Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Lavt blodtrykk

når blod trykket ligger på 128mmhg(sys) dia ligger på 72 puls73 er det da bra eller er det for lavt

Les svaret

Vår ekspert, Inger Elling, sykepleier svarer

Besvart 05. september 2014
Inger Elling, sykepleier

Hei!

Takk for henvendelsen din.

Blodtrykket ditt er helt fint. Blodtrykket er for lavt om det gir symptomer som svimmelhet når man reiser seg opp.Når det gjelder hva som er optimalt blodtrykk er det ikke noe fasitsvar på det.Så lenge det ikke gir symptomer er det greit.

Vennlig hilsen Inger

Hjerte/kar

Henvisning til koronar angiografi

Hei. Jeg lurer på om fastlegen min kan henvise meg til koronar angiografi. Har hatt hjerteinfarkt med 2 påfølgende hjertestans. Ble stentet og restentet etter to måneder . Har nylig tatt sykkeltest der jeg besto kravet i forhold etter alder, høyde og vekt. Har tatt alle forholdsregler vedrørende røyking, mosjon, kosthold, er også avholdsmann . Gått ned 26 kg, men blir i stadig dårligere form. Legen min lurer på hvorfor sykehuset ikke sender meg til koronar angiografi. Har han mulighet tid det på for eksempel Feiringklinikken? Har ufattelig god erfaring med det stedet. Hvert der til opptrening for 3 måneder siden. Får ikke fullrost det stedet, og all den påfølgende opplæring man får.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Hyggelig å høre at du har god erfaring med Feiringklinikken! Ut fra de opplysningene du har gitt om din helsetilstand kan jeg ikke sikkert si om det bør gjøres koronar angiografi. Men dersom legen din mener at en slik undersøkelse bør gjøres, anbefaler jeg at han sender en henvisning til slik undersøkelse. Fastlegen må gjerne henvise deg til Feiringklinikken, sykehuset er en del av Fritt sykehusvalg. Du kan lese mer om utredningsavdelingen på internettsidene til LHL-klinikkene Feiring. Lykke til!

Hjerte/kar, Rettigheter

Utredning av hjerteflimmer

Ubehagelig hjerteflimmer som helst kommer når jeg skal legge meg. Hvor lenge er det vanlig at en må vente for å få time på sykehus for videre utredning? Mest redd er jeg for hjerneblødning. Har ikke fått time, men i løpet av juli mnd får jeg beskjed om time ved NSS Bodø.

Har ei søster som har hatt to hjerteinfarkt, sitt første hjerteinfarkt 38 år gammel. Far døde 57 gammel av hjerteinfarkt. Bror som døde 25 år gammel av hjerneblødning. Mor hadde hjerneslag 38 år gammel. Dette gikk ut over hørsel og nærhusken de første åra. Hun klarte seg fint, og levde til hun var 85 år gammel. Selvfølgelig kommer disse hendingene for meg, særlig ved sengetid, og gjør meg urolig. Kanskje sitter det mest i hodet, men det familiære tilsier at jeg gjerne vil bli raskt undersøkt for å få ro i sjela. Vanskelig er det.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen.

Det er vanskelig å svare på hva vanlig ventetid er. Henvisningen vurderes først og fremst utfra tilstandens alvorlighetsgrad. De som har rett til å bli prioritert skal få nødvendig helsehjelp innen 3 mnd.. Vurderes det slik at man ikke har behov for helsehjelp innen 3 mnd, havner man på vanlig venteliste, og hvor raskt man får time vil avhenge av sykehusets kapasitet. Alle skal få et svar fra sykehuset man er henvist til om man er prioritert eller ikke. Det kan være kortere ventetid hos privatpraktiserende spesialister, men man må påregne å betale noe ekstra. Jeg håper du allerede har fått svar på når du har time, da jeg ser du skulle få det i løpet av juli måned. Hvis ikke vil jeg anbefale deg å kontakte sykehuset direkte, evt ta kontakt med fastlege. Dersom helsetilstanden din forverrer seg i ventetiden på konsultasjon ved sykehuset skal du ta kontakt med fastlege eller sykehuset.

Lykke til!

Hjerte/kar, Rettigheter

Pacemaker og førerkort for lastebil med henger

Hei du, kan man fortsette å kjøre langtransport CE etter at man har operert inn pacemaker? Hilsen ei bekymret dame, :)

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Ja, det kan man. Men først når man har fått sjekket at alt er ok etter implantasjonen av pacemakeren.

