Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge

Sykdomsforløpet ved alvorlig lungebetennelse

Hvor lenge kan man være syk av lungebetennelse og blodforgiftning?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jeg antar at du mener når det foreligger en kraftig lungebetennelse som også fører til at det kommer mange bakterier over i blodbanen (sepsis). Dette er en alvorlig tilstand som krever intensiv behandling på sykehus. Sykdomsforløpet og behandlingen kan bli langvarig og omfattende og strekke seg over flere uker. Mye avhenger av hvor motstandsdyktig kroppen er og hvor godt medisinene virker. I tillegg kommer oftest også en periode med rehabilitering/opptrening for å komme seg i form igjen. Hele sykdomsforløpet kan derfor strekke seg over flere uker, men det vil variere mye fra et tilfelle til et annet.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Lunge

Indikasjon for beklometason ved kols?

Kan man bruke AeroBec mot Kols?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 22. mars 2017
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Dette medikamentet inneholder beklometason som er et syntetisk kortison til inhalasjon. Det er bare ved astma og cystisk fibrose at det foreligger indikasjon for dette medikamentet. Det er ikke derved sagt at det ikke virker ved kols, men det er ikke formelt godkjent for denne indikasjonen, og vil derfor ikke bli refundert på blå resept.

Vennlig hilsen Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Rett til sykepenger etter foreldrepermisjon?

Hei, jeg er i fødselspermisjon (fellesperioden) men er blitt sykemeldt av legen. Far har dermed overtatt permisjonen inntil jeg blir frisk. Men hva skjer dersom jeg fremdeles er syk etter at fellesperioden er over (altså den delen jeg skulle hatt)? Kan jeg fortsatt være sykemeldt ettersom jeg ikke har mulighet å arbeide? Jeg fikk sparken da jeg var gravid grunnet nedbemanning så jeg har ingen jobb å komme tilbake til. Men legen tror ikke jeg kommer til å være arbeidsfør når permisjonen min er over så da lurer jeg på om jeg fortsetter på sykemeldingen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Så lenge du på grunn av egen sykdom ikke kan ta deg av barnet, vil far få foreldrepenger. Blir du friskmeldt før retten til foreldrepenger er oppbrukt vil du kunne få foreldrepenger. Er du fortsatt arbeidsufør når retten til foreldrepenger utløper vil du kunne ha rett til sykepenger fordi perioden du mottar foreldrepenger eller sykepenger likestilles med det å stå i arbeid. Når arbeidsforholdet har opphørt vil du få sykepenger beregnet etter folketrygdloven § 8-47. Det betyr sykepenger fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet og med 65 % av sykepengegrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Time hos fastlege

Hei. Jeg har fastlege og lurer på hvor mange dager/ uker jeg må vente på time hos min lege ? Må det være akutt for å få time snart ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i § 21 i fastlegeforskriften:

Fastlegen skal prioritere listeinnbyggerne ut i fra en konkret medisinsk vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. Listeinnbyggeren skal få tilbud om konsultasjon så tidlig som mulig, og normalt innen fem arbeidsdager.

Som du ser skal du normalt ikke vente lenger enn 5 virkedager. Tilsier haste- og alvorlighetsgrad at det ikke er forsvarlig å vente i 5 dager, skal du få time raskere.  

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Hjertesvikt, mitralinsuffisiens og videre behandling

Til dr.Wasim, Klokka er over 4 morgen, og jeg ligger fortsatt oppe. Er helt utslitt av all gråten. Det gjelder min bestefar. Min bestevenn. Min omsorgsperson hele livet. Han er 80 år gammel. Har hatt by-pas-operasjon for 10 år siden. For 2 år siden operert inn ICD pga hjertesvikt(33-35%). Har også nedsatt nyrefunksjon. Nå fant legen ut at han også har moderat mitralinsuffisiens. Vi tror ikke han er egnet til åpent operasjon pga alder og omfattende sykdom. Betyr dette at han ikke har andre alternativ enn medisin?(bruker masse medisiner nå, og tror ikke det er flere som kan prøves. Unntak Entresto).Vet du om det er nye metoder/behandlinger som er på vei eller utorøving for pasienter med mitralinsuffisiens som ikke kan ha åpent operasjon? Hva med utlandet? Jeg kan selge hybelen og tar opp lån, så penger blir nok ikke problem. Skal uansett flytte tilbake for å passe på bestefar. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Har det så inderlig vondt:(

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 21. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei og takk for henvendelsen.

