eliquis, pradaxa, xarelto. Albyl-E virker på en annen måte (blodplatehemmer), og kan i utgangspunktet kombineres med kosttilskudd. Jeg finner ikke åpenbare grunner til at ikke prostamed skal kunne kombineres med albyl og simvastatin.

Hjerte/kar

Pci behanlding og rehabilitering.

Blir pci behandlede pasienter henvist til rehabilitering?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. mai 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Takk for viktig spørsmål. PCI behandlede pasienter har i utgangspunktet nytte av og rett til rehabilitering, men langt fra alle blir henvist. Det er fornuftig å ta en prat med fastlegen eller legen på sykehuset om at du er motivert for rehabilitering, så vil de hjelpe deg med henvisning.

Hjerte/kar

Hjertebank, panikkangst, QRS og QT verdier.

Jeg er en mann på 30 år som for et par måneder siden tok EKG på legekontor etter noen episoder med panikkangst hvor jeg følte mye hjertebank. Utskriften viste en QRS på 109 ms og korrigert QT-intervall 464 ms. Ut fra det jeg har lest er dette noe høye verdier, men legen sa at det ikke var noe tegn til noe galt på EKG-en. Jeg er imidlertid ikke sikker på om jeg bør slå meg til ro med dette? Kan dette også måles med 24 timers EKG? Dersom en har langt QT-intervall, er dette noe som kan forbedres "av seg selv"? Jeg kan legge til at jeg samtidig fikk påvist jernmangel og har merket veldig lite til symptomene etter jeg begynte med jerntilskudd. Jeg har blodtrykk under 120 mmHg systolisk og relativt lav hvilepuls (var bare 47 da EKG ble tatt, men den pleier å være litt høyere).

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. mai 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Hjertebank relatert til panikkangst er ikke uvanlig, og i slike tilfeller er det heldigvis hjertet oftest normalt. De QRS og QT verdiene du rapporterer synes å være i øvre normalområde. Jernmangel og visse mineral/vitaminmangel situasjoner kan, som du helt riktig refererer påvirke EKG-funn. Flott at symptomene har bedret seg etter jerntilskudd. Jeg synes ikke at du skal engste deg for mye, og at du godt kan se dette an og evt. få tatt et kontroll EKG på et seinere tidspunkt. 

Hjerte/kar

Utredning av hjertet

Hva er feil? Ved kraftig hoste svartnet det for meg og jeg besvimte. Jeg har en feil på hjertet, mener de etter utredning. Mitt sykehus vil innoperere inn en Reval for å overvåke hjertet. Dette hjelper ikke på mine pusteproblemer. Går på Marevan og har hatt flere blodpropper i lungene og disse er der enda. Hva anbefaler dere å gjøre, reise til Feiring for utredning eller hva?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 15. mai 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det er nok vanskelig å svare sikkert på årsaker til problemene dine før utredningen er ferdig. Hensikten med en såkalt reveal (en liten hjerterytme-opptaker som plasseres under huden) er å oppdage en eventuell forstyrrelse i hjerterytmen din som årsak til besvimelsen. Dersom en slik rytmeforstyrrelse skulle foreligge så vil du få tilpasset behandling for dette. Marevan vil bidra til at du ikke får flere blodpropper i lungene. De gamle blodproppene vil ofte forsvinne gradvis. Jeg vil anbefale at du prøver å få en god prat med legen din om totalsituasjonen.

Allergi

Bedre med to allergitabletter enn en?

Hjelper det bedre om en tar 2 allergitabletter enn 1 tablett?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 15. mai 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

De aller fleste allergitabletter skal tas en gang daglig. Om du ikke har god nok effekt av de allergimedisinene du tar, må du kontakte legen din for utprøving av en annen type, eventuelt supplering av andre typer allergimedisin. Vi reagerer ulikt på ulike medisiner, og om du ikke er fornøyd med en type, er det sannsylig at du vil få hjelp av en annen.

Lykke til!

Vennlig hilsen
Grethe Amdal