Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Trange årer i leggene

Hei! Er en 68 år gammel pensjonist i full jobb og vel så det. Arbeidsdagen er preget av mye reising, stress og ansvar. Fikk en trippel bypassoperasjon i 2007 og etter noe gjenopptrening begynnte problemene i beina. Har alltid hatt såkallt "restless leggs" men det ble veldig mye verre og beina stivnet under trening og er idag blitt til "fuglekikker syndromet". Kan ikke gå 100 m lett, rask gange uten og måtte stoppe. Har også store problemer med å sove pga. rastløs/vonde ben. Legen min var positiv til operasjon, fikk meg satt opp til operasjonstime og nevnte at det fantes tre alternativer. Så dukket jeg optimistisk opp til operasjonsforberedelser en uke før operasjon og fikk vite hvilke valg jeg hadde: forsøke å rense årene, bruke blodårer fra andre steder i beinet (men da "bruke opp" de siste store årene som kan "omplasseres") eller få kunstige årer. Aller mest understreket legen at jeg burde vente så lenge som mulig før jeg prøver noen av delene... Vente har jeg gjort og orker ikke ha det sånn lenger, men er veldig usikker på hvilke løsning jeg bør velge og synes det er rart at operasjonslegen ikke kunne anbefale en av operasjonene og det hele ble lagt fram på en måte som gjør at jeg sitter her nå og føler at dette egentlig ikke kan løses på noen god måte. Om jeg velger kunstige årer som kun holder 2-3 år, vil det da være en enkel sak å bytte de ut når de er "brukt opp"? Hvor risikabelt er det å rense opp de jeg har - vet de vil bli tynnere, men hvordan merker man om de er for tynne - hva kan gå galt? Finnes det andre alternativer i utlandet, evt. pågående studier for nye typer behandling? Hadde vært intressant å høre om liknende tilfeller og hvordan det har gått. På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. desember 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for spørsmål

Jeg har stor forståelse for din frustrasjon over lite konkrete svar fra kirurgen. Selv for meg som er lege, og jobber med hjertesykdommer, er det vanskelig å si noe om hvilket valg man bør gå for. Dette er rett og slett utenfor mitt kompetanseområde, og da er det i hvert fall vanskelig for en som deg som ikke er lege. 

Du beskriver betydelige plager. At en 68-åring ikke kan gå mer enn 100 meter er svært lite tilfredsstillende. Etter min forståelse er det derfor på tide å gjøre et eller annet for å hjelpe deg. Jeg kjenner ikke andre alternativer enn de du lister opp, men jeg mener helt bestemt at det må være kirurgens oppgave å anbefale en spesifikk behandling. Man kan spørre om pasienten har en preferanse om det ene eller det andre, men hvis pasienten ikke vet, må kirurgen ta beslutningen. Kanskje forstod ikke kirurgen din at du var usikker på metode? Jeg vil anbefale deg å kontakte sykehuset igjen, og be om en ny time. Der må du si helt klart i fra om at du er betydelig plaget, ønsker hjelp, og vil at kirurgen skal bestemme hva som skal gjøres. 

Lykke til!

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Albyl E og forebygging av hjerneslag

Hei! Jeg har nettopp begynt med Albyl-e da legen var usikker på om jeg hadde hatt et lite TIA eller ikke. Egentlig ville han gi meg kolesterolsenkende, men mitt kolesterol er bra og med mitt forhøyete Lp(a) mener jeg Albyl-e var mer passende. Dette ut ifra artikler jeg har lest om at nyere amerikansk forskning ANTYDER at Albyl-e muligens kan redusere Lp(a). Det står at Albyl-e skal taes mellom måltidene. Nyere amerikansk forskning (igjen!)hevder at Albyl-e bør tas før sengetid da man da vil være best rustet mot et slag eller infarkt, da disse oftest inntrer om morgenen. Stemmer dette? Eller hva mener dere er beste tidspunkt for å ta Albyl-e?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 12. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

 

Hei og takk for spørsmål.