Jeg er rørt over omsorgen og omtanken din for bestefaren din. Jeg skjønner at dere står hverandre nært og at han har spilt en viktig rolle i livet ditt. Han er syk og svekket, og det gjør inntrykk på deg. At du stiller opp for ham, og viser ham at du bryr deg, er jeg sikker på at betyr veldig mye for ham. Vi mennesker er sosiale vesener, og det å ha andre mennesker rundt seg er viktig. Gode sosiale relasjoner, gode vennskap og gode familieforhold har vi alle godt av.

Bestefaren din er 80 år, har allerede vært gjennom en stor hjerteoperasjon, har hjertesvikt (og ICD), og har nedsatt nyrefunksjon. Det gjør en ny og stor hjerteoperasjon svært risikabelt. Du skriver ikke noe om hvilke symptomer han har, men jeg antar det er tungpusthet som plager ham.

Medisiner kan fortsatt gjøre ham bedre. Legene hans bør vurdere om det er mulig å gjøre behandlingen mer optimal. Kan noen doser økes? Entresto, som er en moderne hjertemedisin, kan også utprøves. Dette må gjøres av en kardiolog. Kanskje får han det bedre med denne medisinen?

Noen ganger kan det hjelpe på symptomene med en spesiell type pacemaker (CRT). Men pasienten må oppfylle visse kriterier for å kunne få slik pacemaker. Det går blant annet på graden av symptomer, hjertets pumpeevne, og EKG-mønstret. Grunnen til at man har disse kriteriene, er at det kun er pasienter som oppfyller dem som faktisk opplever noen bedring. Hør med kardiologen hans om han kan være kandidat for dette.

Du skriver at han har en moderat mitralinsuffisiens. Normalt pleier ikke milde og moderate lekkasjer gi særlig plager. Det er først når lekkasjen blir stor/alvorlig at det er grunn til å gjøre noe med den. Kanskje er lekkasjen større enn man har trodd? De siste årene er det utviklet nye teknikker for behandling av mitralinsuffisiens som ikke innebærer en stor hjerteoperasjon. Den mest brukte teknikken kalles populært "mitraclip". Ved en slik behandling kan legen føre inn små clips via blodårene og inn til hjertet. Disse clipsene kan tette igjen lekkasjen. Kanskje kan bestefaren din være kandidat for slik behandling? Dette må igjen vurderes av kardiologen hans.

Jeg håper du fikk noen svar her. Ønsker både deg og bestefaren din lykke til videre.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Konstant høy puls

Har veldig høy puls 120-140 konstant. Hva kan gjøres for å få den ned tro ? Bruker Emconcor 5 mg morgen og kveld,og blir veldig fort andpusten. Kan jeg hjelpes tro. Bruker også Pradaxa, Albyl-e og Ramipril bl.a Ble i sommer 2016 akutt innlagt med Lunge ødem og hjertesvikt,og fikk diagnosen "Broken heart Syndrom " Lever i konstant angst for å få det igjen, og lurer på om det kan være årsak til mine plager.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

