Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Grunnstønad til drift av fasttelefon

Bruker oto cpap. Har trygghetsalarm ogå må derfor ha installert fasttlf. Har jeg krav på grunnstønad?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kjenner ikke til at NAV har innvilget grunnstønad på dette grunnlaget. Det kan gis grunnstønad til drift av fasttelefon når telefon er helt nødvendig for å kommunisere med omverden og den som søker har dårlig økonomi. Dette grunnlaget kan nok ikke brukes i dette tilfellet. Det er også mulig å få grunnstønad til drift av tekniske hjelpemidler. Et teknisk hjelpemiddel er i følge NAV et hjelpemiddel som er egnet til direkte å avhjelpe/erstatte/kompensere for en funksjonssvikt. Jeg tviler på om trygghetsalarm oppfyller dette kriteriet. Men du kan få dette vurdert av NAV.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Kols

Røykeslutt og kolsutvikling

Hei. I sept. i fjor fikk jeg diagnosen kols med stadie "mellom andre og tredje nivå". Siden det har jeg sluttet å røyke og det har gått greit. Det jeg lurer på er om utviklingen stopper ved røykeslutt eller om jeg må foreta mg noe for å bedre situasjonen. Har ikke fått spesielle råd etter utredningen, men en bekjent anbefalte meg å kontakte dere. Han nevnte også noe om gratis fysioterapi?

Les svaret

Vår ekspert, Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut svarer

Besvart 13. mars 2017
Hilde Tretterud Næss, Sykepleier og familieterapeut

Hei!

Det er kjempefint at du har sluttet å røyke, det er det eneste som kan være med på å hindre videre utvikling av kols. Systematisk fysisk aktivitet er også viktig og kan faktisk kompensere noe for det lungetapet du har lidd. Frem til 1.1 2017 var det muligheter for å trene gratis hos fysioterapeut med avtale med kommunene. Fra nyttår ble det innført en egenandel på trening, knyttet til egenandelskort 2 som tilsier et beløp opp til 1990. Hvis du synes det er vanskelig å komme igang med trening, kan du event. søke på et rehabiliteringsopphold på bla Granheim eller Glittre. Ta gjerne kontakt på kolslinjens tlf 800 89 333 for en mer utdypende samtale.

Lykke til!

Mvh Hilde

Hjerte/kar

Samleie etter bypassoperasjon

Jeg ble hjerteoperert med bypass i desember. Hva med å ha sex med partner?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hjerteoperasjonen var for 3 mnd siden. Hvis det har vært et normalt forløp etter det, så er det ikke noe problem å gjenoppta seksual aktivitet. Se gjerne denne informasjonsvideoen:

https://www.youtube.com/watch?v=lR-Ln1sfjZU

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Høy puls og hjertebank

Har grenblokk og høy puls i perioder og hjertebank..føler meg ofte uvel og press i brystet,andpusten under anfall. Er utredet ganske godt med ct cor med kontrast og div ekg..Men er fremdeles dårlig ofte. Orker lite aktivitet og er litt redd for intimitet. .pga kan bli dårlig..Er dette noe jeg bør slutte å tenke på og bare presse meg mer til å Gjøre ting?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Høy puls og hjertebank kan både være normalt og skyldes en hjerterytmeforstyrrelse. Hvis du er grundig utredet er sistnevnte antageligvis utelukket. I så fall trenger du ikke å være redd for å trene, være aktiv eller intim. Hvis du føler den høye pulsen kan bli ubehagelig, kan du godt snakke med legen din for å vurdere medisiner.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Lokalbedøvelse eller botox

Er det farligger med lidokain el andre bedøvelse hos lege/tannlege når man går på selo zok? Evt botox for hodepinen?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Nei, det er ikke farlig med lidokain, botox eller annen lokalbedøvelse når man går på SeloZok.

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Normalt eller høyt blodtrykk

Hei! Sist jeg målte blodtrykket mitt var det 163/78. Legen min sier det er normalt, men er det det?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Normalverdiene for blodtrykk avhenger av alder. Hos eldre mennesker vil man ofte akseptere et noe høyere trykk som normalt. En vanlig grense er 140/90, men dette er ikke noen absolutt grense.

Du skriver at du hadde et trykk på 163/78. Spørsmålet er om dette er en representativ verdi for ditt trykk, eller om dette kun er en enkelt forhøyet verdi. Dersom man er i tvil om det, bør det gjøres en 24 timers blodtrykksmåling. Den vil fortelle hvor høyt trykket ligger gjennom hele døgnet.

