Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Reiseforsikring

Reiseforsikring: Er blitt hjerteklaffoperert ved Feiring i 2016 (utbedring med ring) og lurer på om dette medfører begrensninger ift. forsikringsvilkår? Har min forsikring i Gjensidige/ Europeiske.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det kan være at reiseforsikringen ikke vil dekke hjertesykdom. Du bør ta kontakt med forsikringsselskapet for nærmere avklaring. Selskapet gjør en risikovurdering. Mange hjertesyke er godt nok dekket gjennom en ordinær reiseforsikring. Men den enkelte bør absolutt avklare dette før reisen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Krav på erstatning etter sanatoriumsopphold

Jeg ble smittet med turberkulose i en alder av 3 år, og ble sendt til Vensmoen Sanatorium i Nordland fylke for et halvt års opphold etter anbefalelse fra legen. Dette var en reise på tre dager bort fra mine forelder som bodde i Honningsvåg i Finnmark. På sanatoriet ble jeg i 6 måneder, uten besøk fra mine foreldre. Disse 6 måneder føltes som 6 år. Jeg gråt og gråt, og var så trist og lei. Personalet var ikke snille, med noen unntak, men de snille var underkuet ledelsen som var streng. Når det gjaldt måltider ble vi tvunget til å spise all mat, selv om vi ble kvalm av maten, og noen kastet opp der de satt. Vi fikk ikke lov til å forlate bordet før maten var spist. Mange ganger kunne jeg sitte timesvis ved bordet. Jeg sov på en sovesal med flere andre barn, men de større barna lå på en annen sovesal. Når natta kom, kom de eldre barna ofte løpende inn på vår sovesal og skremte oss noe gruelig, med å gi uttrykk for at dem skulle ta oss, stikke sprøyter i oss, og vi visste jo ikke om dem virkelig gjorde dette eller ikke. Vi fikk angst, og jeg ble mørkeredd, og jeg fikk syns-hallusinasjoner. Mørkeredselen varte i nærmere 30 år. Til daglig ble jeg så mørkeredd at jeg trodde jeg skulle dø.

Sosialt og psykisk har jeg lidd av hele oppholdet, og jeg ble fremmedgjort mine foreldre. Jeg sliter den dag i dag med fremmedgjøring og jeg føler jeg ikke hører hjemme noen steder, og at ingen liker meg, i hvert fall ikke godt nok til å inkludere meg. Ikke engang min bror. Mine foreldre er døde, og jeg selv er ugift og har ingen barn. Jeg vet ikke om jeg kan stille noen krav til noe slags erstatning men jeg ville høre hva dere mener.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den eneste aktuelle erstatningsordningen er Rettferdsvederlag fra staten. Det er den erstatningsordningen som tidligere het billighetserstatning. 

Her finner du informasjon om rettferdsvederlag:

Rettferdsvederlag

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Uføretrygd

Hei :-) Jeg er 53 år og hatt 2 hjerteinfarkt, har angina og hypertensjon. Jobber 110% pr. mnd og er veldig sliten. Har veldig lyst til å jobbe, men blir stadig sykemeldt. Arb.giver har søkt om fritak for arb.giverperioden på 16 dager oga. dette. Nå lurer jeg på om det går å søke 50% ufør direkte eller må jeg gjennom alle prosedyrer for å søke etter arb.utprøving etc. Jeg jobber selv med pasientgrupper som er i dialog med NAV, som har fått psyk. reaksjoner i tillegg pga. press og tilbakeholding av utbetalinger ol.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er en rekke vilkår som skal være oppfylt før uføretrygd innvilges. For mange betyr det omfattende utredninger av Nav. Det er derfor lite hensiktsmessig å søke uføretrygd direkte. Mitt råd er at du tar spørsmålet om uføretrygd opp med din fastlege. Deretter ber du om et møte med Nav. Hør om legen din kan være med på møtet.

Som hovedregel innvilger ikke Nav uførerygd for sykepengerettighetene er oppbrukt. Mange må også etter dette en periode på arbeidsavklaringspenger (AAP). I denne perioden vil Nav utrede arbeidsevnen og se på mulige tiltak som kan bedre den.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Reisevei i forbindelse med arbeidsavklaring

Jeg skal ut i avklaring et sted som er 31 km unna. A reise med buss er ikke mulig siden bussrutene er for få og det blir å reise et par timers reise der jeg må en veldig lang omvei både til arbeidstiltaket og hjem igjen. Jeg har egen bil og førerkort men har store problem med mørkekjøring som gjelder hele vinterstid både til å fra tiltaket. I tillegg, siden jeg fikk førerkortet i en del av verden der det ikke finnes vinterføre. Jeg har ingen opplæring på vinterføre og kjører ikke bil i Norge på vinterstid. Det jeg lurer på er om Nav kan kreve at jeg bruker egen bil både når det er mørkt ute eller vinterføre? I tilfelle det går helt feil og jeg havner i en ulykke, hva da? Litt merkelig spørsmål, kanskje men for meg er dette et stort dilemma. Jeg gleder meg til å endelig finne ut hva min arbeidsevne er og positivt innstilt men redd for at disse problemer jeg har kommer til å ødelegge muligheten for meg.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg har ikke noe klart svar på ditt spørsmål. Men jeg tviler på at NAV vil dekke utgifter til drosje. Alternativet vil være at de finner et annet sted du kan få avklaring, hvor det er enklere å reise kollektivt eller kortere vei med bil.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til grunnstønad?