I forhold til om helsekravene for førerkort i klasse 2 og 3, dvs C, C1, D og D1 (med el uten henger, E), henviser jeg til Helsedirektoratets Retningslinjer for Fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (IS-2070). Der står det at pasienter med pacemaker ansees å ha symptomgivende hjertesykdom og dermed ikke lenger oppfyller helsekravene for å inneha førerkort i klasse 2 og 3. Men det kan gis dispensasjon fra helsekravene fra Fylkesmannen. Det avhenger av risikoen for framtidig bevissthetstap, grunnsykdommen og pacemakerens funksjon. Dispensasjon kan først gis når pacemaker er kontrollert, funnet velfungerende etter implantasjon, og at behandlende spesialist mener pacemakeren har eliminert risikoen for bevissthetstap.

For å kunne fortsette å kjøre langtransport etter implantasjon av pacemaker er det viktig at man får en vurdering hos hjertespesialist som skriver en anbefaling om dispensasjon. Dispensasjonssøknad sendes Fylkesmannens kontor i hjemfylket, hvor det vil avgjøres om dispensasjon innvilges. Inntil det er gjort skal man ikke kjøre kjøretøy i klasse 2 og 3. Lykke til!

 

Hjerte/kar

Tilfredsstillende blodtrykk?

Jeg er 70 år og har blodtrykk på 132/66, er det tilfredsstillende? På forhånd takk for svaret.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. august 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er vanskelig å vurdere blodtrykket til en pasient kun basert på en enkeltmåling. Blodtrykksbehandling og vurdering krever flere målinger over tid. Dessuten med blodtrykket alltid sees i sammenheng med resten av helsetilstanden til pasienten. 

For å svare på spørsmålet ditt: Hvis verdien du oppgir er representativ for trykket ditt, vil jeg si at det generelt sett er et veldig tilfredsstillende nivå. 

Mvh

Wasim

Hjerte/kar

Svekket pumpefunksjon i hjertet

hey. når ultralyd undersækelsen viser redusert pumpefjunksjon på venstre hjertekammer..EF 35-40 prosent. er spørsmålet . kan det bli bedre og kan jeg driver med fly hobby fremdeles. takk

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. august 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Svekket  pumpefunksjon (hjertesvikt) kan ha mange årsaker. Alt fra kransåresykdom, hjerterytmeforstyrrelser, høyt blodtrykk, klaffefeil til genetiske sykdommer. Om pumpefunksjonen kan bli bedre kommer ofte an på underliggende årsak, og hvor godt denne lar seg behandle. Medisiner kan også bedre hjertets pumpefunksjon. Pasienter med hjertesykdom må ha en spesialisterklæring for å kunne fly. 

Mvh

Wasim

Hjerte/kar

For høy puls av pacemaker?

Etter en hjerteoperasjon (skiftet aortaklaff og del av aorta) fikk jeg AV blokk og måtte derfor få operert inn en pacemaker, Medtronic sensa, i feb. 2014. Jeg har et rart spørsmål, jeg lurer på dersom man får innstillt pulsen for høyt ved en kontroll, kan man dø av for høy puls hvis noe slikt skjer ? Dette er et hypotetisk spørsmål, men undres om det er mulig? Håper å få et svar fra dere.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. august 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dagens pacemakere er svært avanserte makiner og kan programmeres på mange ulike måter. En pacemakers hovedfunksjon er å forhindre at pulsen blir for lav. 

Noen pacemakere fungerer slik at de leser frekvensen i forkamrene, og overfører signalet til hovedkammeret. Det er frekvensen i hovedkammeret som avgjør pulsen. Teoretisk kan man tenke seg at en pasient får en hjerterytmeforstyrrelse i forkammeret og får en svært høy frekvens der. Pacemakeren vil da kunne lede denne frekvensen ned til hovedkammeret og gi høy puls. Men dette er altså teoretisk. For i praksis har pacemakere en innebygget funksjon for å forhindre nettopp en slik situasjon. Hvis pacemakeren merker at frekvens er for høy i forkamrene, leder den ikke signalene ned til hovedkammeret. 