Hvorvidt et blodtrykk på 163/78 skal behandles, og evt. hvordan avhenger av om personen også har andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Disse er:

  • Røyking
  • Høyt kolesterol
  • Diabetes
  • Tidligere hjertekarsykdom
  • Jo flere risikofaktorer, jo viktigere å behandle blodtrykket. Behandling kan være både livsstilsendringer og medisiner. Hva om er riktig for deg, må du finne ut av i samråd med fastlegen din.
  • Mvh
  • Wasim Zahid

Hjerte/kar

Trykk i brystet, sliten, trøtt

Jeg har en sviende smerte og trykk i venstre siden i brystet. Føler meg sliten/trøtt av nesten ingenting. Dessuten blårød hud venstre hånd og litt på armen. Lav puls og blodtrykk. Hatt hjerneslag. Bør jeg undersøke hjertet?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 13. mars 2017
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Ja du må få undersøkt hjertet. Kontakt fastlegen din snarlig.

Du beskriver endel symptomer (trykk i brystet, tretthet, blålig hud, lavt blodtrykk) som kan skyldes hjertesykdom. Dessuten har du hatt hjerneslag, noe som tyder på at du allerede har en viss sykdom i blodårene dine. Så derfor bør du absolutt få sjekket hjertet ditt også.

Mvh

Wasim Zahid

Rettigheter

Høyere pensjon når man blir enke/enkemann?

Hei Min far,,92 år og klarer seg selv.Han har vanlig pensjon. Ble enkemann 25.12.2013. Skal ikke da pensjonen økes ? I såfall hvor mye og må man selv gjøre henvendelse til NAV, går det automatisk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal pensjonen hans heves er det fordi han før han ble enkemann fikk redusert grunnpensjonen på grunn av at han var gift og/eller at han har krav på å få sin pensjon beregnet med etterlattefordel. Beregning med etterlattefordel gjøres når 55 % av egen og avdødes tilleggspensjon gir høyere pensjon enn når pensjonen beregnes fullt ut etter egen pensjonsopptjening. Dette er reglene i folketrygdloven. Hadde din mor også tjenestepensjon, kan det være han har rett til etterlatteytelse etter denne.

Det går ikke automatisk.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Yrkesrelatert astma, rett til skadeerstatning?

Jeg har nå vært igjennom en utredning med en lungespesialist i forhold til pusteproblemer når jeg er på jobb. Jeg jobber på en malingsavdeling hvor maling, pussestøv og tynner er det jeg puster inn store deler av dagen, dette har gitt meg påvist yrkesrelatert astma sier legen. Jeg har fått beskjed om at jeg ikke kan fortsette i den jobben. Jeg har vært så syk på det verste at jeg ble sengeliggende med store pusteproblemer.

Har nå vært sykemeldt i snart 3 måneder og pusten begynner å normalisere seg igjen, men merker at det ikke er så mye som skal til før jeg blir svimmel og uvel igjen.

Spørsmålet mitt er om jeg kan kvalifiseres til en skadeerstatning i forhold til dette? Jeg har aldri hatt problemer med lunge og respirasjon før den jobben. Jeg startet i jobben august 2016, i september begynte jeg å merke irritasjon i luftveiene. Hvilket rettigheter har jeg? Tenk om jeg skulle bli verre, hva da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ut fra opplysningene du gir, synes jeg det er grunnlag for at du melder en sak om yrkesskade til NAV. Her finner du meldeskjemaet og mer informasjon: yrkessykdom

I tillegg til yrkesskadeordningen i folketrygden, er også alle arbeidstakere dekket av en lovpålagt yrkesskadeforsikring. Du skal også melde saken ditt. Skjema får du av forsikringsselskapet eller arbeidsgiver. 

Godkjennes lungeproblemene som yrkessykdom, vil du få menerstatning  om medisinsk invaliditet som følge av den godkjente yrkessykdommen er minst 15 %. Du vil også slippe å betale egenandeler for medisiner og annen behandling du får for sykdommen. Forsikringen vil erstatte eventuelt inntektstap og utgifter. Du vil også kunne få menerstatning fra forsikringen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Misfarging på arm lammet av slag

Jeg har hatt flere slag. Er det normalt at siden med slagutfall kan ha rødblå hud pga nedsatt blodsirkulasjon? Min venstre hånd og arm er misfarget blålig ulik høyre vanlige side. Bør jeg sjekke hjertet? Plages også av sving og trykk i brystet som kan skyldes svekkede muskler etter slagene...

Les svaret

Vår ekspert, Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier svarer

Besvart 13. mars 2017
Torgeir Solberg Mathisen, Slagsykepleier

Det kan være slik at dersom din venstre side er lammet og dermed brukes lite så blir det nedsatt blodsirkulasjon. Når musklene arbeider tilføres de mer blod og dersom armen og hånden ikke brukes så blir det mindre sirkulasjon av blod dit. Noen opplever da at huden blir seende annerledes ut. Selve hjerneslaget påvirker ikke blodgjennomstrømmingen til arnmene. Man kan også få blodpropp i armen og dette er smertefullt og fører til at armen blir kald.

Du skriver også at du er plaget av sviing og trykk i brystet. Er dette nye symptomer bør du kontakte legen din. Om det er lenge siden du har hatt en kontroll hos lege kan det være å anbefale.