Hei, uføretrygdet har lumbagosykdom med smerter døgnet rundt. Fysioterapi og andre nytteløs "behandlinger" koster ham dyrt, bl.a reiseutgifter, legetimer, medisiner osv. Alt dette må han klare med uføretrygden. Er det noe muligheter å søke om f.eks. grunn/hjelpestønad. itilfelle hvor og hvordan? På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Av utgiftene du nevner er det kun ekstrautgifter til transport som er omfattet av ordningen med grunnstønad. Det gis imidlertid ikke grunnstønad for å dekke reiseutgifter som dekkes etter andre regler. Det betyr for eksempel at reiseutgfter til lege, fysioterapeut og sykehus ikke dekkes av grunnstønad. Disse utgiftene dekkes gjennom pasientreiseforskriften (Pasientreiser).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Økonomisk sosialhjelp

Hei Uføretrygdet har søkt om supplerende hjelp fra nav (sosialkontoret) og ble opplyst om at både grunn og hjelpestønad beregnes som inntekt.Er dette riktig ? med vennlig hilsen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i hovednr. 35 - sosialtjenesteloven:

"Ytelser som er ment å dekke særlige kostnader, for eksempel til dekning av utgifter knyttet til sykdom eller funksjonshemming eller materiell i forbindelse med utdanning, skal kun tas med som inntekt i stønadsberegningen i den utstrekning den økonomiske stønaden er ment å dekke samme formål."

Det er altså kun om noe av den supplerende hjelpen er ment å dekke samme utgifter som grunnstønad at grunnstønaden skal beregnes som inntekt. Når det gjelder hjelpestønad er ikke den ment å dekke utgifter, men skal gis som vederlag til den som bistår med pleie- og tilsyn. Er det du som mottar hjelpestønaden fra Nav, mener jeg den ikke skal tas med i inntektsgrunnlaget, Begrunnelsen er at du ikke står fritt til å bruke hjelpestønaden for å dekke andre utgifter. Den skal som nevnt brukes til å betale for pleie/tilsyn.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd etter hjerteinfarkt

Hvilken uføretrygd kan jeg få etter hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mai 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er en rekke vilkår som må være oppfylt før det innvilges uføretrygd. Din inntektsevne må være varig redusert med minst 50 %. Du må avklares medisinsk og arbeidsmessig av Nav. Innvilges du uføretrygd, beregnes den slik:

66 % av inntekten tre av siste fem år før uføretidspunktet. Det beregnes ikke uførerygd av inntekt over 6 G (540 408).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fornyelse av førerkort

har trappet ned på medisin tar nå 0 valium og fem pinex forte. når kan jeg søke om fornyelse av førerkort og må jeg ta teori og oppkjøring på ny har hatt førerkort siden jeg var 24 år? er nå 61

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. april 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det kommer ikke klart frem om du har blitt fratatt førerkortet på grunn av helsetilstanden eller om det kun er tale om en fornyelse av et førerkort du har. Er førerkortet tatt fra deg skal du ha bllitt opplyst om når du kan søke om å få det tilbake. Når førerkortet må fornyes skal også fremgå av tidligere førerkortvedtak. Er det kun tale om en fornyelse slipper du nok å ta ny teoriprøve.

Når det gjelder helsevurderinger og førerkort, kan du ta dette opp med din fastlege. Det kommer for øvrig nye regler 1.7.16. Kommentarene/veilederen til de nye reglene er ikke publisert ennå.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Lunge, Rettigheter, Allergi

Omsorgslønn

Uføretrydet lungesyk med kols,astma og epilepsi,pollen og matallergi, trenger tilsyn, har man rett til omsorgslønn eller andre lignende ytelser og stønader fra nav? hvordan søkes dette og hvilke vedlegg trenges? Kan pasientombudet stå til hjelp med utfylling og innlevering av søknaden osv.?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. april 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Omsorgslønn er en kommunal ytelse. Retten til omsorgslønn er ikke sterk. Kommunen plikter å ha tilbud om omsorgslønn. Men har relativt stor frihet til avgjøre om det skal innvilges. Fylkesmannen som er klageinstans har begrensede muligheter til å overprøve et avslag fra kommunen. Det er den som yter omsorgen som søker om omsorgslønn.

Her er informasjon om omsorgslønn:

Omsorgslønn

Nav kan innvilge hjelpestønad til pleie- og tilsyn. Hjelpestønad utgjør kroner 1171 pr. mnd. Her er informasjon om hjelpestønad:

Hjelpestønad

Og her med søknadsskjema

søknadsskjema

LHL`s pasientombud kan hjelpe til med utfylling av skjema.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Bofellesskap

God morgen. Hvor bør jeg lese for å finne mest mulig om beboere i bofellesskaps juridiske rettigheter? Eksempelvis når ingen av beboerne er spurt(ikke verger heller) når ansattes konflikter fører til fjerning av flere ansatte og DETTE får konsekvenser for beboerne. Og mamma er uenig i "saken" Saken fikk også kritikk av arbeidstilsynet for meget ufin behandling av de aktuelle ansatte.Flere er gått "skikkelig i kjelleren" og har hatt det vondt. De skriftlige kritikk-arkene er på nivå med en fjerdeklassings skrivemåte. Jeg kan svare på når og hvor hvis du sender meg spørsmål.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. april 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes ingen samlet oversikt over rettighetene. Når det gjelder ansatte er det arbeidsmiljølovens regler som i hovedsak regulerer deres rettigheter. Hvorvidt beboernes behov går foran arbeidstakers rettigheter er nok tvilsomt. Er det ikke mulig å løse en konflikt på arbeidsplassen uten omplasseringer av ansatte, kan dette også gjøres et kommunalt bofellesskap. Men samtidig har også beboerne rettigheter. Først og fremst har de rett til et forsvarlig tjenestetilbud. Kommunen må derfor finne løsninger som ivaretar beboernes behov. Dette bør gjøres i tett dialog med brukere/verger. Retten til brukermedvirkning fremgår klart av pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.

Med vennlig hilsen Atle Larsen