Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Hyperkolesterolemi og grunnstønad

Hei, finnes det noen rettigheter hos NAV i forhold til utlegg til kosthold? Det jeg tenker på er: Jeg har familiær hyperkolesterolemi, og bruker en del penger på å spise riktig. I går oppdaget jeg at de som har diagnosen Cøliaki har krav på kr. 1928,- i måneden fra NAV grunnet økte matutgifter. Dette føltes urettferdig!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hyperkolesterolemi kan gi rett til grunnstønad til dekning av matutgifter. Regelverekt er komplisert. Gjengir derfor i sin helthet det som står i Nav`s rundskriv:

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på bakgrunn av ny konklusjon fra medisinsk hold, vedrørende vurderingen av fordyret kosthold ved Familiær Hyperkolesterolemi, funnet at diagnosen kan være stønadsberettiget. Kostholdskravene som følge av diagnosen vil kunne være å anse som en diett. I forhold til tidligere brev fra 2008 går altså direktoratet tilbake på at diagnosen i seg selv ikke kan være stønadsberettiget.

FH er en arvelig tilstand som forekommer hos 1 av 300 personer og som medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Den viser seg ved markert forhøyet nivå av LDL-kolesterol i blodet.

Tilstanden arves vanligvis fra en av foreldrene (50 % risiko for arvelig overføring). I sjeldne tilfeller arves genfeilen fra begge foreldrene (homozygot FH). Hos disse er kolesterolnivået særdeles høyt og risikoen for hjertesykdom enda høyere.

Formålet med behandlingen ved FH er å redusere risikoen for fremtidig sykdom. Behandlingen består i å følge kostholdsråd, redusere evt. andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og bruk av kolesterolreduserende medikamenter.

Personer med FH  kan  i noen tilfeller få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hvert tilfelle må vurderes individuelt med hensyn til om dietten er så vidt kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt. I denne vurderingen kommer det inn helt individuelle forhold. Ved fremsettelse av krav om grunnstønad til diett første gang må det foreligge erklæring fra relevant spesialist som bekrefter diagnosen, og opplyser om bruk og virkning av kolesterolreduserende medikamenter. Det må av erklæringen fremgå at det er viktig at en  streng diett følges på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad.   Enkelte vil også måtte spise mer for å opprettholde energinntaket for å unngå uønsket vektreduksjon.  Dette må i så fall dokumenteres.

Det vil på bakgrunn av opplysningene over, og etter en samlet vurdering, kunne være aktuelt å tilstå grunnstønad til diett ved denne diagnosen..

Spesielt i følgende tilfeller må en anta at det er nødvendig med mer omfattende kostholdsomlegginger:

- Homozygot FH

- FH-personer som ikke kan bruke kolesterolreduserende medikamenter, for eksempel på grunn av bivirkninger

- FH-personer som oppnår ingen eller liten reduksjon i kolesterolnivået i blod ved hjelp av medikamenter

- FH-personer med særlig forhøyet sykdomsrisiko, ut fra familiær historie eller andre forhold

Det presiseres at ovennevnte tilfeller er ment som eksempler der det er mer sannsynlig at kostomleggelsen er særlig viktig. Hvert tilfelle, også øvrige tilfelle av FH, må imidlertid vurderes individuelt hvor det foretas en vurdering av om de nødvendige ekstrautgiftene kan anses å overstige sats 1. Dette fremkommer også i trygderettskjennelse av 21. des. 2012, ankesak 12/01624.

Diagnosen er livsvarig, men ved eventuelle betydelige medisinske fremskritt , spesielt hva gjelder medikamentell behandling, kan det åpnes for revurdering av saken.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til psykolog hjelp

Hei. jeg har nettopp fått vite at jeg har en alvorlig hjertefeil og har mange tanker i hodet. har man noen rettigheter i forhold til psykolog eller lignende?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det blir en vurdering som din fastlege må gjøre. Mener fastlegene at du har behov for den hjelpen en psykolog kan gi, skal fastlegen henvise deg til psykolog. Men ventetiden kan være lang.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Helseforsikring

Hei! Jeg har på bakgrunn av erfaring, med at jeg ble satt i ventekø på en måned for å komme til hjertespesialist etter at fastlegen hadde konstatert at jeg hadde hatt et hjerteinfarkt, sett på de såkalte helseforsikringene som reklamerer med at de dekker dette hullet som jeg havnet i. Kunne dere beskrive disse og hva de dekker? I tillegg: Vil jeg kunne få en slik helseforsikring når jeg har hatt et hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En helseforsikring vil normalt dekke utgifter til utredning og behandling. Behandlingen må være medisinsk anerkjent. En helseforsikring vil også kunne gi en garanti for behandling innenfor en kort frist på for eksempel 10 elelr 20 dager.

Et vanlig unntak er dette:

Behandling av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller

har vist tegn og/eller symptomer etter at forsikringssøknaden

er underskrevet, men før ikrafttredelse,

omfattes ikke av forsikringen (Kun for individuell

forsikringsavtale).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Hjerterehabilitering fase 2a

Hei, spørsmålet mitt gjelder rehabilitering i tidlig fase etter bypassoperasjon på et rehabiliteringssted. Hvilke rehabiliteringssteder i Norge gir tilbud for nyopererte /hotell+ rehabilitering/ med start i uke 2 etter operasjonen? Pasienten er bosatt i Oslo. Håper på et raskt svar!