En hvilepuls på 120-140 er ugunstig og vil på sikt kunne svekke og skade hjertet. Det er viktig at du får regulert denne ned. Spesielt for deg som har hatt hjertesvikt og broken heart syndrome. Emconcor bremser hjertet, og du står allerede på høy dose. Men noen pasienter kan kreve enda høyere dose. Det er viktig at du oppsøker legen din og får dette sjekket ut ordentlig. Legene må prøve å finne ut hvorfor du har høy puls. Kan det være en annen bakenforliggende tilstand? Feks høyt stoffskifte? Kan det være en hjerterytmefeil? Kan det være andre årsaker? Dette må sjekkes grundig. Deretter må legene dine legge en plan for hvordan de skal få ned pulsen din. Det kan være aktuelt med ytterligere medisiner, og også andre tiltak. Be fastlegen din henvise deg til hjertespesialist, eller kontakt direkte den avdelingen du var innlagt på.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lipoprotein a (Lp-a)

Hei, har en Lp(a) på 680 er det farlig? Var hos kardiolog og alt var fint, men kan det være farlig i framtiden

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Lipoprotein a er en såkalt biomarkør. Den sier noe om din risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom i fremtiden. LpA bestemmes av genene dine og er lite påvirket av livsstil eller medisiner. En høy verdi betyr ikke nødvendigvis at du har hjertesykdom, men kan indikere at du kan ha høyere risiko for å få det. Hvis du får påvist høy verdi er det viktig at du setter i gang tiltak som reduserer risiko for hjertesykdom: En god livsstil med fysisk aktivitet og sunt kosthold. Unngå røyking. Sørge for å holde en normal kroppsvekt. Passe på at blodtrykk og kolesterol er på normale nivåer.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Magnesium, godt for hjertet?

Er det riktig at magnesium har god virkning på blant annet på hjerte og migrene?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du har mangel på magnesium, kan det påvirke hjertet og forårsake til dels alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. I så fall må du ta magnesium. Men hvis du har normale verdier med magnesium, har du ingen ting å vinne på å ta ekstra tilskudd. Magnesium kan enkelt måles med en blodprøve hos fastlegen.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Utsette utviklingen ved bicuspid aortraklaff

Takk for svar ang. hjerteklaff feil, to seil isteden for tre. Er det noe jeg kan gjøre for å forsinke utviklingen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette vet vi nok for lite om, så det er ikke lett å gi konkrete råd om hvordan man kan forsinke utvikling av trang klaff med bicuspid aortaklaff. Det viktigste blir å sørge for at hjertehelsen ellers er god med normalt blodtrykk og kolesterol, samt fysisk aktivitet. Å ha et godt hjerte og generell god fysisk form er viktig når du en gang i fremtiden skal opereres. Det gir lavere risiko og bedre prognose.

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter, Allergi

Støtte for diett

Har søkt grunnstønad til 13 åring grunnet eosinofil øsofagitt. Spiserøret hans ødelegges av matvarer han ikke tåler og han må på diett resten av livet. Han tåler blant annet ikke hvete, egg, melk, soya, mais erter alt av nøtter/peanøtter, alt av pollen, alt av pelsdyr. NAV vil ha dokumentasjon for økte kostnader. Finnes det et ferdig oppsett for noe slikt? Kan ikke skjønne hvorfor alle må finne opp kruttet..? Det må jo være ganske likt som for de som f.eks har cøliaki? Der diagnosen cøliaki er stillet, trenger man jo ikke egen dokumentasjon.

Diagnosen til min sønn er stillet av spesialist på Drammen sykehus ved hjelp av biopsi fra spiserøret. Allergiene er alle IgE mediert påvist i både prikktest og blodprøve.

Les svaret

Vår ekspert, Helle S. Grøttum, Sykepleier svarer

Besvart 20. mars 2017
Helle S. Grøttum, Sykepleier

Hei.

Takk for henvendelsen. Det er et godt spørsmål.

Ved cøliaki trenger men ikke å dokumeterer merutgiftene slik man må ved andre allergier og søknader.

Jeg vil tro at ved alle de kostrestriksjonene din har vil dere ha merutgifter som overskrider stønadsbeløpet for grunnstønad, men dere må legge frem dokumentasjon og skrive en søknad. Ettersom søknader om grunnstønad behandles individuelt er det ingen standardskjemaer for grunnstønader.

Lykke til

Hilsen Helle Grøttum