Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Pacemaker og sikkerhetskontroll på flyplass

Er det farlig å gå gjennom sikkerhetskontroll på en flyplass når man har pacemaker? Se hva VG skriver i dag 23.11.14 http://www.vg.no/nyheter/utenriks/britisk-avis-diana-30-doede-etter-aa-ha-gaatt-gjennom-sikkerhetskontrollen/a/23341500/

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 23. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er generelt sett trygt for pasienter med pacemakere eller hjertestartere å gå gjennom sikkerhetskontrollen på flyplasser. Har du pacemaker/hjertestarter, må du informere personellet om det, og be dem om ikke å bruke den håndholdte metalldetektoren over pacemakeren i lenger tid (mer enn et par sekunder), da den kan påvirke programmeringen. Du bør heller ikke oppholde deg i "passerings-rammen" lenger enn nødvendig, eller lene deg mot den. 

Hva som har skjedd i denne konkrete saken i Russland er umulig å si, og trenger ikke å ha noe med pacemakeren eller sikkerhetskontrollen å gjøre. Undersøkelser vil gi svaret på det. 

Hjerte/kar

Hjertebank

Min mor, og mormor, døde henholdsvis 73 og 67 år gamle av umiddelbar, ikke tidligere kjent, hjerteproblematikk. Utover dette er det ingen hjertesykdom i familien. Jeg, mann i midten av 40-årene, har det siste året - 2 til 3 ganger i uken - opplevd at det føles som om hjertet skal hoppe over et slag/bruker veldig lang tid på å komme seg til neste slag. I tillegg merker jeg at hjertet oftere enn tidligere slår "tungt" uten at jeg egentlig har utført noen forutgående aktivitet som skulle ha medført økt hjertefrekvens. Er dette noe å bekymre seg over, eller kun slikt som kommer med alderen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Enkelte hjertesykdommer kan være arvelige, men om dette gjelder din mor og mormor vet jeg ikke. Jeg synes du beskriver symptomer som bør utredes nærmere. Det er ikke sikkert at symptomene dine er uttrykk for noe alvorlig, men en tur til fastlegen er lurt. Fastlegen kan kartlegge plagene dine nærmere og bestille nødvendig tilleggsundersøkelser. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Ablasjon ved atrieflimmer og ventrikkeltakykardi (VT)

Jeg har atrieflimmer pluss VT-/flimmer. Jeg har fått operert in en ICD i tilfelle for lav eller for høy puls. I tillegg tar jeg medisin, 25 mg Carvedilol 2 x daglig, 80 mg Sotalol 3 x daglig, 100 mg magnesium 3 x dalig samt Xarelto 7,5 mg 1 x daglig. Likevel får jeg "føling" av at pulsen av og til (3 - 4 ganger daglig) blir for høy og ICDen "slår" inn eller at jeg kan regulere det ved dyp pusting. Jeg har vært i Danmark for ablasjon, men man klarte ikke å gjøre noe med dette der da man ikke klarte og fremkalle "urolighet" i hjertet og at mine lyskeblodårer var for komplisert å komme opp i til hjertet. Er det andre klinikker i Europa som kan hjelpe meg med ablasjon av min VT/-flimmer? Det andre spørsmål mitt går på kost. Bør jeg unngå å spise mat og drikke med kalisum helt og holden. Jeg er glad i melk, men har prøvd å unngå det med fare for at medisinen ikke virker eller at det kam fremkalle "urolig" hjerte. Livskvaliteten min er nedsatt med 20 - 30 % pga av VT/flimmer og jeg er meget opptatt av å få gjøre en ablasjon. Hvor kan man gjøre det foruten i Norge og Danmark?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Atrieflimmer og ventrikkeltakykardi (VT) er to ulike hjerterytmeforstyrrelser. Atrieflimmer har sitt opphav i forkamrene, mens VT har sitt opphav i hovedkamrene. Behandling er alt fra medisinering og ablasjson, til pacemaker og hjertestarter (ICD). Hvert pasienttilfelle er unikt, og hva som er den beste behandlingen for en pasient avhenger av mange ulike faktorer. Du sier at din ICD ofte slår inn. Dette må verifiseres av en hjertespesialist ved en kontroll/avslesning av ICD'en. Hjertespesialisten vil da gjøre en vurdering av om innstillingene er optimale for deg, eller om det skal gjøres endringer. 