 

Forebyggende behandling av hjerte-/karsykdom og forstyrrelser av fettstoffer i blodet styres av nasjonale og internasjonale retningslinjer. Disse retningslinjene er basert på kvalitetssikret forskningslitteratur på fagområdet, og de oppdateres med jevne mellomrom. Når det gjelder forhøyet Lp(a) viser forskningslitteratur at det ser ut til å øke risikoen for hjerte-/karsykdom. Det er også beskrevet i forskning av nyere dato flere stoffer som kan redusere nivået eller motvirke effektene av et forhøyet Lp(a), men så vidt jeg vet har man ikke kunnet påvise i hvilken grad dette bidrar til reell reduksjon av hjerte-/karsykdom. Albyl E er nevnt i flere av disse nyere forskningsartiklene som et medikament som mulig kan motvirke de uheldige effektene av et forhøyet Lp(a)-nivå. Behandling med Albyl E mot forhøyet Lp(a) er imidlertid på nåværende tidspunkt ikke implementert i gjeldende retningslinjer og vil i så fall være å anse som mer eksperimentell behandling mot forhøyet Lp(a).

 

Ved mistenkt TIA er det viktig å kartlegge risikofaktorer for hjerte-/karsykdom, evt utrede om det er tegn til slik sykdom og starte opp med forebyggende medikamentell behandling om nødvendig. Det innebærer da å vurdere behovet for forebyggende behandling mot blodproppdannelse, kolesterolsenkende medikamenter og blodtrykkssenkende medikamenter. Kolesterolnivåene ved mistenkt TIA bør ligge lavere enn det man aksepterer hos antatt friske personer. Det er viktig å vurdere behovet for kolesterolsenkende behandling, som er dokumentert å ha god forebyggende effekt på nye TIA og hjerneslag samt hjertesykdom

 

Det stemmer, som du skriver, at det i forskning er kartlagt at hjerneslag og hjerteinfarkt forekommer oftest på morgenen. Retningslinjene for forebygging av TIA og hjerneslag gir ingen spesiell anbefaling om når på døgnet Albyl E bør tas. Det vanligste er å ta Albyl E på morgenen, men det er heller ingen ting i veien for å ta den på kvelden. Det aller viktigste er å ta medisinen regelmessig og unngå å glemme å ta den, noe som kanskje kan være vanskeligere for noen på kvelden.

 

Lykke til videre!

 

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

 

Hjerte/kar

Klaffeinsuffisiens

Hei. Jeg er 29 år og jobbet på et sykehus for litt siden. Ene legen som var i spesialisering der spurte om han kunne få øve på utralyddiagnostikk på meg. Han fant tilfeldigvis ut at jeg hadde en klaffeinsuffisiens mellom et forkammer og et hovedkammer (husker ikke hvem av de), og at jeg hadde tykkere hjertevegger enn vanlig. Jeg har anstrengelsesutløst astma og IBS, men er ellers sprek og frisk. Trener, er normalvektig og røyker ikke. Burde jeg fått dette med hjertet utredet videre eller er det noe jeg bare skal leve normalt med? Har en del på min fars og mors side med hjertekarsykdommer.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 11. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

Funnene som ble gjort på ultralydundersøkelsen av hjertet ditt behøver ikke ha noen spesielle konsekvenser. Det kan være et normalfunn hos en som trener mye, for ekspempel. Men siden legen har sett noe der som avviker fra det normale vil jeg anbefale at du blir undersøkt på nytt av en lege med mer erfaring i å bruke ultralyddiagnostikk. Da kan du få avklart om dette er noe som bør følges opp videre. Du kan ta dette opp med fastlegen din som kan henvise deg videre til hjertespesialist ved sykehus eller til hjertespesialist som driver egen spesialistpraksis.

Lykke til!

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

Hjerte/kar

Blodproppforebyggende behandling ved atrieflimmer og koronarsykdom

Hei! Bør jeg begynne med Marevan nå, samtidig som jeg bruker Albyl-E og Plavix, eller vente til Plavix avsluttes? Bakgrunn: 69 år, gift, ikke røyker, spiser sunt (lite fett), BMI er 25,5, er fysisk aktiv (hus, hage, båt og seiling) uten hard trening. Helse: Kjent koronarsykdom. PCI i 2002 (2 stenter) og 2014 (1 stent). Infarkt i hjernestammen med tap av hørsel på venstre side i 2007. Kortvarige (sekunder) atrieflimmer av og til. CHADS-VASC score > 4. Tendenser til bloduttredelser i huden ved slag eller belastninger. Medikamenter: Selo-Zok 50 mg, Albyl-E 75 mg, Lipitor 40 mg, Levaxin 25 mcg, Plavix 75 mg i 12 mnd. OU anbefaler å begynne med Marevan uten å ta stilling til samtidig kombinasjon med Albyl-E og Plavix.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 03. desember 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

Først må jeg understreke at jeg ikke kan være den som avgjør din medikamentelle behandling, det må en lege som kan følge deg opp videre gjøre. Jeg kan gi deg råd om hvordan du bør håndtere problemstillingen din.

