Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Allergi

Cøliaki og hudproblemer

Hei. Jeg har cøliaki, og har hatt det i snart 12 år. I fjor sommer fikk jeg et utslett på høyre hånd, som jeg trodde var soleksem. Men så gikk det ikke over, etter en stund kom utslettet på venstre hånd også. Litt vanskelig å forklare hvordan utslettet ser ut, men det begynner som klynger av små blemmer, også klør det veldig og blir til "tørre" flekker, nesten lignende psoriasis. Jeg har også hatt mer magebesvær det siste halvåret, selv om jeg er flink til å holde meg unna gluten. Kan dette utslettet og magebesværet være melkeallergi? Jeg har skjønt at det er uvanlig å få dette i voksen alder, men lurte på om det er større sjanse for å få det siden jeg har cøliaki?

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 11. april 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for henvendelsen.

En del med cøliaki har utslett av den type du beskriver. Det heter dermatitis herpetiformis og er en følgetilstand til cøliaki. Behandlinge er glutenfritt kosthold og medikamentell behandling.

Noen med cøliaki har også laktoseintoleranse, dvs at man ikke tåler melkesukker. Da må søte melkeprodukter fjernes fra kosten, men laktosefrie- og reduserte produkter, lagrede oster ol tåles godt.

Du bør kontakte legen din og be om utredning for dermatitis herpetiformis og laktoseintoleranse.

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar

Tolkning av egetmålt EKG

Hjelp til å tolke egenregistrerte EKG måling? Er det mulig? Finnes det noen som gjør slikt? Har håndholdt EKG måler MD 100. Utskrift av hver måling fra produsenten egen EKG side. Har diagnose paroksysmal atrieflimmer. Men får ikke hjelp til ablasjon da de ikke får frem flimmer på sykkel test. Mine problemer kommer etter en tid på jobb eller fysisk aktivitet men ikke på så kort tid som 15 min på sykkel. Jeg sliter med tungpust, svimmelhet og ubehagelig ekstraslag. Har og påvist litt plakk på en kranseåre på hjertet med uten at det måtte stenses. Målinger jeg får på eget apparat er! Suspected missing beat! Suspected early beat! Suspected R wave on T wave! Suspected the other arrhytmia! Suspected fast beat! I tillegg så får jeg av betablokker Tenormin 25 mg delt i halv dose altså 12,5 mg puls ned i 45 på jobb ved pc og i telefonen. Dette gjør meg svimmel. Finnes det hjelp og få uten å gå via det lokale sykehuset? Min kardiolog er kjent for å ikke ha sidevinkel. Har han gjort en sykkeltest uten å finne noe blir det slik. Jeg er taper i systemet og sykmeldt pga dette. Er forsikret i Vertikal helseforsikring. Jeg er mann 45 år og fikk disse problemene i økende grad med tungpust i 2014. Idag kommer de oftere og oftere. Har blitt tatt av blodfortynnende medisiner pga mye ubehag de. Tar Ezetrol 10 mg. Er nå nede i 6 mg Tenormin.

Normalt blodtrykk 117/67-55 målt hver morgen og kveld. Liten lekkasje på hovedaorta ut av hjerte men ikke behandlingstrengende. Var på Feiring 3. Juni 16 der de fant litt plakk på hjerte. Normal pumpefunksjon på hjerte men litt ubetydelig fortykket septum målt.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. april 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei, per i dag er det ikke noen formell instans som kan tolke egenmålte EKGer. Du kan selvfølgelig snakke med legen eller kardiologen din og høre om de vil vurdere det, men det er ikke sikkert.

Du berører egentlig en veldig interessant problemstilling. Det finnes jo nå et av apper og eletronisk utstyr som folk kan bruke til å overvåke kroppen og helsa. Dette generer enorme mengder data og millioner av spørsmål og problemstillinger. Men hvem skal besvare disse spørsmålene og se på problemstillingene. Det er ikke noe land i verden som har verken ressurser eller personale til å analysere og vurdere all helseinformasjonen som genereres gjennom teknologien. Dette er dilemmaer som diskuteres i ulike fagmiljøer. Hva fremtiden vil bringe er vi bare nødt til å vente og se.

Apropos spørsmålene dine:
Hvis det mistenkes atrieflimmer, må det dokumenteres på EKG før evt. ablasjon kan finne sted. Det er ikke noe krav om at atrieflimmer må vise seg på sykkeltest. Det må derimot tas et EKG som viser at du har atrieflimmer. En ide kan være å gjøre langtids-EKG-registrering.

Plakk på kransåre skal kun stentes hvis det gir symptomer og en betydelig snevring av åra. Hvis det ikke gjør det, er det ingen nytte av stenting.

Automatiske EKG-tolkninger fra apparatet kan vi ikke stole på foreløpig. Det viser at apparatene ofte tolker feil. Derfor må disse EKG'en sees på av en lege, helst en hjertespesialist. Hvis din kardiolog ikke vil se på dem, kan du kontakte en annen kardiolog privat.