Når det gjelder kostholdet ditt, kan jeg ikke kommentere det noe nærmere da jeg ikke har detaljene. Ta opp dette med legen din. 

Ablasjon gjøres ved mange sentre i europa. Det er viktig å huske at alle følger de samme retningslinjene, som er vedtatt av den europeiske hjerteforeningen. Således vil ikke behandlingen variere veldig mye fra senter til senter. Mange regner Lubeck i Tyskland, og Bordeaux i Frankrike som gode sentre. Jeg vil dog anbefale deg å søke hjelp i det norske helsevesenet i første omgang. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hyperbar behandling

Hvilken betydning har såkalt hyperbar behandling, som jeg skjønner skjer i en trykktank, i ettertiden av hjerneslag/blødning

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 19. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hyperbar oksygenbehandling brukes mot dykkersyke, alvorlige infeksjoner, diabetes-sår som ikke gror, eller luftbobler i blodårene. Hyperbar oksygenbehandling er ikke en etablert behandling ved hjerneslag, og det er ikke nok dokumentasjon på at det har noen fordeler ved en slik tilstand. 

Du kan lese mer om hyperbar oksygenbehandling her (engelsk): 

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/hyperbaric-oxygen-therapy/basics/definition/prc-20019167

Med vennlig hilsen,

Wasim Zahid

Hjerte/kar, Lunge

Sarkoidose og hjerterytmeforstyrrelser

Hei, jeg har lungesarkidose, samt har stort sett hele mitt liv hatt periodisk hurtigslående hjerte. Jeg er nå 74 år. Kan jeg få hjelp til å få klarlagt om disse to lidelser innvirker på hverandre? Ved små fysiske anstrengelser fungerer stortsett alt normalt. Men ved litt større anstrengelser (fysisk), så blir jeg kvalm, svimmel og bena blir stive.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 10. november 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Hjerterytmeforstyrrelser kan ha mange årsaker. I enkelte tilfeller kan de være relatert til sarkoidose som kan være lokalisert i flere organer enn i lungene. I praksis vil det nok være vanskelig å få svar på om dette har sammenheng ved hverandre. Hvis man finner forandringer i hjertemuskelen som kan være forenelig med sarkoidose, er det absolutt en mulighet. Men det er ofte ikke verdt å undersøke, da det er komplisert og ikke alltid får noen konsekvenser. Hvis du har hatt hjerterytmeforstyrrelser gjennom nesten hele livet, er det kanskje ikke særlig sannsynlig heller. Jeg tror det lureste vil være å la en hjertelege undersøke deg og sjekke hva som skjer når du anstrenger deg. Lungefunksjonen kan også være nedsatt hvis lungene er mye affisert av sarkoidose. Det er også greit å se hva som skjer med surstoffmetningen og pusten under belastning.

Hjerte/kar

K2-vitamin mot åreforkalkning?

Det skrives for tiden mye om vitamin K2. Ha selv Angina Pectoris og 3 stents, vil K2 hjelpe med og bygge ned åreforkalkning?

Les svaret

Vår ekspert, Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring svarer

Besvart 10. november 2014
Erik Arnesen, Rådgiver, kosthold og ernæring

Hei. Spørsmål om K2-vitamin har vært besvart her tidligere, og jeg vil inntil videre henvise til disse. Se bl.a. dette fra 23. oktober 2014: http://www.lhl.no/spor-eksperten/sporsmal/Tilskudd-med-K2/, og dette fra 15. mai 2014: www.lhl.no/spor-eksperten/sporsmal/tilskudd-av-vitamin-k/

Vitamin K bidrar til normal koagulering (levring) av blodet. Det er ikke publisert noe forskning om hvorvidt tilskudd med K2 hjelper mot angina eller om det kan reversere åreforkalkning. Vi kan ikke benekte at det er mulig, men så lenge det ikke finnes direkte, eksperimentelle bevis, er det ikke mulig å anbefale det.

Legemiddelverket gikk nylig ut med en advarsel mot endel av påstandene om K2: K2 markedsføres med tvilsomme påstander.