Det finnes retningslinjer man følger ved problemstillinger som din, men legen må alltid bruke skjønn og vurdere hver enkelt pasient individuelt. Marevan er anbefalt brukt, i følge retningslinjene, som blodproppforebyggende behandling ved atrieflimmer når man har CHA2DS2-Vasc-score over eller er lik 1. Denne scoren brukes for å kalkulere pasientens risiko for å utvikle blodpropp. Du oppfyller kriteriene for å bruke Marevan. Dersom man har koronarsykdom i tillegg er det anbefalt å bruke Albyl E som blodproppforebyggende behandling. Og dersom man blir behandlet med PCI ( blokking/stenting av kransåre) er det i tillegg anbefalt å bruke ett blodproppforebyggende medikament til (f.eks Plavix) sammen med Albyl E en periode, som regel 9-12 mnd. Det betyr at med nylig behandlet koronarsykdom og atrieflimmer er det aktuelt å behandle med 3 blodproppforebyggende medikamenter samtidig en periode. Slik trippelbehandling kan være aktuelt for deg og det er viktig å få klarhet i hvilken behandling du skal ha videre. Dette bør en hjertespesialist ta stilling til. Jeg vil oppfordre deg til å ta kontakt direkte med sykehuset som har bestemt at du skal bruke Marevan, eller at du tar kontakt med fastlegen som kan kontakte sykehuset.

Lykke til!

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

 

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjertetransplantasjon i utlandet

Kan man si noe om hva det koster for en hjertetransplantasjon i utlandet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. desember 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ikke kunnskap om hva en hjertetransplantasjon i utlandet vil koste.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Behandling av høyt blodtrykk

Bør jeg på blodtrykksmedisiner når jeg ikke er overvektig, men har hatt høyt blodtrykk i ca 5 år, spiser sunt og trener? Har en farmor og far som går på blodtrykksmedisiner. Sist jeg målte hos legen: 145/95 på morgenen.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 26. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Definisjonen på forhøyet BT er BT > 140/90 målt i hvile ved to eller flere tidspunkter, ikke samme dag. Ideelt sett ligger BT gjerne noe lavere enn dette, ned mot 120/80. Alternativt kan man gjøre blodtrykksregistrering gjennom et helt døgn. Da er grensen for hva som kalles høyt BT litt lavere når man ser på gjennomsnitts-BT for 24 timer. Hvorvidt du bør behandles medikamentelt for høyt BT må vurderes ut fra din totalrisiko for hjerte-/karsykdom. For å vurdere din totalrisiko trengs opplysninger om din eksakte alder, forekomst av hjerte-/karsykdom i din nærmeste familie, dine kolesterolnivåer, om du har diabetes eller har tendens til høyt blodsukker og om du røyker. Ved betydelig forhøyet blodtrykk behandler man med medikamenter ut fra det forhøyede blodtrykket alene. Da er som regel blodtrykket > 160 i overtrykk og/eller > 100 i undertrykk. Ditt BT er lett forhøyet. Egentiltak er også viktig behandling av høyt blodtrykk med eller uten tillegg av medikamenter. Trening og vektnedgang kan bidra til bedre blodtrykk. Dette virker dog ikke som potensielle forbedringsområder hos deg. I tillegg er andre egentiltak som kan bidra til å redusere risikoen for framtidig hjerte-/karsykdom viktig hos personer med høyt blodtrykk. Det gjelder røykeslutt, ha et sunt kosthold og redusere stress.

Jeg vil anbefale at du får en gjennomgang av din totale risiko for hjerte-/karsykdom hos din fastlege og at evt. BT-behandling vurderes ut fra det.