Jeg har ikke opplevd at en pasient har dødd grunnet for høy puls fra en pacemaker. 

mvh

Wasim

Hjerte/kar

Bypass og PCI flere ganger?

Finnes det noen begrensinger for hvor mange ganger samme person kan få utført PCI / utblokking? Og kan samme person bli bypass operert flere ganger? Søker jeg på nettet ser det alltid ut som om en person er ferdig behandlet etter en vellykket utblokking, men i virkeligheten utvikler jo sykdommen seg videre..

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. august 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er i prinsippet ingen begrensning hvor ofte en pasient kan få utført PCI/utblokking av trange årer på hjertet. Sålenge pasienter har plager og det er teknisk mulig, blir slik behandling vurdert. Jeg opplever daglig pasienter som har hatt flere PCI-behandlinger. 

En person har blitt PCI-behandlet kan på et senere tidspunkt også blir bypass-operert dersom det er grunn til å gjøre en slik operasjon. Og en person som har blitt bypass-operert kan også bli PCI-behandlet senere, dersom han eller hun fortsatt har symptomer. 

Imidlertid er det sjeldent at en person som har blitt bypass-operert får ny bypass-operasjon (teknisk vanskelig). 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lavgradig aortastenose

Hei. Min samboer på 63 år har hatt en kjent lavgradig aortastenose. Siste gang kontrollert i 2010, da med funn av en middelgradient på 27 mmHg og en aorta ascendens med diameter på 4 cm uten at dette sier meg så mye. Er behandlet for høyt blodtrykk og har høy hemoglobin på over 18. Er behandlet med atacand plus og albyl e 75 mg. Han har slitt med smerter i brystet idet han begynner fysisk aktivitet i en lang periode, men som går over etter en stund. Lever ellers sunt og røyker ikke, og mosjonerer.

I april i år fikk han et illebefinnende med besvimelse og ble langt inn på sykehus, der de var innom flere forskjellige diagnoser, deriblant TIA (noe de i ettertid antyder muligens ikke stemmer).

Etter denne hendelsen i april ble han satt på venting og fikk time i juli hos hjerte/kar poliklinikk med tanke på angina. Der finner de at han har alvorlig hjerteklaff-feil (alvorlig aortastenose) som bør opereres innen få uker og får beskjed om å ikke være fysisk aktiv inntil da. Altså har den tidligere diagnosen i 2010 blitt betydelig forverret.

Mitt spørsmål er: Burde ikke min samboer vært fulgt opp hvert år etter han fikk diagnosen lavgradig aortastenose for å følge utviklingen? Han har ikke vært på noen kontroll siden 2010. Personlig synes jeg ikke min samboer er fulgt opp slik han burde, og noe er oversett på veien i sykdomsbildet hans. Vi er svært engstelig og dette tar på psykisk, samt gå å vente på time for operasjon som vi synes trekker ut. Har også en datter som er kjemperedd for sin pappa. Takker så mye for tilbakemelding

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 12. august 2014
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Aortastenose er den vanligste formen for klaffefeil. Det er klaffen mellom venstre hovedkammer og hovedpulsåren som rammes. Tilstanden graderes fra mild, via moderat, til alvorlig, avhengig av hvor trang klaffen er. Tilstanden er som regel progressiv, og klaffen blir gradvis trangere. Men denne prossessen vil for de fleste pasienter ta mange år. De fleste merker verken symptomer eller begrensninger i sin fysiske yteevne før den har blitt svært trang (alvorlig grad). Den endelige behandlingen er operasjon, hvor den ødelagte klaffen skjæres ut og erstattes med en klaffeprotese. 

Hvis en pasient får påvist en lavgradig aortastenose (mild grad) er det vanligvis ikke nøvendig med noen ny kontroll før 2 år. Dette fordi utviklingen går tregt for de fleste. 

Jeg har stor forståelse for deres bekymring. Samtidig er det betryggende å vite at dere nå er i systemet, og at han snart vil få behandling. I og med at dere har fått ventetid på noen uker, vil jeg anta at dette er medisinsk sett forsvarlig, og at beslutningen er tatt etter en nøye vurdering av tilstanden til mannen din. Men dersom han skulle bli verre, er det viktig at dere tar kontakt med legen deres, slik at evt fremskynding av operasjon kan vurderes. Jeg ønsker dere lykke til.

Mvh

Wasim