Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Utbetaling fra KLP?

Jeg har nå gått sykemeldt 1 år. Jobber 50 prosent og søker om avklaringspenger fra nav Har visst søkt for sent, så får bare utbetalt halv lønn nå i 2 mnd. Kan jeg søke om noe gjennom KLP når jeg jobbet i kommunen i ca 22 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er vilkårene for å få AAP oppfylt fra søknadstidspunkt vil du få etterbetalt. KLP kan innvilge midlertidig uførepensjon når sykepengene utløper. Midlertidig uførepensjon kan også gis som tillegg til AAP. Mitt råd er at du tar kontakt med KLP og får vurdert hva du har krav på.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Utbetaling av sykepenger

Jeg er over 67 år, arbeidet 100 stilling i 28 år privat sektor. Fra januar til 30 mars har jeg vært 50 % sykmeldt. Under sykmelding søkte jeg AFP og alderspensjon, påventer svar fra NAV. Fikk ikke utbetalt sykepenger for denne perioden. Er det riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter fylte 67 år reduseres retten til sykepenger fra folketrygden til 60 dager. Når du har brukt opp disse dagene, må du være helt arbeidsfør i 26 uker før du igjen får rett til sykepenger fra trygden. At du har søkt om AFP skal ikke ha betydning for retten til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Skylle munnen etter inhalasjon av medisin med kortison

Må en skylle munnen mellom hver inhalasjon hvis det det er flere etter hverandre?

Les svaret

Vår ekspert, Grethe Amdal, Sykepleier svarer

Besvart 03. april 2017
Grethe Amdal, Sykepleier

Hei!

Går ut i fra at det er snakk om inhalsjon ved lungesykdom?

Du trenger ikke skylle munnen mellom inhalsjonene, men det er vitkig å skylle munnen og gurgle halsen eventuelt pusse tennene etter inhalasjon med kortison. Ved bruk av maske bør huden rundt munn og nese også tørkes av. Dette fordi kortison til inhalasjon kan gi soppinfeksjon og irritasjon i munn og svelg.

Her kan du lese om medisiner ved astma

Vennlig hilsen

Grethe Amdal

CT eller angiografi

Hei! Jeg er en kvinne på 55 år som er under hjerteutredning. Ble akuttinnlagt ved juletider av fastlegen som to ganger fant uspesifikk markør på EKG. Funn på sykehuset var forstørret hjerte, ellers ikke noe mer alvorlig. Fikk derfor ikke angiografi, pga unødig komplikasjonsrisiko. Symptomer, sykehistorie: Ubehandlet høyt blodtrykk over 15 år pga sterke bivirkninger ved medisiner, tungpustethet det siste året under anstrengelser og kulde. Smerter, klemming, stramming i hjertet og mellom skulderbladene, tidvis hjerteflimmer. Ble satt på venteliste til CT pga sykehistorie og kjønn (kvinne). Jeg har lest at CT brukes fortrinnsvis når det foreligger liten sannsynlighet for kardiosykdom, mens angiografi benyttes når det er indikatorer for kardiosykdom, selv om det kan vise seg at indikatorene ikke stemmer. Mitt spørsmål: Hvorfor brukes ikke CT primært i kardio-undersøkelser ved innleggelser, forut for et inngrep, når angiografi er forbundet med risiko? I mine ører høres det ut som om CT dermed ikke er tilstrekkelig pålitelig. Kan en faktisk stole på at CT gir like sikre resultater? Mitt hjertesukk etter å ha stått i helsekø i 4 mnd med uvissheten: Kan jeg stole på et funn etter CT som tilsier at mine blodårer er helt fine? Mvh "Godt mot tross alt!"

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 03. april 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for detaljert beskrivelse.

CT-maskinene har utviklet seg mye de siste årene og vi får nå svært gode bilder. Hvis CT-undersøkelsen sier at du har helt normale blodårer, kan du stole på dette resultatet. CT-undersøkelse er altså svært sikkert når det ikke er sykdom. Hvis CT-undersøkelsen derimot sier at det "kan være noe", blir det mer usikkert. Da kan man ikke stole på CT alene og må ta angiografi i tillegg.

Fordelen med CT er at man slipper å putte et kateter helt inn til hjertet. Ulempen er stråledosen. Og hvis man finner noe galt, kan man ikke gjøre noe der og da, og må ta en ny angiografi med ny stråling og kontastvæske.

Fordelen med angiografi er at den gir et presist bilde av årene, og at man samtidig kan gjøre behandling hvis det er nødvendig. Ulempen er komplikasjoner (rift i en åre, lite hjerteinfarkt, lite drypp) som forekommer i 1-2 av tusen undersøkelser.

Grunnet til at man ikke tar alle til CT først, er at det hadde blitt en voldsom bruk av ressurser med doble undersøkelser og mye stråling. Hvis det er høy mistanke om at noe er galt, er det bedre å gå rett til en angiografi, da man samtidig kan utføre behandling også.

Mvh

Wasim Zahid

Allergi

Ukjent allergi

Hei. Jeg sliter med allergiske reaksjoner (akutt opphovnede rennende øyne, lysømfintlighet, konstant rennende nese og kløre i fjeset, trøtthet, varer i ca 1-2 dager og forekommer 1 gang annenhver mnd, kan sammenlignes med forkjølelses symptomer), og fastlegen min er ikke veldig behjelpelig.

Jeg har tatt alle blodtester som er mulig uten å få utfall på det, men jeg vil finne ut hva jeg reagerer på. Har dere noen tips til hvordan man går frem? Så langt har jeg ikke funnet mønster som utløser reaksjonene.