Lykke til! Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Sykmelding etter PCI (utblokking/stenting)

Hei, jeg skal inn til en hjertekateterisering neste uke på HUS. I følge legen er det sannsynlig at de vil gjøre et par utblokkinger som vil medføre at jeg blir lagt inn over natten. Jeg glemte å spørre legen om hvor lenge det er normalt at man blir sykemeldt etter dette. Kan dere svare?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 26. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

Om man trenger sykmelding, hvor lenge man evt trenger eller om man kan jobbe gradert etter PCI-behandling (utblokking og/eller stenting) varierer. Vanligvis er man fullt eller delvis sykmeldt etter en behandling, men hvor lenge og i hvilken grad avgjøres av diagnosen din, hva slags arbeid du har, hvilken form du er i etter behandlingen, hvilken form du var i på forhånd og hvor raskt du får trent deg opp igjen etterpå. Dette vurderer du sammen med fastlegen din.

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

Hjerte/kar

Behandling med Aldactone

Tester ut Aldactone 25 mg i håp om å få en bedre hverdag. Har bl.a. Fibromyalgi, daglig hodepine og noe migrene. Følges av lege. Kjenner dere til at medisinen også kan hjelpe på FM smerter? I forsøket jeg søkte opp via Google brukte de dose på 100-200mg. Bortsett fra svimmelhet er det noe annet jeg skal følge med om tablettene påvirker blodtrykket som var 110/90 da jeg startet med de? Pleier å ha 120/80.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 25. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Innenfor feltet hjerte-/karsykdommer brukes Aldactone primært i behandlingen av hevelser og høyt blodtrykk. Medikamentet brukes ofte hos pasienter med hjertesvikt. Jeg kjenner ikke til at medikamentet også brukes til behandling av andre sykdomstilstander i andre fagfelt. Medikamentets blodtrykksenkende effekt kan medføre i noen tilfeller at blodtrykket blir i laveste laget, som regel for en periode, og man får plager i form av svimmelhet og tretthet. For øvrig skal behandling med dette medikamentet følges opp hos lege med blodprøvetaking for å kontrollere flere parametre i blodet.

Vennlig hilsen

Ellen H. Julsrud

Hjerte/kar

Søvproblemer og angst etter hjerneslag

Min mor på 67 år har nettopp kommet hjem fra sykehuset etter hjerneinfarkt. MR viste også at hun også har hatt 2 tidligere hjerneinfarkter som hun ikke har merket noe til. Heldigvis gikk alt fint, men nå sliter hun med søvnproblemer og angst. Hvordan kan vi hjelpe henne med dette? Mvh bekymret datter

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 25. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål.

Det er godt å høre at det ser ut til å ha gått fint med moren din etter hjerneslagene. Søvnproblemer og angst er viktig å ta tak i for at moren din kan ha det best mulig. Viktigst er det at man prøver å avklare hvorfor disse plagene har kommet nå. Da er det lettere å vite hvordan man kan håndtere situasjonen. Det kan være en reaksjon på at man har fått en sykdom og det sykdommen fører med seg, mangel på informasjon, nye medikamenter og mange andre ting. En samtale med fastlegen for å avklare dette kan være lurt. Kanskje du kan spørre moren din om det kan være nyttig at en pårørende er med på en slik legetime.

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Hjertebank, svimmelhet, tretthet og tiltaksløshet

Er medlem av LHL og driver trening med opplegg i laget. Ved siden av egentrening styrke og kondisjonstrening. Ved inntak av sukkerholdig drikke og f.eks alkohol(vin) får jeg voldsom bank/slag i hjerte med hvilepuls på 80. Denne tilstand er ikke merkbar ellers uten nevnte tilført påvirkning. Ved supersett trening blir jeg også noe svimmel i slutten av øvelsen. Generelt føler jeg å være i god form men er mye "uforklarlig trøtthet" (sliten) og tiltaksløs. Har dere en anbefaling til meg.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 24. november 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Hjertebanken du kjenner er ikke helt uvanlig og et ufarlig fenomen ved tilførsel av sukker til kroppen gjennom ulike drikker som saft, juice og vin. At du blir svimmel under trening kan skyldes flere ting og er vanskelig å svare sikkert på uten flere opplysninger. Det er viktig å tilføre nok væske før, under og etter trening. Uforklarlig tretthet og tiltaksløshet kan være symptomer på mange tilstander og kan forekomme hos alle uten at man nødvendigvis er syk. Jeg vil anbefale å ta opp disse probemstillingene med fastlegen din som også har mulighet til å få ytterligere oppysninger om deg.

Vennlig hilsen Ellen H. Julsrud