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 03. november 2014
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, og takk for spørsmålet.

Rehabilitering av hjertepasienter deles gjerne inn i flere faser, og fasen som du beskriver omtales som hjerterehabilitering fase 2a. Siden pasienten er bosatt i Oslo velger jeg å begrense svaret til å omfatte mulige rehabiliteringsinstitusjoner som har dette tilbudet i helseregion sør - øst. I inneværende år har følgende rehabiliteringsinstitusjoner døgnbasert hjerterehabilitering fase 2a: Grande Rehabiliteringssenter (Nes på Hedmarken), Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter (Lillehammer), Ringen Rehabiliteringssenter (Moelv) og muligens Landaasen Rehabiliteringssenter (Landåsbygda).

Håper dette kan være til hjelp.

Vennlig hilsen Margrethe Sellæg

Hjerte/kar

Høy puls og brystsmerter

Jeg lurte på om svingninger i puls gjennom dagen kan gi brystsmerter og/eller hodepine ?Jeg tenker på for eksempel svingninger mellom 50 til 80-90.Jeg går på Pranolol men den virker dempende bare et par timer ,ikke gjennom et helt døgn .Langtidsvirkende Metoprolol har jeg prøvd men ikke virket like sterkt .Har prøvd 200 Metoprolol. Tør ikke prøve høyere .Nå går jeg på 180 Pranolol til dagen. Kan puls svingninger gi smerter? Takker for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. november 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Pulssvingninger i seg selv pleier ikke å gi brystsmerter og hodepine. Imidlertid vil pasienter med trange kransårer på hjertet kunne oppleve brystsmerter når pulsen blir for høy. Det er en av grunnene til at slike pasienter får betablokkere. Men også hos disse pasientene, er en pulsstigning til 80-90 som regel ikke nok til å gi plager. Hvis pulsen din ligger mellom 50-80, og du ellers er hjertefrisk, hadde jeg ikke øket på medisindosen for pulsens skyld. 

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Brystsmerter

Hadde brystsmerter etter middag i dag. Mistenker "heartburn" (halsbrann?), men leser at brystsmerter burde tas alvorlig. Holder det at jeg avtaler time med fastlege om ca. 3 uker eller burde jeg dra ned til legevakten i morgen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 30. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Mange pasienter forveksler hjertesykdom med fordøyelsesplager. Smerter i brystet skal tas alvorlig, og jeg anbefaler kontakt med legevakten. I det minste at du ringer legevakten når du har vondt i brystet.

Hjerte/kar, Fysisk aktivitet

Uregelmessig og høy puls under trening

Hei. Jeg er ei frisk dame på 35 år som trener jevnlig. Jeg har ved flere anledninger opplevd at jeg får et ubehag under løping i form av høy, uregelmessig puls. Dette fører som regel til at jeg må stoppe opp og "ta meg igjen". Dette varer noen minutter og etterfølges av lett svimmelhet. Det er ingen smerte knyttet til dette, bare ubehag. Bør jeg kontakte lege for å utrede dette?

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 30. oktober 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Det du merker behøver ikke være noe farlig, men vil anbefale deg å ta kontakt med fastlegen for en henvisning til hjertespesialist, slik at man kan utelukke om det er noe som bør behandles. Man kan gjøre en sykkel- eller løpetest med EKG-registrering for å se om man fremprovoserer den høye, uregelmessig rytmen. Og det kan være aktuelt å monitorere hjerterytmen din over et døgn eller flere for å se etter rytmeforstyrrelse.

Lykke til!

Hjerte/kar

Selolje og betablokkere

Er det skadelig å ta selolje tilskudd hvis en går på betablokkere? Der står nemlig på seloljeboksen at en skal være forsiktig med kombinasjon med blodfortynnende. Gjelder også dette da for betablokkere? Takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 30. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for spørsmål.

Selolje og betablokkere påvirker ikke hverandre, og kan trygt kombineres.

Hjerte/kar

Puls og blodtrykk

Er kvinne på 44. På legevakta i går ble pulsen målt til 54 og bt lå på 127/64. Er det lavt eller høyt

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 28. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Verdiene du har skrevet er i seg selv helt normale. Men slike mål må alltid sees i en total sammenheng. Hvis du er bekymret for helseplager bør du oppsøke fastlegen din og få en sjekk.

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Blodtrykk, puls, og slapphe

Hei. Målte tre målinger med en halv time imellom på ca 100/60 og samtidig med puls på rundt 100 er dette grunn til bekymring? Føler meg i dårlig form(slapp, uopplagt) er en kvinne på 50 år. Både mor og far har hatt infarct og far har hatt pacemaker i mangen år. Han har og artrieflimmer. Mvh Torill

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 28. oktober 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Du skriver at du har målt blodtrykk på ca 100/60, og puls rundt 100, og spør om det er grunn til bekymring.

Blodtrykket er helt innenfor normalområdet. En hvilepuls på 100 er litt høyt, og grunn til å ta en tur til legen for å sjekke at alt er i orden. Spesielt det at du samtidig føler deg i dårlig form, gjør at du bør oppsøke fastlegen din. Det er ikke sikkert at det er noe galt, men det kan være greit å ta en sjekk.

Med vennlig hilsen

Wasim Zahid