Jeg har astma og sensitiv hud, vet ikke om det er en sammenheng.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 03. april 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Det kan være vanskelig å finne hva som utløser allergisk reaksjon. Utredning av allergi omfatter grundig sykehistorie suplert med blodprøve og/eller prikktest.

Du har astma og senisitiv hud, det styrker mistanken om at det er et eller annet du reagerer på. I og med at dine plager kommer med jevne mellomrom hele året og ikke spesielt i pollensesongen er det tvilsomt om det er årsaken. Andre allergener kan være dyrehår og husstøvmidd. Dersom det verre om morgenen og blir bedre rette etter du har skiftet på sengen ville jeg mistenkt midd.

Tenk gjennom bruk av skyllemidler, vaskemidler, parfymerte produkter - det kan være en utløsende faktor.

Kanskje fastlegen kan henvis deg til en øre,- nese.- halslege for videre utredning.

Lykke til, hilsen Helle  

 

Allergi

Fiskeallergi

Jeg får kramper/smerter i begge flankene/korsrygg som minner om fødselsrier og kvalme og uvelhet hver gang jeg spiser hvit fisk av alle slag. Det ble tatt blodprøver men disse var fine. Hva kan det være? Kan allergi mot fisk arte seg på denne måten? Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 03. april 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei

Takk for spørsmålet. Det er ingen kjent sammenheng mellom ryggsmerter og matallergi. Men smerter i bak i ryggen kan stamme fra mage/tarm. Kvalme og uvelhet, sammentrekning av tarmene (kan føles som det er bak på ryggen) kan ha sammenheng med det du spiser.

En blodprøve alene er ikke nok til å stille en matallergidiagnose, sykehistorie er minst like viktig. Om de samme symptomene oppstår hver gang man spiser det samme er det grunn til å tro at det er en sammenheng.

Lykke til, hilsen Helle

Hjerte/kar

Normal hvilepuls?

Jeg er en kvinne på 32 år, har en hvilepuls som varierer mellom 57-70. Tidligere lå den på over 80. Jeg er svært overvektig og ikke trent (stillesittende arbeid og generelt mye stillesittende) og har lest at hvilepulsen da burde i teorien vært høyere? Er dette unormalt eller bekymringsverdig?

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 02. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei! Hvilepuls på 57-70 for en person på 32 år er helt normalt. Vil uansett anbefale at du prøver å legge en liten plan for å komme igang med mer fysisk aktivitet. Begynn gjerne helt rolig med en daglig spasertur.

Hjerte/kar

Angst for hjertesykdom.

Hei, Jeg er plaget med ekstraslag og en sjelden gang virker det som hjertet dirrer i noen sekunder(samt angst!). Er dette normalt? Jeg har sjekket meg to ganger hos kardiolog med belastnings EKG, ultralyd og 24 timers EKG, sist for 1 år siden. Kun noen ekstraslag funn. Kan hjertesykdom utvikles i løpet av dette året? Hjertet bekymrer meg mye. Jente 30.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 02. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Flott at undersøkelsene hos hjertespesialist var normale. Siden du også er kvinne og ung er sjansene for at du skal ha alvorlig hjertesykdom heldigvis svært små. Det er bra at du tar tak i angst problemet, og du har alle muligheter til å få lagt disse bekymringene bak deg. Jeg vil anbefale at du snakker med legen din om å få henvisning til en fagperson (psykolog) som jobber med helseangst.

Hjerte/kar

Nye teknikker for fjerning av blodpropper mm. Video

https://www.youtube.com/watch?v=CmXyEyCCMvg Hei igjen. Jeg lurte på om dette brukes i Norge. Takk.

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 02. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Takk for videoen. Det foregå heldigvis mye god forskning og utvikling av medisinsk-teknisk utstyr. Alle godt uttestede systemer er aktuelle å bruke også i Norge, og noen av de teknikkene som ble demonstrert på videoen er i dag i reglemessig bruk ved norske sykehus. De legene som er aktuelle for å ta i bruk de nye teknikkene har som en del av jobben sin å holde seg oppdatert.

Hjerte/kar

Omfattende karsykdom.

Hei! Jeg er ifølge fastlegen min alvorlig karsyk. Ble bypassoperert August 2015 med godt resultat. Fikk i forkant av dette påvist såkalte "røykeben" I tidlig fase. Har nå fått påvist veldig tette årer i halspulsårer til halsen. Ca 82% arealbegrensing på h. side og ca. 60% på v.side. Har en stund nå følt smerter i skulder og hoft. Har lest at det kan ha noe med blodsirkulasjon å gjøre. Lurer på hvor "syk" jeg egentlig er. Er det noe sted jeg kan henvende meg for å på svar på sp.mål om kar og tette årer i kroppen? Mvh Redd

Les svaret

Vår ekspert, Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog svarer

Besvart 02. april 2017
Morten Schei, Hjertespesialist/kardiolog

Hei. Du står i en krevende situasjon. Gledelig at bypass operasjonen var vellykket. Det er jo meget viktig for deg å være bevisst på livsstilen og passe på kontroller hos lege slik at du bruker riktig dose medikamenter. Smerter i hofter og skuldre skyldes i de aller fleste tilfeller andre årsaker enn trange årer, men i din situasjon så må vi være ekstra oppmerksomme på muligheten for mer sjeldne blodåre forsnevringer. Jeg vil anbefale at du har god dialog med fastlegen din, og så vil han henvise deg videre supplerende undersøkelser eller riktig spesialist ved behov.

Mvh/Morten A. Schei