Mvh

Wasim Zahid

Kosthold, Allergi, Hud

Atopisk eksem og mistanke om matallergi

Vi mistenker at sønnen vår på 4 måneder har en form for matallergi. Fordøyelsen er blitt bedre etter at mor (som ammer) kuttet ut melk i dietten, og vi begynte med Nutramigen MME. Plagsomt eksem diagnostisert som kombinasjon av seboreisk eksem og demografisk elveblest vedvarer. Diett uten egg og soya (samt melk) har ikke hatt effekt. Prikktest ga svake utslag på egg og hvete. Kan det være verdt å forsøke kost uten hvete? Kan eksem være eneste symptom på hveteallergi? Bør mor i så fall fortsatt unngå nevnte matvarer i tillegg til hvete for se om eksem avtar, eller bare unngå én matvaretype (eksempelvis egg ELLER hvete) av gangen? Og hva er beste lindrende tiltak mot nevnte typer eksem? Kan noen type krem ha effekt? Vi gjør alle andre vanlige tiltak som å kle lett, unngå ull og bruke nøytralt vaskemiddel.

Les svaret

Vår ekspert, Rose Lyngra, Helsesøster svarer

Besvart 07. april 2017
Rose Lyngra, Helsesøster

Hei.

Nesten halvparten av alle barn som utvikler atopisk eksem, barneeksem, får dette før de har fylt seks måneder, altså som baby eller spedbarn. Allergi er bare en av flere faktorer som gir eksem og holder dette ved like. Hos barn med mild og moderat atopisk eksem er det kun få som har allergi. Dersom eksemforandringene finnes over hele kroppen bør barnet vurderes av lege med tanke på en evt. matreaksjon. Selv små mengder av det mor inntar vil gå over til barnet via brystmelken og reaksjoner kan oppstå.

Hvis mor har fått beskjed om å unngå en matvare så er det viktig at hun unngår alle produkter som inneholder denne ingrediensen. Når en matvare skal fjernes fra kosten er det viktig å ta en og en matvare om gangen og bruk litt tid på dette, gjerne i samarbeid med helsesøster eller lege. Hvis flere matvarer tas vekk samtidig er det vanskelig å hvite hvilken matvare gutten din reagere på.  Se an om barnet blir bedre av dette eller evt. verre ved gjenintroduksjon.   

Allergi på hvete kan gi symptomer på eksem.


For mor vil det bli svært belastende om hun må stå på en streng diett og siden gutten får Nutramigen MME så bør dette være tilstrekkelig næring for han. Mor bør derfor ikke innføre hvetefri kost uten å ta dette opp med barnets lege.

Les mer her:

www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/allergi/matallergi/

www.lhl.no/globalassets/lhls arbeid/faktaark/a4_lhl_faktaark_melkeallergi.pdf


Det er viktig gi god behandling av din sønns atopisk eksem ved å forhindre tørr hud og unngår kløe. Dette gjør dere ved å unngå det som trigger eksemet, god hygiene, systematisk smøring med en parfymeri krem, og om nødvendig en behandlende krem,  kortisonkrem.  Det tar litt tid før huden leger seg selv uten behandling, og så lenge huden er sår og irritert er det vanskelig å vurdere effekten av kosteliminasjon.


Veldig bra at dere har satt i gang gode tiltak. Om du leser mer her finner du flere råd som kan være til hjelp. www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/tips-og-rad-ved-atopisk-eksem/ www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/


 

 

Vennlig hilsen Rose

 

Hjerte/kar

Blodtrykk som endrer seg

Jeg var hos fastlegen i går og målte blodtrykket det var140/78 Jeg målte det hjemme i dag da jeg følte at noe ikke stemte da var trykket 160/88 jeg bruker medisin exforge 160/10 mg.bør jeg få øket dosen av medisinen eller tror du det går fort over.er litt engstelig da jeg har litt helseattest.jeg er en dame på 60 år og har stått på medisin i 10 år.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 07. april 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei dette er ikke grunnlag for å endre medisin eller dose. Det er helt normalt at blodtrykket varierer gjennom dagen. Hvis man føler seg uvel, har smerter, er syk eller kun litt engstelig kan blodtrykket bli høyere. Du skriver at du målte trykket fordi du følte noe ikke stemte. Så var trykket litt høyt. Men sannsynligvis var det ikke slik at du "kjente" det høye trykket, men at trykket var litt høyt fordi kroppen var i litt ulage av andre årsaker.

Hvis du er usikker på om blodtrykket er godt nok regulert, kan du heller bestille en ekstra time hos legen din.

Mhv

Wasim Zahid

Rettigheter

Grunnstønad til dekning av ekstrautgifter til transport

Grunnstønad til transport skal dekke EKSTRAutgifter som man ikke hadde før sykdommen. En mann har bil og får en sykdom som gjør at han ikke kan bruke den lenger. Sammenligner da NAV hans NYE utgifter til drosje med tidligere bilutgifter? Da kan det jo bli mange taxiturer før han når opp i ekstrautgifter tilsvarende grunnstønadssats 1 (ca 8.000 per år). Jeg tenkte at NAV måtte se på situasjonen etter sykdommen med friske øyne? (At han beholder bilen og bilutgiftene, er vel ikke NAVs problem...)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav tar utgangspunkt i Forbrukerforskningsinstituttet sitt referansebudsjett for privatpersoner. Her legges det til grunn at voksne som ikke har bil har reiseutgifter på 708 kroner i måneden. Det er lagt til grunn at utgiftene ved å ha bil er 2440 kroner i måneden. 