Vær oppmerksom på at vitamin K-tilskudd kan motvirke effekten av Marevan, dersom du bruker det. I alle tilfeller er det viktig at du informerer legen din om du tar kosttilskudd. 

Hjerte/kar

Hormonspiral og kransåresykdom

Hvorfor skal man ikke bruke hormonspiral hvis man har en kransåresykdom?. Kan man få tette årer av å bruke hormonspiral?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 09. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg har ikke funnet noen studier som spesielt har sett på sikkerheten ved bruk av hormonspiral hos kvinner med kransåresykdom. Årsaken til at man likevel anbefaler forsiktighet, eller til og med å unngå bruk av hormonspiral i denne pasientgruppen er antageligvis mest for sikkerhets skyld. Det finnes en teoretisk mulighet for at hormonene i spiralen kan påvirke kolesterol og syke kransårer på en negativ måte. Men om dette egentlig har noen praktisk betydning er uvisst. Det beste er å følge anbefalingene fra legen din. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Redusert hjertekapasitet

38% hjertekapasitet er det lite og hva skjer da etter hvert

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 09. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er litt vanskelig å forstå hva du sikter til. Hjertekapasitet kan måles gjennom ulike metoder. Det vanligste er kanskje venstre hovedkammers pumpeevne, det vi kaller ejeksjonsfraksjon eller EF. Dette måles med ultralyd (ekkokardiografi) og sier noe om hvor hvor stor andel av blodet i venstre hovedkammer blir pumpet ut til kroppen ved hvert slag. Normal EF er på 55-75%. Har du en EF på 38%, betyr det at pumpeevnen er redusert. Vi sier gjerne at pasienten da har en hjertesvikt. Symptomer på hjertesvikt er tretthet, tungpustenhet ved anstrengelser og væskeansamling i kroppen. 

Det er mye man kan gjøre for å behandle hjertesvikt. Det første man må gjøre er å finne underliggende årsak. Dette kan være genetiske hjertemuskelsykdommer, kransåresykdom, rytmeforstyrrelser, klaffefeil, eller høyt blodtrykk. Når korrekt årsak er funnet, behandler man denne underliggende årsaken. Dette kan bedre hjertets pumpeevne. Det finnes også medisiner som gis for å bedre selve svikten, og som kan redusere plagene. 

Behandling av hjertesvikt skjer i samarbeid mellom spesialist og fastlege. For videre utredning og behandling må du kontakte fastlegen din, som kan henvise deg videre til spesialist. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Trykk i brystet ved trening

Hei, fikk for 2 år siden satt inn en stent 15.11.2012 og det har fungert veldig bra, har kunnet trene mye og hardt, nesten som før infarktet. Men for tiden kjenner jeg litt trykk i brystet og lurer på om jeg bør sjekke dette med legen? Det er ikke store smerter men mer et ubehag, trener også mindre nå da jeg er litt usikker / nervøs.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Siden du allerede er stentet, betyr det at du har kransåresykdom, selv om de trange partiene ble behandlet i 2012. Ubehaget/trykket du opplever under trening nå kan være et uttrykk for nye trange partier. Jeg synes du skal oppsøke legen din for en sjekk så snart som mulig. Du bør avstå fra hard trening til dette er avklart.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Rask hjerterytme

Hei! Jeg har IST og AVNRT. Jeg tok en radiofrekvensablasjon for 8 måneder siden for å bli frisk av AVNRT, men fikk flere anfall på rad med ca 250 og 170 i puls for en uke siden. Er det mest sansynlig AVNRT jeg har fått tilbake? Eller er det mer sansynlig at jeg har enda en hjerterytmeforstyrrelse? Jeg er klar over at AVNRT og IST er regnet som godartede artymier. Men hva når man har begge to? Kan dette føre til hjertesvikt? Er en hjertefrekvens på 270 farlig dersom det er AVNRT? Hvor lenge kan man i så fall gå med så høy puls før det blir farlig?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 06. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

For å kunne fortelle hva skals hjerterytmeforstyrrelse du har, er det helt avgjørende å studere EKG'et ditt. Jeg synes uansett at du bør oppsøke lege snarest mulig. Hvis hjertefrekvensen din virkelig kommer opp i 270, kan det være farlig. Oppsøk legevakt idag!

Mvh

Wasim Zahid