Grunnstønad skal dekker ekstrautgifter til transport som man har på grunn av sin helsetilstand. Hadde man bil mens man fortsatt kunne benytte offentlige transportmidler, må de månedlige transportutgifter minst være på 3110 kroner i måneden får å få grunnstønad (2440+670 som er laveste grunnstønadssats). Dette er en konsekvens av at kun ekstra utgifter til transport medregnes. Ikke transportutgifter man mest sannsynlig uansett ville hatt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Nesepray og rytmeforstyrrelser.

Hei. Kan rhinocort el Nesespray påvirke en om en har Rytmeforstyrrelser..grenblokk..og har mistanke om spasme angina...ol?føler jeg blir så mye verre etter jeg har tatt dette..Og hva med multivitaminer ol..går kun fast på zelo sok.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Rhinocort gir vanligvis ikke bivirkninger fra hjertet, men andre typer nesespray (otrivin ol) kan inneholde adrenalinlignende substanser som absolutt kan påvirke puls og hjerterytme i større doser.

Hjerte/kar

Smerter i armen etter hjertekateterisering.

Hei. Fikk utført en hjertekateterisering for 3 dager siden. Innstikkstedet var i hånleddet. Jeg synes armen verker mer og mer, våkner av den på natt. Forsto det var vanskelig og få kateteret inn i åren. Er dette normalt? Hvor lenge pleiet smerten å vare?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Du skal vanligvis ikke ha smerter i armen etter en slik undersøkelse, men dersom det har vært vanskelige fohold i forbindelse med inngrepet så kan det forekomme. Dersom du ikke har blitt bra så vil jeg anbefale at du kontakter legen din for en sjekk.

Hjerte/kar

Fargeforandring på venstre hånd.

Jeg lurer på hva årsaken kan være til at huden på min venstre hånd er mer rødblålig enn den høyre? Kan det være nedsatt blodsirkulasjon, stram muskulatur eller bør jeg sjekke hjertet. Jeg har ikke høyt blodtrykk. Bare bekymret for fargen på huden. Bekymrer jeg meg uten grunn!

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Dette høres heldigvis ikke ut som noe med hjertet. Jeg vil anbefale at du lar legen din undersøke funksjonen i hånden, hud og puls for å komme nærmere en forklaring.

Hjerte/kar

Garcinia Cambogia og kolesterolsenkende medisiner

Jeg har kjøpt noe som heter Garcinia Cambogia G Complex 2 NO. Det står i beskrivelsen at det er kolesterolnedsettende også, jeg går på vanlige kolesterolmedisiner nå. Noen forslag til kombinasjon av disse eller ikke?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Dette er et kosttilskudd som markedsfører ulike mulige helseeffekter inklusive vekttap. Vi har ikke forskning som beviser disse effektene. Det er i utgangspunktet ikke farlig å kombinere et slikt kosttilskudd med vanlige kolesterolmedisiner. Det er viktig at du ikke slutter med dine egne medisiner uten etter samråd med lege.

Hjerte/kar

Forskjellig blodtrykk i ve og hø arm.

I dag har et blodtrykk venstre arm på 155/57 puls 59, på høyre side er trykket 106/63 puls 56. Trykket er ikke et stabilt det kan være mye høyre. Det er vannskelig å få medisinert det riktig. Bruker Adelat 20 mg. og Atacand 32 mg. Lipitor 20 g og Lipitor 20 mg. Tok Selo-Zok en periode, men da falt pulsen ned til 45 og jeg var mye svimmel. Er det noe jeg kan gjøre i tillegg til medisinering? Spiser vanlig norsk kost. Lite fett. Kan dessverre ikke trene så mye p.g.a utposing i brystet. Jeg vet at høyt overtrykk kan være farlig, hva med lavt trykk som på høyre side?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 06. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Det er viktig at du får målt blodtrykket på begge armene dine grundig hos legen din også, for vurdere om du trenger såkalt døgnmåling av trykket på høyre-armen, og for å få bekreftet denne ganske store sideforskjellen i trykk.

Sideforskjell i blodtrykk kan skyldes en innsnevring (ofte åreforkalking, skade el.) av pulsåren på den siden med det lave trykket. Dette må eventuelt undersøkes videre med kontrastrøntgen. Det trykket du beskriver på ve.armen (106/63) er ikke farlig, men det er en mulighet for at du kjenne deg fortere sliten i denne armen, oppleve "melkesyre" mm.

Det reelle blodtrykket ditt må vi anta er på hø-side, og det bør ikke være høyere enn 140/90 målt på legekontor eller 135/80 målt som gjennomsnitt av systematiske hjemmemålinger. Dersom du har en utposing på pulsåren blir det selvsagt enda viktigere å ha god kontroll. Det finnes gode kombinasjonspreparater for blodtrykket, og i de fleste tilfeller finner vi en god løsning med medisinene.